Sunday 31 January 2021

Knallert med lys

 

Zeppeliner, der byggede et hus, jeg engang ejede, døde af lungebetændelse, netop som han havde færdiggjort byggeriet. Det var i 1945. Oprindeligt lå huset som en aftægtsbolig ved Alling Mølle lige ned til Alling Å, hvor det var blevet bygget i 1885. Men Zeppeliner købte huset, rev det ned og flyttede det på hestevogn sten for sten og bindingsværk, strå og alt - længere op ad Alling Å - tættere på det sted, hvor strømmen fra Hinge sø og Lemming Å løber sammen i Alling Å.

Da jeg første gang beså huset indvendigt, sad Emma Larsen, der var enke efter en cykelsmed, i et hjørne af stuen og syede. Bag hende hang i hjørnet et dobbelt løbet jagtgevær. Mere wild-west bliver det næsten ikke i Danmark.

Året efter, at jeg havde købt huset, fik jeg arbejde på et rosen gartneri. Jeg cyklede vejen frem og tilbage. Men min bror syntes, at det var synd for mig, at jeg skulle cykle den lange vej, hver dag, så han forærede mig en knallert, selvom jeg bedyrede, at jeg meget hellere ville cykle.

Det skete nogle gange, at vi arbejdede længere end den dagligt fastsatte tid. Det var sæson bestemt. Afhængigt af de perioder, hvor der skulle læsses roser eller juletræer på de store lastbiler, der skulle fragte roser og juletræer ud i verden.

Jeg bestemte mig for, at give knallerten en chance i netop sådan en periode. Det var med tanke på, at jeg så kunne være hurtigere hjemme. Klokken elve om aftenen var det trods alt rart at kunne komme hjem og få noget aften te, så den tid, der trods alt var brug for at sove - før næste dags morgen, kunne indfries.

Det gik da også fint nok om morgenen. Men om aftenen da jeg lige var kørt fra planteskolen, så gik lyset på knallerten ud. Jeg bestemte mig for at køre en vej, hvor der sjældent kørte biler - og der kom da også kun nogle få stykker. Hver gang holdt jeg ind til siden og ventede på, at de kørte forbi.

Så kom jeg ned ad Stegdalsvej og hen hvor bøgeskoven omkransede vejen. Jeg orkede ikke at trække knallerten igennem den bælragende mørke skov; så jeg holdt tungen lige i munden og forsøgte ud fra min bedste fornemmelse at holde mig lige midt på landevejen. Jeg var kun kommet nogle få meter ind i mørket, så opstod der pludselig en lysende cirkel rundt om det fremdrivende motorkøretøj. Jeg undrede mig og så uværgeligt, der var ingen andre køretøjer i nærheden og skoven lukkede sig til over mig. Men den lysende cirkel fortsatte vedvarende med at være der og gjorde, at det blev muligt for mig at se vejen og holde samme fart. Da jeg kom ud af skoven opløstes den lysende cirkel og jeg kunne atter på vanlig vis skimte vejbanen og nattens landskab og var snart hjemme, hvor jeg kunne strække ud.

Saturday 30 January 2021

magi vs magi

 

Imens tryllestaven med det magiske virusstøv svinges over den ene restriktion efter den anden, siger jeg, expilliarmus, min indre verdens magi, som I vil tvinge ned i de brikker, der skal passe til det allerede fastlagte spil, vil altid være mere, vil altid have en tråd til den indre verdens uendelige realitet.
 

Friday 29 January 2021

Den "danske" variant

 

”Nu er den "danske variant" af korona kommet til Californien. Så tænker du måske, at det må være cluster5, der er tale om, eftersom varianten først blev konstateret i Danmark, men næh, det er L452R, som vi slet ikke har hørt om i Danmark. Faktisk viser en google søgning at den slet ikke er nævnt i medierne eller på statens sider om korona. Den er anderledes end den engelske B.1.1.7 og mindre smitsom, men vaccinerne virker tilsyneladende ikke på den, så der skal nedlukkes igen og det skal ske hurtigt.

En mutation fra Danmark, som vi ikke kender i Danmark!”

 

                                 Peter Just


L452R

:::

 

Skamfundssind:
 

Thursday 28 January 2021

50 000

 

Det er ikke 50 000 ud af de gennemsnitligt 60 000 årligt fødte børn, regeringen ønsker at tvangsfjerne og tvangsbortadoptere; de 50 000 er ud af alle børn fra moders liv op til og med 17 år. Den største gruppe af anbragte børn finder man i aldersgruppen 12 til 17 år. Men ud af de i alt (i alle de nævnte aldersgrupper) anbragte og fjernede børn har det hidtil kun været under en fjerdel, som har været direkte tvangsmæssigt fjernet. Langt den største del har været anbragte med forældrenes samtykke (hvordan det samtykke så er blevet tilvejebragt står tilbage for hvert enkelt tilfælde som et åbent spørgsmål). Men det er altså andelen af tvangsfjernede og tvangsbortadopterede børn, som regeringen sigter mod at øge.

Der tilgår altså hvert år i runde tal 60 000 nye børn, til det vi kunne kalde puljen af børn fra 0 til 17 år og regeringen vil have at 50 000 af denne pulje hvert år skal tages ud af det biologiske forældreregnskab. Ud af denne puljes regnskab går så også hvert år den generation, der fylder 18 år. Dette vil vel betyde at andelen af anbragte, tvangsanbragte og tvangsbortadopterede for hvert år vil øges, hvis den tænkte målsætning virkeliggøres, imens andelen af børn, der gennemlever hele deres barndom + ungdom sammen med deres faktiske biologiske forældre for hvert år bliver mindre og mindre.

Dette forudsat naturligvis af at socialrådgivere, psykologer og advokater rigidt og slavisk har som hovedprioritet at opfylde den af den øverste myndighed pålagte 'kvote', hvilket jeg dog ikke finder en 100 % sandsynlighed for. Det er ambitionen i sig selv, der er både pervers, absurd og farlig, fordi den af systemets ansatte kræver en høj grad af etik, moral, fornuft, empati og evne til at tænke i andet end netop kvotetal. Hvor mange af systemets ansatte kan sige sig fri for at have en rem af magtsyg hud?

Testkugleramme

 

Det koster pt mere end to MILLIONER KRONER at finde frem til EN sars corona 2 smittet.

Hvor mange CT scanninger kunne man få for det beløb.

Mere end hundrede?


 

Det mindste onde ....

Et liv for et liv er vel et absolut onde. Men et liv ofret (sit eget fx) til fordel for millioner andres kan være det mindste onde.

 

Tyve liv taget (SS-officerer fx) til fordel for tusinder af kz-fangers frigørelse. Ja, vi ved, hvad det betød for de tusinde, når dette regnestykke ikke var en del af deres fælles bevidste beslutning. Det betød ikke alene, at de fleste af dem led en pinefuld død. Men det betød også, at de få, der alligevel overlevede - senere fik et liv, der for de flestes vedkommende var forbundet med store skyldfølelser og for manges vedkommende også en gentagen oplevelse af udstødelse.

Men det er alt sammen set fra et jordisk perspektiv.

 Fra et kosmisk perspektiv handlede prøven måske netop om at udstå og overkomme de lidelser, der blev en forvoldt. Stod antikkens filosoffer ikke og holdt hver lidende i hånden. Kyssede Kristus mon ikke hver dag de blodigt smadrede legemer. Løftede ikke én langsomt og møjsommeligt sit sammenvoksede øjenlåg og så der Kristus stå som en skygge i skumringen. 

Wednesday 27 January 2021

072111

 NulSyvEnogtyveElve.

:::

Jeg var kun en gæst på jeres planet

jeg havde forskellige navne til forskellige tider

forskellige steder 

jeg var kun en gæst

en freelance spion mellem noder og strofer

jeg mimede jeres liv, jeres takt og jeres toner

jeg brugte jer som skeletter for min egen sjæl.

 

Sunday 24 January 2021

Hen under aften bliver hele byen et kaos

Hen under aften bliver hele byen et kaos

byens tykke dyne er byens sikre storm

stoppet ind i hinanden flyver alle år forbi

find blot et hul i skyen hvor din

bekymring kan slippe fri.


Hen over jorden stiger dampen fra byens kaffemaskiner

byen er fuld af ørkennøgler

små oaser i hvalens gab

selv står du midt i orkanens øje.


Så snart du trænger op i djævelens tårn

og som en vanvidsbilist famler i et sving

så snart du trænger op i djævelens tårn

bliver byen lige så høj som dig.


Ud af højtalerne i dit flyverskjul

svæver en sømandsvises afsked

ud af et sømhul hører vi rygtet

byen krøllet sammen i en QR-kode.


Læg din narkolepsi kaosfri

byen er din tilfredsheds frakke

stoppet ind i hinanden flyver alle år forbi

find blot et hul i skyen hvor din

bekymring kan slippe fri.
  

Det er bare en maske

 

"Det er bare en maske.

Det er kun 1,5 meter.

Det er kun 2 meter

Det er kun for to uger.

Det er kun til d. 2. januar

Det er kun til d. 7. februar

Det er bare unødvendige virksomheder.

Det er bare unødvendige arbejdere.

Det er bare pubberne.

Det er bare restauranterne.

Det er bare en fest.

Det er bare for forsamling over 50

Det er kun for forsamling over 10, 5 ...

Det er bare indtil antallet af smittede falder.

Dette er bare for at mindske brugen af hospitalerne.

Det er lige et par uger mere.

Det er bare kirkerne.

Det er bare en bøn.

Det er kun indtil et skud kommer ind.

Det er bare et tracking armbånd.

Det er bare en app.

Det er bare et ansigtsgenkendelsessystem.

Det er bare så folk ved, at det er sikkert ved siden af dig.

Det er bare så du ved hvem du møder.

Det er lige et par måneder mere.

Det er bare en video der blev slettet.

Det er bare et opslag.

Det er bare en mail.

Det er bare en lille censur.

Det er bare corona-benægtere.

Det er kun nazister.

De er bare anarkister.

Det er bare en sensor.

Det er bare medicinske oplysninger.

Det er bare så du kan rejse.

Det er bare så man kan få kørekort.

Det er bare så man kan stemme.

Det er kun for et par år.

Det er bare din frihed, der forsvinder dag for dag, og du 

lægger ikke engang mærke til det."

(
forfatter ukendt)
Sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver i covid19 håndteringen contra behandlingen af øvrige diagnoser

 

Testkapacitet er pt. 100.000 daglige hurtigtest og 130.000 PCR tests. Hvis vi sætter prisen pr test til 200 dkk, så giver det en maksimal daglig udgift på 46 millioner kroner. Der til skal så lægges udgiften til at etablere diverse testcentre.

 

Beregninger Dagbladet Information for godt et halvt år siden foretog, viste at hver fundne 'smittede' på det tidspunkt kostede 600.000 danske kroner.

 

Det er aldrig rart at gøre menneskeliv op i penge. Men det er jo dog det, som sundhedsvæsenet har måttet gøre i umindelige tider. De har skulle prioritere. De gældende politiske prioriteringer synes ikke at være i trit med sundhedsfaglige perspektiver. De penge der bruges på testkapacitet, hvor hver fundne positiv koster mere end en halv million kroner, kunne være brugt langt mere fornuftigt på de sygdomskategorier, der om ikke man havde tilladt kriterierne for registration af 'syg med corona'  at overskygge alle andre kategorier, der i statistikkerne for alle årene forud for 2020 lå med tal, der langt overstiger kategorien 'covid19', især hvis 'covid19' tilfældene kunne få lov til at være enkelt diagnoser og ikke overskygninger af andre diagnoser.

Saturday 23 January 2021

Åbent brev til de danske sundhedsmyndigheder fra Mette Kenfelt

 

Åbent brev til de danske sundhedsmyndigheder, sundhedsministeren og de sundhedspolitiske ordførere.

Danmark er på en europæisk vaccineførsteplads. Statsministeren bringer håb, - der er lys for enden af tunnelen. Danskerne er på vej ud af mørket og nationalmelodien lyder i baghovedet, ”Der er et yndigt ”vaccine” land”.

Kun en "sikker og effektiv" vaccine godkendes, fortæller sundhedsmyndighederne igen og igen.

Sikken lettelse - effektive og sikre corona vacciner, og ingen vaccinetvang. Sundhedspolitiske beslutninger ud fra et forsigtighedsprincip med fokus på folkesundheden. Desværre er omkostningerne enorme, men forventninger er - alt bliver godt, og vaccinerne vil bringe vores liv tilbage igen.

Det er fornuftigt at lytte til myndighederne, men det er mit råd, at du altid skal undersøge informationerne selv. Det er vigtigt med nuanceret viden, kildekritik, og inddragelse af uafhængig videnskabelig forskning fra fageksperter i din samlede vurdering. Og da flere i min familie begyndte at tale om corona vaccinen, var det naturligt for mig at se nærmere på datagrundlaget i blandt andet ”FDA Briefing Document Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”. (1)

Til at starte med, læste jeg Sundhedsstyrelsens målsætninger for ”Vaccination mod Covid-19”, planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen. (2)

Målsætning 1: Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19

Målsætning 2: Minimering af smittespredning generelt i samfundet og sikre kontrol med epidemien

Målsætning 3: Beskyttelse af samfundskritiske nøglefunktioner

Redaktør Peter Doshi fra The BMJ, British Medical Journal, et britisk videnskabeligt tidsskrift om lægevidenskab, der er blandt de mest indflydelsesrige akademiske peer-review-tidsskrifter i verden, har gennemgået Covid-19 vaccineforsøgene.

I oversigten med Covid-19 vaccineforsøgene, som Peter Doshi har lavet, ses meget nemt, at Sundhedsstyrelsens målsætningerne IKKE stemmer overens med vaccineproducenternes karakteristika for fase III covid-19 vaccineforsøg tabel 1. (se foto eller link) (3)

• Reduktion i svær covid-19 (hospitalsindlæggelse, ICU eller død) - NEJ

• Afbrydelse af transmission (spredning fra person til person) - NEJ

• Forebyggelse af symptomatisk sygdom hos vaccine-modtageren - JA

De kliniske testforsøg, som for nuværende er i gang, stemmer IKKE overens med Sundhedsstyrelsens ønskede målsætninger. De rå forsøgsdata vil først være tilgængelige, 2 år efter forsøgets afslutning i 2023. Der er så meget, man ikke ved.

Mon sundhedsmyndighederne over hele verden, har haft fokus på udryddelse af pandemien med hjælp af Covid-19 vacciner, uden at forventningsafstemme med vaccineproducenterne?

Som borger synes jeg det er foruroligende, men også skuffende læsning.

Hvornår mon sundhedsmyndighederne vil fortælle danskerne, at testforsøgene af covid-19 vaccinerne slet ikke er designet til at afgøre om vaccinerne vil redde liv, forhindre svær infektion eller forhindre smitte? Ej heller i hvor stort omfang en vaccineret person kan give corona smitte videre til andre? Eller manglende kendskab til følgerne ved at blive covid-19 vaccineret, når man allerede har antistoffer i blodet? Hvorfor dør et stort antal ældre umiddelbart efter vaccination?

Spørgsmålene er mange og står i kø.

Covid-19 vaccinerne er testet blandt et historisk stort antal forsøgspersoner i alderen 18-65 år. Alle forsøg har udelukket immunkompromitterede personer, gravide eller ammende kvinder. Ældre over 65 år indgår stort set ikke i forsøgene.

På trods af rekordstort antal forsøgsdeltagere (Moderna 30.000, Pfizer 43.998, AstraZeneca 30.000 testpersoner), så er indlæggelse på hospital og dødsfald af covid-19, simpelthen sket alt for sjældent i testgrupperne, hvilket umuliggør statistisk signifikant dokumentation. Det er egentligt utroligt, at det ikke har været muligt, især når der er tale om en pandemi!

Men hvad kan Covid-19 vaccinerne, når de for nuværende hverken kan redde liv, forhindre svær infektion eller smitte?

Umiddelbart er Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccinen en forebyggende vaccine, som kan forhindre milde til mellemsvære symptomer af covid-19 sygdom. Til dette formål anbefaler FDA virologisk bekræftet SARS-CoV-2 infektion med en eller flere af følgende symptomer:

o Feber eller kulderystelser

o Hoste

o Åndenød eller åndedrætsbesvær

o Træthed

o Muskel- eller kropssmerter

o Hovedpine

o Nyt tab af smag eller lugt

o Ondt i halsen

o Overbelastning eller løbende næse

o Kvalme eller opkastning

o Diarré

PCR bekræftet infektion er et acceptabelt primært endepunkt, som dokumentation for COVID-19 vaccine effekt.

Jeg har tidligere skrevet om den tvivlsomme og ubrugelige PCR test her https://www.facebook.com/mette.kenfelt/posts/3537930282994614

For godkendelse af COVID-19-vaccinerne skal effektivitetstærsklen for autorisation være på mindst 50%.

Pfizer rapporterede i alt 170 PCR bekræftede covid-19 tilfælde, fordelt på hhv. 8 i vaccinegruppen og 162 i placebogruppen, og dermed en vaccineeffektivitet på 95%.

Det vil med andre ord sige, at nødgodkendelsen af vaccination til hele verdens befolkning, er baseret på i alt 170 personer ud af 43.998 personer i Pfizer studiet, hvor der påvises en effektivitet på 95%. Men kan det virkelig have sin rigtighed?

Ved nærmere gennemgang af FDA-rapporten om Pfizer vaccinen kan følgende læses på side 42: (4)

“Among 3410 total cases of suspected but unconfirmed COVID-19 in the overall study population, 1594 occurred in the vaccine group vs. 1816 in the placebo group. Suspected COVID-19 cases that occurred within 7 days after any vaccination were 409 in the vaccine group vs. 287 in the placebo group. It is possible that the imbalance in suspected COVID-19 cases occurring in the 7 days postvaccination represents vaccine reactogenicity with symptoms that overlap with those of COVID-19. Overall though, these data do not raise a concern that protocol-specified reporting of suspected, but unconfirmed COVID-19 cases could have masked clinically significant adverse events that would not have otherwise been detected”.

Det betyder med andre ord, at 3.410 forsøgspersoner med mistanke om covid-19 i testforsøgene slet IKKE blev PCR testet overhovedet, og er fjernet fra studiet.

Årsagen kendes ikke pt. Der er tale om 1.594 i vaccinegruppen mod 1.816 i placebogruppen.

Det virker besynderligt at ignorere 3.410 tilfælde, hvilket er mere end 20 gange flere mistænkte covid-19 tilfælde end bekræftede covid-19 tilfælde, og især fordi nødgodkendelsen kun er baseret på opnået effektivitet hos 170 personer TOTALT (8+162).

Hvis de 3.410 udeladte mistænkte Covid-19 tilfælde kun var en mindre del af det samlede antal, som danner grundlaget og dokumentationen for en effektivitet på 95%, så var det en helt anden situation, men det er ikke tilfældet.

Pfizers egen rapport omtaler ikke de 3.410 "mistænkte covid-19 tilfælde". (5) De 3.410 tilfælde nævnes heller ikke i en offentliggjort artikel i New England Journal of Medicine. (6) Informationerne findes kun i FDA-rapporten om Pfizer vaccinen.

Ifølge Peter Doshi rejser det mistanke om, at effektiviteten slet ikke er på 95%, men nærmere ligger et sted mellem 19% - 29 %, hvilket er langt under de 50%, som er effektivitetstærsklen for autorisation. (7)

Nøjagtig effektivitetsgrad afhænger af korrektion af tilfælde inden for 7 dage efter vaccination (hhv. 409 i vaccinegruppen mod 287 i placebogruppen).

Der er brug for mere viden og de rå forsøgsdata.

Fodnote til udregningen kan læses i BMJ linket fra 4. januar 2021:

19% = 1 - (8 + 1594) / (162 + 1816);

29% = 1 - (8 + 1594 - 409) / (162 + 1816 - 287)

En effektivitet på bare 19-29% er langt under de officielle udmeldinger, hvilket måske forklarer følgende udtalelser?

”En egentlig elimination af SARS-CoV-2 er i bedste fald fremtidsmusik og må snarere anses som en umulighed, skriver Kåre Mølbak i hans sidste Nyhedsbrev inden han går på pension, og samme dag, 13. januar 2021 udtaler Modernas CEO Stephane Bancel, ”At verden bliver nødt til at leve med Covid for evigt” (8,9)

Det er alvorlig mistanke, som rejses med mange alvorlige konsekvenser til følge.

Vaccinen var formentlig aldrig blevet nødgodkendt med det formål, at vaccinere hele verdens befolkning, samtidig med de kliniske testforsøg stadig er i gang?

• Vaccinen er nødgodkendt på et forkert grundlag

• Vaccination af alle borgere, er for nuværende et verdensomspændende forsøg på et forkert oplyst grundlag

• Sundhedsstyrelsens målsætninger vedrørende Covid-19 vaccination er tvivlsomme, når effektiviteten måske kun er på max 29%, og ikke 95%, samt den usikkerhed, at Covid-19 vaccinerne, hverken kan redde liv, forhindre svær infektion eller smitte

• Vaccinepas er en urealistisk løsning

• Indkøb af mange millioner utilstrækkelige vaccinedoser

• Ingen Covid-19 vacciner er undersøgt for langtidsbivirkninger eller deres uspecifikke effekter på den generelle sundhed, og før det er undersøgt, kan sundhedsmyndighederne faktisk ikke sige, at vaccinerne er sikre

• Vaccinebeskyttelsens varighed er ovenikøbet ubekendt.

De foreløbige undersøgelser og analyser har en begrænset opfølgningsperiode, som ikke gør det muligt, at vurdere en vedvarende effekt længere end max 2 måneder.

FDA-rapport side 46, 8.2. “Unknown Benefits/Data Gaps Duration of protection As the interim and final analyses have a limited length of follow-up, it is not possible to assess sustained efficacy over a period longer than 2 months”.

”Der venter sundhedsmyndighederne en kæmpe opgave med at klæde danskerne på til en coronavaccine, inden den snart har fået de rette godkendelser og er parat til at blive skudt i armen”. Sådan lød det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm til DR 27. november 2020. (10)

- ”Det allervigtigste, vi kan gøre som sundhedsmyndighed, er, at vi i vores information er så åbne og ærlige som muligt og lægger alt frem - også tvivlen og fordelen og mulige ulemper”, udtaler Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Der er rejst tvivl om grundlaget, og når FDA ligger inde med data, så gør EMA og de danske sundhedsmyndigheder også.

Jeg ser frem til den åbne og ærlige kommunikation, som Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm tidligere har refereret til.

Ordet er dit Søren Brostrøm.

Med venlig hilsen

Mette Kenfelt

Del af hjertet tak og hjælp andre...

Kilder:

Tourist i Sovjetstaten

 

Der sad en babusjka  ved hvert toilet. Hun udleverede ét stykke lokumspapir til værdigt trængende. Gyldenbrunt papir, glat på den ene side og lettere ru på den anden. Ét stykke.

På gaden stod issælgere med holdere eller papkasser med isvafler. En isvaffel kostede meget lidt. Men du kunne kun købe én.

Folk stod ved siden af mega store automatiske snekastere og håndskovlede sne.

Moskovitter gik Ikke berusede rundt på gaden og i en radius af 25 km kunne du ikke overtale nogen som helst til at købe hverken dollars eller pornoblade. Først helt ude i forstaden, hvor en stor familie delte et og samme rum og hvor det var forbudt at bevæge sig hen, kunne de forbudte varer finde afsætning.

Metro stationer var lige som alle gader i byen klinisk rene. Ikke et eneste skod, tyggegummi eller karamelpapir. Det gjaldt også Leningrad/Skt Petersborg.

I sidst nævnte by var der en hel bydel viet til den sovjetiske kosmonaut historie. I en lukket kapsel sad en udstoppet hund, der lignede Leika og også blev benævnt Leika, men det var ikke Leika. Der var også en rund biograf, hvor man kunne se en film, der gik rundt på væggen 360 grader. Det var til at blive svimmel af at se en racerbil køre i bjergene.

 

I flyvemaskinen mellem Moskva og Leningrad blev der udleveret et stykke tyggegummi og et glas vand. Stewardesserne var alle 50+ var barmfagre og havde grove ansatser til overskæg.

Det tog en evighed for mig at komme ind i landet og igennem ’tjekdet’. Men da jeg skulle ud, var der intet problem, for jeg havde købt et kæmpe indrammet foto af Lenin, som jeg bar over skulderen.

Crossroad to the gravestones :

 


:::

  Vi er på vej mod at nå samme høje stade som en myretue.

Men menneskehedens højeste mål har ikke myren som sit ypperste forbillede.

::::::

 Kinavirus::::En islandsk maler malede engang et landskabsmaleri, som han kaldte Hund springer over gærde. En beskuer spurgte ham, hvor er hunden? Malerens svar: Den er forlængst sprunget over gærdet. 

Friday 22 January 2021

Digtet blev katedral over vaklende regent

Dæmonkattene bliver med skælvende hånd

lukket ud af sækken  

Claudius Pompeianus presser sig gennem

det epileptiske gebis

endnu engang slæber han sine handicap efter sig

i en hermelinkåbes mølædte spor. 
 

:::
Motoki vakamu bazak

homaru tava plaf besut

hoholz snavalab

tatamu tokujdja

balitmu pintoza

mizu balawi

pizzaro mutoki

flapata toku snavaldo

tokumatata

tava tomi

tomi to. 

Wednesday 20 January 2021

:::

 Klar tale fra vores nuværende statsminister; gid det var noget hun selv kunne efterleve: HER!
 

Agenda21

 

”Jeg håber SF husker, at rigtig mange danskere er beskæftiget på grund af landbruget, og det i øvrigt er en vigtig del af Danmarks identitet, at vi kan brødføde os selv"

                                          Mette Frederiksen


Denne sætning må være spil for galleriet. Rollerne er aftalt på forhånd. Det er ofte støttepartierne, der får lov at lufte de kradse bolde, således at det kan afvejes i hvor stor udstrækning moderpartiet kan vide, hvornår det kan slå det fuldt op som sit eget programpunkt.

Det ville imidlertid være befordrende, hvis Folketinget kunne stå inde for ovenstående citat. Men de ved udmærket, at de ikke vil kunne dette al den stund, det er åbenlyst, at de arbejder på at pantsætte hele kongeriget.

Problemet er ikke økologi, biodynamisk landbrug eller at spise mere grønt, blive vegetar eller for nogles vedkommende veganer.

Det store alt overskyggende agenda21-problem er nemlig, at globalsozialisterne netop ønsker at forbyde dyrkning med egne sorter eller dyrkning i muldjord overhovedet. Det de ønsker og har som mål - er at råvarerne produceres i laboratoriefabrikker, hvor gensplejset plantemateriale omdannes til "kød". Målet er at udrydde alle husdyr. At afskaffe al brug af husdyrgødning og dermed standse frugtbargørelsen af muldjorden. At afskaffe alle landbrug og i stedet anlægge Laboratoriefabrikker til fremstilling af genpatenteret "plantekød". På dette stadie, hvor de anser dette for at blive en realitet, vil al jord være pantsat og alle brug nedlagt. Menneskeheden skal da være nået igennem en hungervinter, hvor ingen, der ønsker at overleve, vil kunne sige nej tak til den genpatenterede "føde".

:::

 Alzheimers Globizt von Globalsocializmus 

Sunday 17 January 2021

Oproeb

Sluk for nyhedsmediernes strøm. Afbryd propagandamaskinen. Tænd for din intuition. Modtag den øgede frekvens.

Saturday 16 January 2021

Diktaturstaten

 

Sundhedsdiktaturet Danmark:
 

Poème Symphonique

Regnen rejser sig som svejset stål

marcherende huller brænder dråbernes kul

applaus strakt ud i bål af gløder

regnen galoperer mod støvhorisonter

mere og mere inderlige hvisker metronomer

til de er havnemolens bølger om bundgarnspæle

de krøllede ark folder sig ud og bliver hvide på ny

grusets sagte knirken under langsomt 

fremdrevne hjul

en lille smule støv fra duernes vinger

mel falder på plads i møllens indre

til det sidste ur møder stilhedens slag

sammen med dråbernes fald i en vask.
 


 

Sundhedspolitik

400 milliarder havde været brugt bedre på at styrke sundhedsvæsenet end på hjælpepakker til et tvangslukket erhvervsliv. Forudsat naturligvis at nævnte erhvervsliv fungerede som normalt. 

Friday 15 January 2021

:::
Snemænd er bevæbnede i aften med grå patroner af is.
  

Thursday 14 January 2021

*Nytårsbrænder*

 


Sig tak til tåbeligheden

Sig tak til småligheden

Sig tak til små menneskers

små bitte grise-øjne

og deres grise-tryners grynt

for din ligegyldighed

med deres eksistens

Sig tak til din glemsel

for at skabe et hulrum

de kunne brække sig i.


Wednesday 13 January 2021

: :::: ..:: ::,::;;:

 

Som vaccine- og covid19 systemskritiker er der to vidt forskellige argumentationsformer, man kan blive konfronteret med. Til den ene side kommer modstanden til udtryk i krav om at kun kilder, der er fra eksperter, der har haft flere artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, kan tages seriøst som argument. Et menneske, der stiller sådanne fordringer, kan udmærket ses selv bruge kilder hentet fra formiddagspressen. Og dermed udstille og anskueliggøre at vedkommende ser sig berettiget til at kræve mere af sine omgivelser, end vedkommende kræver af sig selv. Videnskabsglasuren viser sig blot at være et dække for en top konservativ egoisme. I virkeligheden er der ingen modtagelighed for modpartens argument, da det ’videnskabelige’ sindelag allerede på forhånd er determineret af en helt bestemt verdensopfattelse.

Til den anden side – eller fra den anden side – kommer en argumentation, der handler om ”åndelige”, ”sjælelige” og ”menneskelige” idéer og idealer. Der plæderes for at vedkommendes holdninger tilhører altruistiske idealer og at man så, når man ikke deler disse holdninger, derfor kan erklæres for værende imod disse tilsyneladende altruistiske idealer. ”For menneskehedens skyld”, ”Vi skal værne om de svageste”, ”Samfundssind”, ”For din sikkerheds skyld”, ”Af hensyn til alle de andre”, ”For alles bedste”, ”Det mindste onde”; der er således indbygget i argumentationsformen en forud bestemt udskamning om ikke at være humanist, ikke at have sympati, ikke at være en seriøs tænker, at være et slet og ret grusomt menneske – endnu mere kynisk end vores ovenstående ”videnskabeligt” orienterede person, såfremt man ikke deler de fremlagte synspunkter. 

Disse to modstandskræfter, der trækker argumentationen i hver sin retning, men i begge tilfælde væk fra individets egen frie personlige fornuft, er i bund og grund i familie og har samme trang til gennem henholdsvis tvang og bedrag at forhindre det enkelte menneske i at lytte til sin egen indre autoritet.

Tuesday 12 January 2021

Den årligt tilbagevende sygdom, der forsvandt

 

Hvis influenza skulle være forsvundet på grund af vores adfærd, så skulle ny sars corona vira vel lige så vel være ude af statistikken. Beskrivelsen af coronaforløb adskiller sig i symptombilledet fra influenza på graden af kvælningsfornemmelse. Ellers er de andre umiddelbare symptomer identiske med en influenza pådragelse. Hvordan influenza og ny sars corona interagerer med diverse vacciner og andre miljø påvirkninger er stadig et åbent forskningsfelt. At der finder sådanne interaktioner sted, er virologer imidlertid næppe i tvivl om. Mht et isoleret og oprenset eksemplar af ny sars corona så er Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ikke i besiddelse af et sådant. De henholder sig til den genetiske kode, de har fået tilsendt fra Kina. De fremmeste statsansatte eksperter stiller sig tilfreds med dette. Dette er gældende verden over. Tilbage står stadigt at forklare, hvor de årlige tilbagevendende influenza epidemier er forduftet hen.:::::::
Alle medier i Danmark er i princippet del af beredskabet. 

Statsrådet kan i samråd med efterretningstjenesterne selv bestemme, hvornår et medie skal være underlagt eventuelle restriktioner eller udfører den af regeringen nødvendiggjorte propaganda som følge af en udstukken beredskabsplan.

Hvordan de slipper afsted med at undgå ordet 'censur' og komme på kant med Grundloven afhænger af med hvilket mod de enkelte journalister sætter sandhed højere end deres eget liv.  

Monday 11 January 2021

: :: :

 


“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

From  the Declaration of Independence.


Wednesday 6 January 2021

.: : :.
B117 ways to wonder.  

Tuesday 5 January 2021

: : :

 

Varselsdrømmenes udsigelsesrum kommer med mere og mere hyppig frekvens.

Det der blir varslet vil snart ske lige så snart eller meget kort efter at det bliver varslet.

Snart vil enhver kunne se, hvad du tænker, fordi du mere og mere begynder at se ud, som du tænker.
 

: : :

 

"Der er ikke penge til at forbedre de ældres livskvalitet - bade, rengøring, mad af god kvalitet, men der er rigeligt med penge til at forlænge deres lidelser. [...] Hvis Mette F. har brugt 500 milliarder på at redde (livsforlænge) 5.000 danskere, så er prisen 100 millioner per styk."

      Bjarne Holm.

: : : :

 

Hvert tolvte sekund dør et barn af sult et sted i verden.

På en enkelt dag bruges der op til 50 millioner danske kroner på en test, der skal vise at raske mennesker er smittede. 

Sunday 3 January 2021

: : :

 Vand i stereo

i bevægelsens slipstrøm

mellem drøm og liv.
 

Saturday 2 January 2021

:::

 Ailunkami agimato

tugto vakima

domilun dekkodutti

samtolin niskumut

mikka toto amigato.
  

:::

Sorte svaner har taget elevatoren
op til snefnugs isbjørnesnuder
her kommer de flyvende
som taget ud af spådom. 


Friday 1 January 2021

Den bundsolide pantsætning

 Den danske økonomi er bundsolid, har finansministeren sagt. Men hvad betyder det, at den danske økonomi er bundsolid. Betyder det ikke, at vores kreditværdighed er så stor, at vi kan låne alle de penge, der er brug for. Betyder det ikke, at Danmark bevæger sig ud på randen af pantsætning.

Der er ingen steder i verden - måske undtagen Kina, hvor økonomien er bundsolid! Alle landes økonomier er i færd med at blive smadret - lige altså undtagen Kinas. Med den magiske virus som dække smadres land efter land, erhverv efter erhverv. Alle kommer de til at skulle stå i gæld til op over halsen. Verdensbanken vil komme til at skulle slå en streg over den fælles indbyrdes gæld. Kina vil stå som redningsmanden i denne store finansielle krig. De har allerede bygget et museum til ære for den magiske virus. Den blev nøglen til at kunne indføre diktaturforordninger i lande, der engang regnede sig selv for frie og demokratiske.