Monday 30 August 2021

an jap jap jap
Mørkt stof = Graphene oxid 
 

Sunday 29 August 2021

Lænset:

 


Du har ringet til Pensionskassen. Du taler med Tom. Du bliver nu viderestillet til Statskassen, hvor min navnebroder vil betjene dig. 

Friday 27 August 2021

:::

 

Det er alt sammen en samtale med tag-væk-ånderne. Det mærkelige er, at alting er på sin plads. Ingen ting er forsvundet. Det venter bare på at blive fundet, når alt andet har fået en anden plads.

Thursday 26 August 2021

Kanyleregn over Dannevang:

 Kildehenvisning til berigtigelse af ovenstående oplysninger: HER

En Forbryder går til bekendelse:


‘Vedrørende de 12-14 årige, der er jo så det juridiske forhold, at én af forældrene ligesom skal følge med, og... hvad hedder det... give samtykke til det. Men fra de 15 år og opefter, der vaccinerer vi på skolerne. Jeg har selv vaccineret 15-årige på skoler uden deres forældres tilstedeværelse’.

Søren Brostrøm, pressemødet d. 23/8-2021.

Wednesday 25 August 2021

effektivitet versus ineffektivitet

 


OBS DFM

 Inden længe så er Døllefjeldemusse-varianten over Jer; SÅ skal I bare se løjer og granlangkålslockups! Vær på nålene! Vær beredt!

Urnesø

 Den tabte sols dans

bøjer sig ind

i en hemmelig bolle

på tomatsuppens bund

den tabte soldans

gennem katedralens mosaik

vinker sin veninde

ud med mirabellehår

her kommer vi med fræsende frankering

hils morgengryets hårde fælge

fra bagagebærerens feber

tusinde tulipaner i flammer

med stive håndled

til at stikke skriget

tilbage i sin flaske

tro du bare

du er et monster

stykket sammen

af alle dine tidligere liv

her står du med pladen i hånden

og din stemme er en rusten fil

her kommer du op af søen

med alle endelserne helt okay

i slowmotion kunne du måske

komme ud af næbbet

på en mentalt handicappet due

der er ikke noget gyldent daggry

der kan genindspilles

og stadig være nyt

ingen hule ved bredden

til at gøre forliste forhold hele

den tabte sols dans

skal lukke kæften

på din egoballon

den danser her gennem stuen

og gør minderne til støv

den tabte soldans

taber sine klange

til knoglernes dansende partikler

på Genevesøens blanke blik.


  

Monday 23 August 2021

Spindoktor von Splitting:

 


Aspirant:

 Man skal have 33 stik for at blive stormester i Coronas Vidner.

 


Ønsket om at vokse får næring fra en oplevelse af hæmning

 Planten vokser hele tiden ud af en hæmning. Nuvel kan man ikke lide ordet 'hæmning' (og det kan der jo være grunde til, at man ikke kan), så kan ordet i dette tilfælde erstattes af ordet 'kulmination'. Planten vokser hele tiden hen imod og ud af en kulmination. Der er en grænse for hvor længe planten kan være levende plante. Der er en grænse for hvor længe blomsten kan være duftende blomst. Når disse grænser nåes, må noget dø. Ud af denne død, som man, hvis man ikke kan lide ordet 'død' igen kan vælge at erstatte med ordet 'kulmination' - ud af denne kulmination går væksten videre mod frugtdannelse, men også frugtdannelsen når en grænse, hvor frugten ikke kan blive mere frugt end frugt, så sker der en ydre forrådnelsesproces, en kulmination, en død. Inde i denne kulmination (død) ligger plantens talent for vækst potentielt i dvale. Væksten er nu potentiel. Væksten har nu mødt sin ultimative hæmning/kulmination/død/dvale/søvn og fortsætter måske, om de rette betingelser indfinder sig i en ny, måske endda helt ny og anderledes plante.

 

Hæmning & Vækst

 

De radioaktive grundstoffer virker hæmmende for sig selv, når de over tid henfalder til fx bly. Forstået på den måde at bly hæmmer radioaktiv bestråling.

Fennikel og rejnfan hæmmer naboplanter i at gro. Så der er altså tale om en selvhæmning indenfor planteriget. Opiumsvalmuen virker også som en hæmmende (egoistisk) plante i naturen.

Et andet hæmmende fænomen, der kan observeres i naturen er nåletræerne og myrernes virksomhed. Men her er hæmningen (også) en klar fordel. Når nåletræerne taber deres nåle, forgår disse meget langsomt. Men med myriader af myrers tilstedeværelse forøges denne hæmmende effekt på forrådnelsesprocesserne via al den myresyre, som myrerne konstant udskiller. Denne hæmning gør, at svampene har meget bedre tid til at udvikle deres kilometer vidtspændte net af mykorrhiza og mycelium. Derfor er det også i nåleskove, at det er langt bedst at gå på svampejagt. Svampene synes at holde sig meget længere i en nåleskov og artsrigdommen er meget større.

Årstiderne giver næsten sig selv. I naturen er der jo både vækst og det modsatte. Vi mennesker ynder at fokuserer på vækstdelen. Men den anden del er lige så vigtig.

En god meditations øvelse er, at visualisere et frø, der spirer. Når billedet står klart, så visualiser det modsatte: en plante, der visner. Når dét billede står klart, så lad de to fænomener glide transparent henover hinanden og forsøg at opleve de to fænomener - samtidig.

Det giver nogenlunde samme "aha" oplevelse, som når jeg fokuserer på åndedrættet og midt mellem ind og udånding med ét befinder mig i et elastisk 'rum' i mellem ud- og indånding. Ind- og udånding er også vækst og forgåen.

Jeg skriver ikke dette, for at genere din tanke eller idé, som er smuk. Men det er ikke alt, der er smukt, der også er (helt) sandt.

Meningen med at det radioaktive stof skal henfalde til bly kunne vi jo finde i, at det så kan virke hæmmende på radioaktivt stof. Altså gennemgår det radioaktive materiale en proces hen imod at kunne hæmme sig selv.

At en plante hæmmer en anden plante - er et udtryk for at naturen kan hæmme sig selv.

At en hæmning ikke kan være en fordel - er en idé som nogle har.

En organisme kan godt gennemgå både hæmningsprocesser og vækstprocesser. Vækstprocesser kan endda være betinget af hæmningsprocesser (eller dødsprocesser).

Det gælder også for den menneskelige psyke.

::: ??? :::

 

Hva pokker siger i Nej Tak til myndighedernes SUPERVÅBEN selveste atombombeterapien!? 

"Supervåbnet"

 

Dér var den igen.
Våbnet over alle våben.
Supervåbnet
Atombomben.
Logikken er altså
at genterapier = Atombomber. 

Sunday 22 August 2021

Opsang til et machokistisk folkefærd

 Fra den korte CoronAvis: HER

Rugmorse

 

”Rygter vil vide at regeringen har reserveret hele fire datoer hos DR og TV2 i oktober.

Så er det nærliggende at tænke lidt over hvad de så har tænkt sig at bruge den store sendeflade til.

Min og mange andres frygt er, at man forbereder en ny hård nedlukning hvor den endelige klapjagt fremprovokeres på den del af befolkningen, som ikke frivilligt underkaster sig sprøjtetyranniet, og derfor skal udnævnes som syndebukke og potentielle farlige smittebredere af et uendeligt nyt antal af virusvarianter. Måske vil man endda udstede ordrer om tvang og internering i de karantænelejre, som er opstillet til samme formål. Alt det som nu er virkelighed i mange andre vestlige lande, som vi normalt har været på bølgelængde med.

Hvis direkte tvang alligevel er for meget for danskeren at sluge uanset hvor man står henne i denne vanvidspolitik, kan et andet formål være at sprede endnu mere frygt for såkaldte raske smittebærere, at få mobiliseret frygt og vrede nok i hele befolkningen så de "hidtil artige" i endnu højere grad vil vende sig stadigt mere aggressivt mod alle u-v******* så flere, end nu, gerne vil agere bødler, stikkere og diktatorer i statens tjeneste.

Dette er nemlig allerede i gang, forældre til skolebørn over hele lande kan lige nu fortælle om hjerteskærende historier om hvordan børn bliver mobbet, udstillet og sendt hjem for at være skeptiske eller modstandere af sprøjtepolitikken. Unge forældre der ikke aner hvad de skal stille op andet end at tage børnene ud af skolerne.

Unge som dropper de nye studier på grund af kravet om sprøjten og som i stedet forsøger sig som almindelige arbejdere på fabrikker og produktionsvirksomheder, der mange steder ender med at føre samme uhørlige politik: vis mig papir på din sundhedsstatus eller du må søge dig et andet job.

Hvad i alverden skal der til før den brede befolkning vågner op til det uomtvistelige faktum at vores land er et diktatur hvor staten fører krig med alle midler mod befolkningen??

Hvis I ikke hører mere for mig er det fordi jeg med dette bastante opslag højst sandsynligt bliver udelukket af dette anti SoMe

Men jeg kan ikke sidde stille og blot tale om fuglefløjt, lækre madretter , eller vejret, når landets og hele den vestlige verden er blevet steder med tvang, censur og daglige trusler om død og ødelæggelse.

I Frankrig har man allerede indført sprøjtetvang, i England, Tyskland, Canada og Australien går det samme vej. Derfor råder der i disse lande tumultagtige tilstande med kæmpedemonstrationer, på den ene side og politi, militærindsats på den anden, til at få folk til at makke ret.

Alt dette kommer ikke frem i de danske massemedier, som synes kun at tjene regeringen og medicinalindustrien med søvndyssende underholdning og ensrettede nyheder.

25.000 brave læger har lige meldt sig ud af Tysklands c-politik, det ville jeg ønske langt flere danske læger også gør før tvang bliver det nye normale herhjemme.

Så vågn dog op Danmark!”


Sinnet Olina Tiwaz

:::

 Soldater udskiftet med vira 

bomber med kanyler. 

Saturday 21 August 2021

Regnbuen, chakra og universets grundenergier

 

Regnbuerne på himlen kan optræde både i overensstemmelse med chakrasystematik og som i Regnbueflagets systematik. Regnbueflaget kom til verden i 1978. Men allerede i 1936 så verden for første gang et helt andet flag, hvor også regnbuens farver indgår. Nemlig flaget over Kosmos Ferieby ved Klint. Dette flag har som det eneste flag udover Dannebrog fået en statsgodkendt ret til selvstændigt at måtte vaje over blandt andet Kosmos Ferieby. Flaget er udarbejdet af Martinus og indeholder farverne i en kosmisk orden som udtryk for universets grundenergier. I midten af de stribede farvefelter er der en korsformet stjerne med en pyramideform i midten. Flaget bygger på en kristen realitet.

 

Her et sort/hvid foto fra indvielsen i '36:


Flaget her gengivet som symbol med grundenergiernes farver:

Kongevejen vs sidegaderne

 

Når først beskyttelseshinden mellem underbevidsthed og dagsbevidsthed er perforeret, står hvert menneske midt i psykosen - med en djævlebevidsthed, der tilsiger hvert menneske at tro, at der vitterligt gives en djævel at tilbede, som overskygger erindringen om menneskets paradisiske udspring.

Men djævlebevidsthed er også blot en erfaring blandt alle de myriader af erfaringer, der findes; enhver afsporing og ethvert fald er udtryk for en bevægelse, enhver sygdom et gelænder, der tjener et højere formål. Det er ikke enhver beskåren at gå kongevejen og samtidig følge en indre udviklingsbevægelse mod større helhed, hvor det, der er foroven, bliver et med det, der er forneden - og det, der er til højre, bliver et med det, der er til venstre, det, der er foran, bliver et med det, der er bagved. Den, der går en sådan vej, vil ikke kunne fordømme, de andre, der ud fra deres egen natur og stade - ikke kan, ikke vil - men kan og vil noget andet, der giver dem en oplevelse af enhed mellem den indre bevægelse og de ydre handlinger.

Friday 20 August 2021

::: Bare cisternerne bliver siddende 

og ikke begynder at flyve, 

fordi de tror, de er måger.

                                                                                                                                                                       


Ærkeenglen Michael

 

Ærkeenglen Michael beskytter uskylden og nedkæmper dragen. For militæret må det være en smuk idé, der dog ikke kan siges i stor udstrækning at blive praktiseret i en krig. Derfor vil Ærkeenglen Michael ikke kunne siges at være protektor af krig, som den foregår blandt nationer og blandt nationer overfor udskældte folkegrupper. For Ærkeenglen Michael må selve krigen som realitet opleves som flammerne fra gabet af dragen i sig selv.  Skt. Georg er Ærkeenglen Michaels repræsentant på jorden. Du kan skelne ikoner af Skt. Georg fra ikoner af Ærkeenglen Michael ved at Skt. Georg ofte stirrer på dragen. Det gør Ærkeenglen Michael ikke. Der er ofte ikke anden kontakt mellem dragen og Ærkeenglen end den, som sværdet giver. Dragen er alt det i os, som vil trække os væk fra at være eller blive rigtige mennesker (' i Guds billede' som det hedder). Dragen er i myter og eventyr, den der røver uskyldsjomfruen og holder hende fanget i en grotte.

Thursday 19 August 2021

:::

 

Det må være sådan

skabe lidt luft i et åndehul

tale med hjertets esperanto

fælde en tåre som et skulderklap

til alle de brombær

kælkebakken fik tilbage

som lånte søm

det må være sådan

flytte en lille sten

eller tusinde blade

fra farvellernes syn

salamandrene drømte

mod mavens splintrende ro

alle årstider samlet

i en kimono

det må være sådan

at alle versaler

kastes tilbage i deres eget exit

der må være en orden

større end håndens bevægelse

hen over silken

en langsom gestus

til at fylde rummet

med smerte og glæde

det må være sådan

så er det på plads

i en bedre verden

en millimeter fra denne

værkende krop.
 

Sunday 15 August 2021

Sunday 8 August 2021

Den Trojanske Covid1984 Hest


 

Mutating:

 


Faktenchecker


 

Vammel hammelkildeI takt med at plandemien afsløres og bedraget åbenbares      

     vil skovbrande slukkes og naturkatastrofer 

                               stilne.                                                                                                          

   Saturday 7 August 2021

Varsel fra Varming:

"Covid-19 RNA-vaccinerne omdanner mange af kroppens celler til gift-fabrikker. De producerer spikeprotein, der aktiverer koagulationssystemet og giver micro-blodpropper. Dernæst udsættes de spikeproteinproducerende celler for angreb fra vores immunsystem."


           Overlæge Kim Varming 

Stella Boris

Du går ved min side

med en målerlarve i hånden

du kalder den for Stella Boris

Stella Boris

Stella Boris

du kalder den for Stella Boris


I mine drømme

er du lettere

du taler lysere

og du er smuk

du er smuk

du er smuk

også i min drøm 


Og hun ser månen gennem skyerne 

når hun vågner af sin drøm 

mønstrene er ved at være fulde 

fingrene er røntgen strenge 

skyerne er hjernens lette stof


I mine drømme

er hun lettere

hun taler lysere

og hun er smuk

hun er smuk

hun er smuk

også i min drøm


Hun åbner verden med sit første ord

og det er hindbær og det er hindbærbrus

et hængebugsvin af overmod

stikker trynen gennem hver tone


I mine drømme

er hun lettere

hun taler lysere

og hun er smuk

hun er smuk

hun er smuk

også i min drøm


Alle populære melodier står i kø

for den vellyd der blev mandelfødt

hver en hund kan se sin egen ruin

som en flod igennem organismen


I mine drømme 

er hun lettere

hun taler lysere

og hun er smuk

hun er smuk

hun er smuk

også i min drøm


Og jeg svæver

med mælkebøttens fnug

inde i dit univers

i dit univers

dit univers

er frø i muld


I mine drømme

er du lettere

du taler lysere

og du er smuk

du er smuk

du er smuk

også i min drøm


Du går ved min side

med en målerlarve i hånden

du kalder den for Stella Boris

Stella Boris

Stella Boris

du kalder den for Stella Boris


Og du er smuk

du er smuk

du er smuk

også i min drøm.  

Menneskehedseksperimentet

 

Der er folk, der hver dag trodser al statistik og sætter sig ud i en bil for at køre hurtigere end en leopard kan jage af sted, blot for at nå hen til et ønsket mål i en rasende fart, trods det at al fagkundskab og statistik siger, at det er et risikabelt eksperiment, som det ikke er sikkert, at de slipper helskindede fra, ja, tilmed bliver de måske årsag til en række andre menneskers lidelse og død. Der er mennesker, der hver dag ryger mellem 20 og 40 cigaretter, trods det at al fagkundskab og andre menneskers erfaringer kunne lade dem vide, at det er et farligt eksperiment, der ikke bare sætter deres eget liv i fare, ikke bare er en belastning for dem selv. Der er mennesker, der hver dag forurener deres organisme med store mængder spiritus eller andre berusende midler. Der er mennesker, der hver dag fortærer store mængder af væseners kød og blod, selvom de på nuværende tidspunkt burde vide, at det er en enorm belastning for deres organisme og en stadig pågående lidelse for de væsener der pines, plages, lemlæstes og dræbes. Der er mennesker, der hver dag arbejder med atomkraft eller atommissiler, velvidende at det kan føre til uoverskuelige katastrofer for både jordkloden og menneskeheden. Der er mennesker, der hver dag forbruger den største del af alle tilgængelige ressourcer, imens tusinder og atter tusinder gange så mange andre mennesker må sulte og lide afsavn. Og så er der folk, der kloden over lader sig injicere med en eksperimentel genterapi, der overhovedet ingen relevans har for flokimmunitet. Der er i det hele taget så mange eksperimenter, atomprøvesprængninger og dumdristigheder, at der er grund til at betvivle om menneskeheden overhovedet nogensinde rigtigt er blevet født ind i den virkelig betydning af at være en menneskehed.

 

Den manglende relevans:

 Fuldt vaccinerede med to gange genterapi, der får en gennembruds infektion, kan smitte videre med denne. Dette meddeles det fra CDC direktør Dr. Rochelle Walensky.

Samtidig er der 6,7 gange højere risiko for en infektion efter ovennævnte genterapier end ved naturlig infektion hos naturligt immuniserede og folk uden påført genterapi. HER


Dette må logisk set betyde, at coronapas ikke bare er totalt ubrugelige men ekstremt vildledende - og dermed på afgørende vis med til at sprede smitte;

at det er meningsløst og ekstremt destruktivt at drive klapjagt på dem, der ikke ønsker at blive vaccinerede. Vaccinerne er, som det hele tiden har stået klart, kun symptomreducerende. De forhindrer hverken infektion eller transmission, men øger faktisk risikoen for infektion;

og sidst men ikke mindst - at vaccination med de aktuelle genterapier overhovedet ingen relevans har for flokimmunitet.
 


    Friday 6 August 2021

Hvorfor?

Hvorfor bliver vores politikere ved med at ville have folk til at tage en eksperimentel genterapi, når det længe har været kendt, at kuren ikke virker samt folk endog bliver syge og dør af den?  Paul Craig Roberts taler om det her:her 

Medicinsk Apartheid

Der er nu i Danmark indført eksempler på Medicinsk Apartheid. Et af eksemplerne er gymnasieskoler, der nægter deres elever at komme med på studieture, hvis ikke eleverne er vaccinerede. Ud over, at dette er en slet skjult medicineringstvang, er der også tale om så grov forskelsbehandling, at det er helt vanvittigt svært at forstå, at mennesker i et kultiveret skandinavisk land kan få sig selv til at udøve den slags avanceret brutal forskelsbehandling. Vi tager mange skridt tilbage i denne tid hvad angår kulturstade. Det, der gør situationen endnu mere grotesk, er, at de aktuelle genterapier ingen garanteret fuldstændig beskyttelse giver. Faktisk ses smitten mange steder at stige i takt med, at flere bliver injiceret, og ja, mange af de smittede er netop folk, der ellers har fået DERES to doser.

Thursday 5 August 2021

Remdesivir:

 

Side effects

The most common adverse effects in people treated with remdesivir were respiratory failure and blood biomarkers of organ impairment, including low albuminlow potassiumlow count of red blood cellslow count of thrombocytes, and elevated bilirubin (jaundice).[26] Other reported adverse effects include gastrointestinal distress, elevated transaminase levels in the blood (liver enzymes), infusion site reactions, and electrocardiogram abnormalities.[12] Remdesivir may cause infusion‐related reactions, including low blood pressure, nausea, vomiting, sweating or shivering.[27]

Other possible side effects of remdesivir include:

  • Infusion‐related reactions. Infusion‐related reactions have been seen during a remdesivir infusion or around the time remdesivir was given.[27] Signs and symptoms of infusion‐related reactions may include: low blood pressure, nausea, vomiting, sweating, and shivering.[27]
  • Increases in levels of liver enzymes, seen in abnormal liver blood tests.[27] Increases in levels of liver enzymes have been seen in people who have received remdesivir, which may be a sign of inflammation or damage to cells in the liver.[27]


Wikipedia.org

Wednesday 4 August 2021

:::Kufferten er hele tiden propppet parat 

hvis nu de skulle banke på

og sige at tiden er gået 

og ingen kan ramme det køn

som hele tiden var proppet parat

kærligheden kommer og bor

her et par dage


tårer kan altid spores

tilbage til noget andet, noget bedre

tårer kan altid spores

tilbage til en hjemsøgt smerte


kufferten er hele tiden proppet parat

hvis nu de skulle komme og sige

kærligheden kommer og bor

her et par dage

så vil du altid have lyst

til at vende hjem

så vil du altid have lyst til

at komme tilbage

kufferten er hele tiden proppet parat

du kan rejse lige så langt væk du vil

for kærligheden kommer og bor

her et par dage

så skal du nok finde hjem

så skal du nok komme tilbage


tårer kan altid spores

tilbage til noget andet, noget bedre

tårer kan altid spores

tilbage til en hjemsøgt smerte


så skal du nok finde hjem.
 
 

 

Tuesday 3 August 2021

:::Helikopteren eksploderede 

i to kyssende skyer.

  

Monday 2 August 2021

Kynismens kvælertag på demokratiet:

 Kronik af læge Anders Beich i Dagbladet Information d. 2. august 2021: HER.

BILD:

 Til de millioner af børn i dette land som vores samfund er ansvarlige for, vil jeg her og nu udtrykke, det som hverken vores regering eller vores kansler tør at fortælle dig: Vi beder dig om at tilgive os. Tilgiv os for den politik, som i halvandet år har gjort dig til offer for vold, omsorgssvigt, isolation og ensomhed.

Julian Reichelt fra den store tyske avis Bild i  video optagelse  fra maj (her fordansket).