Thursday 24 October 2019

39

I stedet for 39 bomber
fandt man 39 frosne 'kinesere'
stadigt ikke spor sjovt.
Wednesday 23 October 2019

39:5


 Barsebäck Forsmark Oskarshamn Ringhals
____________________________________

                             2
  

Tuesday 22 October 2019

?

 Hvor mange syndebukke skal der til at bære
den terror stater skjult bedriver? 

Sunday 20 October 2019

Cold Case Hammarskjöld
Hvorfor var Dag Hammarskjölds lig som det eneste fra det forulykkede, nedskudte fly - ikke forkullet?

Hvorfor var spillekortet Spar Es, der anses for CIA's visitkort, stukket ned i Dag Hammarskjölds krave?

Blev A.I.D.S. udviklet på viruslaboratorierne i Afrika? Skete det samme senere med EBOLA?

Bliver vacciner stadig hemmeligt brugt til bekæmpelse af befolkningstilvækst?
Saturday 19 October 2019

:::
Jo mindre løgnen kan gøre sig, desto større kan den blive.Thursday 17 October 2019

Magi i luften


Magi i luften hedder et af Halberg Larsens mest populære hits. Mona Larsens selvbiografi har taget sig samme titel. Og det er da også en slags omdrejningspunkt for bogen. Som en tinde tegnet af alt det, der omgiver den. Bogen er skrevet med et gennemgående nøgternt greb. Lægger man på den ene vægtskål antallet af tragedier og på den anden antallet af succeser, så ved nok kun Mona Larsen, hvilken vægtskål, der vejer mest. Men sikkert er det, at de til visse tider kun skitserede (og til andre tider mere uddybede) succeser, i antal langt overgår tragedierne. Trods det gennemgående nøgterne greb, der i alle henseender undgår, hvad jeg her kunne vælge at kalde følelsesporno, er fortællingen på kryds og tværs gennemsyret af poesi, filosofi, livsglæde og en historisk bevidsthed, der flittigt bruges til at gøre sit til at sætte fortællingen i perspektiv. Jeg er en overlever, fastslår forfatteren flere steder – både som motto, som løfte og som konklusion. Et af de steder, jeg i fortællingens løb, faldt i staver over – ud over de rent konkrete, naturligt indlagte digte – var følgende passage, skrevet om moderen; det gav mig faktisk sådan en deja vu oplevelse: ”Havde hun været et træ, måtte det være et elletræ. Elletræet, der hører til de mindre hårde træarter, ligesom min mor, der er både skrøbelig og stærk. Og med flere stammer på samme rod, raklerne og de fine kogler – det er min mor. Når bladene falder ned i vandet, har det en klargørende virkning, der indeholder et stof, der modvirker alger.”


Mona Larsens selvbiografi spænder over hele registeret lige fra det vildt barske til det sirligt poetiske. Den er fortællingen om Danmark som et alt for lille land til så stort et talent. Og fortællingen om en hel verden, som for især jazz-entusiaster kan være grænseløs fantastisk og fuld af muligheder.

Sunday 13 October 2019

KAPTAJN KULLER

Foktøf vlam bankyrf isfam Møsiør Tøkkam vløf
iriksyn nolmybøf kylhval vøntomyf
sanutøj vølf bosrym bokolvømf
hurskyn svønsyfe sførmyfbul 
sføntøl møntemyr mnuf wyselly
fojbol søfbov taplam mesyrtø løf
isfamtøl børbøfar sfanserry
folcham baftørsnif bosvøm busvønyf
Møsiør bulmyloosy ymmelfes
Møsiør havelmøv sytør osisyf
isfokit lafseffeltøj
vulkoj neulyf sofme-ulf
binsymol sørmyf sylkyvuf
bløy mysurf løvbork røllyf sumørlul donvøl mury
surmyhøfsif  snagsørm falvolly bolyrøk
smonnølk søfarhany tønnom bunuyel.

Søfinnur bukdøn rukum ammuram wørsløf vesy
bøkensløv buam søsiløyn snuvløk satensuf
bunuyel bolykred vyk horl
jåki jozym gutvik jinkjerkyz
gyskpek  mekægebooy swam
urkol råzo råmiso jimhitæk
ztåpå jårki bjukås
rekilstyps trebmajs lekkislytper lank
esbifart rejkimyk zmyk essibik
galsip  schimt goj botovyk
relluk natpak gotolf regam sudif regenpuf
revlaskvak trams gokjagilob
regulam purpuf svomsdak sleppedyng
bremmilek spalet jap slarp sifregnak rattelplag
gonsfotsav semufrap sufmæk lemmi lekki blarp rønordask.

Raldyrklos ryddysukul ragnaprutek relaksudif
regampuf swostur slatipak rettybsmak  
rewlaswak skubskul  tisnoslavski redæsk kasoktam
tangamassuk tibnekud
sjøgrub knabespræt rekulstrak
reksenik samulek lekkimedvos sjosnakip
snirpel kesælft ressikølsgalib dikslabolg
gnabdolb rypmap  rydpils svomsamilk spaltjuf.

Gjof kisra ragenlab
esmablødsal snuvsitiluk gnivløk sjalif pjavk.Friday 11 October 2019

::::::::::::::

Violinen som et hjerte
taget op af sin kiste
kisten som en gave
før bal

den fælles grav
det brev
der venter på dig

selv vinden
kender dit ansigt.

:::::::::::::

Nogle gange ved jeg ikke engang
hvor meget jeg savner dig
men jeg genkender regnen i mit sind
som en onsdag i Berlin før murens fald.
Thursday 10 October 2019

:

      Maphiyata echiyatan hin win:Wednesday 9 October 2019

Forbindelsen til det andet

Ethvert menneske, jeg (du eller enhver anden) har noget med at gøre, er vores medmenneske, er det andet menneske. Og alle mennesker har kun én ting til fælles: den fysiske del af den krop hvert enkelt menneske befinder sig i. Åndelig-sjæleligt har menneskeheden aldrig før rummet så megen forskellighed. Der hvor nogle ser de smukke hvide tænder, ser andre kun hestens rådnende kadaver.
Det, der gør os ens, forløser os ikke tilfredsstillende, om ikke det fører til transcendens. Og det er ikke det, der gør os ens, der fører til transcendens. Ligesom det ikke er trappen, der fører os fra stuen til første sal, men det, at vi går op ad den.

Jeg er stærkest forbundet med det i andre, jeg selv er første årsag til og omvendt. At føle sig forbundet med eller at være tiltrukket af er netop følelses og viljesliv, som for mange af os synes af dunkel oprindelse. Når jeg FØLER mig mere forbunden med nogen end med andre, så skyldes det, at jeg endnu ikke rigtigt har opdaget, hvad det er, de andre rummer og at jeg måske kun kan rumme at forløse og indgå netop de her relationer, som jeg føler mig mest forbundet med. At et menneske fx føler sig mere forbunden med sin hund eller med et træ i haven, end med naboen, betyder jo ikke, at naboen er mindre interessant end en hund eller et træ. At graden og karakteren af forbundenhed eller tiltrækning har så vidt et spektrum skyldes den pågående forvandling i langt den største del af alle menneskers sind og seksuelle grundenergi.

At se de smukke hvide tænder, der, hvor vi før kun så et råddent kadaver, betyder ikke at vi skal være blinde for, at der findes rådne kadavere; det er lige så gådefuldt, at der findes rådnende kadavere, som at de af og til kan have smukke hvide tænder.

Tuesday 8 October 2019

Michael & dragen
Jeg kan ikke tage andres handlinger på mig og må alligevel til en vis grad gøre det velvidende at kun i den frie tanke findes trøst: Det 'vi', jeg søger, findes som fysisk kendsgerning, imens afstanden er mental som tomrummet mellem kroppens celler løfter sig i tomrummet mellem himlens stjerner. Mennesket er spændt ud mellem ærkeenglen Michael og ridder Georg, der intet er uden i kontakten med Michaels åndens tankefrihed. Dragen ænses ikke et blik; sværdet i sig selv er uovervindeligt:


Ved at se op til det højere i det andet menneske fordufter dragen som dug for sol.


Monday 7 October 2019

De døde børn hjælper englene med at redde jordkloden gennem sin fremskredne demens:


Sjælene fra de dødfødte bliver i jordens omkreds og fordriver vente 'tiden' med at hjælpe englene; de er særligt nyttige, fordi de bringer så meget uudfoldet livskraft med sig, kræfter som virker foryngende på vores gamle klode. Når menneskene altså græder helt berettiget over det, der skulle have været, men ikke blev, jubler englene over den meget givende håndsrækning de får - i deres helt bundne opgave.::::::::::::
Et lille lys på et hospital
hånden er så stille som du holder
halvvejs skygge af sig selv.
:::::::::::
Alle veje fører til Rema
du fandt bunden af solens flaske
med syvmilestøvler gik du en anden mands hund.
Saturday 5 October 2019

::::::::::Søvn kender alle verdenshjørner
fødder og hoved med foldede hænder
kors fæster ingen før vand synker ørkesløst ned.


:::::::::


I et kort glimt står alle døre åbne
munden er glad for sit tal
alle de pindsvin asfalten kysser sørger over din bestingede isse.


::::::::Deres øjne tungt i hælene
dyner fyldt med ankelsuppe
den anholdte hånds pyramidesprække.
_

De døde journalister har en hel biograf for sig:
Friday 4 October 2019

:::::::
Ugleskrig er dit ønskeprojektil
jeg så en gåde gå
forvent noget ekstra fra den åbne efterskrift.

::::::

Alting blødende på alle kanaler
grundplanet køligere end rør de lagde ud
forkerte beskeder om hemlige kontakter synlige for enhver. 
Thursday 3 October 2019

:::::
Orkankvinden åbner slusen
syskrin fulde af lerduer
slynget som høresnegle gennem mørket.
::::

Hånden tegner 
sin egen skygge
og kalder den paradisisk gødning.
:::


En velgørende afgrund af ild
beder for sine sønner 
begrav jeres vaner  under et dansende fyr.~


::Du føler dig måske en smule døv
holder døren på klem
for skriget var en bullen finger.
:
Hun kan bedre lide ham
sådan som han var
før hun fik lavet ham om.