Saturday 31 August 2019

:::
”Ind i manegen, vil vi se "Cirkus hesten" optræde.
En kendt hest.
Med stamtavle.”

.


   Lisbeth Spager

Friday 30 August 2019

Svindleren over for den sanddru:
Om Venstrefolk ønsker tavlen visket ren, så al den dårlige luft, der hæfter til de mange svindelsager Lars Løkke Rasmussen igennem tiden har været indblandet i og beskyldt for i pressen og har måttet undskylde for 117 gange, så vælger de at indsætte LLR's modstykke - én, der står for alle de modsatte moralske dyder af, hvad han gennem tiden har fremstået som bestående af. Den person hedder Stephanie Lose. Når man taler om håndværk, så fremstår hendes politiske håndværk, så meget mere gedigent og loyalt over for den egenskab, vi her kan sammenfatte i ordet sanddru.

 

Claus Beck-Nielsen & James Joyce:
Om man leder efter litterære forbilleder, hvad angår litterær metode for forfatteren Claus Beck-Nielsen, er det da ikke nærliggende at stirre tilbage mod James Joyce. Også han gennemspillede, iscenesatte og orkestrerede scener i sit liv, som han netop stod foran eller var i færd med at skrive.Wednesday 28 August 2019

Åbent brev til danmarks meteorologiske institutAtt. Adm. direktør Marianne Thyrring
Forskningschef Ulrik Smith Korsholm
Kommunikationschef Tania Engbo Dyck-Madsen
Meteorologerne Michael Jarnvig, Ellen Nybo og Jens Ringgaard

Att. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen
Att. Forsvarsminister Trine Bramsen

Medunderskriverne af dette brev udgør en stor gruppe bekymrede borgere, der ønsker et klart svar på nogle spørgsmål, der vedrører vores vejr.

Gennem længere tid har I i jeres vejrudsigter anvendt begrebet ’sløret sol’ som forklaring på de vedvarende striber, der dannes efter visse fly på himlen. Som den vågne borger har bemærket, er der i store dele af landet meget ofte (næsten dagligt) en bemærkelsesværdig flytrafik, der ikke ligner trafikken fra de almindelige civile fly. Alle civile fly udsender et transpondersignal med identifikation, destination. højde, hastighed m.m. Man kan få adgang til disse oplysninger via forskellige flyradarer, da de aflæser dette transpondersignal. Vi kan se, at rigtig mange fly passerer over Danmark uden transpondersignal og efterlader vedblivende og spredende striber. Der kan derfor umuligt være tale om civile fly, nok nærmere militærfly eller droner. Måske kan Forsvarsministeren være behjælpelig her?

Vi er meget interesserede i at vide, hvorfor DMI bruger en ny forklaring på noget, der har fundet sted gennem lang tid? Hvordan er I kommet frem til at anvende begrebet ’sløret sol’, der er et produkt af en helt konkret fysisk masse, der spredes fra højtliggende fly, der af én eller anden grund aldrig udsender transpondersignal? Vi har en klar formodning om, at Geo-Engineering eller aerosol spraying/cloud seeding, som det også kaldes, lader til at have fået lov til at foregå helt uden de danske meteorologers vidende.

Vi ved, at ’sløret sol’ er cirrus partikler, og vi ved, at cirrus er de skyer, der indkapsler varmen. I kalder dem normalt for højtliggende skyer. Vi ved også, at I kalder flystriber for cirrus skyer, og da de dækker himlen, må de jo opvarme. Vi kan se cumulus skyer blæse ind under ’sløret sol’ og flystriber, og da cumulus er skyer, der nedkøler jorden, så må en uddybning her vel være relevant? Jeres forklaring om sibirisk isvinter og sand fra Sahara er udmærket, men hvorfor taler I aldrig om flystriber, cirrus og cumulus, samt de nyklassificerede skyer som Homogenitus, Homomalatus, Mammatus m.fl.? For dem, der interesserer sig for skyer, virker jeres forklaringer mildt sagt sære.

Vi undrer os over, hvordan det kan lade sig gøre at formidle en vejrudsigt, når det er åbenlyst, at der foregår noget suspekt i vores luftrum. Er DMI klar over, at Geo-Engineering stort set hver eneste dag (og nat) med meget stor sandsynlighed er i gang med at forurene vores atmosfære med metaller som aluminium, barium og strontium i nanopartikelstørrelse? Og at dette sker ikke blot i Danmark, men også i resten af den vestlige verden? Er I klar over, at der er opsamlet målinger af disse metaller i regnvand og sne, som viser unaturligt høje niveauer, og som naturligvis har en skadelig effekt på vores klima, på biodiversiteten, og på os som mennesker, eftersom disse partikler er i den luft, vi indånder? Og er I klar over, at der er piloter og andre, der har medvirket til aerosol spraying/cloud seeding, der nu er stået frem som whistleblowers, fordi deres samvittighed ikke holdt til at bære på løgnen?

Man kunne forestille sig, at Geo-Engineering på sigt vil blive os forelagt som en mulig måde at bremse den såkaldte globale opvarmning på. Fordi det er muligt at skabe et ’slør’ foran solen netop vha. de nanopartikler, der spredes, så kloden ikke opvarmes. Men da vi jo allerede nu føler os overbeviste om, at Geo-Engineering finder sted, mangler vi stadig at få svar på, hvorfor vi ikke får noget at vide om det. Hvis det vitterligt er noget, der skal ’hjælpe’ os i kampen mod de angiveligt menneskeskabte klimaforandringer, så burde de, der foretager disse flyvninger, vel gøre det helt åbent og med borgernes vidende?

Tanken om, at Geo-Engineering i sin nuværende form går ud på at fremprovokere den globale opvarmning, og så, når vi er blevet tilstrækkeligt skræmte, bliver sat ind som dét, der skal redde os, er vel nærliggende? Det må være den logiske slutning, når vi, på trods af utallige henvendelser, ikke kan få svar på, hvad der foregår.

På jeres hjemmeside skriver I, at I betjener det danske samfund med meteorologisk viden og data indenfor rigsfællesskabet. I har 250 medarbejdere, så det undrer os, at ingen tilsyneladende kender til omfanget af den Geo-Engineering, der finder sted. Endnu mere mærkeligt er det, at I forsyner Forsvaret med meteorologiske oplysninger, så Forsvaret kan planlægge og gennemføre militære operationer. Derfor må I jo vha. jeres satelitovervågning kunne se den flytrafik, der foregår over hele landet med fly, der givetvis er militærfly eller droner, eftersom de ikke, som tidligere nævnt, udsender noget transpondersignal?

Det er populært at kalde os, der peger på disse vedvarende flystriber for konspirationsteoretikere. Det er jo en grotesk tanke, at ’nogen’ er i færd med at sprøjte giftige tungmetaller ud i vores atmosfære af en årsag, vi kun kan gisne om. Ikke desto mindre vil vi bede om at blive taget alvorligt, for vores bekymring udspringer af en reel frygt for, hvad der i virkeligheden foregår. Klodens fremtid afhænger af, om sandheden får lov at at komme frem. Og her har I, som statsejet institution samt ansvarlige ministre, et særligt ansvar for at formidle netop den.

Så venligst forklar os, hvad begrebet ’sløret sol’ dækker over? Hvad kommer det af, hvornår det er opstået, og hvem har valgt denne definition? Hvorfor fandtes det ikke tidligere, hvordan har I undersøgt det, og hvordan det kan være, at vores vejr tilsyneladende bliver skabt af noget, der har direkte forbindelse til flytrafik, der, som nævnt, ikke afgiver noget transpondersignal? Forklaringen, at der blot er tale om kondensstriber, eller at den ’slørede sol’ skyldes kondens, der bliver til iskrystaller, kan ikke accepteres. Det er ikke en plausibel forklaring.

Vi undrer os. Vi er bekymrede. Vi vil gerne have svar.

Med venlig hilsen

Rikke Hauge
Vibeke Larsen
Mette Almkilde
Marlene Roager
Nicoline Lærke Bærum
Nikolaj Kongsbirk
Jeppe Green Sørensen
Marc Real
Christina Messmann
Bodil Waldstrøm
Jacob Søfelde-Hansen
Linda Alrø
Solveig Gyldenstrøm
Yngve Helene Rusbjerg
Gregers Petersen
Annette Skytte Svendsen
Tanya Høgsbro
Marianne Prüsse
Sune Sejer
Michael Jensen
Kirsten K. Pedersen
Isabella Petersen
Essa Johannessen
Hans Paulin
Tore Ask Nødholt
Ghita Ottosen
Kenneth Christoffersen
Kirsten Hagelund
Anja Fisher Bardum
Daniel Pedersen
Gitte Larsen
Malisha Cadovius
Annie Kromann Rasmussen
Rikkabee Wigga Rask Julius
Sandra Friis
Olé Pedersen
Jacob Krebs Thougaard Sørensen
Susanne Willie Lassen
Lillian Hansen
Brian Lykkegaard
Lotte Vejen
Morten Wilder
Martin Larsen
Ole Brødholt
Vibeke Pristed
Michael Hørup
Charlotte Olsen
Orla Finn Pedersen
Lone Halberg
Peter Reenberg
Anne Toxværd
Maria Markussen
Stefan Terje
Christina Breiner Thomsen
Hanne Sauer
Mads Palsvig
Pia Andersen
Søren Boesen
Lone Boesen
Steen Okholm
Charlotte B. Carlsen
Mariane Deleuran Okholm
Susanne Røngaard
Ulf Byberg
Katrine Love
Solvej Stell
Mellanie Bello Olsen
René Bodholdt
Melanie Tinka
Danny L. Pedersen
Vita Duus
Jesper Davidsen
Kjeld Egheim
Nanna Pedersen
Søren Nielsen
Kim Velf
Mischa Blom Elo
Mathias Brodka
Tina Maria Lizziedatter
Berith Zenia Fagergaard
Rikke Louise Andersen
Lotte Fundal
Martin Jensen
Kristine Petersen
Kim M. Christiansen
Vava Vaux
Dennis Brandhøj
Lonnie Berndt
Connie Christensen
Lykke Conjadia Thorup-Hansen
Camilla Willumsen
Bettina Eriksen
Jane Mundt Pedersen
Sune Kofoed
Sylvie Dahan Søndergaard
Annette Højager Hansen
Theis Bindesbøl Garmund
John E. Kroll
Nikolaj Pedersen
Tobias Verner Ammitzbøll
Kirsten Maise Pedersen
Gert Lassen
Smillah Sølvå
Martin Larsen
Lene Revsbech
Jens-Erik Thuesen
Bente Boskov Hansen
Kim Bach
Tine Skrumsager Hansen
Anne Holtegaard
Bernhard Mikael Hansen
Lene Christensen
Henrik V. F. Hansen
Steen Julius
Claire Lowe Hatch Setina
Ole Birch
Hans Jørn Tveiti
Bonnie Røgen
Mattias Jean Green Adamsen
Kirsten Maise Pedersen
Pierre Tavares
Stellalucia Esperanza Aagaard
Agnethe Klerens Guy-James
Ernst Møllnitz Flakholm
Theodor Rosgaard Kristensen
Nicoline Lærke Bælum
Erik Frydenlund
Tine Kvist
Stephan Werhs
Maja Høgh Pedersen
Malou Sofia Holm
Mike Kashmir
Connie Ringgaard
John Smedemark
Joan E. Nielsen
Mikkel Vangsø
Simon Sørensen
Annette Keil
Adriana Dominguez
Michael Jensen
Vimela Vibeke Hansen
Tine Bülov
Per Knutson
Birte Vishart
Silke Skouenborg Parbo
Birgitte Hjort

Billeddokumentation er indsendt af underskriverne af brevet og kommer fra alle egne af landet. Vi står meget gerne til rådighed med yderligere dokumentation, såfremt det skulle ønskes.

Sunday 25 August 2019

¤

Asketræerne behøver ikke noget navn
for deres magnetiske hældning over liv
ekkoet fra stammen sidder i hvert hårstrå
bagved billederne står øjeblikket tændt.;;;
Du stirrer kun igennem kattens døde-maske fra verdens ende. Alle slyngninger i fjorden er raske pile af sværdhug og pirateri. Nåede du aldrig til verdens ende, vil masken helt objektivt set bare være et lag opskyllet tjæretang. Men fra verdens ende stirrer du ud gennem øjnene og skuer et hjørne af verden, du allerede kalder dit. Så når du ikke længere. Selv alt det sorte kalder du en tilvækst af jomfrueligt land.


 

Saturday 24 August 2019

Ansigts-Automat:
Det var en maskine, der kunne udstanse ansigter. Den fungerede lige som en flaske-automat. Man afleverede sit brugte ansigt og så fik man en bon og kunne stille sig hen i køen. Det var en kø af ansigtsløse, der skulle indløse deres bon. Nogle købte varer. Nogle nøjedes med beløbet. Der var en maskine, der spyttede pengene ud til én. Men der var også en anden maskine og når de ansigtsløse stak hånden ind i den blev beløbet overført til en chip under huden. Der var endnu ingen maskine, der kunne give de ansigtsløse et nyt ansigt retur. Der var endnu udelukkende tale om engangsbrug. Mange gemte derfor deres bon eller den elektroniske overførsel under huden - i håbet om, at de en dag ville kunne indløse et nyt ansigt.

~~|}


Tæt på er det, der før var et levende afbillede, slagger hobet op i kager lag på lag. De fine dekorative prikker på landkortet er mærker efter præsidentens stiletter. Alle nodeark ikke andet end kuldsejlede ballonbåde. Prøveballoner før annektering. Volden bliver i familien og djævelen er hvalernes motor, når de i et spring forvandler sig til slædehunde, frådende slædehunde, der trækker og trækker med grinende flabe gennem det jomfruelige landskab, der minut for minut dukker frem af ekspansionernes tryllebundne kandis.  

Friday 23 August 2019

United Steakes of Bluff
Blev Thule Basen skabt i respekt for inuitterne eller den danske stat. Blev Camp Century skabt i respekt for naturen, inuitterne eller den danske stat.
Har Imperiet. Har Stormagten nogensinde respekteret 
nogen som helst suverænitet. Den arrogance, det storhedsvanvid
er ikke noget opfundet til lejligheden.
Det har stået på i så lange tider. Selvindbildningen gør, at troen på,
at det kun er andre imperier, der imploderer, er intakt og at bevægelsen ud over afgrundens rand sandsynlig vis vil tage alle de logrende men helt ubetydelige spytslikkere med i sit mægtige fald.~~~Neden under slædehunden sidder en kat med menneskehoved. Den er skabt af en af fjordens bølger. Ansigtet er et surfbrædt, der er blevet bølgens ansigt og bølgen er en kat, der krænger sig ud i et ansigt helt ude, hvor bølgen er krænget over i surfbrædt og ansigt og kat og alt kommer rullende og der vokser sælkløer ud under jomfruens bug. Menneskekattens ansigt stirrer helt roligt ind i de udstrakte kløer, imens lufferne synes gemt under sejrskåber og indlandsisens hinder.


Wednesday 21 August 2019

~


sTOr BabY fra AbSURdiSTAN
taBer sUtTen på dEN SmElTende 
indlandsis:


TISBANO
BENOOT KAPIOT TIESJ
WYONTI FRYSTULPA KISLOTTO
BENOOT DRONSTOP WAOO
SOULDAL JOKBAS HUSKI
LANGBRET TIESJ GROBEK
BENOOT KAPIOT TRIESTE
TIBJARNA TIBJARNA GAZAROV
TISBANO BENOOT TIESJ.

Sunday 18 August 2019

Regnen taber masken:
Regnen taber masken, sådan lyder en one-liner af Simon Grotrian, der blev anvendt til en poster med et maleri kreeret af maleren Leif Dræby. At tabe masken kan ske i strikke-sammenhæng; det er noget, der medfører uorden i det overordnede mønster. At tabe masken er også noget, der kan ske til fx et maskebal eller i overført betydning i en hvilken som helst livssammenhæng: Man taber masken og blotter sit sande jeg; hvilket kan føre til både en følelse af kaos og forvirring såvel som en følelse af udfrielse. Man taber masken, man springer ud af skabet med sit sande jeg.

Regnen er del af en evig cyklus, som på formel kan benævnes som to dele brint og en del ilt, har mennesket på samme sæt og vis en gennemgående grundformel = den evige udødelige sjæl, så får sætningen Regnen taber masken ikke kun sin ene betydning af kaotisk tristhed, men den merbetydning, der afdækker menneskevæsenets sande natur som et evigt guddommeligt væsen.

Det hører med til historien, at Simon var meget glad for at strikke - og det var især sokker, som han strikkede - og gavmildt forærede familie, venner, elskere og bekendte.
Måske det har været, imens han sad og strikkede sådan et par, at han har kigget ud på regnen og sætningen Regnen taber masken er kommet til ham? Om ikke andet ~ så er det let forsimplede billede i hvert fald rart at tænke på, sådan som et menneske også kan regne:


"Maler et billede med regn

 Du toner frem gennem vand

 Stryger blå dråber af din kind"


      (
fra Gennem min hånd s. 20)

 

Hvede:


Saturday 17 August 2019

Hvad har Obama nogensinde gjort for Grønlands pingviner:Det regnbuefarvede flagFeriekolonien Klint var det første sted i Danmark til at få tilladelse til permanent at flage med et andet flag end dannebrog. Det regnbuefarvede flag i Klint er prydet af et stjernekorssymbol (symbol for det levende væsen) lig det, der optræder på Martinus' livsværk i syv bind: Det Tredje Testamente, og kom til at vaje over feriekolonien Klint første gang 31. maj 1936.Martinus' udgave af et regnbuefarvet flag optræder altså i historien længe før at et regnbuefarvet flag (uden stjernekorset) vajer over de prideparader, der afholdes hvert år verden over. Første gang et sådant flag blev anvendt i det øjemed var i San Francisco 25. juni 1978.

Det oprindelige gayprideflag, som var designet af Gilbert Baker i 1978, havde otte forskellige farver, som hver især skulle symbolisere henholdsvis seksualitet, liv, helbredelse, sol, natur, kunst, harmoni og ånd. Farverne pink og violet, der hver især repræsenterede seksualitet og ånd, er af tekniske årsager gledet ud, så flaget nu kun består af seks forskellige farver. Farvesymbolerne for seksualitet og ånd er altså således paradoksalt nok ikke repræsenterede på de flag, der vajer over gayparaderne verden over nu om dage.

Meningen med livet:


Tuesday 13 August 2019

|¨']}^~

ARKTISK BRÆNDER!Monday 12 August 2019

SUICIDED:Siden den seneste præsidentsvalgkamp i U.S.A. har der været vedvarende rygter om, at en stribe politikeres og kendisers relation til sex-krænker og pæderast Jeffrey Epstein indebar, at de havde samme tilbøjeligheder som han. Ingen steder kunne der dog fremføres konkrete retsgyldige beviser for påstandene.

Jeffrey Epstein, der var fængslet, var døgnovervåget pga, at han angiveligt havde forsøgt at ende sit eget liv. Men d. 10. august d.å. blev han trods dette fundet død i sin celle - og dødsårsagen angives til at være selvmord. Men hvordan kan en mand, der er døgnovervåget lykkes med et sådant forhavende. Blev vagterne bedt om at holde sig væk?  Hvad skete der helt nøjagtigt? Hvilken dommer gennemser de video-bånd, der evt. måtte være, hvor Epstein ses tage sit eget liv? Eller blev kameraerne drejet ind mod muren? Blev de slukket? Eller er der lydoptageler?

Det er svært ud fra de foreliggende oplysninger at drage anden konklusion - end at Jeffrey Epstein d. 10. august 2019 blev (selv)myrdet i sin celle.

Epsteins død forhindrer dermed meget behændigt, at en sag, hvor det næsten er utænkeligt, at han skulle have været eneste aktør, kommer for dagens lys ved den ellers forestående rettergang.


 

Saturday 10 August 2019

Gladiatorkamp:

Vinder var han, der ikke deltog i kampen.
Præmien: At se de to andre blive spist af løverne:Gerningskvinden
Hun gik så meget amok, gerningskvinden, smadrede tosserne.

Hun bliver sænket ned til pengene hængende i kødkroge.

Støjen var øresønderrivende og drengen var tøjret til gerningskvinden.

De visne vandpytter hænger som kys og udfordrer tyvens krydsogtværs.

Dråber løb ned over øjet – på gensyn, gerningskvinde, jeg er af din race.


Sammenfald
Der er et tankevækkende sammenfald med den tid, hvor Danmark fra at have et forsvar, der blev betragtet alene som et forsvar af og på dansk grund, er gået til at have et forsvar, der næsten per automatik bliver brugt i angrebskrige på fremmed grund - og så det fænomen, at infrastrukturen i landet i samme periode er gået mod en afvikling af sociale- og statslige strukturer - er gået mod en større kynisme, større konkurrence-mentalitet, øget xenofobi og en øget materialisme. Er der en direkte lovmæssighed mellem at blive en krigsførende nation og den indre nationale nedfrysning af mellemmenneskelig solidaritet?

Friday 9 August 2019

Formandsopgøret i Venstre
Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen får indbyrdes hinanden til at fremstå som to amatøragtige plattenslagere. Derfor er det mest sandsynligt, som situationen tager sig ud lige pt, at Jacob Ellemann-Jensen kommer til at skulle skabe fred på bagsmækken, når de to ærkerivaler indbyrdes vil få hinanden udrydet fra det politiske landkort. Det er ihvertfald meget svært at få øje på, hvordan Kristian Jensen skal kunne blive ved politisk at overleve gang på gang at mislykkes med forsøg på at erobre sig statsministerkandidatposten i Venstre ved at underløbe eller direkte forsøge at slå - den siddende formand. Tiden arbejder for Jakob Ellemann-Jensen, der fremstår som den eneste afbalancerede af trekløveret, og han kan roligt læne sig tilbage, imens de to andre udstiller deres indbyrdes infantile tilbøjeligheder, der titter frem gennem alle tænkelige og utænkelige revner og sprækker.

Men derfor kan Kristian Jensens synspunkt jo godt være forståligt og godt være udtryk for en del borgerlige politikeres og vælgeres vinkel. Men måden, han har fået udbasuneret synspunktet (at det ikke er nogen farbar vej for Venstre at gå i regering med Socialdemokratiet (udover at det jo ind til videre ikke har været noget, Socialdemokratiet på nogen måde har ytret ønske om)), synes så klart at udstille, at idéen om en V-A regering mest er noget, der mere af panik end af politisk-ideologiske årsager er undfanget i Løkkes hoved som en redningsplanke at klynge sin personlige statsministerdrøm til.Wednesday 7 August 2019

AAA****
STATSANKLAGER
ATLANTERHAV
KATALYSATOR
SVANEHAMSHANDSKE
GALEANSTALT
ALGESVAMPSMAGNET
LAKRIDSMARMELADE
GASMASKESVANS
EVNESVAGSANSTALT.


Monday 5 August 2019

::::

"Overbevisninger er farligere for Sandheden end løgne."

                                           Nietzsche


 

Sunday 4 August 2019

AAA***


KLANGMASSAGESaturday 3 August 2019

Blod, hjerne, hjerte, nyrer ~ i relation til 'gift':

Det der rutsjer over i blodet uden at være blod, får mere eller mindre fri passage til hjernen og må dermed  kunne påvirke evnen til at tænke klart. Alt hvad vi indtager (lys, luft og materie) må omdannes for at kunne genopbygges til blandt andet blod. Når et stof går udenom en sådan omdannelse, går det også udenom, det 'jeg' blodet er så stærkt forbundet med, blodets kvalitet ændres udenom de anatomiske processer og udenom jeg'et. Derved opstår som første trin allergiske reaktioner, som vi egentlig bør være glade for - idet hvis ikke disse alarmlamper fungerede - ville vi være endnu værre stillet. Blodets vej er først og fremmest gennem hjertet. Blodet bærer egentlig billeder til hjertet om kvaliteten af det vi indtager/sanser. Blod i urinen vil være et sygdomstegn.
Man behøver ikke at indtage en akut dosis gift for at få en blodforgiftning. Man kan over længere tid indtage gift (f.eks. små mængder tungmetaller og pænt store mængder alkohol - sådan som f.eks. en del asfaltarbejdere og malere tidligere gjorde). Så kan man efter flere årtier på denne 'kost' - fra den ene dag til den anden udskifte den daglige mængde alkohol (og smøger!) med rigeligt mælk. Og en blodforgiftningstilstand vil kunne opstå - idet knoglerne nu får tilbudt en bedre kvalitet calcium og dermed er ret villige til at frigive en del af de bundne tungmetaller for at bytte dem ud med et mere tiltalende materiale.

Friday 2 August 2019

18 komponister
Bock
Piazzolla
Ebb
McCreary
Addes
Donizetti
Newman
Rantavaara
Kander
Kajanus
Kaski
Cornelius
Shore
Sondheim
Zhubanova
Harnick
Trench
Turner.
Thursday 1 August 2019

MATERIALISMEN:


Tænkningens nødvendige fascisme:


Vil den kommende tids klima-aktivisme blive militant...Det havde også været muligt i 60'erne og 70'erne, at konstatere, at der var en revolte på vej. Dele af veganer-bevægelsen er nu om dage også særdeles militant. At være aggresiv og militant kan synes at stå i modsætning til fred, bæredygtighed og 'at være god ved dyr'; men lige meget hvad emnet er, så handler det ikke kun om at overbevise verden, men også om at overbevise sig selv om, at beslutningen, om at blive mere 'ren' og 'logisk' - ikke bare i sin tankegang - men også i sine handlinger, er den eneste rigtige. Det karakteriserer den overgangsfase man er i, hvor man gør op med noget i sig selv. Noget i sig selv, som nemt kan projiceres ud, så det kan tørres af på omverdenen. De mennesker, der har levet flere generationer som fx veganere, har typisk ofte ikke brug for den samme form for afstandstagen og rabalder fra andre menneskers levevis (som de, der udfra en beslutning, der først for nyeligt ud fra en tankemæssig overvejelse blev truffet), de lever nemlig ikke længere i en overgangsfase, men lever i fred med deres eget tankesæt, som ikke behøver noget fascistisk regime for at disciplinere sig selv.