Sunday 31 January 2016

Har Stravinskij hentet inspiration fra Musorgskijs "Night on Bald Mountain" til hans "Le sacre du printemps"?

Det kan meget vel være, men i så fald må det jo siges, at Stravinskij har taget skridtet langt videre ud af traditionen; den vildskab Musorgskijs stykke ganske vist tempo- og volumenmæssigt udfolder følger jo helt en tradition, som selv vildskaben ikke på noget tidspunkt helt befrier sig fra og forvandler til vildskab på egne betingelser alene. Der er Stravinskijs forårsvanvid meget mere overladt til en ekstase, der følger sin egen natur på en brutal og hensynsløs måde set fra traditionens synspunkt. Naturinspiration og drift står helt i forgrunden i Stravinskijs overmåde kåde og virile musik, den giver sig nogle magter i vold, som synes helt at tage pusten af ethvert hensyn og ærbarhed, den fremstår frivol og sanselig - blottet for både belæsthed og smægten for normal folkelig eller national tradition. Ved siden af Le sacre du printemps fremstår Night on Bald Mountain jo nærmest som et komisk stykke, en småborgerlig pastiche over russisk tradition. Le sacre du printemps er ikke pastiche men tradition vredet totalt ud af led og ind i hvirvlende og glubende naturbegær, som var den hornede gud her self steget op og havde dryppet hver node ned på partituret med blodrøde stænk og heksesafter. Jo, mere end drønet hører man den onde hvislen af koste i luften.

Friday 29 January 2016

Zika-Gate

Der er muligvis en grund til, at den formodede sammenhæng mellem zikavirus og myg, endnu ikke konkret er påvist.
Bemærkelsesværdigt er det at DR1 udtrykkeligt har givet den melding, at der ikke er fundet noget konkret bevis på at myg spreder ovennævnte virus; alligevel taler de rask væk, som om det må være sådan, at det er myg som spreder virus og dermed forårsager disse babyer med microcephali og dødsfald til følge. Hvorfor gør de det. Tænk sig hvis man overførte samme logik til mord og mistænkte mordere. I artiklen her står, at der kun i meget få døde babyer er fundet zikavirus i hjernen... Dén oplysning er det meget vigtig at få af eller bekræftet. Og her står også noget om Gatesvirusen. Og her om sammenfaldet mellem GMO-viras og virus-udbrudets epicenter.

På  DR1 blev det nævnt, at zikavirus første gang blev konstateret i 1947, det var på en lille ø, som hedder Yap, som ligger i Stillehavet mellem Guam og Palau. Det kan godt undre én, at det så først er mere end et halvt århundrede senere, at en sådan virus pludselig bliver et omfattende problem. Og tanken ligger lige for, at der måske er noget andet eller endda noget helt andet på spil. Ikke mindst med tanke på, at der i USA hvert år fødes omkring 25.000 børn med tilfælde af microcephalus her . Som vel at mærke hidtil ikke på noget tidspunkt har været relateret til zikavirus: her.

Alle mødre med microcephali-skadede babyer er blevet vaccineret med TdaP, som blev gjort obligatorisk for vordende mødre i Brazilien fra og med begyndelsen af 2015, men i kun meget få af de skadede babyers hjerner er der konkret fundet zika-virus: HER.


Men måske mest bemærkelsesværdigt og tankevækkende er det, at vacciner mod zikavirus allerede for ni måneder siden blev patenteret her.

Samtidig fremsætter argentinske læger formodninger om at microcephalien skyldes den insektgift, der tilsættes drikkevandet: her.


Betingelsesløs basisindkomst
  "Den, der ikke skal, kan".

 "Man har ikke en indkomst bare for at overleve, 
  men for at kunne realisere noget".
  Philip Kovce i SPIEGELONLINE 28.01.2016
   

PIAS FEMMÅNEDERS DEMENS:      HER:

:Brumfant bassetøp
øsgebeppel tate
degoms gebiptiel
øktesab odbof fluf.Zikavirus >~~^~~< BillGatesvirus

Thursday 28 January 2016

Det imaginære skæg:
Åh, hvor er han til venstre for Venstre (måske verdens dummeste parti) (til venstre for Venstre (måske verdens dummeste parti) set fra min synsvinkel) savnet på netop lige den post:
Men ham fra Venstre med pegefinger og langemand samlet strittende fremad, vil lige efter, at ovenstående foto blev knipset, bøje armen og føre de to fingre op til et lille firkantet felt mellem næse og overlæbe, gnubbe de to fingre, angiveligt fordi det synes at klø gevaldigt under det imaginære skæg.
Stop
Nazi
Tegning
Af Lars Loke?
C

Men når nu der vitterlig ér en grund til, at manden klør sig så grubberlig under næsen hele tiden..

Wednesday 27 January 2016

BBDD
Blackstar Bob Diamond Dog! (der må jo være et sted, hvor hundene for pokker gør bow bow bow iiiiee, hvad entan man tyckes om Humørikonet wink eller ej.)


Tuesday 26 January 2016

Børns vilkår i krigstider:Er ved at læse en biografisk bog om den færøsk-danske modstandskvinde Sunneva Sandø Pedersen. Der kan jeg bl.a. læse om børn, der på grund af krigsudbruddet (2.V.K.) bliver efterladt eller flyttet for senere genforening, her er der tale om nogle måneders adskillelse. Senere bliver det dog ganske værre, ved KZ-lejrenes frem'blomstring'. Børn kan i virkeligheden ikke overskue eller forholde sig til tid som følge af adskillelse. For nogle børn kan selv en kort varig adskillelse virke helt uoverskuelig. Nogle og måske endda ikke så få børn oplever de lang varige tidsrum i vuggestuer, børnehaver etc. som svigt alene pga. af de mange timer, de er adskilt fra deres far og mor. Men tre år ville virke aldeles fremmedgørende for mindre børn.

Den slags scenarier har fundet sted mange gange i historiens løb. Ikke i alle tilfælde har det været givet, at kvinder og børn som hovedregel bliver efterladt i en krigszone.

Men jo det er nok naturligt, især i kulturer, hvor de gammeltraditionelle kønsroller er mere udbredte, at det er manden, der agerer spydspids - det farefulde gummibådsbesejlede Middelhav taget i betragtning. Men ræsonnementet er ikke gængs for den europæiske krigsflygtninge 'tradition'. Hvor netop det ofte har været sådan, at kvinder og børn blev sendt af sted først. Eller børn blev sendt af sted med nødhjælpsbevægelser eller af sted til relationer i udlandet, fordi forældrene eller bedsteforældrene netop ikke kunne slippe ud af landet. Men nu er der naturligvis forskel på flugt til nærområder - og så den lange flugtvej fra Mellemøsten til Nordeuropa.


Børn burde ikke blive efterladt i krigszoner. Og om deres mor og far eller anden familie ellers er sunde og raske, så burde de heller ikke sende deres børn alene af sted til en uvis fremtid. Familier bør være sammen. Men krig kan nogle gange nedbryde al logik. Selv har jeg svært ved at forstå, at så mange mænd rejser af sted uden at tage deres børn og koner med. Er det pga den farefulde rejse. Er det af økonomiske årsager. Men klart er det, at den danske stat ikke kan finansiere alle mulige menneskers flugtrejser rundt i verden. Det må private eller frivillige organisationer og mellemfolkelige bevægelser have som virkeområde. Med mindre det handler om danske statsborgere. Men nægte folk, vi har anerkendt asylophold, at blive forenet med deres børn og ægtefæller, finder jeg helt utilstedelig.Bad news too happen gradually. But when we discover them, it seems they came suddenly, because we were not aware.
Monday 25 January 2016

Ved tandlægen:

Det er som om, man bare er en ting, når man ligger i tandlægestolen, og tandlægen helt glemmer, at der faktisk er to ører ekstra, der lytter med; og når hun så bagefter får en med indlevende kommentar på de ellers interessante historier og bekymringer og alt, som ellers kun var ment til klinikdamen, så er det ligesom klappen går ned, så er det ligesom først der, at hun realiserer, at man faktisk er en medspiller af kød og blod, som faktisk har ligget og følt sig berørt over de her bekymringer, ængstelser og hvad det nu kan være, så er det ligesom mennesket kryber tilbage i tandlægekitlen og finder sin afmålte elfenbens positur igen. Ja, min tandlæge blev i hvert fald noget paf, da jeg ved første konsultation, fandt anledning til at trykke hende farvel og lige afslutningsvis nævne, at hun måtte hilse sin bror, og sige, at han endelig skulle se den film om Eik Skaløe, som på det tidspunkt snart var på trapperne.

Friday 22 January 2016

Monday 18 January 2016

:
Noef biötrandly layro foururly
jefs eybo euro egyers ii jönt
eh belviik kleato ufboer gimre
tetipolk kisnel pylatceta
jyet giemnes tadiodesapanok
reyl gafga howjæ lapeney lip
maedro swaptæn dokt fnuks.

Sunday 17 January 2016

Tollundmanden uden hat:

Frem til 28. marts er det muligt at se Tollundmanden IRL uden hat:

Tollundmanden uden hat: MJAThursday 14 January 2016

Det forkastelige og konsekvensen af det:
Voldtægt er forkasteligt. Lige meget under hvilke omstændigheder, så er det noget, som egentlig ikke kan gradbøjes, alle voldtægter er forkastelige. Det siger sig selv. 

Der findes dog, efter min mening, skærpende omstændigheder, der gør, at retsstaten (eller verdenssamfundet) har en yderligere, ekstra-ordinær grund til at sørge for beskyttelse af sit lands borgere mod de formastelige.Det gælder massevoldtægter som led i etnisk udrensning og eugenisk foranstaltning.


Det gælder Taharrush, som redskab for at skabe politisk-religiøs kaos, ved kollektivt at begå seksuelle overgreb og voldtægt.


Det gælder alle steder, hvor der ud over den blottede vold mod andre, også spiller en bevidst agenda med i billedet.

I disse tilfælde bør der juridisk set bestå den samme forskel som mellem uagtsomt  manddrab og overlagt mord, selvom man aldrig kan tale om en uagtsom voldtægt. 

Det er altid en skærpende omstændighed, når noget har været planlagt, udregnet, udtænkt og med et forsættelig formål.


Wednesday 13 January 2016

HAMBURGERRYG VS STØJBERG SOM LEGITIM SATIRE?

Satire virker især nedgørende, når den bliver personlig. Men Jer der synes at et foto af en hamburgerryg vs Inger Støjberg er personlig, forklar mig lige, hvordan det? Hamburgerryggen har jo med Støjbergs officielle politik at gøre (qua det åbne venstremøde, hvor historien blev fremsagt), og en sammenkædning er vel derfor helt naturlig. Bevares, først da jeg så de to fotos, blev jeg også et splitsekund forarget over ligheden, det er jo aldrig rart at blive sammenlignet med et stykke dødt kød. Men i næste splitsekund så erindrede jeg historien netop historien som jo fremstår som opdigtning ~ i hvert fald til andet er dokumenteret. 


Det handler ikke om politisk uenighed her; al den stund, der vel ikke kan være nogen med et demokratisk sindelag, der kan være uenige med Inger Støjberg i, at en børnehavepædagog ikke skal bestemme, hvad et barn inden for et normalt eller sundt dagligdags spekter får med på sin madpakke i børnehaven. Så det handler, som jeg ser det, ikke om politisk uenighed, men alene om at føre folk bag lyset. Når nogen fører folk bag lyset, så er det i sagens natur ikke et forhold, der kræver at nogen anden, end den, der fører folk bag lyset, skal forklare sig.

Heller ikke finder jeg, at sammenligneligheden er det væsentlige. For var den det, så kunne billedet af hamburgerryggen ved siden af billedet af Støjberg have eksisteret og have haft et liv uden den historie, der handler om i et offentligt rum til et åbent politisk møde at fortælle en historie, der bagefter ikke synes at kunne dokumenteres. Sammenligneligheden er intet i sig selv, og er, når dén grove spøg skrælles af, uvæsentlig for det vigtigere faktum, at den står dér som et advarselssignal om, hvad en hamburgerryg kan bruges til, når den får indpas i en plat politikers mund. 

Det er naturligvis en vigtig pointe at satire lige så vel kan være opvarmning til vold, men oftest er det vel løgnen forklædt som sandhed, der fører til vold, Vi kan ikke bare være ligegyldige overfor, at politikere bringer opdigtede historier for at fremme en bestemt reaktion i befolkningen. 

Jo, principielt bør man afstå fra at nedgøre dem, man er uenige med; det bliver man ikke en Hellig Franz af. Men i casen Hamburgerryg-Støjberg, så er det i mit objektiv legitimt, at spørge: Er det Hamburgerryggen eller Inger Støjbergs usandheder, der ikke hører til i en børnehave?

At fremstille det modbydelige som modbydeligt er jo da vel for pokker ikke det samme som at være modbydelig. At stå med et spejl for at spejle det modbydelige gør vel for søren da vel ikke én modbydelig, eller hvad?


Undskyldninger er jo al ære være, men problemet er, at jeg jo netop ikke kan vide, om det var en fejl. Og i denne sammenhæng er det ikke uvæsentligt, fordi den slags bevidste fejlfødsler har været set anvendt før i historien med fatale følger.

Men problemet med at gøre Støjberg til fixpunkt for arketypen had, løgn og xenofobi - er, at der derved blot sker en endnu større afledning af, hvor den førte politik egentlig bliver styret fra (fra folkedybet? Fra DF?). Det mere korrekte vil nok være, at synliggøre hende som marionetdukke for ovennævnte fænomener. For hvis dét virkelig 'bare' er hendes egentlige politiske ærinde, har hun - og dermed samtlige nuværende regeringsmedlemmer - så ikke valgt det forkerte parti. Burde de ikke skifte partinavnet ud til fordel for et mere retrospektivt med lidt mere vingesus á la 30'ernes forblændede partier af typen Dansk Folkeparti?

Men problemet med at anskue problemet fra dén vinkel er, i hvilken grad det overhovedet giver mening at gradbøje fascismens kynisme og renhedsidealer. Spørgsmålet er: Hvor i tilværelsen har fascisme som fænomen eller metode en berettigelse.Det har den alene, når det handler om at tænke, og ingen som helst andre steder.

Monday 11 January 2016

Profeten Bowie:

Low var den musik jeg lyttede til, når jeg i slut-halvfjerdserne kom hjem fra skole, og nogle gange faldt jeg også i søvn til Low, det passede helt til min sindsstemning. . .Blackstar er en profetisk og værdig afslutning; det er kun 2 dage siden, at den udkom, og vi om Lazarus sagde, at han her forbereder sin egen død. Profetisk perfekt kamæleon har vredet sig ud af endnu en identitet og ud i identitetsløsheden, som en sort stjerne lyser han nu op  -  ikke bare på min men på millioner af menneskers himle, I'm in heaven again:

Bowie:

BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR BLACKSTAR

Wednesday 6 January 2016

Tænk om jeg ingen øjne havde
så var der ikke brug for
at male noget som helst over
så ville jeg tydelig kunne høre
papiret knitre
efterfulgt af en inderlig strofe
og sådan en strofe vil fylde
hele billedet
imens næbet stadig stikker frem
parat til at sluge
en guldkaramel.
Monday 4 January 2016
Nationen som en ruin; folket afbildet i én eneste mand; når denne mand åbner døren ind til sin ruin, fordobles befolkningstilvæksten, bare man trykker ham i hånden:
Sunday 3 January 2016

Et jeg født af løgne
har først muligheden
for at genkende løgnene som løgne
når det er blevet sig bevidst
at det er et jeg, og
at det jeg er født af løgne
og derfor må overskride 
eller transcendere
sit eget jeg
for at kunne se
hvad der er sandt.


Friday 1 January 2016