Friday 31 January 2020

:::DER ER EEN VACCINE, DER ER MERE BRUG FOR 
END NOGEN ANDEN: VACCINEN IMOD GRISKHED.Saton nom:MON SATON:


 

TAK
Tak til englænderne for at give Europa chancen
for at være et Europa bestående af frie og uafhængige stater.


:::
En stemme på liste B
er en stemme på
BLACKSTONE!Thursday 30 January 2020

~

Snoede veje snoet fri af det høje
vindue som giver dine tårers rente
hver eneste rute ned ad dit bryst
hver eneste død er også en fødsel
Gud vipper i fødder på ny
fuld af skrigets passage
det at være stærk for nogen
er skrøbeligt som hver enkelt siv
tvivler du i dit hjerte
du kan ikke tage noget for givet
strål og se skyerne danse
også æblet var en gave
jorden er en sprække
hvori blodet drypper
ruterne er mange på vej til hvile
plagede ord ved Hormuzstrædet
agtværdige menneske
livet er en stue
hvori en jernpæl har plantet et bjerg
æbletræerne bygger til din forundring
stier ind i din pande
alle som kommer efter dig
har adgang til hjertets asyl
jeg håber vi mødes til min begravelse
så vi kan stille medlidenhedens sko
som kerner i Guds hus
du er det eneste alter
drømmene genkender med vantro og tro
et ekko af vores første sommer
hvor et træ kløvede symbolets kraft
lad det stå her og ringe
lidt ved øksens skaft.

Wednesday 29 January 2020

Klodens nervesystem

Det elektroniske gitter, jordkloden spændes ind i, er et bidrag til at skabe en slags nervesystem for planeten Tellus. Omkostningerne ved skabelsen af dette elektroniske gitter, hvorigennem bevidsthedsindhold kan udveksles på kryds og tværs af alle klodens egne, vil vise sig som tab af livskræfter, tab af reproduktionsevne, tab af regenrationsevne. Menneskeheden betaler prisen i den store cancergrill med tab af vitale evner som sansen for liv og kontakten til det åndelige ophav vil være så godt som umuliggjort.
:::
I Danmark er det tilladt også for dumme mennesker at udtale sig.:::Jeg har hørt fattighushylet
gå gennem min krop
den gang jeg sultede
og jeg var for stolt til at tigge
levede af vilde urter og ris
efter tre måneder
havde jeg mistet 22 kilos vægt
og var kun skind og ben
jeg kender fattighushylet
ingen vil tro mig
ingen tror
sådan noget kan ske
i et velfungerende land
som vores
ingen hører fattighushylet
før det er for sent
begravet med al den næring
sjælen aldrig fik.
Monday 27 January 2020

Tidsånd
Over alt forsøger nogle både i det skjulte og i fuld offtentlighed at etablere mere eller mindre private restriktioner, selvom tiden forlængst syntes at være løbet fra puritanisme og restriktioner. Hold for guds skyld gerne ceremonier, men tving ikke andre til begrænsning af den grund. Alle ceremonier bør på forhånd være verificerede som en del af en pagt mellem ligesindede elever. Hvis nogle ligger inde med en plan for et indkaldt møde, så bekendtgør før der indkaldes til et sådant møde, at der foreligger en plan, hvor ud fra mødet skal formes. Vi er alle elever. Der findes kun én mester: Det immaterielle iboende og skabende element i hver eneste aspirant.


Sunday 26 January 2020

Devolution:
Mineralerne forvitrer
Planterne forsvinder
Dyrene uddør
Menneskene går tilbage
til varmen.

:
Den tålmodige ved ikke, at hun er tålmodig
hun tror bare, at hun venter.

IIIIII
En motorvej på stesolid under samme sø:

Wednesday 22 January 2020

Genopstandelsens breve:
Lad posthusene opstå igen; enhver købstad bør have mindst ét posthus, sådan som den kongelige forordning tilskriver det, sæt brevskrivning på skoleskemaet, sænk portoen. . . I Island liberaliserede man postvæsenet efter samme devise som i Danmark, men folk blev rasende og krævede de gamle posthuse tilbage; det har jeg ladet mig fortælle, at politikerne har måttet bøje sig for. Gid der var et tilsvarende folkeligt krav her i landet. Friark på finansloven nu! Mølædte kræmmersjæle, genopbyggelsen er større end skabelsen:
Sunday 19 January 2020

*
Mit øje bygger øjenlåg til hver eneste stjerne:*Det vigtigste i livet er ofte uvist.Om at vinde og at tabe:
Når nogen vinder
fordi andre ofres
så er der ikke 
tale om en sejr
for menneskeheden.


Saturday 18 January 2020

Solen og dens sol

Der er to sole, 
som du, 
hvis du stod længe nok 
det samme sted, 
som fx en japansk rødfyr gør, 
ville se kredse 
om hinanden, 
gennem rummet
som halvcirkler i et lemniskat.Miljøforbedringer (5)

Lav bænkebidderboliger. Jo mere forurenet en grund er, des flere bænkebidderboliger skal der anlægges. Rundt om alle vandværker anlægges der i en bred zone kæmpe bænkebidderboligblokke.


Friday 17 January 2020

Skriget er dyrets bøn om at blive hørt og forstået
Der er en klode ved siden af denne, en bog ved siden af denne og skriget er den mest fundamentale og ultimative bøn: 
jeg genkender det og de børn, du skriger om:
Monday 13 January 2020

Ønsket om
Ingen sakse til at klippe bunden ud af alfabetet
men håndskrevne breve forseglet med stempler og lak,
tak!

Sunday 12 January 2020

Goffibus
Zyffyk  lakaka ify lamunry
zyk syf skylman maikork
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zytinnimas fyztu lakassyl tyolømpa
løsøf zy topaf pekukufyl som
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.


Matef zopekku bømykam bur
mahun zopåku lømmypaf
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakulkapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Mathøs tøf zot lommypaf
pytåf søsyfom togys bur
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zolæs løzurlem hyspur søkkyf lym
zyk mappyk jukus urmyfaita beks
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Mazyf snul vefmai tuffygal
zyolam symirki kamfisi mampa
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Mabur moffybøs tossonil
tyffyk kigosti pekuku frotol
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Topam kussyk tyrstolof
mazolman haf okku mofylti
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Apur mofyb zyftlimom sysnil
sykkåf maitar syspol
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zyf logafyf mokkurm tosarmir
zyo råj tåggi jibbi pasfibli
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Kittyf zol zåbak zopyr
tapaf myrsol orsy pekuku lyk
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Kizom okukurm sobe lopemax
topaf myrsolmon pekuku sob
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zyrmo kukurm torlorm masy kultofol
zyf pekukuf linsso kursy muf
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zyrmo kurkurm jåk masalyb
maku pykusyl snygtul mef
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.


Zyr pekkuf tøf tøkkeltul mafems jorl
zyr tomta toffegyf saffram tyrk tokoz
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Raphael Santi

Blev født samme dag, han døde.

Miljøforbedrende tiltag (4)
Alle beboelsesbygninger o.l. med tilstrækkeligt store udenomsarealer skal have tilknyttet skov af fx pil til at rense spildevand fra husholdning og sanitet. Nybyggeri kan kun anlægges, når det er tilknyttet tilstrækkeligt udenomsareal som basis for spildevandsskov. Ved store anlæg anlægges i tilknytning til spildevandsskov damme og søer. Når vandkvaliteten tillader det, kan disse tilsluttes det almene å-, flod- og søsystem.

Der gives statsstøtte til etablering af vandrensningssystemer som f.eks Vibela Flow. Regnvand i byer skal i højere grad løbe synligt i Vibela Flow lignende systemer.

 Hvilke storpolitiske strategier ligger der bag mordet på Quassem Soleimani?
Hvad er det værst tænkelige scenarie i Mellemøsten - set med amerikanske briller. At der bliver indgået en alliance mellem Saudi Arabien og Iran. Vil U.S.A. gøre alt, hvad der står i deres magt for at forhindre, at en sådan indgåelse finder sted. Ja. Er mordet på den iranske generalmajor Quassem Soleimani et sådant tiltag, der har til hensigt at forhindre indgåelse af nævnte alliance? Måske. Er det i så fald en strategi, som vil have den ønskede effekt. Nej.


Saturday 11 January 2020

Miljøforbedrende tiltag (3)Der er temmelig megen forurening forbundet med at producere el-biler. En el-bil skal have kørt godt 200.000 km før miljø-regnskabet begynder at tale til fordel for den frem for fx en diesel-drevet bil. El-bilen i sin nuværende form er derfor på ingen måde den endelige løsning på transport i forhold til miljø og klima.

:::
Måske er vi bare lidt for tæt på til at skrive vores egen litteraturhistorie; men godt forsøgt - hvem end du er.Thursday 9 January 2020

Miljøforbedrende tiltag (2)
Giv hvert år alle skolebørn minimum 500 gram træfrø hver; udpeg områder, hvor de må så frøene. Lad det blive en fast bestandel af årspensum. Hver skoleklasse går hvert år på Træets Dag en tur i "deres" skov.

Og hvis 500 gram bliver for stor en udgift på statens budget, så begynd med mindre og lad evt. børnene sammen med deres lærere selv samle en del af frøene i statens skove.

Kastanje, agern og bog er fx nemme at samle og vejer forholdsvis meget (i forhold til fx koreanagran frø o.l.)

Lovkrav om at alle nyproducerede vaskemaskiner har mikroplastikdispensere, der adskiller og opsamler mikroplastik fra spildevandet.

Meditation indføres som fast daglig praksis i alle landets skoler og arbejdspladser; samt på hospitaler og psykatriske bosteder, akutmodtagelser. Alle jobsamtaler på jobcenteret starter med ti minutters meditation for ansøger og medarbejder.

Beplant alle busskure med stenurtplanter (sedum) på taget.

Insekthoteller skal være en fast installation ved alle bygninger. Ved nybyggeri skal udformningen af insekthotellerne tage udgangspunkt i det insektliv, der er på den parcel, hvor bygningen ønskes opført.

Tilbyd fri Homeoprofylakse til samme sygdomme som det offentlige tilbyder vacciner for.Cyr ørøwæ-uluj ly duwynsbør

Duwyn astø

lavar ahyfønk

dunmyk heifi røf

mawy syk fumy

lamein hunycur

dyf ro uhymtyk

bink al virkur røkyl maføb 

amnel alpø kyrsør kuhusu-fyk turøsyr vyk amnelfia

alnyk ossip beful kynli knipfel

sybfue alb fløa lynham mulla laccifmy

kønu shøfi vysch

nøyf al kunmu hynlyl larki maføbe am mersy

am nøk hafy bafy vuklu dørnu-myf am nøkna

hamly bufyvl øb kyssy dynnum meysum 

åpyo øvyr bugek.spørgsmål til oraklerne:2020
2020
2020
2020
2020
2020Sunday 5 January 2020

Statsministerens nytårstale 2020 (V)
Kids Rescues besked til Statsministeren:

Statsministerens nytårstale 2020 (lV)
Statsministeren startede sin regeringsperiode med at bringe en længe tiltrængt undskyldning til de i sin tid tvangsanbragte mennesker, der havde gået så gruelig megen fornedrelse igennem. Blandt andet af den grund, havde jeg set frem til Mette Frederiksens første nytårstale. Nu tænker jeg: Hvor længe mon ude i fremtiden kommer der en statsminister, som ser sig nødsaget til at undskylde for de horribelt mange anbringelser og tvangsbortadopteringer, som det er regeringens mål at realisere. 50.000 flere lyder målsætningen. Det er mere end 25 gange så mange som de ofte meget fejlbehæftede anbringelser, som pt er det aktuelle niveau. Tvangsbortadoptering er en foranstaltning, som blev indført af den forhenværende VLAK regering. Det er en snild måde at skubbe de offentlige udgifter over på de velhavende familier i Danmark, der af forskellige årsager ønsker at adoptere. Ud af den tangent bliver det klare mønster, at det kun er de rige, som må have børn. De fattige føder dem og de rige hugger dem - polemisk sagt. Er det virkelig, hvad I socialdemokrater ønsker!?

Friday 3 January 2020

50000


50000 flere børn skal anbringes og flere skal tvangsbortadopteres - det er målet for den siddende regering. Altså rundt regnet mindst ét barn i hver eneste skoleklasse i hele landet.

Hvordan fremkommer det tal: 50000 børn? Og spiller det med i tallet, hvor mange penge, der spares ved tvangsbortadoptering i forhold til om disse børn bliver anbragt i plejefamilier?

Skal de tvangsbortadopterede børns adoptivforældre betale for at få lov at adoptere de tvangsbortadopterede børn, så går det jo ligefrem hen og bliver en klækkelig statsfortjeneste - lige ned i lommen på højere ministerlønninger.

Af den eksisterende lovgivning fremgår det, at det allerede, dog med en pligtig juridisk bistand til varetagelse af forældre-interesse og juridisk bistand til barns interesse, er en mulighed, at børn kan blive tvangsbortadopterede. Vil det så sige, at et nyt forslag sigter mod at flytte det juridiske forsvar og den juridiske vejledning over på pædagoger, lærere,  læger, psykologer, psykiatere sundhedsplejersker, jordemødre, sagsbehandlere og socialudvalgsformænd?


Flere børn skal tvangsbortadopteres:

Flere børn skal anbringes og tvangsbortadopteres:

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8:

Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.


Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.


Miljøforbedrende tiltag:

Styrk forskningen i spaltningen af vand til ilt og brint.

Afskaf reklameforsendelser eller gør dem til et tilvalg fremfor det modsatte.

Fortsæt den linje som amterne i hedengangen tid anlagde med at genslynge bække og åer, skabe gydebanker og skabe fri bevægelighed for Danmarks eneste flod.

Sæt fokus på så vidt muligt udelukkende at anvende rå naturmaterialer i alt fra bygninger og tøj til mad, kosmetik og maling.

Godkend Heilpraktik som den findes i fx Tyskland, gør uddannelsen statsgodkendt og statsstøttet; ligestil homöopatisk medicin med allopatisk medicin, udfas så vidt muligt brugen af fx de typer allopatisk medicin, som påvirker hormonbalancen i havets og de ferske vandes fisk.

Forbyd alt der kan tænkes at generere mikroplastik i naturen (her vil især bilernes dæk være en stor udfordring). Lovkrav om mikroplastikseperation i nyproducerede vaskemaskiner. Mikroplastik kan separeres i vand ved hjælp af lyd.

Sæt som krav og målsætning at hver bonde skal forøge muldlaget med fx 2 centimeter over en given periode (med givne hensyn til udgangsjordens beskaffenhed). Lad en evt. statsstøtte være afhængig af dette krav. Lignende krav og præmiering stilles til mikroliv og regnormebestand i både dyrkede og afgræssede arealer.

Staten støtter genrejsningen af de danske frugtplantager med særlig vægt på de danske sorter.

Styrk den kollektive traffik.

Lyt til græsrødderne, der allerede i årtier har eksperimenteret med alternative drifts-, leve og boformer.Samfundets naturlige værdiskabelse:

Afskaf penge som betalingsmiddel. Lad et hvert stykke udført arbejde registrere. Et udført arbejde kan udveksles med en andens eller andres udførte arbejde efter en udvekslingsmodel, som fastsættes ved trepartsforhandlinger. Det vil således ikke længere være attraktivt at 'arbejde sort' og hvidvaskning og aktiespekulation vil også være et sagablot. Alle vil være interesseret i at få deres arbejde registreret. Arbejde skal forstås i videste betydning. Således er det også et arbejde at studere, at filosofere etc. (dog skal visse arbejder ikke kunne accepteres som værdifulde - fx et bestilt mord, det skal ikke kunne udveksles med et andet udført arbejde. Hvilken rolle millitæret så kan have i den her aktuelle værdiskabelse, bliver derfor et stort åbent spørgsmål; forbrydelser forsvinder jo ikke som dug for solen).
 Nationalisér bankerne og omdan dem til registrations- og arbejdsudvekslings organer. Bankerne sørger for, at der for hvert registreret arbejde henholdes delparter, som henlægges til hospitaler, skoler, ældrepleje, vejnet, brandvæsen, politi, biblioteker, pensioner, handicapforsørgelse, basisleveomkostninger etc.


Ingen skabt ting og intet naturgivent materiale kan længere have anden værdi end værdien af det arbejde det har krævet at udvinde og forarbejde materialet.


Et hus skal således kun kunne omsættes i forhold til det arbejde, det har været at udvinde og producere de anvendte materialer plus det arbejde, det har krævet at bygge huset. Grunden huset er bygget på kan hverken værdisættes eller beskattes, men tilhører i princippet alle og kan på visse betingelser vederlagsfrit forpagtes i én generation.

Skattevæsenet afskaffes.

Thursday 2 January 2020

Statsministerens nytårstale 2020 (ll)” Flere tvangsbortadoptioner er i direkte strid med den domspraksis, som i øjeblikket fældes over Norge ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Den ringe og ulovlige sagsbehandling i anbringelsessager udgør allerede en stor trussel for danske børn og familiers ret til familieliv. Det kan blive en bekymring for børns rettigheder, hvis de samme sagsbehandlere får lov til at agere endnu mere aggressivt end de allerede gør i jagten på flere tvangsbortadoptioner.
De sidste par måneder fyldte skandalesagen i Frederiksberg kommunens familieafdeling forsiderne i den nationale presse. Vi ved at flere kommuner har 50-100% fejl i deres anbringelsessager. Flere og flere forældre og børn udtaler sig på de sociale medier om hvor krænkende, uretfærdigt og forkert myndighederne har ageret i deres familiesager.
Statsministeren fortsætter alligevel sit partis løfte om, at tvangsanbringe 50.000 flere børn, nu begrundet i enkelte udvalgte anbragte børns fortællinger.
Ja der findes børn i Danmark som ikke har det godt derhjemme og selvfølgelig skal vi som samfund beskytte og drage omsorg for disse børn.
Som sagsbehandlingen foregår i dag er der dog stor risiko for, at familier bliver gjort til udsatte familier under myndighedernes sagsbehandling. Det vil sige, at udsatheden var mindre før myndighederne blev involveret. Der sættes ofte krav til forældreegnethed som ingen forælder nogensinde kan indfri. Der indskrives vurderinger baseret på skøn uden, at bevisbyrden skal løftes af myndighederne. Der fuskes med sandheden og familien kan til tider føle sig så forfulgt af sagsbehandlerne, at de flygter ud af Danmark for at undgå justitsmord.
Det er under ingen omstændigheder et sundt fundament, at gennemtvinge flere tvangsbortadoptioner fra og vi vil derfor ydmygt anmode statsministeren om, at gøre sig bekendt med art.8 i menneskerettighedskonventionen, samt få ansat en ekspert i menneskerettigheder som sin rådgiver.”

Fra Facebookgruppen Hjertestilhed - stop vold mod børn.

hjertestilhed@hjertestilhed.dk  

 

Statsministerens nytårstale 2020 (l)

Kort før jul sidste år fik jeg af en bekendt fortalt, hvordan et forældrepar blev tvunget til, at mor og det uge gamle spædbarn blev indlagt på hospitalet, fordi forældrene havde opdaget, at barnets arm var slapt (og altså formodentlig brækket). Forældrene havde ingen ting at skulle have sagt, de kunne ikke få lov at få deres barn med hjem. Selv finder jeg det naturligt, at barnet bliver undersøgt for den brækkede arm. Men tonen der var anlagt overfor forældrene havde, oplevet fra forældrenes side, retning mod tvang og i den videre horisont altså helt og holden tvangsfjernelse af barnet, spædbarnet. Så fandt forældrene video-optagelser og fotos frem, som blev taget fra fødslen og frem. Disse optagelser og billeder viste klart, at armen tydeligvis måtte være brækket under fødselen (kejsersnit). Lægerne måtte nu indrømme, at trods det, at barnet var gået gennem mange hænder – læges, sygeplejerskers, jordemoders og jo altså også forældrenes, så havde ingen observeret den brækkede arm, før forældrene selv blev opmærksomme på det.  Tanken om, hvad der ville være sket, hvis IKKE forældrene havde fundet de nævnte aktuelle optagelser frem, kan godt få det til at gyse netop med tanke på de konklusioner, man så måske fejlagtigt ville have draget – med en mulig tvangsfjernelse af spædbarnet lurende i horisonten.

Da jeg var barn, var den store Bastian begrebet BØRNEHJEM, alene tanken om at noget sådan fandtes som mulighed, fik der til at gå kuldegysninger gennem min kropHvor godt Statsminister Mette Frederiksen nu end mener det, så er tvangsbortadoptering et statsligt redskab, som kan vise sig at give rigtig mange komplikationer, ikke blot for de direkte involverede, men også generelt som et udemokratisk pressionsmiddel i sammenhænge, hvor der fra statens side ligger officielle linjer for, hvordan man ønsker forældre agerer. Fx ønsker staten at alle forældre sørger for, at deres børn følger vaccineprogrammet. En myndighedsperson behøver nu blot at hæve øjenbrynet med den underliggende tekst, at vi jo har et redskab her, som hedder tvangsbortadoptering, og dette redskab kan jo altså komme på tale, hvis man som øvrighedsperson mener at forældre ikke varetager børnenes tarv efter rette statslige forskrifter. Og dermed vil børnene i stigende grad skulle medopleve deres forældres bevidste eller ubevidste frygt for, at noget sådant vil kunne ske; man behøver blot at spørge: Sætter indførelsen af muligheden for tvangsbortadoptering en spædbørnsfamilie i en større eller mindre presset situation i forhold til at skulle agere overfor myndighedspersoner og myndigheders krav, formynderi og agitation?
 

 Tvangsbortadoptering, hvordan skal nogen nogensinde kunne bære et sådant ansvar, det må være at komme til en sådan afgørelse og hvordan skulle et barn nogensinde kunne vurdere sin situation i helikopterperspektiv og kunne komme til den konklusion, at den bedste løsning er en tvangsbortadoptering. Hvilke statsfunktionære skal komme med en kvalificeret vurdering og efter hvilke kriterier? Hvordan kan man overhovedet forestille sig at ville varetage børnenes tarv - uden at gå ekstra ind på at styrke hele familien. Ethvert barn har som første prioritet at være sammen med sine forældre. Alle de fagpersoner, der skal ind over i en sådan stalinistisk foranstaltning som TVANGSBORTADOPTERING, hvordan vil man teste deres værdighed som menneskebarnskendere? Jovist kan en ny familie være et bedre alternativ i visse tilfælde. Men hvordan tester man KÆRLIGHEDSEVNEN forud? EN lov om statens ret til TVANGSBORTADOPTERING skaber unødig både bevidst og ubevidst frygt i landets mange småbørnsfamilier. En frygt der er på statens side og som øger statens evne til at få folk til at rette ind efter en til enhver tid given linje.


Kærlighed og magt er to meget forskellige fænomener.


 

Wednesday 1 January 2020

2020
Det nye år er Z og galge i Grotrians digt


#svanersetgennemtårer
333

Butterbird ~mockingfly22 komponister
Parker
Pleyel
Price
Berg (Gunnar)
Berg (Flemming)
Morgan
Nordé
Neuwirth
Robertson
Rochberg
Rosell
Rosenthal
Rosner
Rouse
Lindstrand
Guđmundsson
Coppola
Fielding
Shore 
Howard
Tulikow
Tye