Friday 3 January 2020

50000


50000 flere børn skal anbringes og flere skal tvangsbortadopteres - det er målet for den siddende regering. Altså rundt regnet mindst ét barn i hver eneste skoleklasse i hele landet.

Hvordan fremkommer det tal: 50000 børn? Og spiller det med i tallet, hvor mange penge, der spares ved tvangsbortadoptering i forhold til om disse børn bliver anbragt i plejefamilier?

Skal de tvangsbortadopterede børns adoptivforældre betale for at få lov at adoptere de tvangsbortadopterede børn, så går det jo ligefrem hen og bliver en klækkelig statsfortjeneste - lige ned i lommen på højere ministerlønninger.

Af den eksisterende lovgivning fremgår det, at det allerede, dog med en pligtig juridisk bistand til varetagelse af forældre-interesse og juridisk bistand til barns interesse, er en mulighed, at børn kan blive tvangsbortadopterede. Vil det så sige, at et nyt forslag sigter mod at flytte det juridiske forsvar og den juridiske vejledning over på pædagoger, lærere,  læger, psykologer, psykiatere sundhedsplejersker, jordemødre, sagsbehandlere og socialudvalgsformænd?


Flere børn skal tvangsbortadopteres:

Flere børn skal anbringes og tvangsbortadopteres:

No comments: