Friday 28 December 2018

Fermenterede insekter i knækbrød:Før insektmidlernes tid var der ikke så sjældent masser af kriblekrable i meltønderne. Fortiden er nogle gange det ny sort.Et år frem og to tilbage:


2018 bliver en ø i de omkringliggende års slipstrøm.


Friday 21 December 2018

:     Den er en som
    og i
    er et af det
    hvor til brus
    den når den
    har af af
    og imod
    bruser på brede vinger
    en fraMonday 17 December 2018

da Vinci, Jesus og Maria Magdalena


Det er sandt, at da Vinci malede mænd, der er totalt androgyne, hvilket da også stemmer overens med, at det skal være Jesu tolv disciple, der er afbilledet på hans maleri Den sidste nadver. Når David Brown bygger da Vinci mysteriet op omkring forestillingen, at det imidlertid er Maria Magdalene, der er afbilledet - og ikke Johannes, er det ikke en idé, han selv har fået, men en idé, der allerede eksisterede. Når man ser på et andet af da Vincis malerier, Klippemadonna, bliver det også tydeligt, at da Vinci ikke alene trækker på traditionel overlevering, men at han har en esoterisk tilgang, der går uden om og bag ved de traditionelle skriftsteder. I den esoteriske skole bærer Maria Magdalena en helt anden fremtrædende rolle end i den gængse kanoniserede. Det er svært ikke at få den tanke, at den discipel, Jesus elskede, (som beskrevet i Johannes Evangeliet) er Maria Magdalena. Navnet Maria stammer da også sandsynligvis fra det ægyptiske M'ry, der netop betyder 'den elskede'. I de meget skelsættende begivenheder i Jesu liv er Maria Magdalena den mest nærværende af alle Jesu disciple. Hun salvede Jesus, hvilket i sig selv peger på et intimt forhold, var til stede både ved hans korsfæstelse og ved korsnedtagelsen og følgende begravelse; hun var den første Jesus åbenbarede sig for med bebudelsen om evigt liv efter sin død, og hun havde lige ledes forinden bevidnet hans tomme grav.

Sunday 16 December 2018

Rotter


De har brændemærket frygt ind i den kollektive underbevidsthed grundet pest, kolera og andre for menneskene livstruende bakterie/virus sygdomme, trods det, at de egentlige smittebærere for fx pesten jo var lopperne, som så rotterne jo bar med sig. Men vi glemmer at rotterne eller noget andet dyr ikke er den egentlige årsag til de livstruende sygdommes opståen. Det er kendt at rottens bid kan være særdeles giftigt for mennesker og dyr. Jeg har set, hvordan seks katte ikke turde at gå til en rotte, der var trængt op i en krog, fordi de ikke kunne komme til at nakke den fra en vinkel, hvor de kunne være sikre på ikke at blive bidt; og jeg har set, hvordan en kat har brækket nakken på en rotte bag fra, for derefter at lade den ligge, hvilket katten ikke ville have gjort, om det havde været en markmus eller en halsbåndsmus. Katten ved instinktivt, at rotten er giftig - ikke bare på grund af de bakterier, der lever i dens mundhule, men også pga de giftstoffer, der er ophobet i dens krop grundet menneskenes brug af skadedyrsbekæmpende gift.Men derudover er rotter jo hyperintelligente, forsigtige, sejlivede og pragmatiske. De hører til en underverden - mest pga menneskenes indstilling til dem - men faktisk kan rotten sagtens bevæge sig rundt over jorden i fuldt dagslys. Fx skete noget sådant under skraldestrejken i Århus for hen ved tyve år siden.De findes i stort tal i vores undergrund, så det gælder om, at det hus man bor i, har et helt tæt og stærkt fundament. Den mindste sprække eller sted med porøst materiale (og her under hører almindelig cement, som rotten med sine stærke tænder sagtens kan bide sig igennem, om den har en grund til det - og grunden kan her være 1) indespæring 2) lugten af spiseligt materiale 3) seperation.Det siges, at om der ikke fandtes rotter på kloden, så ville store kloaksystemer ikke kunne fungere; men samtidig volder de også store problemer samme sted.En regulering og tilbagevisning af rotteplagede arealer kan ske ved at indsamle et eller flere skind, som forbrændes over træ-ild; asken mortes meget grundigt (gerne en time) og drysses ud med fx en peberbøsse eller opløses i vand som dynamiseres en time ved røring i cirkler skiftevis den ene og anden retning. Drysses eller stænkes (fx med en hestehårshåndkost) ud over det aktuelle areal, når månen går foran tyrens stjernebillede, hvilket den gør 17. januar kl. 21:00 til 19. januar kl. 3:00, 2019

Tuesday 11 December 2018

Lindholm (3)


"Vi oprindelige Lindholmboere, som er fordrevet fra vor fødeø, kan godt føle os lidt oversete, når Lindholm nu udråbes som en øde ø. Den er altså kun øde, fordi vi i årtier har levet fordrevet fra vor fødeø. Ligesom med Israel, som efter Anden Verdenskrig blev givet som "a land with no people to a people with no land". Palæstinenserne opfattede dog ikke landet på den måde, og Thulefolket, Kerelere og mange andre etnisk udrensede folk har på samme måde lidt under storpolitikkens laden hånt om urbefolkningernes rettigheder.

Øen ligger midt i et fuglebeskyttelsesområde, og bebos af en fuglekoloni især på Sydspidsen. Nu skal den bebos af over 100 beboere, som 24/7 vil forstyrre sæler og fugleliv m.v. Det var aldrig gået igennem Naturklagenævnet eller EU, hvis det blev foreslået at nyanlægge en tilsvarende landsby et sådant sted. Naturbeskyttelsesloven forbyder ny-indretning af beboelse i kystnære områder, og jeg behøver vist ikke at nævne, at hele øen er omfattet af strandbeskyttelseslinien.
Alle rettigheder og lovgivning tilsidesættes for at bruge en lille milliard kroner på et symbolpolitisk forsøg på at begrænse tabet af borgerlige stemmer til Ny Borgerlige."   Anders Borgen på sin facebook profil 9. december 2018

Sunday 9 December 2018

Gentagelsen/ modifikation over Flemming Lunds digt:


Gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen

DEN FULDENDTE FUSKER:


Saturday 8 December 2018

Tuesday 4 December 2018

Om Facebook: Facebook er:

Et varegjort netværk der har venskab som sit løgnagtige axiom.


:::
 Flygtninge er vor tids flynder flynder i det dybe vand.


Monday 3 December 2018

::::
      Intet menneske kan opnå fuldkommen og permanent lykke, så længe det er årsag til et andet menneskes ulykke.

 Og her i veganerterminologi, hvilket den universelle sandhedsværdi ikke bliver mindre af: 

      Intet væsen kan opnå fuldkommen og permanent lykke, så længe det er årsag til et andet væsens ulykke.


Sunday 2 December 2018

Lindholm (2) :

   "Ellehammer ønskede at flyve som den første i verden og byggede derfor i 1905 en maskine, som han kaldte et "luftskib". Ellehammers maskine var bygget som et semibiplan, hvad der vil sige et monoplan med løst oversejl. Elleham-motorcyklens motor var formentlig en vigtig inspirationskilde, da Ellehammer skulle konstruere sin første flymotor; en trecylindret luftkølet stjernemotor på 9 hk. Med maskinen påbegyndte han i januar 1906 en række forsøg på øen Lindholm i Smålandsfarvandet. Maskinen var under flyveforsøgene tøjret til en mast i midten af øens runde landingsbane. Den første motor blev vurderet for svag, så Ellehammer byggede en ny motor med 18 hk, der blev brugt til flyveforsøgene fra august 1906.
Teknisk Museum arvede i 2004 bl.a. Jakob Ellehammers fætters, Lars Ellehammers, dagbog og en logbog fra Lindholm. Af både dag- og logbog fremgår det, at Ellehammer allerede 28. august 1906 fik maskinen til at løfte sig. I logbogen står[1]:
"... Prøvede med Ellehammer på uden svævelse. Forandrede maskinen til mere fortænding. Løftede sig nu med Ellehammer på momentvis med 12 gr..."
Den 12. september 1906 lykkedes det at holde maskinen i luften lidt længere. Lars Ellehammer skrev følgende i sin dagbog[2]:
"... Vind 2-3 Meter. V retning NØ, kørte hele Banen rundt, svævede med bag- og Forhjulene ca. 42 Meter 1½ Fod højt, idet den brasede op fri mod Vinden. Ellehammer hele Tiden paa. Tog Billeder af ”det” i Flugten..."
I logbogen fra 12. september angives samme flyvehøjde, der svarer til 47 cm[3]:
"... Sejlede hele Banen rundt med Ellehammer paa, svævede momentvis med Forhjulene hævet ca 18 Tm over Banen. Tog Billeder i Flugten..."
Dette sidste citat skal formentlig tolkes som om, baghjulene var lavere end forhjulene, men ikke som at baghjulene rørte jorden. Der er bevaret mindst to fotografier, der blev taget som dokumentation den 12. september, hvor man ser Ellehammers maskine svæve over jorden.
Det afhænger af definitionen på flyvning, hvorvidt der var tale om flyvning på Lindholm i 1906, men under alle omstændigheder var der andre europæiske flypionerer, der havde udført tilsvarende "luftspring" forinden. Det gælder f.eks. Karl Jatho i 1903 og Traian Vuia tidligere i 1906. Ingen af disse pionerer fløj i moderne forstand, da de ikke kunne styre deres maskiner og ikke var i stand til at forblive i luften, men hurtigt mistede hastighed og måtte lande igen. Så Ellehammer kan ikke anses for at være den første i Europa, der fløj med en maskine tungere end luft."

 Kilde: Wikipedia

Lindholm (1) :


"I dag råder Danmarks Tekniske Universitet over øen og har udnyttet den isolerede placering midt i Stege Bugt til at forske i smitsomme virussygdomme i sikker afstand fra husdyr i resten af landet.
Det er blandt andet sygdomme som mund- og klovsyge, rabies og svinepest, der blev lavet forsøg i.
Der er kun adgang til øen med særlig tilladelse, og er et dyr først er fragtet med færgen til Lindholm, kommer det ikke levende derfra. For at minimere risikoen for smittespredning bliver dyrene aflivet og brændt i øens krematorium, når de forsøg, de har været en del af, er ovre." 

                   Kilde : dr.dk

Saturday 1 December 2018

Spyttemanden:
Spyttemanden blev dømt og har øjensynligt allerede afsonet, for nu ser det ud til, at han har vundet konkurrencen i langspyt. Hans virusbefængte spytklat er havnet helt ude på en ø i de indre danske farvande. Grundloven sank som en papirbåd ved samme lejlighed. Vi lader asken fra krematorieovnene vaje i vinden som en sidste hilsen til søens folk.

Friday 30 November 2018

:::

Det er med din isse, du kysser uhyrets ånd. 


:::s:::t:::r:::


Thursday 29 November 2018

Wednesday 28 November 2018

Sunday 18 November 2018

:Dit underliv ender i en olm shamanånds fjæs. Hermes' torso ånder slædehundens ånde i nakken. Pukkelhvalens regnbueslyngning gennemborer struben med et enkelt slik. Så mange toner hvirvles fra det vilde ridt. Tungen er sin egen skygge. Rimfrosten står fra et sidste brøl.:::

En provokeret abort har så vidtgående konsekvenser, at intet menneske, intet samfund bør tilskynde til, at det forekommer - men altid først se på, om der findes andre udveje.

Tuesday 13 November 2018

!De plastiske forbindelser mellem to overfor hinanden aldeles fremmede eller lige frem fjendtlige bogstaver som nu fx 'H' & 'K' er jo i grunden 'i' og 'j'. Imens 'g' og 'l' er som klæbet til hinanden som et gammelt fordrukkent og lud dovent kærestepar, der ikke har andet at sige hinanden - end: 'Hijk!'.


Wednesday 7 November 2018

:::
Woy tyr hnøk bi røtøkøi ir ørrgin
mehnøg sy uffek ø kørkafur yrhamuar a befu
uy mahafan figyngif megnøg møfgif kefø vøm
kefal fikkuk kanna-lørf yo megøk
myknøg myknøg sy ukuan hip uw megnøk
hoff bau keffør waf ir bof uf sof tap soho
ah sikkyk uf tyr oukt søftør.

Obef i ryhnøk xe ouz eo boogin jiork
ghukkøk chefs ø soru peskar yrkamur a befu
eifiji megfan tigyngis heumon møfgik usø neb
espit see denlørk fi hyf
gwhimnør himnør sy uspinor hip ick megnøk
bau spaukif romtraf ruf rubrihof
pesikyd uktyr jebjuich chebsi.

Monday 5 November 2018

Skatteministeren:

Hvordan kan det være, at vi aldrig hører skatteministeren sige, at han, hver morgen han vågner, siger til sig selv, gid det her bliver dagen, hvor de fanger de banditter, der har tømt statskassen for milliarder? Hvordan kan det være, at han mere virker som om han griner end græder, når han bliver interviewet om fadæserne i Skat?

Sunday 4 November 2018

;
Om det nu var Rachmaninov, der kom her forbi på hundeslæde, så kan det fint have været netop ham, der smed disse noder op i luften, så de stod og svævede som iskrystaller over bugten og stadig kan sanses i fragmenter af bastante lydstumper fra en flygtende gejstlig på hundeslæde. Lad dig ikke skræmme af, at enkelte passager tager sig  ud som krid hvide kranier - renheden er her stadig - de præcise anslag fra galloperende poter. Det er lyden af slædehunde forstørret til fanfare:


Friday 2 November 2018

:::

Poesitilsynet:

Klarsyn og stjerner

Klarsynsevnen forsvandt for de fleste ved Kali Yuga tidens afslutning (omend nogle er af den overbevisning, at den mørke tidsalder først slutter om nogle få år). Hos nogle enkelte folkeslag og for enkelte individer blev den dog bevaret. Og her gælder, som det allerede er udsagt, at de sidste skal blive de første. Det paradoksale, at de, der mister evnen som de sidste - også bliver de første til at generhverve den. Så på en måde er 'engang' lige som i eventyrene - både engang for længe siden - OG - lige nu. Og det er det min overbevisning, at det er; vi står lige på tærskelen; men hvor det før var fixstjernehimmelen, der talte til os, er det nu vores tur til at synge for stjernerne, og når det sker, vil billederne igen være tonet frem - men nu på en forvandlet vis - eller vi vil se dem som forvandlede, i og med vores egen rolle og stjernevæsen vil være blevet hver af os mere bevidst.

Thursday 1 November 2018

zoodiak:
Engang kunne (vi) mennesker se dyrekredsen som lyslevende; det har været som at se hvert enkelt billlede som en plastisk pulserende 'gople'. I takt med, at det tredje øje lukkede sig til og den indre jegbevidsthed blev stærkere og bugklarsynet forsvandt, blev tilsyneladende kun 'skellethimlen' tilbage. Men billederne er der endnu - stadig lige så levende, spørg hjortene, de ved det, find stederne, de findes.

Tuesday 30 October 2018

19 komponister

Bartok
Bruckner
Penderecki
Prokofjev
McCartney
Dylan
Nordentoft
Lennon
Koppel
Gade
Kabalevskij

Čiurlionis

Cohen

Hendrix
Harrison
Holst
Strauss
Sørensen
Telemann

Monday 29 October 2018

15 komponisterBrahms
Mendelssohn
Mahler
Musorgskij
Debussy
Ravel
Lutoslawski
Glinka
Cage
Kodály
Sibelius
Stravinskij
Skrjabin
Holmboe
Takemitsu.Sunday 28 October 2018

21 komponister:

Bach
Beethoven
Mozart
Messiaen
Dvořák
Nørgård
Nielsen
Rachmaninov
Langgaard
Liszt
Gubaidulina
Grieg
Glass
Chopin
Wagner
Webern
Sjostakovitj
Schubert
Schumann
Heinz Stockhausen
Tjajkovskij.

Saturday 27 October 2018

:::Det er overliggeren. Den vej det er at gå ud i intetheden. Det er den, der gør dit gab til et gab indeni et gab. Du er selv slugt. Bliver selv spyttet ud af dine egne indvolde. Fra en svovlpøl springer monstrene. Fra deres rod du selv. Som en stor liderlig pukkelhval. Ud over de knælendes skuldre. Som nytårsraket langt ud over bugten. Der er intet enkelt. Alt er helt enkelt. Tonerne bliver hørbare ud af alt, der forsvinder.

Wednesday 24 October 2018

:~:

Sagnhelte driver i land på din kyst. Det handler alt sammen om rygrad. Menneskeheden er verdens længste bro. Om du så valgte violinkasser, kunne du ikke dæmpe historiens vingesus. Over for slædehundens spring kan du kun krumme dig sammen til en klode. Din sorte fod så ubehjælpelig over for hundens slips af savl.

:::

Aktionære og aktiemarkedet er at ligne med alle blodsugende skabningers væsen. Et parallelt snylteforetagende, der intet har med reelt arbejde at gøre.

Monday 22 October 2018

::: forbøn for et protestrequim :::

Det er på høje tide, at Sort Sol laver en ordentlig syg sang om Sacco & Vanzetti ~ istedet for det pop, der indtil nu er lavet.

Sunday 21 October 2018

SKAT
"Lad mig give et banalt, konkret eksempel fra Skatteministeriet. Da Skatteministeriet startede i den form, det har nu, var der over 10.000 ansatte. I løbet af få år var vi nede på ca 7500. Det viser, at det kan lade sig gøre at effektivisere og samtidig opkræve skat." 

            Troels Lund Poulsen, 6. maj 2010


Saturday 20 October 2018

:::
Slædehunden snapper efter din tupilak og du knæler i din bjørneklo. Tupilakkens øjne er dobbeltsole. På langs er den det øverste af et fuglevæsen, som ubådsagtigt dykker. Der kommer slædehunde ud af slædehundens gab og de bløder. Alle snapper efter din mod bølgerne kastede tupilak, imens du knæler krummet om din kloderunde vom, der rummer frugten af dit offer. Tupilakken stikker den, der i brændingen griber den. Men den er tavs som sneuglens vinger gennem luft. Den kan ikke påføres yderligere smerte, men kan altid vende tilbage, når du mindst venter det. Og giver dig da din egen smerte retur, som nu fordobles som to kredsløb omkring din død. Den er det indre af din hjerne adskilt fra dig af en tynd stribe fjord.


Thursday 18 October 2018

Finansverdenen = Blodsugere


Åh, skån dugdråberne (jeg elsker det ord), men ikke regeringerne, der hænger mere som størknede bloddråber.  Jamen gid det var så let; hvem skulle få dem til at falde, regeringerne, hvis ikke folket blev sat i bevægelse? Regeringerne med bankerne suger blodet ud af folket; hvis der ingen følelser er i det, så er det fordi, vi er suget helt tomme.

DEN GULE IRISSeks blå mennesker
om de gule iris
på Le Jardin des Cygnes
den ene af dem et spøgelse
den anden skal dø
den tredie spiller
sit skuespil
til fuldendt perfektion.


Guldgubber

Arkæologer fremsætter nu gisninger om de mange små guldfigurer, der er blevet fundet på Bornholm. Arkæologer er mennesker, der har studeret og kender meget til fortiden og tænker meget over, hvilke tankesæt forskellige tiders mennesker har benyttet sig af og hvilken form for logik eller mangel på samme fortidens mennesker har haft.

Den figur, der d. 18. oktober blev fremhævet i DR TV-Avisen, en figur, der synes at omfavne en usynlig bold med en tilsyneladende graciøs gebærde, næsten som figuren er fanget i noget, der blot er et øjeblik af en bevægelse, synes imidlertid fuldstændig identisk med den symbolfigur, der fra oldpersisk tid er blevet anvendt - for stjernebilledet KREBSEN, sådan som oldtidens mennesker, når de har vendt deres blik mod dyrekredsen på krebsens stjernebillede, har oplevet krebsevæsenet tage sig ud på nattehimlen.

Monday 15 October 2018

:::

Det er ufoer af mexicanske dødemasker, du har hængende lige under din ånde. Du har selv shamanmaske på, hvor du knæler foran vilddyrets brøl. Kun verden kunne aldrig, ville aldrig se din uskyld som evig. Mere end kranier griner slædehunden; dens ånde er spidsen af en ækvatorial sædstrøm. Jeg kan se, hvordan alting i mørket er syet sammen. Fald fra bygninger har sin egen isblok at fortære. Alle malerier er knuste noder på en krystalblå himmel. En tegneserie grævling spiller bold med dit hjerte. Så mange G-nøgler forbinder fantasi og fabel. Ballonudvidelser er prikken over det gyldne snit.

Sunday 7 October 2018

Larsen Vejmand:Enhver dansk by med respekt for sig selv bør have et

Rabalderstræde!


Alternativt kunne det være fint at bo i:

Danas Have

Svinget i Solrød

Stemmerne fra Tusmørket

Gasolingyde


Junglen

Smøg Smøgen

Huset Med De 100 Døre

Sylvesters drøm

Luft Under Vingerne

JOANNA

Gadens hemlighed

Tremastet beton

Kornmodsglans

Fi Fi Dong

Jol Mol


eller at bo på:

Laphophora Williamsii Vej

Skrækkelige Olferts Gade

Solfangen

Dækstolen

Lille Henrys Grav

Fed Balance Vej

Nul Konkurance Gade


Langebrogade

Smukke Charlie Vej

Susan Himmelblå Plads

Jutlandiagade

Papirklipsparken

Masser Af Succes Vej

Fru Sauterne Vej

Derudafgaden

De Smukke Unge Menneskers Vej

Pilli Villi Vej


Jyllingevej

Tik Tik Gade

Stakkels Jims Torv

Moder Jord Karré

Blip Båt Kvarter

Tante Olgas Briller

Smukke Lindavej

Alla-Tin-Gala-Gade

To Som Elsker Hinanden Stien

Pianomandpark

Sjaggevej

Kattemorslusen

Perron Gare Du Nord

Solsortevej

Sjølundparken

1975 Krydset

Smukke Møller Vej

Syd For Køge

Luigyden

Nostalgihjørnet

Gammel Hankat Mole

Speedyblændingen

Forklædt Som Voksen Vej

Sct Emetri Allé

Skønne Grethe Gyde

Lille Spejl Vej

Mænd Med Måner

De Fem Årstider

De Fortabtes Avenue

Romantikvej

Place Sct Michelle

Gwendolinagade

Fru Fortuna Gade

Amandagade

Tuttavej

Blå Sko Bakke


De Gule Enkers Grøft

Mariagade


Jeg Er Splittergal Kanal

Viktoriagade


Hittebarnsgade

Tommelillevej

Fri Som En Fugl

Den Gyldne Middelvej

Bingoplads

Snehvidevej

Fuglen I Træet

Forever Young Sti

Yummi Yummi Vej

The Last Jim Kanal

Franz Beckerlee Gade

Hvileløse Hjerte Vej

Måske Fordi Gade


Pjekkelandsvej

Fed Lykke Til Alle


Silky Sally Vej


Bella Donna Gade

Sofiegården

Gorilla Galla Gade

Bob-Shi-Bam Gade

Den Lige Vej

Bjarne Kamby Vej


Lonesome Avenue

Willi Jönsson Krydset

Michelle Viadukten

Mariannevej

Kielgastengade

Bessefargade

The Road Of Life


La Det Rokke La Det Rulle Vej

Søren Berlevs Trommestik

De Blå Sireners Sti

De Fjorten Astronauters Plads

Bjørn Uglebjergs Rede

Strengt fortroligt

Mogens Mogensen Allé

Strejf af en dråbe

Lilli-Lillis Landevej 

Stillevej

Larsens Allé


Kloden Drejer Stille Rundt

for selv ville gavflaben nok ikke have brudt sig om et desideret

KIM LARSEN AVENUE.
Monday 1 October 2018

:::Scenen er skrå og med fri passage
fra himmel til jeg
du har næsten et håndtag
til alle sanser
kun havet ligger gemt
i et fravær af pile
ellers peger alt
på kvinder og død
det helt enkle:
jordkloden som en opadstigende kravlenisse
lidt mindre end det billede
du fik fortalt:

(Dit ansigt var stamfader til alle
 jeg bor i den by du altid søgte
 du kendte genvejene til solenes kors).


Monday 24 September 2018

Monday 17 September 2018

:K er omgivet af jomfruer og legender: 


Saturday 15 September 2018

:Det åbne stakåndede forhold i nyhedsstrømmens gratis manglende indhold er djævelens bedste advokat.


Tuesday 11 September 2018

77På fire ben
spænder ansigtet
vingernes bro
fra fødsel til død.

Så lille en maske
til at dække
feberguldets længsel
efter at blive smeltet om.

Den klukkende latter
fra to galger:

Én til dig
og én til din dobbeltgænger.
Monday 10 September 2018

:

Din forestilling
om dig selv
er et puslespil
af meget få brikker
der alle ligger
i hver sin ende
af det store billede.
Saturday 8 September 2018

:::
Det ligger ikke i mine sko at kende dagen
når jeg står op en hverdags morgen
mørket ligger i alt for små sko
og er beklemt
alle de mange stemmers sko
som vil ud 
i alle retningers disonante tro
jeg klemmer mig ned i de sko
som jeg skal gå igennem mørket med
når jeg står op en hverdags morgen
hvor alle de mange stemmers sko
klemmer sig ned i hver sin tro
jeg er hver af de mange stemmer
jeg kender ikke deres skridt i morgengryet
før de synger
når jeg går
ind i dagen
som kommer mine skridt i møde
med kys til hver snudes sko.