Monday 17 December 2018

da Vinci, Jesus og Maria Magdalena


Det er sandt, at da Vinci malede mænd, der er totalt androgyne, hvilket da også stemmer overens med, at det skal være Jesu tolv disciple, der er afbilledet på hans maleri Den sidste nadver. Når David Brown bygger da Vinci mysteriet op omkring forestillingen, at det imidlertid er Maria Magdalene, der er afbilledet - og ikke Johannes, er det ikke en idé, han selv har fået, men en idé, der allerede eksisterede. Når man ser på et andet af da Vincis malerier, Klippemadonna, bliver det også tydeligt, at da Vinci ikke alene trækker på traditionel overlevering, men at han har en esoterisk tilgang, der går uden om og bag ved de traditionelle skriftsteder. I den esoteriske skole bærer Maria Magdalena en helt anden fremtrædende rolle end i den gængse kanoniserede. Det er svært ikke at få den tanke, at den discipel, Jesus elskede, (som beskrevet i Johannes Evangeliet) er Maria Magdalena. Navnet Maria stammer da også sandsynligvis fra det ægyptiske M'ry, der netop betyder 'den elskede'. I de meget skelsættende begivenheder i Jesu liv er Maria Magdalena den mest nærværende af alle Jesu disciple. Hun salvede Jesus, hvilket i sig selv peger på et intimt forhold, var til stede både ved hans korsfæstelse og ved korsnedtagelsen og følgende begravelse; hun var den første Jesus åbenbarede sig for med bebudelsen om evigt liv efter sin død, og hun havde lige ledes forinden bevidnet hans tomme grav.

No comments: