Sunday 30 June 2013
MY VERBANO MENAB VOYR BANE VOM YR VOMAN BERY VERY NABO M MY VERBONA BROV ENAMY AMY VON REB VAN MYREBO REVY MABON BOVY MANER MANY BROVE VERNA YMBO MORVAN BEY BRO MEY NOVA ABOM VREYN MORE BAVYN MEYN BRAVO BRAYN MOVE MORE BAVYN MEYN BRAVO BRAYN MOVE MEYN BRAVO BRAYN MOVE VRAB NO EMY VON BAREMY MON BEVARY VAMB NOVERY MEYN BRAVO BRAYN MOVE MEYN BRAVO BRAYN MOVE MEYN BRAVO BRAYN MOVE Saturday 29 June 2013
MARY BONE BAR MONEY BY MANROE BY RAMONE RAYNEBOM MERNA BOY MOBENAYR BYE NORMA ROBY NAME ANY BROME BONYE MAR BYE ROMAN BORN AMYE BRYMONA E BARE MOYN REBAN MOY ONE BRAM Y BARY MONE MORABYNE BREM NOYA MYANROBE ONE M BARY MAB O RYNE ONE M BARY MAB O RYNEMonday 24 June 2013

Om frihed:
Overalt på kloden tørster mennesker efter frihed. Menneskeånden lever kun fuldt i overensstemmelse med sin egen natur, når den kan agere frit. Menneskekroppen derimod fordrer regelmæssighed, orden og rytme. Men med sin ånd gennemstrømmer og gennemtrænger mennesket sin kropslige beskaffenhed. Eller forsøger i det mindste på det. Kroppen kan underlægges menneskets frihedstrang, men ikke uden konsekvenser og ikke uden omkostninger. Vi står således midt i et dobbelt tyrani. Den frihed, vi forsøger kropsligt at udleve, overbeviser os kun momentvis som en for os sanset realitet, og fordrer stadigt nye overskridelser af en egentlig kropslig sundhed. Den virkelige frihed finder jeg således kun i mit eget selv, i det jeg, upåvirket af organismens på sine egne præmisser vise indretning, kan tænke.Sunday 23 June 2013


"Vi bliver nødt til at insistere på, at vi er med til at forme, hvilket Europa vi vil leve i. Og hvilke EU-regler, der gælder. Det må aldrig blive sådan, at vi bare siger, at det må vi ikke mene noget om, for det har EU besluttet. Men det er desværre sådan, det er i praksis i dag."

"Hvis man både vil et EU-samarbejde med fri bevægelighed (og) [af] arbejdskraft, og man samtidig ikke vil påvirke det til at forhindre, at de, der kommer hertil, kan få sociale ydelser, har det nogle konsekvenser i forhold til, hvilket Danmark vi vil komme til at kende om 20-30 år. Så vil det blive et mere konfliktfyldt samfund. Den måde, det globaliserede samfund forvaltes på, underminerer respekten for, at man skal betale forholdsvis høje skatter til et velfærdssamfund, som folk udefra, der ikke har bidraget i særlig høj grad, i vid udstrækning får adgang til. Og det er den fortælling, vi skal gøre mere og mere ud af, så det ikke bare bliver en diskussion om, at jeg ikke vil have så mange asylansøgere til Danmark. Flere og flere skal blive bevidste om, at det ikke er et spørgsmål om asylansøgeren. Det er et spørgsmål om, hvilket Danmark vi har om 30 år."

"Du kan ikke på én og samme tid føre en Robin Hood-politik i den økonomiske politik, hvor du vil en omfordeling fra bedrestillet til dårligere stillet, og så have en fuldstændig åbenhed i forhold til, hvem der kan komme ind i landet og få andel i goderne. De, der er ved muffen, vil flytte fra landet, og de, der er dårligere stillet, vil flytter hertil. Det undergraver simpelthen samfundet."


Fra interview med Kristian Thulesen Dahl, Information 22.-23- juni 2013

Friday 21 June 2013
"Min holdning er, at det selvfølgelig er forkert, når præster i den danske folkekirke bliver forskelsbehandlet. Det er jeg sikker på, at biskopperne er enige med mig i. Håndtrykket er en del af ritualet og en måde at forsegle ordinationen på. Selvfølgelig skal mandlige præster give hånd til deres kvindelige kolleger. Ingen tvivl om det."

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen: læserbrev i Information fredag d. 21. juni 2013

TAKSIM TAHRIR
TAKSIM TAHRIR
TAKSIM TAHRIR

BEIJING BEIJING BEIJING
BEIJING BEIJING BEIJING

TAKSIM TAHRIR
TAKSIM TAHRIR
TAKSIM TAHRIR

BEIJING BEIJING BEIJING
BEIJING BEIJING BEIJING.Wednesday 19 June 2013
Jeg var flyttet ud i den yderste dumhed, hvor avissælgerne kom anstigende i tennissko, og s'erne stod i kø for at blive døbt. Dér mellem rækkerne af ubevidste konsonanter skulle jeg æde, den dumhed en cykelhandlers enke vogtede mere end dobbelt - alt det hun havde skidt ud gennem årtier, og nu lå tilsløret mellem fattige sandkorn som et eksplosivt krudt - nok til at antænde den lange kæde af klodsede forankringer, et nok så kærligt forsyn åbenbart mente, var mit behov. Men midt inde i den under besættelsen byggede mur var en sort svunget gitterport, jeg måtte rive alle væggene ned for at finde ud af, på mystisk vis var blevet væk."
Dybt inde i citationstegnet hang der en kedeldragt til tørre. Men, så man nærmere efter, var det tydeligt at se, at citationstegnet var en kørestolsbruger, der var faret til himmels. Det var der imidlertid ingen, der havde fortalt mig, da jeg var på vej hjem efter endnu en dag under to mælkefyldte bryster.


AGERN:


Tuesday 18 June 2013

TAKSIM
Herno  fortötte hinsp
herno versy utel wub
ysky yoma sidre-but
somay ujte vito hop
snotri worlib asmag pak
tishar itoot nopsi
yuca acay edfat hug
fomgil utim otto brot
isom hepsa usat wiso
lypoi cathom masib woy
atwol motto willi vas
tiva tisa miskat oi
ihos shari wofi bel
klökki gloki wölfi shum
utel utel herno wub
ingto aito imat kiif
usab potski yoma hep.


Monday 10 June 2013

Thursday 6 June 2013

Et hagekors af hvidløg
to halve rækker røg
i hvirvler op.Wednesday 5 June 2013

GRULLERSLUCK: