Monday 29 March 2021

Censur i diktator-Danmarks skygge:

 


Sundhedscensur: HER.

:::

 

”Verden kommer ikke til at vende tilbage til, sådan som den var før jul. Sådan fungerer historien ikke. Når store rystelser går gennem verden, så fører det til nye udviklinger, og vi går nye steder hen. Vi kommer aldrig tilbage til det, der var,”

Bo Lidegaard 30. marts 2020, Altinget.dk


:::

 

"vi kommer til at lægge store dele af vores almindelige liv om. Vi kommer ikke til at vende tilbage til det Danmark, som det var før 6. marts."


Statsminister Mette Frederiksen, april 2020, i 21 Søndag.


"Der ligger i det hele taget en ny usikkerhed under hverdagen – en sårbarhed. Og selv, når vi begynder en dag at åbne Danmark op igen, så vil meget være forandret.

Kommunerne og regionerne, som vi har med her i dag har gjort alt, hvad I kan gøre i den her nye situation, men vi må allerede nu også sige, at vi danskere ikke kan forvente at møde præcis det samme velfærdssamfund, når vi er ovre på den anden side.

Der vil være forandringer for os alle sammen."


Mette Frederiksen, Pressemøde 23. marts 2020.

Thursday 25 March 2021

***********************************************************************************************

 **********************************************************


Solsøjler vrider sig nøgne i asken

landstrimler strakt til oldtidsfund

organer tipper og blir vinger

lårbensknoglen krænget om i himmelbue

tæer spræller som var de yngel

illusioner kløvet i løvets sutsko

står og ler i hver sin bakkenbart

som bomber ned mod indlandsisen.

 

Og du skal sluge dit eget kald

i en snip organspion

vanvidshjulet kører tosserne fra pol til pol

kraniets rugmark opfyldt

af hvalens springflodsbølge

gennem skudhuller ser vi slagmarken

fløjte i oppustede kroppe

alle myrer kender vejen ud

under lejrens kreds af pigtråd.****************************************************

Wednesday 24 March 2021

:::

 
Den stolte nat synger stille i sit silkesjal

langsom hvirvel stiger lodret op

kirketårnet toner klokkens sene slag

i faldskærmsremme hænger flokke af forkerte 

sjæle

en lille kurv som vipper mellem siv

har skalperet den halve by

åndekys farver mimerummet rødt

et reb at vinke sit farvel

stik dit skib i bølgegangens ærme

nødråb evigt gået vildt

dykker lyden af forsvundne ben

hvem har set sin smerte klemme sig til døde

om sin egen kniv

stikket suget baglæns op i bombefly

kyklopen bapper på sin molotovcigar

væk mig før jeg glemmer døgnets bønner

afladsstolen synker stadig stille

de frigivne bobler 

glider elskovsvilligt op

med ribsemblemers hastige fart

ønskevippen fester i dit fald

den anden halvdel stærkt belyst af måner.

 .....

Wednesday 17 March 2021

Makrellen

 Makrellen skal ind og ruske igen

Makrellen skriver sine erindringer

Makrellen hører gudstjeneste fra sin celle

Makrellen genkender kortonen fra 15 millioner mink

Makrellens motto er 'Lad os smadre samfundet'

og Minkkoret svarer som en let brise:

p å e n i k k e v o l d e l i g m å d e:

Makrellen klatter i sin bog

Makrellens bog lugter af makrel.

Konspirationen sat til vægs af tysk domstol:

 HER:

OBS

 Retsinformation : Læs venligst og især § 9 : Om ophævelse af kravet om mundbind fra og med 1. marts 2021.

Tuesday 16 March 2021

Det dobbeltpolede kristusvæsens bevidsthedsimpuls:

 

I de Tolv Helliges Evangelium (Urevangeliet) kaldes Jesus konsekvent Jesus-Maria. Ligesom Gud kaldes Fadermoder. Af dette evangelium fremgår det også, at grunden til at hele Jesus slægtsrække nævnes i syv gange syv slægtled er for at påpege, at han er nazaræer i lige linie. Og at han er født som frugten af en mand og en kvinde. At han var nazaræer vil sige, at han var af en folkegruppe, der var vegetarer. De Tolv Helliges Evangelium fortæller, hvordan Jesus kom og gjorde op med blodofre, blodbesværgelser og okkulte dyriske ritualer som på den tid fandtes i Baal-kulten.

Der har været mange forvanskninger af bibelen, mange forsøg på at tilsløre sandheden. Ikke mindst kirkemødet i Nikæa år 325 var et sådant tiltag. Men kristusbevidstheden er en del af alt levende. Der findes tusindvis af Kristuser (væsener med kristusbevidshed), men kun meget meget få, der til dato har været inkarnerede ~ men udviklingen vil uundgåeligt udvikle den bevidsthed i hver og en af jordens skabninger.

"Hvorfor gik de bare 'frivilligt' ind i ovnene?"

 

Den teknik nazisterne gjorde helt bevidst anvendelse af - tog sit afsæt i en parafrase over den religiøse tænkning: "hvis jeg vælger det rigtige, så vil Gud være mig nådig". Flertallet havde vitterlig en tro på 'det gode' og hvis de bare valgte det rigtige, så var det også 'det gode'. Så de blev hele tiden stillet overfor mere og mere umulige valg. Men fordi 'tro' var så grundfæstede i dem, blev de ved at tro på, at der måtte være et valg, der bragte dem frelste igennem. Deres tro gjorde dem blinde for, at de blev stillet overfor 'valg', der i virkeligheden ingen valgfrihed var i. De var dømt lige meget om de gik til højre eller venstre. Men troen holdt dem oprejste. Håbet holdt dem oprejste. Men det var blinde håb og en blind tro, der gjorde, at de ikke så, at der foran dem stod tyve SS'er overfor en skare på måske tusinde.  Men flere af disse tusinde var med til at holde hinanden i skak, fordi de var hoppet på den vogn, der hed, at hvis de udfyldte den og den rolle, så ville de blive bragt frelste igennem. Håbet og troen på egen overlevelse bragte for de flestes vedkommende forråelsen med sig af en uhørt karakter. Således at det til sidst kom til en bevidsthed om, at vejen gennem skorstenen faktisk var en befrielse. Hvilket de havde ret i, for ingen ville med deres sjæl kunne overleve. For overlevede du lejren fysisk, så ventede eftertiden med den stadigt tonstunge skyld på dine skuldre: Du overlevede, fordi du lod alle de andre dø. Denne bevidsthed blev alle overlevende, der senere søgte til det forjættede nye Israel underlagt. Israelerne tog ikke vel imod de overlevende kz-fanger, der havde gået mange strabadser igennem for at kæmpe sig vej til deres drømmes land. De blev set på med stor foragt.

Skt. Hans

 

    

 

 

         666

            4

          444

         4444

       444444

      4444444

   444444444

 44444444444

           Y

 

 

 

Sunday 14 March 2021

Sen nytårmenu:

 Knippelsuppe: HER

:::

 Hvordan jeg kunne spare sammen til et digt

ved at bære de andres byrder

er stadig en gåde.
 

Demonstranter i Tyskland :

 Stuttgart 13. marts 2021: HER

Øjenvidneskildring 3:

 Frihed i sort:

Har jeg fortjent dæmonkratiet:

 

Kan befolkningen folde et demokratisk sindelag ud - eller ser et flertal i virkeligheden hellere sig selv i - og repræsenteret af - et dæmonkrati i en stadig mere diktatorisk virkelighed.

Øjenvidneskildring 2:

 "I sammenhæng med Nanna Skov Høpfners (Nanna Fri) dom på 2 års fængsel, der vil jeg gerne supplere med en række oplysninger og iagttagelser, fra demonstrationen på Københavns Rådhusplads, lørdag den 9. januar 2021.

.......
Lørdag den 9. januar 2021, der filmede jeg store dele af demonstrationen. Det gjorde jeg fordi, jeg var blevet kontaktet af flere private personer, der ønskede dokumentation for nogle af hændelsesrækkerne, der fører til konflikteskalering mellem demonstranter og politi.
Derfor ankom jeg noget tidligere end demonstrationen begyndte, for at se, hvorledes politiet placerede sig mandskabsmæssigt - og hvor de placerede deres større politikøretøjer.
Allerede inden demonstrationen begyndte, bemærkede jeg, at politiet aflukkede Strøget ca. 100 meter væk fra indgangen til Strøget, ved Københavns Rådhusplads.
Det ville jo i praksis komme til at betyde, at når demonstrationen bevægede sig ned af Strøget, så ville den blive presset tilbage på Rådhuspladsen. En udviklingssituation, der kun kunne betyde, at politiet ville presse demonstranter på Strøget, fra den ene ende, mens bagved kommende demonstranter, ville presse demonstranter fremad, som nu samtidigt søges presset tilbage af politiet.
POLITIETS ARBEJDE OMKRING DEMONSTRATIONEN, VIRKEDE DERFOR IKKE HELT GENNEMTÆNKT.
Umiddelbart, starten til en stress og konflikteskalering, som senere viste sig ved, at demonstrationen meget hurtigt udviklede sig voldeligt, - da demonstranterne først blev presset tilbage væk fra Strøget.
Netop ovenomtalte lidt barske realiteter, kan læsere af dette facebook-opslag, selv konstatere rigtigheden af, via nedenstående link til en artikel - med en reportagevideo - fra omtalte lørdags demonstration.
PRÆMISSEN, SOM SIGTELSEN AF NANNA SKOV HØPFNER BASERER SIG PÅ, DET ER, AT HUN VED SIN TALE, HAR VÆRET STÆRKT FORANLEDIGENDE TIL KONFLIKTESKALERINGEN - LØRDAG DEN 9. JANUAR 2021.
I en modereret videnskabsmetodisk optik, der skal man jo indledningsvis, først udfordre sin valgte præmis, og kan præmissen - så at sige - overleve denne faglige udfordring, så skal man efterfølgende til at underbygge med dokumentation (empiri og teori), at ens præmis også gælder for den særlige situation, man analyserer (lørdag de 9 . januar 2021 ). Dette førend ens præmis gøres til et grundlag, der kan forklare en hændelsesrække / udviklingsforløb. Altså at Nanna, er helt afgørende for, at en konflikteskalering sker lørdag den 9. januar 2021, - ... for så skal hun jo dømmes.
Det interessante er, hvis vi starter med at udfordre præmissen om, at Nanna er den afgørende årsag til, at romerlys tændes, kanonslag kastes, konflikter mellem politi og demonstranter eskalerer, - så skal man blot stille sig det ene enkelte spørgsmål, - ... har der tidligere været MIB demonstrationer, hvor Nanna ikke har medvirket, - og, hvor MIB demonstrationer, har været med romerlys, kanonslag, konflikter mellem politi og demonstranter?
Svaret er entydigt, - JA, det har der været, stort set hver eneste gang, en MIB demonstration er gennemført.
Så, Nanna, kan derfor ikke være eneansvarlig for den voldsomme demonstration, lørdag den 9. januar 2021.
Så, med opmærksomhed på netop ovenstående delkonklusion, så må man jo søge efter andre forklarende årsager til, at demonstrationen blev så voldsom, lørdag den 9. januar 2021.
Allerede nu, har vi jo konstateret - at Nanna har ikke det fulde ansvar, - måske endda overhovedet ikke har et ansvar.
En god videnskabelig undersøgelsespraksis, er derefter ofte, at se på udviklingsforløbet tidslinjemæssigt og ligeledes se på de udviklingsdynamiker, der opstår på forskellige tidspunkter af ...aftenen - lørdag den 9. januar 2021
Faktum er, - når man ser ovenomtalte videoen igennem, som dette link viser hen til - https://www.youtube.com/watch?v=liejl45vxr8
...så vil man i denne video se, - at konflikteskaleringen først ses efter demonstranterne har været presset samme - på et lille område af strøget - og derpå presses helt tilbage til Rådhuspladsen af politiet.
En planlægningsmæssig fejlplacering af politiets biler, midtvejs nede af Strøget, synes at være stærkt betingende for konflikteskaleringen mellem politi og demonstranter opstår. En sådan planlægningsmæssig fejl, fra politiets side af, det skal Nanna jo ikke dømmes for.
Efter demonstranterne var presset tilbage fra Strøget, - så demonstranterne igen befinder sig på Københavns Rådhusplads, så ses det på flere videooptagelser, fra området omkring Rådhuspladsen, - at spontane angreb, gennemført af mindre politigrupper - bestående af 3-4 politifolk, - de er angribende enkeltpersoner og 2-3 persons civile grupper. Angreb fra politiet, gennemført for at få spredt de civile demonstranter, samt stresse dem og gerne få dem til at flygte.
HAR MAN KENDSKAB TIL MILITÆR-STRATEGI OG MILITÆR-HÅNDTERING AF GUERILLA ANGREB, SÅ OPSTÅR ET HELT NYT BILLEDE AF HÆNDELSESFORLØBET, FRA DET TIDSPUNKT, HVOR DEMONSTRANTERNE GÅR NED AF DET AFLUKKEDE STRØG.
Begrebet - Operationelt Center of Gravity - ... er det geografiske område, ved et militært angreb mod eksempelvis guerillakrigere, hvor man presser dem tilbage, vinder momentum, skaber frygt og panik, så "modstandsgruppen" mister overblik og egen plan for fremdrift. Det var præcist, hvad politiet gennemførte mod demonstranterne, da de var nået midtvejs ned af Strøget.
SER VI LIDT MERE PÅ MILITÆR-STRATEGI OG HÅNDTERING AF EKSEMPELVIS GUERILLA MODSTAND, SÅ OPSTÅR ENDNU EN VIGTIG POINTE.
Når man nu er undervejs med at jage fjenden / demonstranterne på flugt, så opstår næste vigtige operationelle moment, nemlig at sprede fjenden, så fjende ikke kan samle sig og genvinde sin styrke til et fornyet angreb mod ... politiet. Derfor benyttes - Small Unit Actions - hvor man vedvarende angriber modstanderne, som led i at jage dem yderligere på flugt. Det er normalt på dette tidspunkt, i en ren militær konfliktsammenhæng, af fjendens tabstal virkelig vokser.
Brugen af - small unit actions - mod civile demonstranter, det var præcis hvad politiet gjorde, over for det stigende antal demonstranter på Rådhuspladsen, da demonstranterne var presset tilbage fra Strøget - og nu er løbende tilbage og væk fra Rådhuspladsen.
MEGET TYDER SÅLEDES PÅ, AT DER OVER FOR CIVILE DEMONSTRANTER, DER ER MODSTANDERE AF EPIDEMILOVEN MM, - ... DER HAR DISSE CIVILE DEMONSTRANTER - MODTAGET EN MILITÆR-STRATEGISK BEHANDLING AF POLITIET.
Med opmærksomhed på ovenstående oplysninger, så mangler sagen mod Nanna, at blive undersøgt grundigt, med opmærksomhed på objektivitetprincippet. Anklagemyndigheden, har været alt for ivrig, for at finde forklaringer på, hvorfor Nanna skulle drømmes - og ikke i samme omfang - undersøgt, hvorfor hun kunne frikendes.
...
I øvrig - at MIB i Danmark skulle gentage hændelsesforløbet omkring Capitol Hill i USA, det er en yderst spekulativ argumentation fra anklageren. Særlig fordi, en straffesag, skal omhandle, hvad der kan skabes dokumenteres for ... og dermed ikke hvad, der muligvis kan skabes dokumentation for.
...
Måden Nannas straffesag er håndteret på, i Københavns Byret, vidner om en skræmmende grad af inkompetence. Såvel gældende for anklager, forsvarer og dommer. Ikke en eneste af de juridiske fagpersoner, har ved brug af juridisk videnskabelig metode, fået adskilt snot og snak (sorry to say) fra valide og relevante fakta, der tydeligt og med evidensbaseret dokumentation - kan forklare - hvorfor Nanna er skyldig i konflikteskaleringen på Københavns Rådhusplads, og derfor skal dømmes og dermed modtage en straf.
Nu har jeg flere gange fulgt retssager i Københavns Byret. Det faglige niveau, som mange alvorlige sager behandles med, af det juridisk arbejdende personale, det er under al kritik.
Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com"

Øjenvidneskildring og analyse af demonstrationsforløb:

 Artikel om demonstrations forløbet for MIB demonstration d. 9. januar 2021. The People Press: HER

Saturday 13 March 2021

RETRO STAGNAT

 TEMPELTÆPPER

OVER HELVEDESHUL

CHANGERENDE FLAMMER

FRA GRÆVLINGENATTEN

RØDE FLODER LIGE LUKT IND I

MØRKETS BUNDLØSE BÆST.

 

Vejrudsigt for mikrokosmos

 Menneskeskabt celletsunami i stigende anmarch: 
 

Friday 12 March 2021

Lad os tugte landet

 

Lad os tugte landet på en kærlig måde

demonstranter skal ikke blive alt for kåde

luk frisøren for vi har hentehår

stik kanylen i det nærmeste lår

få kokken til at syde i sin egen gryde

lås alle mennesker inde i deres hjem

hvis du siger vitamin D er du rigtig slem

smadr minken til den stinker

skyd gråspurve med finker og kanoner

kejserinden sidder der og troner

krøller tv-studier til de blir flinker

forbyd mennesker at sidde på en bænk

skyd alle små forretninger i sænk

udskam den ene og så den anden

vær ven med selveste fanden

apartheid er dobbelt så godt som blodprop

når du hvisker i kirken

når du sveder under masken som et svin

lad os tugte landet på en kærlig måde

stå på dette kryds gå til højre

stik pinde op i næsen på babybørn

lad os tugte landet på en kærlig måde

kom nu lad os  nu for søren slå til

bolden så broen synger over redningsbåde.

Wednesday 10 March 2021

VP

 

Det vil være naturligt at vægten ligger hos den sundhedsfaglige ekspertice, når det gælder spørgsmål om en virkelig pandemi og de deraf følgende tiltag. Men andre instanser bør også have indflydelse og en eller anden form for veto eller 'nødbremse'. Det er jo ikke kun sundhedsvæsenet, der bliver inddraget i en Virkelig Pandemi. Det er alle grene af samfundet. Beredskabet. Erhvervslivet. Hver enkelt borger (som politikerne SKULLE have været repræsentanter for). Det socialfaglige. Økonomerne. Medierne (hvem sørger for, at medierne ikke bare er et entonet instrument for de helt forkerte beslutninger?). Og hvem sørger for at politikerne ikke bare bruger pandemien som dække for en ren politisk agenda, der har magt og ikke borgerrettigheder som sit mål.

Saturday 6 March 2021

Den sproglige og den rituelle, symbolske kannibalisme:

 

Om det hedder inuit-is eller eskimo-is eller grønlændersvøb på iskælk --- er det i alle tilfælde et vink om, at kannibalisme, det kan vi li'; kannibalisme er normen. 'Jeg har lige spist en dansker, den smagte næsten lige så godt som en kæmpe lille eskimo'.

Astronaut is findes skam stadigvæk - både som pind-is og som liter is. Og ja, jeg har også spist mange eskimo is og kunne godt have tænkt mig, at de virkelig havde været Kæmpe store. Jeg har heller ikke et sekund tænkt på før, at jeg sprogligt set var "kannibal", når jeg spiste dem. Heller ikke selvom det hed Kagemand og faktisk var udformet som afbillede af et menneske. Jeg har også spist negerboller og drukket arabisk kaffe med en araber afbilledet uden på posen. Aldrig skænket det en tanke eller mødt folk, der var stødt over, at de som folkeslag lagde navn(e) til noget, man spiser eller drikker. Men når det nu er helt i orden, at kalde noget man som menneske fortærer for 'menneske', selvom det intet har at gøre med et menneske som sådan, så er det vel også uproblematisk ud fra samme tankegang og princip, at kalde et planteproduceret produkt for noget man ellers henfører til et kødprodukt. Så en bøf lavet udelukkende af planter - kan vi godt kalde en bøf? Og kunstselskaberne i New York, hvor mad udformet som tro kopi af mennesker i 1:1 bliver 'rituelt' skåret op og spist - er også bare helt normalt og bliver en hverdag vi gerne vil vende os til?

Friday 5 March 2021

Kobberslangen, Slangebringeren Ophiuchus og trettentalskredsen

 

I de mytiske lag er der flere hints til forholdet mellem tolv og tretten. Fra eventyrene har vi fortællingen om Tornerose og de til barnedåben tolv inviterede feer. Den trettende fe, der dukker op, overhaler den tolvte  og giver barnet det varsel, at når hun bliver femten, så vil hun stikke sig på en ten. Men modsat en opvågning ved at blive stukket, vil pigen falde i en lang og dyb, hypnotisk søvn.

 

Dette eventyr kan ses som en imaginær forberedelse på menneskets tilstand, når det er på vej ind i sin voksen-bevidsthed. Den opvågnende bevidsthed kan i første omgang virke bedøvende, fordi bevidstheden rent konkret transformeres af den energi, der før var fokuseret i den organiske opbygning af kroppen. Lidt lige som sommerfuglelarven, der forpupper sig og i sin puppe går ind i en opløsning, hvor ud af på mirakuløs vis en sommerfugl udfolder sig.

 

Forholdet mellem tolv og tretten har vi også i fortællingen om Jesus og hans tolv disciple. Her er også den trettende en bevidsthedsvækker.

 

Og i astrologiens verden har vi  et forhold, ja, måske lige frem en bevidsthedskamp - mellem tolv og tretten. Astrologien har jo sin rod i astronomien. I dyrekredsen, zoodiak. Men den astrologi, menneskeheden har været bundet på ærmet de sidste mange årtusinder, er en fiktion, der har løsrevet sig fra sin faktuelle stjernehimmel og har fikseret sig i en fiks idé. Nemlig den idé, at der findes tolv stjernetegn af nøjagtig samme tredive graders udstrækning (12x30=360). Men det faktuelle er, at den astronomiske dyrekreds består af tretten tings- og væsensbilleder af fuldstændig uens udbredelse. Tolvtegns astrologien har holdt menneskeheden låst fast i et imaginært statisk verdensbillede, der ikke er i overensstemmelse med det reelle univers. Tolvtegns astrologien er hjernespind. Tolvtegns astrologien vil gå til grunde og de tretten reelt eksisterende stjernebilleder vil træde frem i menneskenes bevidsthed (Den trettende fe overhaler den tolvte). Det trettende stjernebillede ligger mellem Skorpionen og Skytten. Det hedder Slangebringeren, Slangebæreren eller Ophiuchus.

 

Kristus kaldes også Kobberslangen. Moses varslede om kobberslangen, at den skulle blive løftet op på korset.

 

Krystalhimlen er et forunderligt vidnesbyrd om den kosmiske lovmæssighed angående det trettende tegn, billede, væsen -  den trettende fe og verdensgenløseren med sine tolv disciple.

Thursday 4 March 2021

Grundlovens § 19, stk. 3

 "Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om Det Udenrigspolitiske Nævn fastsættes ved lov."


 

Monday 1 March 2021

BORGERMEDDELELSE: Meddelelse fra borger til borger til alle i Danmark:Denne borgermeddelelse er nået frem til dig som et resultat af mange tusinde borgeres engagement i det fredelige og lovlige folkelige oprør mod indgrebene i vores alles frihedsrettigheder. I pressen fremstilles et billede af modstanden mod epidemiloven og indgrebene i menneskerettighederne som en lille gruppe mennesker, ofte kaldet ”Corona skeptikere”, men det billede er falsk. Over hele Danmark er tusindvis af borgere i alle aldre fra alle samfundslag og med alle faglige, etniske, politiske og sociale baggrunde gået sammen for at kæmpe med lovlige og fredelige midler mod indgrebene i de frihedsrettigheder, som vi indtil den 11. marts 2020 tog for givet i vores land. I et år har folket været underlagt indgreb i frihedsrettighederne i et ekstremt omfang, som har haft voldsomme og ødelæggende økonomiske, sociale, psykologiske og sundhedsmæssige konsekvenser for størstedelen af befolkningen og samfundet generelt. Indgrebene har været ledsaget af en ensidig pressedækning med overdrevet fokus på smittetal, tendentiøse tilvalg af regeringsvenlige ekspertudtalelser, fravalg af de regeringskritiske ekspertudtalelser, stigmatiserende sprogbrug om de regeringskritiske røster i befolkningen og fravær af fokus på proportionalitetsprincippet. Censurpolitikken på de sociale medier har skjult og slettet profiler, grupper og indlæg fra borgere, herunder sundhedsfagligt personale, der har stillet sig kritisk overfor indgrebene i frihedsrettighederne, den sparsomme og mangelfulde dokumentation for den sundhedsfaglige argumentation for indgrebene,  samt den manglende opmærksomhed på de omfattende negative konsekvenser af indgrebene. Vi står nu i en situation, hvor et flertal i Folketinget har vedtaget en epidemilov, som gør, at den juridiske beskyttelse mod vilkårlige indgreb fra myndighedernes side i vores privatliv og selvbestemmelsesret, som vi som borgere i et frit og demokratisk samfund før har haft, er ikke eksisterende. Myndighederne kan nu med hjemmel i loven blandt andet iværksætte tvangstest, tvangsisolation, tvangsbehandling, tvangsvaccination, tvangsudlevering af egne og andres private oplysninger alene på baggrund af, at en borger formodes smittet med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom. Epidemiloven står i skarp kontrast til menneskerettighederne og i særdeleshed til Oviedo-konventionen. Uddrag af Oviedo-konventionen: Oviedo-konventionens artikel 5: Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke. Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici. Den pågældende person kan til enhver tid frit trække sit samtykke tilbage.

 

Oviedo-konventionens artikel 10: 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand. 2. Enhver er berettiget til at kende alle oplysninger, som er indsamlet om hans eller hendes helbred. Imidlertid skal enkeltpersoners ønske om ikke at få kendskab til sådanne oplysninger respekteres. 3. I særtilfælde kan der indføres lovmæssige begrænsninger i udøvelsen af de rettigheder, der er angivet i stk. 2, såfremt dette er i patientens interesse. Oviedo-konventionens artikel 28: Parterne i nærværende konvention skal sørge for, at grundlæggende spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med udviklingen inden for biologi og lægevidenskab, bliver underkastet passende offentlig debat, navnlig hvad angår relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger, og at deres eventuelle anvendelse gøres til genstand for passende drøftelse. Epidemiloven, som blev vedtaget den 23. februar 2021, og det seneste års teststrategi og smitteopsporing har rejst adskillige grundlæggende spørgsmål, som angår relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger, og disse spørgsmål har ikke været underkastet passende offentlig debat, lige som deres anvendelse ikke har været gjort til genstand for passende drøftelse.

Fra den 1. marts 2021 er Covid-19, pandemisk influenza og en række andre sygdomme flyttet fra liste B, som er de øvrige smitsomme sygdomme, til liste A, som er de alment farlige sygdomme, og som udløser tvangsforanstaltningerne i epidemiloven. Dette er sket uden offentlig debat om de relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger af Sundhedsstyrelsens beslutning om at flytte sygdommene. Der har ikke været offentlig debat om det sundhedsfaglige belæg for at flytte Covid-19 og de andre liste B-sygdomme til liste A, som bl.a. indebærer den afgørende kendsgerning, at Covid-19 har en dødelighed på 0,2-0,8%. Det er usagligt, uacceptabelt og med ekstremt alvorlige og skadelige konsekvenser for borgerne, at Covid-19 og de andre liste Bsygdomme pr 1. marts 2021 flyttes til liste A efter at have stået på liste B i et år eller længere tid uden at have været underkastet passende offentlig debat. Epidemiloven er derfor moralsk og etisk forkastelig, og med en vis sandsynlighed er loven også juridisk forkastelig. Mandag den 1. marts 2021 træder epidemiloven i kraft, og fra den dag og frem til den dag, hvor de folkevalgte igen får sikret borgernes rettigheder juridisk ved en ændring af epidemiloven, afhænger borgernes ret til respekt for privatlivets fred, boligens ukrænkelighed, den personlige frihed og retten til fri og lige adgang til at drive erhverv af gensidig respekt og ordentlighed fra de medborgeres side, som har til opgave at udføre epidemilovens tvangsmæssige indgreb. I Danmark har vi tradition for et fredeligt og respektfuldt fællesskab. Lad os bevare og styrke vores fællesskab, selv om vores lands juridiske grundlag for den gensidige respekt imellem myndighedspersoner og borgere er sat ud af kraft med virkning fra den 1. marts 2021. Lad os stå sammen om hinandens værdighed og ret til et uforstyrret privatliv, uanset om vi er bange for at blive syge eller ej. Lad os stå sammen om vores fælles ret til oplysning og adgang til tal og fakta og til uafhængig, relevant evidens for sundhedsfaglige emner såvel som juridiske, økonomiske, sociale, etiske og psykologiske spørgsmål, så vi kan diskutere og danne os en mening på et reelt oplyst grundlag. Er du ansat ved politiet, ved militæret, i sygehusvæsenet, i skolevæsenet, i plejesektoren, i et offentligt eller privat firma eller et andet sted, som har til opgave at medvirke til de tvangsmæssige indgreb i borgernes rettigheder, så har du et personligt ansvar for at medvirke til, at disse moralsk og etisk forkastelige indgreb ikke bliver udført over for dine medborgere. Tag ansvaret på dig og agér lovligt og fredeligt, så ingen borgere udsættes for tvang og indgreb mod deres vilje og uden deres samtykke. Det kan du gøre: 1: Sig fra. Nægt at medvirke til tvang og indgreb i dine medborgeres rettigheder. Nægt at gå ind i dine medborgeres hjem uden deres tilladelse. Nægt at udsætte dine medborgere for sundhedsmæssige interventioner eller frihedsberøvelse mod deres vilje og uden deres samtykke. 2: Oplys dine naboer, venner, familie, kolleger og andre om epidemiloven og konsekvenserne, som epidemiloven har for borgernes privatliv, værdighed og selvbestemmelsesret. 3: Organisér evt. lovlige strejker, hvis du og dine kolleger oplever, at I presses til at udøve tvang overfor jeres medborgere i form af tvangstest, tvangsisolation, tvangsbehandling, tvangsundersøgelse, tvangsvaccination, tvangsudlevering af oplysninger osv. 4: Meld dig syg eller tag fri fra arbejde, hvis du véd, at du skal medvirke til tvang og sundhedsmæssige interventioner mod dine medborgeres vilje eller uden deres samtykke. 5: Skynd dig langsomt. Vær så længe om at forberede et smitteopsporingsbesøg hos en privat husstand, en tvangstest, en tvangsisolation, en tvangsvaccination eller et andet tvangsindgreb, så du ikke når at gennemføre tvangsindgrebet. Vær tilpas længe om det hver gang, så du aldrig når til at medvirke til sundhedsmæssige interventioner eller frihedsberøvelse mod dine medborgere uden deres samtykke. Lad os vise historien, at Folket i Danmark stod sammen, da regeringen tog vores frihed og vores rettigheder. Lad os vise vores efterkommere, at Folket i Danmark ikke lod sig forføre til overgreb mod hinanden. Lad os vise fremtidens skolebørn, at Danmark var dét land, som viste verden, at vejen til frihed er brolagt med sammenhold, respekt for menneskerettigheder og personligt mod og ansvar. Giv meddelelsen videre til dine medborgere. Du kan kopiere den og sende den som mail, sms eller msn-besked til dine kolleger, du kan printe den ud og dele den ud i postkasser i dit område, du kan sende den som læserbrev til aviser, du kan lave en live stream på din profil på de sociale medier, hvor du læser den op, du kan sende den til politikere, du kan stille dig op på gaden og læse den op, du kan printe den ud og hænge den op i din lokale dagligvarebutik, du kan printe den ud og give til de smitteopsporingsfolk, du måtte møde på din vej. Mulighederne er mange, brug dem!

 Oviedo-konventionen

 BEK 304 af 28/02/21

Epidemiloven, lov nr. 285 af 28/02/2021