Friday 5 March 2021

Kobberslangen, Slangebringeren Ophiuchus og trettentalskredsen

 

I de mytiske lag er der flere hints til forholdet mellem tolv og tretten. Fra eventyrene har vi fortællingen om Tornerose og de til barnedåben tolv inviterede feer. Den trettende fe, der dukker op, overhaler den tolvte  og giver barnet det varsel, at når hun bliver femten, så vil hun stikke sig på en ten. Men modsat en opvågning ved at blive stukket, vil pigen falde i en lang og dyb, hypnotisk søvn.

 

Dette eventyr kan ses som en imaginær forberedelse på menneskets tilstand, når det er på vej ind i sin voksen-bevidsthed. Den opvågnende bevidsthed kan i første omgang virke bedøvende, fordi bevidstheden rent konkret transformeres af den energi, der før var fokuseret i den organiske opbygning af kroppen. Lidt lige som sommerfuglelarven, der forpupper sig og i sin puppe går ind i en opløsning, hvor ud af på mirakuløs vis en sommerfugl udfolder sig.

 

Forholdet mellem tolv og tretten har vi også i fortællingen om Jesus og hans tolv disciple. Her er også den trettende en bevidsthedsvækker.

 

Og i astrologiens verden har vi  et forhold, ja, måske lige frem en bevidsthedskamp - mellem tolv og tretten. Astrologien har jo sin rod i astronomien. I dyrekredsen, zoodiak. Men den astrologi, menneskeheden har været bundet på ærmet de sidste mange årtusinder, er en fiktion, der har løsrevet sig fra sin faktuelle stjernehimmel og har fikseret sig i en fiks idé. Nemlig den idé, at der findes tolv stjernetegn af nøjagtig samme tredive graders udstrækning (12x30=360). Men det faktuelle er, at den astronomiske dyrekreds består af tretten tings- og væsensbilleder af fuldstændig uens udbredelse. Tolvtegns astrologien har holdt menneskeheden låst fast i et imaginært statisk verdensbillede, der ikke er i overensstemmelse med det reelle univers. Tolvtegns astrologien er hjernespind. Tolvtegns astrologien vil gå til grunde og de tretten reelt eksisterende stjernebilleder vil træde frem i menneskenes bevidsthed (Den trettende fe overhaler den tolvte). Det trettende stjernebillede ligger mellem Skorpionen og Skytten. Det hedder Slangebringeren, Slangebæreren eller Ophiuchus.

 

Kristus kaldes også Kobberslangen. Moses varslede om kobberslangen, at den skulle blive løftet op på korset.

 

Krystalhimlen er et forunderligt vidnesbyrd om den kosmiske lovmæssighed angående det trettende tegn, billede, væsen -  den trettende fe og verdensgenløseren med sine tolv disciple.

No comments: