Monday 6 July 2015

:

En statsbankerot vil for Grækenland og det græske folk betyde, at man kan begynde fra nul. Udeblivelsen af en bankerot vil betyde, at det græske folk må forblive med at skulle bære  den helt uoverskuelige gældsbyrde af en gæld, som den almindelige græker ikke har nogen del i, indblik i eller overblik over. De svimlende lån går alene til at opretholde banker, der forlængst burde være gået konkurs og til at fylde i de bundløse huller griske spekulanter har været med til at skabe. Det er tid til, at ikke alene det græske folk, men at folk i alle eurolande - ikke mindst det tyske folk - bliver spurgt, om de vitterlig ønsker euroen - eller om de ønsker, at kunne have styr på deres egen møntenhed.