Monday 29 August 2022

_

 


Aktionærene bruger Ukraine som alibi for at skumme de højeste afkast nogensinde.
 

Sunday 28 August 2022

Om det rette forhold til skygge-arbejdet:

 ”De negative ikke-jordiske væsener, A.I. og dæmoniske arter, der har invaderet og besat denne planet med det formål at kontrollere, ødelægge og ændre mennesker har brugt et specifikt bedragerisk angreb mod Jeres folk.

Vores menneskelige natur er  fra fødslen  at være venlig, kærlig og at være i kontrakt med Gud Skaberen i tjeneste med ham.

Sagsøgte har brugt snyd og løgne til at træffe en alvorlig beslutning om deres sjælekrop, som er at adskille den lyse og den mørke side (samvittigheden, vores guide til det rigtige og forkert adfærd) fra den naturlige sjæl.

Denne fjende har mange gange tidligere overbevist andre væsener om, at de skal slippe af med deres mørke eller skyggeside for at blive rene og mere som Gud.

Gennem trolddom og snyd har der været mange, der har truffet valget om at smide den mørke eller negative side af deres personlighed for i deres forståelse  at være til bedre tjeneste for Guds Skaberens lys.

Hvad, de ikke indså, var, at de ved at fornægte og adskille sig fra deres skyggeside satte en ren og skær ond del af dem selv ind i skabelsen.

Denne adskilte del omfatter kun mørke, så den har ingen empati og er i total tjeneste for sig selv. Det er sådan til dels,  at de sagsøgte formerer sig, fordi denne mørke side tiltrækker  sig til dem.

Fra nu af declamerer og erklærer dit folk i overensstemmelse med sin vilje, at de forstår nu, at hver del af livet har brug for de to sider i dem, både den mørke og lyset, som Gud Skaber har planlagt.

På denne måde føler de de negative konsekvenser, hvis de kommer ud af sporet. De ved nu, at den mørke side er bydende nødvendig, for at skulle være en helhed.

Vi dekreterer og erklærer, at denne svigagtige handling fra fjendens side aldrig mere vil blive tolereret.

Vi  stadfæster og erklærer, at livet i dette univers altid vil opretholde både den mørke og den lyse side af hvert liv, som Gud Skaber planlagde det, og vi beder om, at dette bedrageriske bedrag og snyd fra de sagsøgtes side gøres til en kriminel handling og at de således bliver dømt som skyldige i alle forbrydelser som anklaget.

Vi anmoder om, at alle smuthuller, der er skabt af fremmede maskiner og deres uorganiske A.I.-arkitektur, gøres ugyldige og ophæves.”

 

Det Guddommelige Lys Hellige Råd
 

Friday 26 August 2022

Tag Skyklapperne Af:

 


Watch here:

:::
Krematorie ovnens

festfyrværkeri

af forinden slugte majskerner. 
 

:

 STIGBØJLE-BH⎶⎶

👢👢
 

 

Thursday 25 August 2022

Urnesø

 Den tabte sols dans

bøjer sig ind

i en hemmelig bolle

på tomatsuppens bund

den tabte soldans

gennem katedralens mosaik

vinker sin veninde

ud med mirabellehår

her kommer vi med fræsende frankering

hils morgengryets hårde fælge

fra bagagebærerens feber

tusinde tulipaner i flammer

med stive håndled

til at stikke skriget

tilbage i sin flaske

tro du bare

du er et monster

stykket sammen

af alle dine tidligere liv

her står du med pladen i hånden

og din stemme er en rusten fil

her kommer du op af søen

med alle endelserne helt okay

i slowmotion kunne du måske

komme ud af næbbet

på en mentalt handicappet due

der er ikke noget gyldent daggry

der kan genindspilles

og stadig være nyt

ingen hule ved bredden

til at gøre forliste forhold hele

den tabte sols dans

skal lukke kæften

på din egoballon

den danser her gennem stuen

og gør minderne til støv

den tabte soldans

taber sine klange

til knoglernes dansende partikler

på Genevesøens blanke blik.
 

Wednesday 24 August 2022

:::

 Klagesirener synger verdensoceaner ind i spiralkonkylier.
 

Tuesday 23 August 2022

From The Hague. International Trials Day One -Crimes Against Humanity

Advokat Reiner Füllmich ridser her konklusionerne op for den internationale domstols første domsdag i den grundige undersøgelse af forbrydelserne begået mod menneskeheden gennem covid plandemien: HER.

En forbryder går til bekendelse:

 ‘Vedrørende de 12-14 årlige, der er jo så det juridiske forhold at én af forældrene ligesom skal følge med, og... hvad hedder det... give samtykke til det. Men fra de 15 år og opefter, der vaccinerer vi på skolerne. Jeg har selv vaccineret 15-årige på skoler uden deres forældres tilstedeværelse’.

Søren Brostrøm, pressemødet d. 23/8-2021.


Monday 22 August 2022

Det årligt tilbagevendende karneval vs regeringens lovforslag vs massemediernes børnegrooming

 For mig at se handler det ikke om i hvor høj grad eller om overhovedet - folk bliver stødt over de  til stadighed mere og mere groteske og dystert  udskejende aspekter af det årlige  Pride optog. At blive stødt over det, som jeg godt kan gå med til at kalde (et skørt ganske vist og på mange måder hurra for det) karneval, hører lige så meget til i privaten som ens sexfetish.

Det der er på spil, er at vi har en regering, der i fuldt alvor foreslår at børn ned til 0 år skal kunne tage et juridisk kønsskifte. Det er der af forargelsen vækkes. Folk skal have lov til at være så anderledes de lyster eller er skabt til. Men seksualisering af børn er kriminelt og det ville tjene LGBT bevægelsen om de forholder sig til dette, at børn skal have lov til at være børn. Det er ikke blot den ene dag om året, hvor der skejes ud i et orgie af et karneval (noget vi jo egentlig skal sætte pris på, at der er plads til i det relativt fordomsfrie samfund, vi trods alt lever i). Men det er jo bare ikke alene den ene dag, som det handler om desværre. Groomingen af børn foregår i massemedierne snart sagt hver eneste dag. Intellektualiseringen, seksualiseringen og medicineringen af børn presser til stadighed fx pigernes menstruationsdebut til et tidligere og tidligere tidspunkt i deres liv. Barndommen forsvinder og med den noget meget meget værdifuldt.

 

Ja, en vis del af de, der er børn i dag, vil, når de bliver teenagere og senere voksne, blive homoseksuelle - det er selvklart og noget de skal have den fulde ret til selv at vælge. Men denne indlysende kendsgerning berettiger på ingen måde voksnes grooming af små børn.

 

Jeg er ikke tilhænger af, at børn skal groomes ind i voksnes seksualitet.

Det er efter min mening det eneste, man behøver at forholde sig til.

Forhåbentlig udvikler der sig en bevægelse, der kan tage over og se det helt indlysende i, at børn skal have ret til at være børn uden at få alle mulige voksenfantasier trukket ned over hovedet.

 


 

Sunday 21 August 2022

:::

 


Det eneste man kan vinde
når man spiller kort med Døden
er en lille smule tid.
 

Saturday 20 August 2022

Cisdur (to i een)

 


Når først beskyttelseshinden mellem underbevidsthed og dagsbevidsthed er perforeret, står hvert menneske midt i psykosen - med en djævlebevidsthed, der tilsiger hvert menneske at tro, at der vitterligt gives en djævel at tilbede, som overskygger erindringen om menneskets paradisiske udspring.

Men djævlebevidsthed er også blot en erfaring blandt alle de myriader af erfaringer, der findes; enhver afsporing og ethvert fald er udtryk for en bevægelse, enhver sygdom et gelænder, der tjener et højere formål. Det er ikke enhver beskåren at gå kongevejen og samtidig følge en indre udviklingsbevægelse mod større helhed, hvor det, der er foroven, bliver et med det, der er forneden - og det, der er til højre, bliver et med det der er til venstre, det, der er foran, bliver et med det, der er bagved. Den, der går en sådan vej, vil ikke kunne fordømme, de andre, der ud fra deres egen natur og stade - ikke kan, ikke vil - men kan og vil noget andet, der giver dem en oplevelse af enhed med den indre bevægelse og de ydre handlinger.


Bare cisternerne bliver siddende og ikke begynder at flyve, fordi de tror, de er måger.

Det kommer sig af, at Christiansborg i dag flager med det omvendte chakraflag også benævnt Regnbueflaget for at hylde retten til at vælge sig en hvilken som helst (anden) kønsidentitet. Og her kommer så begrebet ciskønnet ind. En ciskønnet er én, der opfatter sig selv, som det køn vedkommende er født som. Således kan der findes ciskvinder, cismænd og cisseksualitet. Og her springer min fantasi så lige lukt ind på wc'et, hvor der sidder cisterner (der hvor alt det vand er opbevaret, som man har brug for til at skylle kummen). Men ordet cisterne har jo to led : cis og terne. Og en terne er som bekendt en mågefugl. Så tænk engang om cisternerne sprogligt skulle stå der og blive i tvivl om, hvad de egentlig er og få en ustyrlig lyst til at: F L Y V E !
 

::::

 
At, man kan danse til radioavisen, betyder ikke, at det, de siger i radioavisen, bliver mere sandt af den grund. 
 
 

Når noget bliver fortalt ofte nok

 Ingen dansk politiker kan være så dum, at de tre gange efter hinanden gentager et citat Goebbels oprindeligt adresserede englænderne som skik *. Men selvom det, at Goebbels skulle have udtalt nedennævnte ** som et manifest for sin egen ageren, er løgn - er det en løgn, der er fuldt dækkende for netop hans ageren.* "Englænderne følger princippet om, at når man lyver, skal man lyve stort og holde sig til det."
                                                                                                             Joseph Goebbels.


       -------** "En løgn fortalt en gang forbliver en løgn, men en løgn fortalt tusind gange bliver sandheden"


       Citat fejlagtigt tilskrevet Joseph Goebbels. Grunden til at citatet hænger fast er afgjort, at det til gengæld er fuldt rammende for Goebbels praksis. 

Og det citat, som fejlagtigt tilskrives Goebbels:

En løgn fortalte en gang forbliver en løgn, men en løgn fortalt tusind gange bliver sandheden

er netop blevet citeret så ofte, at det er blevet til sandheden. Så selvom det ikke kan påvises at Goebbels har sagt eller skrevet ovennævnte, så er det blevet til sandheden. Det ville så også bare i dette tilfælde være sandt at sige om ham, selvom citatet ikke havde eksisteret overhovedet.

Thursday 18 August 2022

Hvorfor Anti-Krist er så interesseret i at tage barndommen fra børnene:

 At børn bliver forsøgt intellektualisieret og seksualiseret er den synlige del af anti-krist-mønten; den anden side af den samme mønt handler om, at afskære børnene fra deres naturlige forbindelse til den åndelige verden (gennem netop intellektualisiering, seksualisering og medicinering). Det er det egentlige sigte. Groomingen er forberedelsen på et liv i slavelignende forhold, som igen har en synlig og en usynlig side. Den synlige side som alle burde forholde sig til - er at der i U.S.A. hvert år forsvinder omkring 700.000 børn og i Europa er tallet på den anden side af en million HVERT ÅR. Hvad der sker for de af disse børn, som ikke bliver fundet igen, har vi kun få vidnesbyrd om. Men de, der er (de overlevende og undslupne), er så rystende, at langt de fleste mennesker slet ikke ønsker at høre om det.
 

Monday 15 August 2022

Du tror, du har et valg:

 


Jeg forestiller mig skriget; skriget, jeg skriger igen og igen, sat ned i tempo, indtil hver lydfrekvens udgør en svelle under et evigt langt vogntog:

Jeg stiger på ... (uh, et godstog af den gamle type med åbne vogne til f.eks. stammer), men dette tog kører i begge retninger, alt efter hvilken retning jeg vender mig imod. Der er ikke noget mærkeligt ved det, andet end at jeg ikke kan bestemme mig for om den ene retning er bedre end den anden, hvilket jo i den grad afføder spørgsmål om, hvad meningen overhovedet er med at stige på sådan et godstog. 

:::

 Et flag halveret

af en uskylds væbnet vinge

de blanke skygger

over mure - over floder

lyden af Hölderlins skridt

gennem mit digt.

 


Sunday 14 August 2022

Den Materialistiske Spiritualitet

 

Trangen til at tro på en udenomsjordisk oprindelse for menneskeheden - som den scientologi, Mark Passio og Lloyd Pyes plæderer for, regner jeg for en decideret materialistisk spiritualitet. Et vildspor i spirituel henseende.

 

Lys er helt og aldeles usynligt. Vi ser kun, det 'lyset' rammer. Og det er netop den tankegang,  de ovenfor nævnte instanser udfolder: at alt skal forklares ud fra noget synligt. Denne tankemodel gør det metafysiske til blot og bar fysik. Som f.eks. at der skulle være nogen som helst forklaring i menneskehedens oprindelse i at sige, at vi stammer fra rumvæsener. Ja, hallo, hvad forklarer  det om oprindelse - andet end at det kapper toppen af tilværelsen af - den del af vores tilværelse vi netop ikke kan sanse med vore almindeligt kendte fysiske organer. 

Saturday 13 August 2022

Frihedskæmper Johannes Kragh om korruptionen i Danmark

 


      Johannes Kragh om embedsvældets og frimuremafiaens korruption i Danmark med udgangspunkt i hans personlige erfaringer: HER.


Om Johannes Kraghs tid som frihedskæmper i Danmark under den tyske besættelse af vores land: Her.

:::

 "Hvis man præcis ved, hvad man skal gøre, hvorfor så gøre det?"

                                           Pablo Picasso.

 
 

Friday 12 August 2022

:::

 


"Jeg anser det for at være en dybt forkert metode, når komponisten først digter musiken og derefter bliver sig dens indhold bevidst, hjulpet dertil af kritikerne og fortolkerne af hans værker."

D. Sjostakovitj i DMT Årgang 28 (1953) NR. 01/ oversættelse ved Anja Veibel
 

:::

 Vi bærer Kristus ned fra korset

det er enhver jordemoders pligt

at bære Kristus ned fra korset

og bære ham op igen

op på bjerget

ned gennem dalene

vi bærer Kristus ned fra korset

bærer ham varsomt gennem landskabet

med en hvid ren spændt for.
 

Wednesday 10 August 2022

:::

 Jeg har ikke kontrol over

en anden mands edderkopper

de lokker dig ind i deres net

og imens du er borte

løfter de huset

bare en lille smule

nok

til at drømmen slipper ud.

 

Sunday 7 August 2022

Are you working for the robots?

 


Det er muligt at skabe mikroskopiske robotter, nano robotter - og det er muligt at lave dem sådan, at de kan bevæge sig i en væske og at de kan fjernstyres. De kan suges op med en pipette, de kan anbringes i en kanyle, de kan injiceres ind i et menneskes blodbaner. Nano robotterne kan være så små, at de kan passere hjernebarrieren og de kan være skarpe som barberblade og forårsage blodpladerulning, blodpropper, konstante mikroskopiske blødninger og hvad det der af forårsager i en menneskekrop. Injiceres denne robotificerede væske ind i den største del af verdens befolkning, er det nu muligt at bestemme, hvor mange der skal dø eller blive kronisk syge og har man personnumre på personerne - er det også muligt at bestemme - hvem.

Men det er der da ingen mennesker, der er så onde, at de kunne finde på, vel. Der er da ingen, der ønsker at fx 2/3 af menneskeheden skal dø eller bliver alvorligt syge. Er der virkelig nogle, der mener, at det skulle være en løsning for jordklodens befolkning? Og har de endda nedskrevet deres målsætning og ønske på nogle helt enormt store stenplader, der nu er blevet knust, så det håndgribelige bevis for dette nu ikke længere er intakt. Var det Georgia Guidestones de blev kaldt? Var det ½ milliard, som de havde nedfældet var det ideelle, paradisiske mål for, hvor mange mennesker, de mener, der maximalt bør være på kloden?


Saturday 6 August 2022

:::

 

 

 

Den sne der steg fra vores søvn

drak vi af en kop som et lukket hof

små spor i flormelis på kagens top

strømmen af champagnebundne flasker

mod skibets skrog

de fyldte æsker med kærlig hilsen

kilometervis af plim skør dåselatter

kom der måske ikke blomster ud af din mund

tørskoet gennem støvsugerslangen

løb et fintmasket net af LSD make-up

elektriske katte som afbetaling for cypressernes kors

sorte hænder flakker op fra bombetomten

ingen tone er sikret sit nedslag

børnenes legetøj strandet på den helligste vippe

bynkefrø kastet ind i flammer

vi favner fredsduer med hvert vores handicap

trillebøre fulde af tatoveret hud

tipper over i gyngende redningsbåd

er det ikke smukt hvordan misforståelserne

stiger til vejrs

sammen med røgen

fra alverdens kort

de fineste hyl kommer

af at bære de døde hjem til deres grave

for at hvile og finde fred.

 

 


Friday 5 August 2022

::::

 


 

 

 

 

 

 

 


Det skrøbelige liv

tag vare om det 

imens du endnu kan


en dag vil alle strenge

blive revet over

og du vil ikke længere

kunne høre

musikken fra

din egen violin

 

stenen du kastede

mod træet din

fader lå under

for kun at se 

skyerne drive forbi


får ikke træet

til at svare

med andet

end stum forbavselse

og en smule skælven

i løvet

 

det løv

du aller mest forstår

når du ikke

ved af det 

og alligevel ved.

 

 

 

 


Thursday 4 August 2022

Gråspurve med kanoner

 

 

 

 

Kom op ad trappen i humør til honnør

der er ingen slinger i valsen dér

ingen måne eller stjerne er nødvendig

her står du i lodret kø til ovnens nåde

hug øret af og giv det til en mark med krager

stik øjet ud så ugen skyder krop i koner

hvis øjet ikke tåler synet af din nøgne hud

tag tøjet af så vi kan skyde gråspurve med kanoner

vend ryggen til historiens vingesus

kast alt det op som du er ked af

selv din kuglepen vil bjæffe som et svin

sådan at fejre nytår med en lodden pegepind

der er point i at sætte prædikater på hvert et fnug

inden i er din girokonto åben

for skihop

fra en lille håndfuld konvetitter

men med næstekæligt sværdhug

sørger du så prompte for

at det aldrig bliver noget der smitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday 2 August 2022

:::
 You have other feet to resonate symphonies


 
coffee appears as an entire continent

 

the beans start shaking your beans

 

suitcase joy gives the wrong letters beak

 

look deep into the refugee flow look up from your own life

 

your destiny has some lines drawn on it

 

a serial September will bounce you up

 

spilling out of your insides like Russian sturgeon

 

lifts light as you rewind each film.

 

 
It was already over before it even began

 

large mirror black water moon

 

to fall before the bottom step

 

star favored promise.
It's so okay to kiss

 

all the scents no one in the world can pay for

 

to excuse every expectation that arises as a toy

 

I seek the source of the disease

 

I seek the much-loved moment.

 

It was already over before it even began

 

large mirror black water moon

 

to fall before the bottom step

 

star favored promise. 
 

:::

 


Begyndelsen er nær

den gamle verden styrter sammen

jeg går på bunden af evigheden

og høster stjerner med min plæneklipper

moskuskatost står med kongelys

skovjordbær folder fingrene ud

begyndelsen er nær

historiens engel strækker vingerne ud

dens rygrad er en stige af ren logik

hver svingfjer udstrakt

af den gamle verdens storm

begyndelsen er nær

to liv at sige ja til

troens høje træer

håbets store krone

fire skove at gå igennem

med kærlighed og mod

begyndelsen er nær.
 

Monday 1 August 2022

:::

 "Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe no less than the trees and the stars; you have a right to be here."                from Desiderata ~   Max Ehrman 1927
 
 

:::

  

Under løvet ligger noget og lurer

det er mørket som åbner sig saftigt op

under alt får dørens karme farver

driver i land under en hvirvelstorm.

 

 

Under din rygrad svømmer en kur

lærkesang kommer som salig fryd

du som kalder kommer nær

som nøgler gør i deres låse.

 

 

De som kræver dig at købe lykken fri

de som kaster deres fødder op

og mageligt dykker ind i din søvn.

 

 

Bag skovens gøgekuk er du løse ærmer

hvor blir du af

jeg håber at være nær

tør du sy os et karry løft.

 

 

Under hver ting svæver du

du rækker og rører som et myreslugerbål

når jeg er faldet her ind

hvor dit hjerte slår.

 

 

Hvor jeg føler hvert lyn

gribe mit ja, mit håb

hvor er du torden som slår og slår

jeg findes modtagende her

som en klodes himmel.

 

 

De som kræver dig at købe lykken fri

de som kaster deres fødder op

og mageligt dykker ind i din søvn.

 

Bag skovens gøgekuk er du løse ærmer

hvor blir du af

jeg håber at være nær

tør du sy os et karry løft.

 

 

Under løvet ligger noget og lurer

det er mørket som åbner sig saftigt op

under alt får dørens karme farver

driver i land under en hvirvelstorm.