Monday 15 August 2022

:::

 Et flag halveret

af en uskylds væbnet vinge

de blanke skygger

over mure - over floder

lyden af Hölderlins skridt

gennem mit digt.

 


No comments: