Saturday 31 October 2020

Covid1984

 

Det var efter alt at dømme en forkølelsesvirus, der huserede i begyndelsen af året. En forkølelsesvirus med en lille påsplejset sekvens. Altså en menneskabt virus, der ikke har nogen lang levetid i naturen. Det ses også af statestikken at mortaliteten forlængst har toppet. Det der bliver holdt i 'live' er en falsk teststatistik, der bygger på en testmetode, der består af en replikationsopfindelse, hvor et enkelt genom kan replikeres i det der kaldes cykler. Ved 45 cykler har man et materiale, der svarer til 35.184.372.088.832 gange udgangsmaterialet. Man tager altså et lille udpluk af en helhed og udfra dette udpluk bygger man et kæmpe materiale, som der så bedømmes ud fra. Det er ikke en metode til diagnosticering. For gennem denne metode vil man alt afhængig af antal foretagne 'cykler' med ret stor sandsynlighed finde det materiale (RNA) som man primer for. Ingen synes at have fået at vide, hvad udgangsstandarden er for disse test. At der ikke er tale om en egentlig diagnosticering, giver sig tydeligt udslag i, at næsten ingen af de, der testes positive overhovedet har det mindste symptom. For at være mere konkret, så et eksempel, jeg kender personligt til. En dreng går på en efterskole, hvor nogen testes positiv (uden at nogen er syge), bliver hentet hjem 3 gange af denne grund. Mange testes positive og hver gang må alle dem, de har været i kontakt med sendes hjem. Hvis nu sygdommen var farlig, så skulle de vel transporteres i sikrede ambulancer af folk i rumdragter. Men næ, de skal sæmænd bare hentes af deres forældre, der med kort varsel må rykke ud. Men stadig - ikke en sjæl har symptomer. Det er jo et fuldstændigt galemands cirkus.

Her hvad opfinderen af PCR-testen, Kary Mullis selv siger angående validitet og uegnethed til diagnose formål: 

Mere Kary Mullis her

Hvorfor PCR testens kvantificering er invalid

Hvorfor PCR test ikke egner sig til diagnosticering af  ny sars corona 

Mere om PCR test - Er den egnet til det aktuelle formål? 

Kritik af Vaccinen, testningen og hele coronacirkuset: Dr. James Lyons-Weiler.
Wednesday 28 October 2020

En mundkurv...

 En mundkurv er en mundkurv er en mundkurv

For JAMA, The Lancet & The New England Journal.


Men ikke for Journal of Neurology and Neurocritical Care

 

 


 

DO

 "Dokumentationen har vi, dokumentationen er mangelfuld og vi mangler dokumentation, men dokumentationen har vi" NOT
Tuesday 27 October 2020

Fra musical til sort messe

 Så i går aftes undervisere ved en online musical spritte podierne af forinden hvert nye hold, der skulle optræde; gad vide om de var inspireret af mågernes svømmefødder. Alle dyr, alle ting, alle planter, al jord, alle mineraler og alle mennesker lever eller er i den samme verden, vira er en del af samme verden og kan derfor spores i alle mulige afkroge af denne verden. Med vores instrumenter og testmetoder har vi kikkerten for det blinde øje og glemmer helheden. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at planen er at tage alle husdyr ned. Så inden for et års tidshorisont vil man kunne læse både overskriften: "Eksperter: vira smitter ikke til svin" som senere:" Eksperter: Vira går fra måger til svin". Og til at påvise dette har man så de til det formål benyttede test, som ganske vist slet ikke er skabt til diagnostisk formål. Ingen undersøger om svin eller måger har symptomer eller dør. Testen er nok. Testen klæder svinene på til skafottet. (Ikke at "skafottet" ikke ventede dem under alle omstændigheder...).


De dramatiske og brutale filmsekvenser den kinesiske stat havde lukket ud i verden i månederne før hasteloven blev heglet igennem over en nat, var nok for mig til at vide, at her var der tale om manipulation fra den store skuffe.

Det virkede alt sammen helt surrealistisk og uden gran af logik. De svejsede folks døre til, så de ikke kunne komme ud (og smitte). Levende mennesker blev så at sige begravet levende! De trak folk hen ad fortovet i fødderne med hovederne dinglende hen ad asfalten/fortovene. Folk dejsede pludselig uden forudgående varsel om på gaden. Kineserne byggede i løbet af nul komma numsehul et kæmpe isolationshospital, der var hermetisk tillukket. De unge læger, der rapporterede 'hvor slemt det stod til' - forsvandt sporløst.

Alt dette blev sluppet ud til de vestlige internetafkroge.

Med i det regnestykke skal man jo så tage den vigtigste faktor: INTET SLIPPER UD FRA KINA UDEN AT DET KOMMUNISTISKE PARTI VIL DET.

Det vil sige: Det hele var sat i scene for at illudere en gevaldigt dødelig virus var sluppet ud. Da billederne havde brændt sig tilstrækkeligt fast på nethinderne, hørte vi ikke mere til de ulyksalige kinesere  - ikke med billedrapportager i hvert fald. Det kommunistiske parti må have vurderet, at der var sluppet tilstrækkeligt med skrækscenarier ud. Og ja, resten er den historiske suppedas vi så nu befinder os i lige akkurat nu og her.

[Hvorfor? Hvorfor?]


For at få et alibi til at indføre de økonomiske reformer, der skal udjævne den afgrund verdensøkonomien mirakuløst har befundet sig svævende over siden 2008.

Sandhedens møl på et sølvfad:

 
»De fleste, der er døde af covid-19, havde en høj alder og underliggende sygdomme. Covid-19 har så ændret, hvad der kom til at stå på deres dødsattest – men coronaen har ikke afgørende ændret deres skæbne.«


Christine Stabell Benn, professor i global sundhed ved SDU

Saturday 24 October 2020

Den Frivillige Tvang:

 

Vil du være en del af fællesskabet eller vil du bare være en samfundskritisk sygdom. Hvis du ikke vil betragtes som en samfundskritisk sygdom, så er her nogle betingelser for at få del i alle fællesskabets goder. Hvis du går ubetinget ind på betingelserne, så eftergiver fællesskabet under Verdensfyrsten Hvem Ved Hvor dig al din gæld af en hvilken som helst art. Til gengæld tilhører alt hvad du var med hud og hår Fællesskabet, din krop, din ejendom, alt af værdi tilhører det store Fællesskab hvormed vi hyller Verdensfyrsten Hvem Ved Hvor. Skulle du af uransagelige årsager ikke ønske at være del af det store velsignelsesrige Fællesskab, så vil du blive betragtet som en samfundskritisk sygdom og du vil blive isoleret og alle dine ejendele vil forinden alligevel blive konfiskeret. Du vil ingen adgang have til Varehuse eller andre af fællesskabets fornødenheder. Nationens Moder vil sammen med Verdensfyrsten Hvem Ved Hvor imidlertid altid stå parat til at modtage din tilbagevenden, når bare du underskriver kontrakten og modtager mærket, adelsmærket, der giver dig den fulde optagelse i det velsignelsesrige aljordiske Fællesskab.

Saturday 17 October 2020

:::Seriekrænkende maskemongol
 

med hånden på parkeringsbremsen

venter kun på at slippe

så maskinen ruller.
2020:

 "Everything other than working was forbidden: Walking in the streets, having fun, singing, dancing, getting together, everything was forbidden."

Actually working was also forbidden in some areas.
          

Tuesday 13 October 2020

Road Trip

 

Ville jeg tage på biltur med én, der havde udvist krænkende adfærd over for mig et år forinden. Ja, må svaret for mit vedkommende være; hvis der var tale om min bedste ven og jeg havde en klar oplevelse om, at krænkelsen var blevet noteret som afvist og afvisningen syntes accepteret og taget til efterretning og der i det forløbne år syntes at have været en overenskomst om, at noget sådan ikke sker igen.

 

Ville jeg så på den baggrund have grund til at fortælle min historie i fortrolighed til andre længe efter. Ja, ud over at fortrolighed kan være et alment menneskeligt behov - så da især hvis vedkommende med den af mig opfattede krænkende adfærd viser sig ikke at have taget ved lære eller direkte taler usandt om denne eller andre lignende hændelser.

 

Men i politik kommer der endnu et element ind i de bevæggrunde, man kunne have. Nemlig  magt. Det er journalisternes opgave at gennemskue dilemmaet mellem privat sfærens intimitet og den politiske brutalitet.

Sunday 11 October 2020

Den menneskeskabte mikrobe:

 

Nobelprismodtager Luc Montagnier, der er virusforsker ved Pasteur Instituttet, har ved hjælp af computer analyser på ny sars corona gennem sit arbejde kommet frem til, at ny sars corona er menneskeskabt. Dette siger han ud fra sit indgående kendskab til vira og specifikt HIV. Der er også andre forskere, der uafhængigt af Luc Montagnier, er kommet frem til samme konklusion. Dette nævner Luc Montagnier også i et fransksproget tv-interview. Men grunden til, at han er den fremmeste eksponent, er netop fordi han er i en uafhængig position, der gør, at han kan tale frit. Men sært nok bliver selv en nobelprismodtagers udsagn forsøgt bortcensureret i medierne, især de såkaldt sociale medier. Hans udtalelser rummer ellers også positive takter, som det måtte være offentligheden vigtigt at vide. Han siger nemlig, at netop fordi den omtalte mikrobe er menneskeskabt, vil den ikke kunne overleve i naturen på den lange bane.

Naturens kredsløb

 

Vi er ikke for mange mennesker på jordkloden, på ingen måder, der er ressourcer nok til alle. Det er fordelingen, den er gal med. Det er fordelingen, forbruget og ophobningen, som der skal laves om på. Men der er altså ressourcer nok til hele klodens befolkning. Det er hvordan vi fordeler, forvalter og behandler disse ressourcer, der er omdrejningspunktet. Det er kriminelt at bruge ressourcerne på en måde, så de helt bevidst bliver brugt til at skabe teknologi, der har kortere holdbarhed, end man har viden om, at de skabte produkter kunne have. Det er kriminelt at skabe noget, man ikke har en genanvendelsesplan for. En ressource er noget naturgivent. Det er ikke noget, der forsvinder. Vi skal slippe tanken om, at vi kan skabe noget, der så bare bagefter forsvinder. Det gør det ikke. Det er naturens kredsløb, vi skal forstå og i højere grad tjene.


 

Saturday 10 October 2020

Samfundskritik

 

Regeringens nysprog finder jeg afskyeligt. Et menneske kan være samfundskritisk. Helt modsat en sygdom. En sygdom er slet og ret en sygdom uanset hvilket regimes mennesker, den rammer. Der findes heller ikke sådan noget som en samfundskritisk ost, en samfundskritisk måne, et samfundskritisk molekyle, et samfundskritisk hav, en samfundskritisk forelskelse, en samfundskritisk solsort eller et samfundskritisk rugbrød. Der findes til gengæld en samfundskritisk tanke. Det er en sådan, jeg her gerne vil give udtryk for.

Sunday 4 October 2020

John Lauritzen on PCR test

 


"Kary Mullis, who won the Nobel Prize in Science for inventing the PCR, is thoroughly convinced that HIV is not the cause of "AIDS". With regard to the viral load tests, which attempt to use PCR for counting viruses, Mullis has stated: "Quantitative PCR is an oxymoron." PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral load tests actually count the number of viruses in the blood, these tests cannot detect free, infectious viruses at all; they can only detect proteins that are believed, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves.

What PCR does is to select a genetic sequence and then amplify it enormously. It can accomplish the equivalent of finding a needle in a haystack; it can amplify that needle into a haystack. Like an electronically amplified antenna, PCR greatly amplifies the signal, but it also greatly amplifies the noise. Since the amplification is exponential, the slightest error in measurement, the slightest contamination, can result in errors of many orders of magnitude.

To make an analogy: using the viral load tests to gauge viral activity would be like finding a few fingernail clippings; amplifying the fingernail clippings into a small mountain of fingernail clippings mixed in with other junk; and then having an "expert" come along and interpret the pile as representing a platoon of soldiers, fully armed and ready for battle.

In short, the viral load tests are a scam." John Lauritzen

Victory:::

 

Tyskerne tabte 1. og 2. verdens krig; men denne gang ser det ud til, at en stor del af den tyske befolkning sammen med modstandsbevægelser i hele verden kommer til at vinde 3. verdenskrig, som i øjeblikket bliver ført mod alle verdens befolkninger med en lille mikrobe som alibi.


I SANDHEDENS TJENESTE

Chrime against humanity: 

Saturday 3 October 2020

Sygdom som alibi for fascisme

 

Regeringen har med sit revideringsforslag til epidemiloven ophøjet og personliggjort begrebet 'sygdom' med udtrykket:

SAMFUNDSKRITISK SYGDOM.

Det er nu en sygdom, der er samfundskritisk. For underlagt den nye epidemilovs magtstruktur og udskamningskultur bliver det nok ikke længere muligt for mennesker at være det.

I socialdemokraternes verdensbillede findes der ikke længere samfundskritiske borgere. Disse antager man nemlig elimineret ved hjælp af frygt, udskamning og tvang. I stedet har man indsat begrebet "samfundskritisk sygdom". Nu er det en sygdom at være samfundskritisk og dét er sygdommen, vi alle skal bekæmpe, for det er en sygdom at være samfundskritisk.