Saturday 17 December 2022

:::

 


Der skal være et lys omkring dig

der åbner evigheden

det sitrer og stråler

som en lotusrod i dybet

der skal være et lys omkring dig

det skal være de usynliges kor

en strøm af egen skrift

der skal være et lys omkring dig

som åbner søster og broder

alle nerveender står forløste

hver volt er kilo af fossende væde

volt er sol og åndedrag

og alt hvad der er dit

der skal være et lys omkring dig

det vil fortælle dig 

at snefnug er breve fra himlen

tyste og fulde af fred.

 

Wednesday 14 December 2022

GrundlovsdagDet er vigtigt at bevare Grundlovsdag, 

så vi kan mindes, 

at vi havde en Grundlov, 

som skulle overholdes. 
 

Om det igangsatte folkeoprør i Kina, der synes at have retning mod en mulig direkte REVOLUTION

Der meldes fra mange kilder om oprør af hidtil usete dimensioner i Kina, fx fortælles der om det her . Oprørene sker på baggrund af coronarestriktioner, som det kinesiske kommunistparti qua kinesernes ekstremt tilvante kontroltilværelse - har givet en ekstra tand; men denne gang tilsyneladende lige dén tand for meget - selv for det ellers så statstjenende kinesiske folk. Der ikke længere er tavse vidner til, at folk er blevet svejset inde i deres lejligheder og at der har været eksempel på, at en hel familie grundet i dette brændte levende inde.


Monday 12 December 2022

:::Bagefter kommer en snurren

som om du fik kappet dyreriget af din fangevogter

sådan husker du

lethedens frydefulde edderdunsdyne

stramt syet sammen med sølvglitrende liv

som stønner elektrisk i mos og i hver celle

her stod dine støvlers hymnelagte søjler

valhallahvalens snuekanal

blir pindemadder

når den røde dommer henter dig ved grædemuren

og kogende køtere

spænder balletvafler under dine sko

groftskårne fjæs er oktobers ramme

om bøgernes hoste

samkønnet møder sjælens løgne samlet i en muskel

rorets lov er syltet synagoge

vækket til live i endnu et stød.

  

Sunday 11 December 2022

:::Mange vil have dig

alle undtagen du

i afværgede kappefolder for sig

selv marmorerer du på din blæste Michelangelo

som læser dig fremmed

glem aldrig at vi ender

i samme afgrund

du der omfavnende forbliver

elsker træet som selveste Italien

midt i det sprudlende forår

stråler Ordet

og du metamorfoserer gennem hjemløse trin

er også du elsket for en piges skyld

den altid forbavsede, vidunderlige måde

gnisten kommer fra det store bål

fordi blomster og deres marmorkirker

nogle gange tænker dig, du. 
 

Saturday 10 December 2022

Green widow

 


The green widow sings in her cave

in the shadow of a pocket watch

between the pines lurks a mutt

the hands of the watch loosen

and collect pollen dust

voices are heard from all needles

more dry and perfurmed than each single one

and the sun shoots a cold ear in

dogs howl louder than spine

the bark rattles desert ears

soon the rain will come

soon the rain will come

and the law of ears will be folded behind glass

the dentures turn needles into nuns

sleep wakes up calibrated

here she lies in her cave

here she lies in her cave

even the devil must curse the hospital's smolder

the cave coughs the rain a rudder

sneeze knows us from coast to coast

find the key of time in low cast minor

the monster rises with silky many volts

water is coming out of all nail holes

and in the shadow of your pocket watch

the green widow sings in her cave

the green widow sings in her cave.   

Friday 9 December 2022

Sandhedens lignelse

 

Sandheden vil blive hørt af de, som har øren at høre med – har vi hørt i forbindelse med alle Jesu lignelser – som  handler om, at Jesus fortæller skaren af mennesker eller de få disciple sandheder, evigt gyldige sandheder, som han iklæder lignelser, fordi han ved, at menneskene på den tid endnu ikke var modne til at optage sandheden utilsløret. Så sandheden, der blev fortalt, var tilsløret, gennem sløret kunne den sive ind i hvert enkelt menneske. Men de, der var udviklede nok eller indviede, kunne umiddelbart forstå sandheden bag de givne koder. Man skulle tro, at menneskene i løbet af to tusinde år havde udviklet sig så meget, at de kunne forholde sig til utilslørede sandheder. Men det har de sidste tre år vist os, at flertallet af mennesker langt fra endnu kan. Så måske er det tid at genopfinde måden at servere sandhed på, så sandheden kan strømme som en mild brise ud gennem fortællingens lag af fint vævet stof. Eller også er det satiretegninger, stand-up komik etc der skal til. 

:::

 


Færgerne glider blidt forbi

havnens læber

hvor et vist antal ribben danner bolig

for lungernes vedholdende pendulering.


Langs rækken af brudepar

synger kun den grønne enke i sit bur

mens kælkebakken føder os.


Trillebører fulde af misfostre

har verden smeltet fast som poler

vi fatter ikke hvor elektriske vi er.


Balsale bugner big time

bøllerne korpulerer

som stod de stadig i den syge regn.


Det lyner månelav gennem mange porte

hønsene kagler som gale hunde

i skyggen af dit lommeur. 

Thursday 8 December 2022

Lidelse & Dyreetisk Råd

 

Menneskene har for en stor andels vedkommende endnu ikke gennemgået tilstrækkelig med lidelse til, at de har fået udviklet empati med alle skabninger, levende som døde. Hver gang et liv krænkes vender krænkelsen tilbage til krænkeren som lidelse. En dag kommer så dråben, der får bægeret til at flyde over og den spirende empati får grokraft (i den af sindet overskyggede lidelse) og vil udvikle sig til en medfølelse, der får een til at føle, dette kan jeg ikke længere nænne at gøre mod et andet væsen.

Hjælper det så, at ringeagte eller fordømme et menneske for hvem bægeret stadig ikke er kommet til den tippende dråbe. Nej, det gør det naturligvis ikke. Men at bede for dyrene, det hjælper, det hjælper altid at bede. Lidelsen kommer dog ikke til at forsvinde fra den ene dag til den anden, hverken den store lidelse mange dyr står overfor, hvad enten de er domesticerede eller vilde. Eller den næsten identiske fællesmenneskelige lidelse. Hele rovdyrriget er karakteriseret ved lidelse, hvor skriget er det riges højeste form for bøn. Lidelsen hidrører ikke kun fra at skulle æde hinanden, men også fra oplevelsen af at være gået ind i en blindgyde, hvor overlevelsens specialisering synes at have lukket udviklingsmulighederne ude. Udviklingen hen imod stadig mere lys er således næppe noget et dyr oplever, omend det kan opleve øjeblikke og stunder med fred, hvile og en fornemmelse af evig væren. Nævnte udvikling er således at anse for et ideal, som eksisterer på et idealplan, der strækker sig langt ud over hvert enkelt dyrs eksistens og umiddelbare fatteevne. Som undtagelser fra det her udtrykte perspektiv må nævnes bier og myrer. Da de jo helt objektivt set hvad social adfærd og sameksistens angår helt tydeligt er kommet meget længere, end menneskene synes at være.

 

Hvilken Grundlov gives der så for dyr andet end de parametre Dyreetisk Råd giver af råd. Men ligesom der vel næppe sidder kannibaler i blandt de, der forvalter menneskerettighederne, burde der heller ikke sidde omnivorer i Dyreetisk Råd. 

Monday 5 December 2022

Et onde, det mindste onde vs det onde og den Onde.

 

Et onde: Antonym til ’Et gode’:

1) Noget ubehageligt, irriterende eller skadeligt; en uønsket tilstand.

2) En (mindre alvorlig) sygdom.

Ondets rod:

Den egentlige og dybereliggende årsag til noget ubehageligt eller til

at noget ikke fungerer tilfredsstillende.

Det mindste onde:

Den mindst skadelige handling eller hændelse af flere

(valg)muligheder.
Det onde:

Betydningen af ’Det onde’ har mange nuance-forskelle alt efter i hvilken ideologisk eller religiøs kontekst det optræder. Men det gennemgående træk er, at ’Det onde’ er noget jeg eller vi bekæmper for at nå til ’Det gode’. Det onde kan således være vidt forskellige fænomener – som opståede lidelser grundet i sygdom, overgreb, mobning, chikane, forgiftning, vildledning, vold, voldtægt, økonomisk ruin, naturkatastrofer, krig etc. Det onde kan således både være hidrørt fra tilsyneladende objektive fænomener såvel som fra menneskeskabte katastrofer i såvel mellemmenneskelige som i alment menneskelige forhold.

Den Onde:

Mørkets Fyrste, Fanden, Djævelen, Lucifer, Satan, Ahriman, Beelzebub, Molok, Asuras, Sorat.