Monday 5 December 2022

Et onde, det mindste onde vs det onde og den Onde.

 

Et onde: Antonym til ’Et gode’:

1) Noget ubehageligt, irriterende eller skadeligt; en uønsket tilstand.

2) En (mindre alvorlig) sygdom.

Ondets rod:

Den egentlige og dybereliggende årsag til noget ubehageligt eller til

at noget ikke fungerer tilfredsstillende.

Det mindste onde:

Den mindst skadelige handling eller hændelse af flere

(valg)muligheder.
Det onde:

Betydningen af ’Det onde’ har mange nuance-forskelle alt efter i hvilken ideologisk eller religiøs kontekst det optræder. Men det gennemgående træk er, at ’Det onde’ er noget jeg eller vi bekæmper for at nå til ’Det gode’. Det onde kan således være vidt forskellige fænomener – som opståede lidelser grundet i sygdom, overgreb, mobning, chikane, forgiftning, vildledning, vold, voldtægt, økonomisk ruin, naturkatastrofer, krig etc. Det onde kan således både være hidrørt fra tilsyneladende objektive fænomener såvel som fra menneskeskabte katastrofer i såvel mellemmenneskelige som i alment menneskelige forhold.

Den Onde:

Mørkets Fyrste, Fanden, Djævelen, Lucifer, Satan, Ahriman, Beelzebub, Molok, Asuras, Sorat.


No comments: