Monday 30 September 2019

:

Arsenik ved sidste klik: 

Saturday 28 September 2019

:

Et bravo behøver ikke at betyde, at der er noget i vejen med Beethoven:
 

Gretas gåsehud er klodens:

                   .Sunday 15 September 2019

:::::::::


~::::


:::
Som en kentaur fuld af nuancer, visioner og senromantik indtog han rummet med en klar fornemmelse for hver eneste bevægelses sang til stjernerne.


Saturday 14 September 2019

Palindrome time:9 10 19

9 11 19

9 12 19

9 13 19

9 14 19

9 15 19

9 16 19

9 17 19

9 18 19

9 19 19::::

Mugabe wobassi hrymf
fivösi haspolla tesp pyk
plybalu gnajolpa sylf
flasana bagol lumfassa
polsabi fiffenheim linz
slobab huppentyp tols.

Bankernes rolle og klodens fremtid
Det er bankernes opgave at få pengene til at flyde der hen, hvor der er brug for dem. En bank bør være i et samfund som et hjerte er i en menneskelig organisme. Pengene skal cirkulere rundt i samfundet. En sund cirkulation er, at pengene som udtryk for et reelt stykke udført arbejde, man får sin løn for, bliver betaling for et andet stykke udført arbejde. En bank skal lige så lidt strejke, som et hjerte skal holde op med at slå. En bank er et alment socialt organ i samfundet og bør have som sit hovedformål at lede pengestrømmen i retninger der gavner en sund samfundsudvikling. Lige nu har menneskeheden for sin egen og sine medskabningers skyld brug for, at der bliver plantet mange træer rundt på jordkloden. Lad det være en målsætning for banker, der ønsker at solidarisere sig med ungdommens krav om klimahandling: Lad penge blive kanaliseret til bæredygtige biodynamiske farme, permakultur projekter, skovrejsning og frikøb af eksisterende  skove for at befri dem fra skovdrift og monokultur.


Friday 13 September 2019

28 komponister
Philip
Bishara
Espedal
Maltha
Mendelsohn-Hensel
Dickow
Roy
Rossi
Rutter

Lassen
Lledo
Lunch
Clouser
Gregson-Williams
Jekabsone
Komeda
Kyd
Khatalishvili

Eichberg
Walker
Young
Söderkvist
Hertz
Henryson
Hyldgaard
Turnage
Turnhout

Turkewytsch.

Sunday 8 September 2019

Halen mellem benene:

Religionshistoriker tilbageviser Hesseldahls påstande i Radio 24/7Musik på kanten af nødsporet
De striber, som afgrænser motorvejen ud til nødsporet, er ofte lavet med en hel bestemt slavisk rytme - mere monoton end stregkoderne på dagligvarene i din discountkæde. En mere original rytmesætning af vejstriberne ville muligvis virker mere opkvikkende. Men hvad mere vigtigt er ~ de kunne give Vejdirektoratet mulighed for at sætte et helt særegent nationalt og musikalsk præg for de gennemfarende bilister. Stribemaskinerne kunne jo forprogrammeres så de lavede striberne i forskellige tykkelser og med forskellige indbyrdes mellemrum. Dette ville give bilisterne mulighed for at afspille stumper eller hele stykker af danske komponisters kompositioner. Anbefales må det, når maskinerne forprogrammeres, at der vælges opus numre, hvor der er gået mere end 70 år, siden komponisten afgik ved døden. En sådan indretning af vejstriberne ud til nødsporet vil betyde, at udlændinge straks de krydser den danske grænse - langs de danske motorveje vil opleve nærkontakt med ægte dansk kultur, om de er ved at sløve hen under rattet eller bare lige for nysgerrighedens skyld strejfer ind langs afstribningen langs nødsporet. Hvad kunne være smukkere end at Carl Nielsen får tågen til at lette, i det samme marsklandet farer forbi!


 

Måske som en underdrivelse:
"Måske er tiden kommet til at sætte hensynet til den fælles klimamålsætning højere end hensynet til bestemte erhvervsinteresser og sikre nogle retvisende tal for klimabelastning?"Henrik Wenzel, i Information d. 6. september 2019.


 

Thursday 5 September 2019

Kulturens aner


Når den ellers kultur-interesserede Morten Hesseldahl citerer et enkelt udsagn fra Rudolf Steiner angående "lyst hår/blå øjne", der med ét slag dementerer alle blondine-vittighederne, så bør han huske på, at Rudolf Steiner, der havde en doktorgrad i filosofi, selv var ganske mørkhåret. I flere af sine foredrag fremhæver Steiner iø, at mørkt hår fremkommer som et resultat af en grundigere evne til at omsætte sin ernæring - et solidt stofskifte så at sige, og at det lyse hår er et udtryk for en ringere evne til at dybde-omsætte sin føde.

Vor tids aversion imod at tale om menneskeheden som forskellige racer, må vel egentlig ses som en reaktion på mørket omkring 1933 og tolv år frem. Visionen om én forenet menneskehed, verdens forenede nationer overfor det enkelte menneskes bestemmelse i det særskilte folkeslag - er historien om at smide barnet ud med sit badevand til fordel for en fremtidig vision, hvor tavlen er visket ren for sin historie. I så henseende bliver det i fremtiden endnu mere nødvendigt end nogensinde, at der er nogen, der kan fremdrage videnskaben om det skjulte og det glemte. Hvilket jo Rudolf Steiner mestrede til fuldkommenhed.

Menneskekulturen strækker sig langt langt tilbage i historien. Noget Rudolf Steiner skolerne rundt i verden forsøger at fordybe sig i. Kun ved at kende sin fortid og menneskehedens  begrænsninger, kun ved at skole sin tænkning, nære sine følelser og vække sin vilje og begejstring, kan mennesket gøre sig forhåbninger på sin vej til frihed. Okkult burde i den forbindelse i sig selv ikke være et ringe-agtende ord.  Hvis ikke man kan anerkende Zarathrustra, Kristus, Maria Magdalena, Franz af Assisi, Thomas Aquinas, Hildegard von Bingen, Leonardo da Vinci, Martinus og Valentin Tomberg for deres helt igennem okkulte virke, så handler det ikke længere om kultur - men om politik.