Wednesday 29 May 2019

Religion & Religion
Religion som udtryk for spiritualitet
er der ingen grund til at latterliggøre
imens religion som politisk redskab
er et direkte onde.Kristningen af naturen:
Idet Kristus kristner naturen
bider naturen fra sig
der bliver vinterdage om sommeren
og sommerdage om vinteren
hver eneste gnom rækker ud mod universet
Guds første spadestik
hedder Midteuropa
og fyldes hurtigt
med vand.Tuesday 28 May 2019

Partiet Konkurs:Partiet Konkurs har investeret deres sidste par vælgererklæringer i et kaleidoskop, hvor igennem konturene af Kalmarunionen synes at tone frem. De lader fritgående majestætfornærmelser roterer i en fritvalgsordning, hvorved arveprins Knud kommer til at ligne en turnusordning i renovationsarbejdernes fagforening. Gennem det periskop, de har monteret et hvert helligt bogafbrændings objekt med, ser de helt klart kysten forsvinde under deres fødder - fra en dybde, de intet begreb danner sig nogen osmanisk fællesnævner i.

Monday 27 May 2019

OSSEKLIMATOSSE
OSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMATOSSEKLIMAT

Saturday 25 May 2019

Rama Rama Rama: Hari Krsna.
Imens Rasmus Halaludan holder Ramapaludan for at rense sit navn for Ramadaskmus Haramudansk, vokser guleroden ind i slagterens kitubbutik.Ø eller Ø
En ø i havet.

Eller:

Et Ø før havet.
17 komponister
Abrahamsen
Arnadal
Frølich
Dean
Revueltas
Ruders
Eller
Kuhlau
Kapp
Visée
Weinberg
Zahn
Tamberg
Tormis
Tobias
Tubin
Tüür.

:::

De sorte får får
en helt 
anden
betydning
end de var
tiltænkt.
Friday 24 May 2019

Otsekui hirv kisendab
Nijyrt utkok rutjyo zåå
nikjyrot dutfig mutlyo køø
basinkvirp klop kutsop
ylkulmuk aklymok mottuf hrimlyb brrrååååå
 otsekui hirv kisendab
 otsekui hirv kisendab
bylmir fyklak kum tudgif tryjsekstoo
torykin tyspuk tukpos mluk.


16 Komponister
Berlioz
Bacheler
Ponchielli
Nicolai
Rossini
Granados
Gluck
Kalomiris
Kálmán
Chaplin
Clementi
Verdi
von Suppe
Haydn
Händel
Tobias.

Thursday 23 May 2019

AAA**
ARBEJDSNARKOMAN:Wednesday 22 May 2019

Det Originale Telekinese Brandglas Worldwide:
De svenske skovbrande blir transmitteret helt fra Australien via Abba Mossad.


JAMES BONDAGE
James Bond Age 

Schömö jæupy
Lagaty hötös tekel
ravakuto famok kimir
batavaka muwuf bohop
schömö jæupy fuvukitu
kuoto ravamuk baha wusnu.


:::

SOV SOV SOV SOVSEFØK SOV SOV SOV SOVSEFØK SOV SOV SOV SOVS FØKIJAMA SOVS FØKIJAMA SOVS SOV SOVS SOV SOVS SOV SOV FØKIJAMA SOV.Tuesday 21 May 2019

Lizardfire in Stockholm

Abba ballös ta valök ny vakuur o-ny-böpmukus vyiotökul Abba Mossad Abba Mossad
Abba sönulöf kupuf ur lakak metanpol ba sesvomol hiuanka Abba Mossad Abba Mossad
Punjåk u-punåz qy-punzto hy-qy-iåx ritztip pye huztup Abba Mossad Abba Mossad.

Sunday 19 May 2019

VOS
VOS fra natioanalstaten Danmark:


 

Tuesday 7 May 2019

Slow gin
Slow gin slow grin  solo vagrin viagra slow gin slow wing in slovakia grin slow slow gin slow pickup slow slow pickup stiv stiv pickup grin slow gin slow vagina kus kus stiv slow niggagin gagin gauka slow slow slow low v2schneider gin wos gin wos wing tonic v2schneider kinnin slow solo viagra gin gravid grin jupiter jup jup grin slow gin slow slow gin
Mæslingehistorik for Danmark

Da mæslingevaccinen blev indført i Danmark var dødelighedsraten og følgevirkninger efter mæslinger på et historisk lavt stade; igennem et helt århundrede var det en stadig nedadgående kurve – grundet en tilsvarende stigende hygiejne og stadigt forbedret indtag af vitaminkilder. Mæslingevaccinen blev i Danmark alene indført for at mindske forældres fravær til at passe syge børn i den tid et mæslingeforløb tog. Mange af sådanne forløb blev aldrig nogensinde registreret eller indberettet, da der i mange tilfælde aldrig var en læge involveret. De mennesker, der gennemgik et sådant forløb, hvilket rigtig mange gjorde, var, når der havde været en god sygepleje, som ved alle febersygdomme iøvrigt, i vid udstrækning nu immuniseret for resten af livet og de, der senere blev mødre, bragte denne evne til immunisering videre til deres børn gennem svangerskabet og den efterfølgende ammetid, hvilket også har været en faktor i den stadige nedgang af komplikationer med mæslingeforløb. Da så vaccinen blev indført, gik der nogen  tid, og man fandt så ud af, at vaccinerne IKKE giver en livslang immunisering og man indførte så en anden og senere en tredje indgivelse. De mange tilfælde, hvor vaccinerede personer i Washington bliver smittet med mæslinger,  viser så, at mæslingevaccinen stadig IKKE giver immunisering, for det,  at der i kroppen dannes antistoffer,  er ikke ensbetydende med en deraf følgende immunisering. Der til skal lægges, at der på linje med influenzavira er en rig variation af forskellige mæslingevirus og det er kun den ene af disse, som den pågældende vaccine tager udgangspunkt i. Også af den grund er den sikkerhed medicinalindustrien gerne vil bilde os ind, der skulle være ved mæslingevaccinen, ikke gældende. For var det sådan som industriens repræsentanter vil have os til at tro, så skulle uvaccinerede personer smittet med en af de mange varianter af mæslingevirus jo ikke kunne smitte en vaccineret person.

Saturday 4 May 2019

Hvoraf opstod det:

Mener bestemt ikke at det var Weimar, der skabte galningen Hitler eller ideologien heller.

Omend det ikke er velset at tale om racer netop qua alt det nazismen har bragt af slagskygge over raceforskelle, fordi vi i kraft af den ufattelige ondskab, den ideologis menneskelige repræsentanter evnede at udfolde,  helt tænker menneskeheden som én samlet race, alle mennesker er lige berettigede og har lige meget ret til at være på vej, hvilket i virkeligheden er en tankegang, der hører fremtiden til, men som vi allerede nu på grund af historiens tragik har givet spirekraft som menneskehedens fælles bevidsthed nu. Men kigger vi bagud gennem akashakroniken - så var der vitterligt oprindeligt syv forskellige racer (benævnt rodracer), hvor af de to af dem var endda meget forskellige (og to andre siden er helt uddøde). Nazisterne havde fat i en okkult viden på anden eller tredje hånd, som de gradvist fik fordrejet. Nazismen fandt sin mørke kraft især fra overbevisningen om én races overlegenhed og fordrejede had til en anden og den i nazisternes øjne nødvendige udslettelse af denne anden race. Med nazismen gik den ariske race ind i en blindgyde. Må man da ikke spørge, har den ariske race nu udspillet sin rolle. Spiller race overhovedet længere nogen rolle. Gør nationer. Når jeg nævnte Weimar var det med henblik på forholdet til mæcener - den udbredte opfattelse, at man som noget selvfølgeligt fuldt ud understøttede kunst og kultur - uden nødvendigvis at have blikket direkte rettet mod egen vinding.

Thursday 2 May 2019

:::
Alt for mange politikere har en skrårem af huden:
A A A *Drabsanklager
landarbejderfamilie
araberkvarter
rabarberkvarter
karavane
taxachauffør
plakatmaler
apparatur
alarmknap
Lazarusgrav
lattergasmaske
salamander
Danmarksparken
pandakram


 

Wednesday 1 May 2019

ChaosNavigator:

Chaosnavigator, Mads Palsvig og JFK21: Videokollage:
ChaosNavigator står angiveligt bag ovenstående videokollage [desværre ikke længere tilgængelig på youtube - grundet kollagen bygger på ophavsretsligt materiale fra "Øjenåbner"]; jeg går ud fra, at ChaosNavigator=Mads Palsvig=JFK21(?) [se kommentar nedenfor, hvoraf det fremgår, at min antagelse øjensynlig er forkert:]  En stor mundfuld af desværre rigtigt set dystopiske forhold for menneskeheden og kloden. Men også med et fra mit synspunkt rigtigt set lille fremtidshåb. Videokollagen appellerer imidlertid først og fremmest til de, som allerede forstår budskabet og verdensbilledet; budskabet sovses ind i musik og udokumenterede til tider helt vilde påstande. Og det bør atter bemærkes, at der i hele det lange kollageforløb ikke en eneste gang fremgår et eneste ringeagtende ord om det russiske styres ageren på verdensscenen, hvad alt det dystopiske og krigsmaskinelle angår. Dette er et kendetegn for Palsvigs virke; hans akilleshæl så at sige - og noget han bør gøre noget ved, før han forhåbentlig bliver folketingsvalgt politiker: