Wednesday 1 May 2019

ChaosNavigator:

Chaosnavigator, Mads Palsvig og JFK21: Videokollage:
ChaosNavigator står angiveligt bag ovenstående videokollage [desværre ikke længere tilgængelig på youtube - grundet kollagen bygger på ophavsretsligt materiale fra "Øjenåbner"]; jeg går ud fra, at ChaosNavigator=Mads Palsvig=JFK21(?) [se kommentar nedenfor, hvoraf det fremgår, at min antagelse øjensynlig er forkert:]  En stor mundfuld af desværre rigtigt set dystopiske forhold for menneskeheden og kloden. Men også med et fra mit synspunkt rigtigt set lille fremtidshåb. Videokollagen appellerer imidlertid først og fremmest til de, som allerede forstår budskabet og verdensbilledet; budskabet sovses ind i musik og udokumenterede til tider helt vilde påstande. Og det bør atter bemærkes, at der i hele det lange kollageforløb ikke en eneste gang fremgår et eneste ringeagtende ord om det russiske styres ageren på verdensscenen, hvad alt det dystopiske og krigsmaskinelle angår. Dette er et kendetegn for Palsvigs virke; hans akilleshæl så at sige - og noget han bør gøre noget ved, før han forhåbentlig bliver folketingsvalgt politiker:
2 comments:

ChaosNavigator said...

Ikke helt korekt:

Skaberen af ‘Danmark Vågner' er 'Øjenåbner' AKA J.Nielsen, hvis slagkraftige kreation jeg har udvidet og tweaket lidt i del. 1. i videoen, dvs. der er tilføjet andre klip (kun få) med bedre dokumentattion for at understøtte påstandene bedre i del 1., men med respekt for stilen , og derudover udvidet med 2-3 minutter i et nyt afsnit om Politistaten. Resten af den halve time har jeg lavet.

Desuden er jeg ikke JFK'er (men Mads P har fået meget gennem årene fra mig), forsøger kun at hjælpe på sidelinjen, og jeg er ikke Trumpist heller, tværtimod.

Mere info: https://paradigmet.blogspot.com/2019/05/danmark-vagner-udvidet-gennembruds.html

ChaosNavigator said...

Udeladelse ad Putin fra min side, er ikke bevidst....javascript:void(0)