Sunday 28 June 2020

Ivante
Ivante eller Ivanchai er en russisk fermenteret te, der laves af gederamsblade. Pluk planten inden blomstring, tag blade fra stænglen og stamp dem i et glas. Om stampningen ikke afgiver tilstrækkelig væde, da tilsæt vand. Vær sikker på, at der ingen luftlommer er i glasset. Lad blandingen stå med låg 2-4 dage ved stuetemperatur, max 24 graders celsius. Derpå hældes væden fra og bladene tørres med temperatur under 50 grader. Gederamsblade indeholder en del tannin garvesyre, virker beroligende og antiseptisk. Så døjer du med candida eller lignende er dette en god te at drikke tre gange dagligt.

Den blomstrende plante kan også høstes og blot tørres som den er til teblanding.

Men husk at lade nogle blomster blive til jordbierne.

Wednesday 24 June 2020

Lewis profeti

“And how did you manage to bring so many souls to hell at that time? -Because of fear. -Ah, yes. Excellent strategy; old and always current. But what were they afraid of? Fear of being tortured? Fear of war? Fear of hunger? -No. -Fear of getting sick. -But then, no one else got sick at that time? -No. -Yes, they were sick. -I'm sorry. -Nobody else was dying? -Yes, they died. -But there was no cure for the disease? -There was. -Then I don't understand. - Since no one else believed and taught about eternal life and eternal death, they thought they had only that life, and they clung to it with all their strength, even if it cost them their affection (they did not hug or greet each other, they had no human contact for days and days); their money (they lost their jobs, spent all their savings, and still thought themselves lucky to be prevented from earning their bread); their intelligence (one day the press said one thing and the next day it contradicted itself, and still they believed it all); their freedom (they did not leave their house, did not walk, did not visit their relatives. ...it was a big concentration camp for voluntary prisoners! They accepted everything, everything, as long as they could overcome their miserable lives one more day. They no longer had the slightest idea that He, and only He, is the one who gives life and ends it. It was like that, as easy as it had ever been.”

Fra bogen ′′ Djævlens bogstaver til Hans Nevø ′′ af C.S. Lewis, udgivet i 1942. 

Sunday 21 June 2020

::::
"Security without liberty is called prison"


             Benjamin Franklin.Pligten til som statsborger at tjene sit land:

Det burde ikke være en ret at blive folketingspolitiker. Men en pligt. Der kunne laves en model, hvor ud fra der via et computer-genereret program blev udvalgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Jeg antager at lignende programmer for udvælgelse af domsmænd allerede er aktuelt fungerende. Lad os sige at tallet for de 'udvalgte' var 333. Af disse kunne der ved direkte elektronisk afstemning afgives en stemme pr valgberettiget statsborger. De af de 333 der modtager flest stemmer, besætter så de forud bestemte forvaltningspladser i tinget. Al partivirksomhed er naturligvis afskaffet. Der sidder alene de mennesker, der forpligtigede af at være statsborgere, bliver udvalgt til at forvalte førelsen af landets kurs.

Embedsmænd og -kvinder med forstand på hver sit delområde skulle være ansat til at bistå det udvalgte antal statsborgere så de embedsansatte alt andet lige minimum altid overlappede to valgperioder. Deres ansættelse skulle afhænge af beståede prøver - udfærdiget af mennesker med indblik i de områder, embedsværket omhandler.

Forvaltningsministre valgt af folket ud fra den udvalgte skare - skal således ikke kunne ansætte eller afskedige ansatte i embedsværket. Afskedigelse af en embedsansat funktionær før tid bør alene være et anliggende for domstolen, som på dette område har en overenskomst med de ansattes fagforeninger.

Den trinvise neddykning i det absurde teater (2)

Der er det svimlende antal af fire personer, der er blevet smittet blandt de 15000 demonstranter. Og specielt her er det vigtigt at pointere, og jeg siger dig, det er ikke engang en joke: Der antages at være et stort mørketal.

Den trinvise neddykning i det absurde teater (1)Dyr kan ikke smittes....

Svin kan overhovedet ikke smittes ....

I to minkfarme er der fundet smitte 
som ikke stammer fra udlandet ...

En hund er tilmed smittet...

Jeg venter stadig på overskriften:

Gammel blodprøve fra 2019

viser sig at være positiv.Vejen til paradis
Det er på én gang både evolution og revolution i hvert enkeltes liv. Det er så effektfuldt som en dråbe der skiller olie fra vand - at beslutte for sig selv: Jeg vil ikke længere overvejende og som en besat beskæftige mig med, hvad jeg måtte have af anker mod en persons ytringer, meninger, holdninger, gerninger - men alene anlægge den synsvinkel at finde noget konstruktivt. Med det som fokus - at se hen til den andens højere jeg - forandres situationen - både for den anden og jeg selv. Så enkelt er det faktisk at komme til en harmonisk entré til en 'paradisisk tilstand'. Enkelt og kun så svært, som vi selv gør det til, fordi det er sådan bevidstheden fungerer. Vi opholder os ikke længe ved den paradisiske 'belønning' men opsøger snart nye kværnende mentale problemstillinger, det er en slags afhængighed af at løse mentale 'problemer'. En hjernens overkogte arbejdsnarkomani. Jeg skriver det kun, fordi jeg kender det fra mig selv.

Men det, der alt for ofte tages for en belønning efter endt problemløsning, er, der hvor det opleves med alle sanser åbne, i virkeligheden en frigørelse. Men med den sidste passage illustrerer jeg, hvordan et menneske sjældent opholder sig længe ved denne frigørelse, fordi problemløsnings-belønnings modellen er så indarbejdet i vores 'opdragelse' til 'civilisation'. Det ville være det vigtigste overhovedet i et sigte på at forbedre samfundet, at vi hver især kom til at øve os i at gøre oplevelsen af frigørelse til den elastiske oplevelse, den vitterligt er. Oplevelsen af evighedsmomentet: Åbningen af kronechakraet til den frit strømmende MODERENERGI.

Thursday 18 June 2020

HUNDEFLØJTEN
Når hundefløjten lyder, adlyder du og siger, sort er hvidt, adskilt er forenet.

Når hundefløjten lyder, adlyder du og siger, mennesker er maskiner, trældom er frihed.

Når hundefløjten lyder, adlyder du og siger, tvang er omsorg, løgn er sandhed.

Når hundefløjten lyder, adlyder du og letter ben op ad dig selv.

Når hundefløjten lyder siger du: der står en blomst, selvom der sad en hund og sked

Når hundefløjten lyder siger du: alt er ret, selvom det er fordrejet

Når hundefløjten lyder, adlyder du! Gedulgd spørger jeg: hvor er du henne?

Lever du for enden af en hundefløjtes piiiiift!

Jeg siger: kom hjem til dig selv. Adlyder du?

Jeg bjæffer vildt..!

 Skrevet sammen med Lise-Lotte Kristensen og Jakob Andersen.

Monday 15 June 2020

Sommerens snarlige kulmination
Naturen folder sig ud, selv bylivet er en del af naturens kredsløb. Drømmende lader menneskene sig rive med ud i verdens vidder, glemt er vinterens dybe indånding, som i sig selv aldrig blev tilstrækkelig dyb, fordi den moral, der nu træder ind i naturrigerne, lader årstiderne besøge hinanden og kaotiserer med sine veer; med et lille sving fra sommerfuglens vinge er du ét med tidens lethed uden at tabe det alvorsfulde blik tilbage på den kokon, der ligger tilbage og i sig selv er den tomhed som hvert sekund er fyldt til bristepunktet af.
Sunday 14 June 2020

:::

Du kan kalde os alle sure
Du kan sætte os i karantæne
Men du vil aldrig tvinge os til at bukke
På din vaccines alter
Du kan prøve at tage vores rettigheder
Og splitte vores land med frygt
Men vi har set lyset
Vid, at din dommedag er nær
Fra alle steder hvor vi stiger
Fra hav til skinnende hav -
Er vi ikke længere menneskelige råvarer
Vi står i vores suverænitet.

A.G.

Wednesday 10 June 2020

:::
GRUNDFLOVSDAG: 

Saturday 6 June 2020

Velkommen

velkommen til Becketts absurde teater; spotlys på munden der taler gennem et hul i forhænget, bliv ved med at lytte efter stilheden inde bag vandfaldet af ord. Intet er som det ser ud. Alt kommer for en dag. Hæld slanger fra de menneskeskabte krukker af isolation. Hvem kan overhovedet tale efter at have ligget med et knæ presset mod sin hals i ni stive minutter. Jeg kan ikke ånde, jeg kan ikke ånde. Det er sgu et helt samfund, der ikke kan ånde.

Tuesday 2 June 2020

HVAD GÅR C19-KONSPIRATIONSTEORIEN UD PÅ?
”Du har nok hørt tale om C19-teorien, men hvad går den egentlig ud på? Få en indføring i konspirationsteorien som alle taler om.

Det vælter frem med nye konspirationsteorier i disse tider. En af de mest prominente og hurtigst voksende af disse er C19-teorien. Dens tilhængere kalder sig "Ronaer" hvilket henfører til endelsen af navnet Corona, fordi teoriens tilhængere mener, at der er en smitsom Coronavirus i omløb på hele planeten. De kalder sig også "normies", fordi de mener at de er de "normale" og at tilhængere af andre teoridannelser er helt galt afmarcheret.

TEORIEN

Teorien går ud på, at der i Wuhan, som altså er en by et sted i Kina skete noget på et marked som indbefattede noget suppe og en flagermus og ud af det opstod så det virus som er så centralt i hele teoridannelsen. I følge teorien blev store dele af den kinesiske storby smittet af det her virus og der var død, ødelæggelse og elendighed i kølvandet på dets spredning. Så spredte virusset sig videre til Italien (Hvorfor smitten tog sådan et langt hop imens den lod store dele af Kina være i fred går teorien ikke rigtigt ind på) og her døde italienerne, særlig de gamle af dem som fluer og hospitalerne var overfyldte og patienterne lå på maven med bøjede knæ i respiratorer for at afhjælpe symptomerne. Og så spredte smitten sig videre til hele Europa og til USA.

HELTENE

Ronaerne (altså tilhængerne af teorien) nærer stor tiltro til IT milliardæren Bill Gates. Han har en slags frelser rolle i deres mytologi og de hyller en forestilling om at Bill Gates vil producere en vaccine som vil kunne beskytte folk imod det "farlige" virus.

En anden lidt overraskende "helt" indenfor denne teoridannelse er den tidligere etiopiske politiker Tedros Adhanom. Det overraskende ligger i Tedros Adhanom faktiske startede sin karriere i organisationen TPLF og TPLF er klassificeret som terrororganisation i den globale terror database. Tedros har i det hele taget ligesom Bill Gates en temmelig tvivlsom historik, som de fleste af tilhængerne ser ud til at ignorere. Tedros er i dag leder af den internationale organisation WHO.

MEDIER

C19-teorien har deres egne nyhedsmedier specialiseret i at udbrede teorien. Her hjemme har de en meget stor og professionelt organiseret kanal, som de kalder DR og i USA er der en kæmpe kanal som heder CNN. Mange eksperter mener, at det netop er disse store velfungerende medieplatforme der er nøglen til C19 teoriens voldsomme succes.

TILHÆNGERNES SLOGANS OG SYMBOLER

Det er meget almindeligt, at tilhængere af teorien går med en maske som dækker mund og næse. En lille flaske med håndsprit er også en udbredt accessesery blandt tilhængerne.

Et udbredt slogan i bevægelsen heder "Stay Home, Stay Safe". Eller det mere aggressive "Stay The Fuck Home" som nogle af de mere radikale tilhængere har printet ind over deres profilbillede på Facebook. I det hele taget ser det ud til at det er den udbredte opfattelse indenfor bevægelsen, at det, at blive inden døre og undgå kontakt med andre er en dyd, hvilket naturligvis ligger i forlængelse af overbevisningen om, at der er et farligt og smitsomt virus i omløb. Tilhængerne mener at man kan bremse udbredelsen af virusset ved på den måde at "selv isolere".

DOBBELTTÆNKNING

Sjovt nok ser teorien ud til at trække på George Orwell konceptet "dobbelttænkning" i flere af sine budskaber. Dobbelttænkning i George Orwell dystopi 1984 går ud på ordkonstruktioner som indeholder deres egen modsætning for eksempel "Had er kærlighed". Vi ser i C19-bevægelsen således fraser som "ensomhed er fællesskab", "afstand er nærhed" og "social er asocial" anvendt ofte.

FRELSE

Bevægelsen har som mange andre bevægelser et frelsebegreb. Man venter på, at frelsen skal indfinde sig og frelsen ventes at komme i form af en vaccine. Når vaccinen er udviklet og når alle i hele verden er vaccineret skulle frelsen være opnået, bortset fra at den nok kun vil vare kort da en ny global pandemi jo til hver en tid kan lægge vejen forbi planeten.

ARGUMENTATIONSFORM

C19-teoriens tilhængere er kendt for en særlig argumentationsmetode. Når de udsættes for et kritisk udsagn, så siger de. "Det er der ikke skyggen af bevis for" og når så modparten lægger gode beviser på bordet, siger de, at de ikke vil kigge på dem, for de ved, at de er ugyldige. En anden metode, de ofte benytter, er, at erklære modparten inkompetent i forhold til at udtale sig. For eksempel hvis modparten siger "Det er en bil". Så kan de replicere: "Hvordan kan du udtale dig om, at det er en bil - du har jo ikke noget kørekort?".

AFTAGENDE SUCCES

Bevægelsen fik stor tilslutning fra begyndelsen af marts måned 2020, men hen mod slutningen af maj var det som om tilslutningen og tiltroen til teorien var dalende. Den dalende succes skyldtes nok, at der har været en del uoverensstemmelser imellem de udsagn som bevægelsens nøglepersoner er kommet med og så vidnesbyrd som er kommet fra andre kilder. En del af bevægelsens budskaber fremstår på den baggrund i dag som urealistiske og propagandistiske og det har nok fået mange tidligere tilhængere til at tvivle. Der er også begyndt at opstå tvivl omkring den vaccine som ellers er et helt centralt element i teoridannelsen. Mange tidligere tilhængere er blevet klar over nogle meget skadelige stoffer som findes i vaccinerne.

Det bliver spændende, at følge C19 bevægelsen fremover. Det store spørgsmål er om bevægelsen vil genvinde sin succes og få nye følgere, eller om den er gået ind i en opløsningsfase.”

Forfatteren til ovenstående tekst er ubekendt for nærværende blogger.

 

Monday 1 June 2020

Kåre Mølbaks otte dage gamle svar:

Fra Pressemødet d. 12. maj 2020:

"Tak. Rolf Larsen fra Netmediet Hverdagsnyt. Jeg vil gerne spørge: Med de mange test, der bliver foretaget i øjeblikket, om borgernes data da vil blive gemt og registreret i Det Nationale Genom Register?

Statsministeren: Kåre.

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Jeg hørte ikke den sidste del af spørgsmålet.

Rolf Larsen, Netmediet Hverdagsnyt: Vil data blive gemt og registreret i, eller registreret og gemt i Det Nationale Genom Register.

Faglig direktør i Statens Serum Institut: Nej, det vil det ikke gøre. Det vil blive, det vil blive gemt i de eksisterende journalsystemer, der findes i sundheden, således at det bliver dokumenteret, men det, der indgår ikke noget genomdata i det her projekt eller aktivitet."

:::
Hvornår blev båndoptageren veganer?

Da den slugte båndsalaten!