Sunday 21 June 2020

Pligten til som statsborger at tjene sit land:

Det burde ikke være en ret at blive folketingspolitiker. Men en pligt. Der kunne laves en model, hvor ud fra der via et computer-genereret program blev udvalgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Jeg antager at lignende programmer for udvælgelse af domsmænd allerede er aktuelt fungerende. Lad os sige at tallet for de 'udvalgte' var 333. Af disse kunne der ved direkte elektronisk afstemning afgives en stemme pr valgberettiget statsborger. De af de 333 der modtager flest stemmer, besætter så de forud bestemte forvaltningspladser i tinget. Al partivirksomhed er naturligvis afskaffet. Der sidder alene de mennesker, der forpligtigede af at være statsborgere, bliver udvalgt til at forvalte førelsen af landets kurs.

Embedsmænd og -kvinder med forstand på hver sit delområde skulle være ansat til at bistå det udvalgte antal statsborgere så de embedsansatte alt andet lige minimum altid overlappede to valgperioder. Deres ansættelse skulle afhænge af beståede prøver - udfærdiget af mennesker med indblik i de områder, embedsværket omhandler.

Forvaltningsministre valgt af folket ud fra den udvalgte skare - skal således ikke kunne ansætte eller afskedige ansatte i embedsværket. Afskedigelse af en embedsansat funktionær før tid bør alene være et anliggende for domstolen, som på dette område har en overenskomst med de ansattes fagforeninger.

No comments: