Tuesday 2 June 2020

HVAD GÅR C19-KONSPIRATIONSTEORIEN UD PÅ?
”Du har nok hørt tale om C19-teorien, men hvad går den egentlig ud på? Få en indføring i konspirationsteorien som alle taler om.

Det vælter frem med nye konspirationsteorier i disse tider. En af de mest prominente og hurtigst voksende af disse er C19-teorien. Dens tilhængere kalder sig "Ronaer" hvilket henfører til endelsen af navnet Corona, fordi teoriens tilhængere mener, at der er en smitsom Coronavirus i omløb på hele planeten. De kalder sig også "normies", fordi de mener at de er de "normale" og at tilhængere af andre teoridannelser er helt galt afmarcheret.

TEORIEN

Teorien går ud på, at der i Wuhan, som altså er en by et sted i Kina skete noget på et marked som indbefattede noget suppe og en flagermus og ud af det opstod så det virus som er så centralt i hele teoridannelsen. I følge teorien blev store dele af den kinesiske storby smittet af det her virus og der var død, ødelæggelse og elendighed i kølvandet på dets spredning. Så spredte virusset sig videre til Italien (Hvorfor smitten tog sådan et langt hop imens den lod store dele af Kina være i fred går teorien ikke rigtigt ind på) og her døde italienerne, særlig de gamle af dem som fluer og hospitalerne var overfyldte og patienterne lå på maven med bøjede knæ i respiratorer for at afhjælpe symptomerne. Og så spredte smitten sig videre til hele Europa og til USA.

HELTENE

Ronaerne (altså tilhængerne af teorien) nærer stor tiltro til IT milliardæren Bill Gates. Han har en slags frelser rolle i deres mytologi og de hyller en forestilling om at Bill Gates vil producere en vaccine som vil kunne beskytte folk imod det "farlige" virus.

En anden lidt overraskende "helt" indenfor denne teoridannelse er den tidligere etiopiske politiker Tedros Adhanom. Det overraskende ligger i Tedros Adhanom faktiske startede sin karriere i organisationen TPLF og TPLF er klassificeret som terrororganisation i den globale terror database. Tedros har i det hele taget ligesom Bill Gates en temmelig tvivlsom historik, som de fleste af tilhængerne ser ud til at ignorere. Tedros er i dag leder af den internationale organisation WHO.

MEDIER

C19-teorien har deres egne nyhedsmedier specialiseret i at udbrede teorien. Her hjemme har de en meget stor og professionelt organiseret kanal, som de kalder DR og i USA er der en kæmpe kanal som heder CNN. Mange eksperter mener, at det netop er disse store velfungerende medieplatforme der er nøglen til C19 teoriens voldsomme succes.

TILHÆNGERNES SLOGANS OG SYMBOLER

Det er meget almindeligt, at tilhængere af teorien går med en maske som dækker mund og næse. En lille flaske med håndsprit er også en udbredt accessesery blandt tilhængerne.

Et udbredt slogan i bevægelsen heder "Stay Home, Stay Safe". Eller det mere aggressive "Stay The Fuck Home" som nogle af de mere radikale tilhængere har printet ind over deres profilbillede på Facebook. I det hele taget ser det ud til at det er den udbredte opfattelse indenfor bevægelsen, at det, at blive inden døre og undgå kontakt med andre er en dyd, hvilket naturligvis ligger i forlængelse af overbevisningen om, at der er et farligt og smitsomt virus i omløb. Tilhængerne mener at man kan bremse udbredelsen af virusset ved på den måde at "selv isolere".

DOBBELTTÆNKNING

Sjovt nok ser teorien ud til at trække på George Orwell konceptet "dobbelttænkning" i flere af sine budskaber. Dobbelttænkning i George Orwell dystopi 1984 går ud på ordkonstruktioner som indeholder deres egen modsætning for eksempel "Had er kærlighed". Vi ser i C19-bevægelsen således fraser som "ensomhed er fællesskab", "afstand er nærhed" og "social er asocial" anvendt ofte.

FRELSE

Bevægelsen har som mange andre bevægelser et frelsebegreb. Man venter på, at frelsen skal indfinde sig og frelsen ventes at komme i form af en vaccine. Når vaccinen er udviklet og når alle i hele verden er vaccineret skulle frelsen være opnået, bortset fra at den nok kun vil vare kort da en ny global pandemi jo til hver en tid kan lægge vejen forbi planeten.

ARGUMENTATIONSFORM

C19-teoriens tilhængere er kendt for en særlig argumentationsmetode. Når de udsættes for et kritisk udsagn, så siger de. "Det er der ikke skyggen af bevis for" og når så modparten lægger gode beviser på bordet, siger de, at de ikke vil kigge på dem, for de ved, at de er ugyldige. En anden metode, de ofte benytter, er, at erklære modparten inkompetent i forhold til at udtale sig. For eksempel hvis modparten siger "Det er en bil". Så kan de replicere: "Hvordan kan du udtale dig om, at det er en bil - du har jo ikke noget kørekort?".

AFTAGENDE SUCCES

Bevægelsen fik stor tilslutning fra begyndelsen af marts måned 2020, men hen mod slutningen af maj var det som om tilslutningen og tiltroen til teorien var dalende. Den dalende succes skyldtes nok, at der har været en del uoverensstemmelser imellem de udsagn som bevægelsens nøglepersoner er kommet med og så vidnesbyrd som er kommet fra andre kilder. En del af bevægelsens budskaber fremstår på den baggrund i dag som urealistiske og propagandistiske og det har nok fået mange tidligere tilhængere til at tvivle. Der er også begyndt at opstå tvivl omkring den vaccine som ellers er et helt centralt element i teoridannelsen. Mange tidligere tilhængere er blevet klar over nogle meget skadelige stoffer som findes i vaccinerne.

Det bliver spændende, at følge C19 bevægelsen fremover. Det store spørgsmål er om bevægelsen vil genvinde sin succes og få nye følgere, eller om den er gået ind i en opløsningsfase.”

Forfatteren til ovenstående tekst er ubekendt for nærværende blogger.

 

No comments: