Friday 19 December 2014Al arbejdsaktivitet såvel fysisk som mental vil automatisk blive registreret, og vil efter ønske kunne omsættes direkte til dækning af et hvilket som helst personligt behov; der vil derfor ikke være brug for ophobning af 'værdier', og al form for aktiehandel og spekulation vil som følge af dette derfor også være afskaffet.

Tuesday 16 December 2014
den dag digteren finder sin stemme
begynder vinen allerede at gære
i druen på sin ranke.


Tuesday 9 December 2014

Der vil ingen ende være på hvilke nye partikler menneskene vil kunne finde frem til; universet er uendeligt i alle retninger.Wednesday 3 December 2014


Det LIGNEgeR:

DET ligNeger
Det lignEGer
DET lignEGER
deT LiGneGeR
DeT lIgNegEr
dEt lIGneGeR
deT LiGnEgEr
DeT lIgNeGeR
deT liGneGer
Det lIgneGer
DEt LIgNEgER
deT LigNEgeR
DET LiGNEGER
det LigNeger
Det lIgnEgeR
deT liGnegER
DET LIGNEGER