Sunday 26 February 2023

:::Efter elvte marts

blev himlen så blå

de lukkede landet ned

traffiken gik i stå.


Jeg så ikke en sky

jeg så ikke en eneste kemiske streg

jeg så intet fly

hvem var så aller mest fej

de rige som gemte sig

de tog alle blå masker på

jeg havde mest lyst til at skrige.


Kanylerne skød

i bytte for angst

da næsten alle adlød

og blev djævelens fangst.


Jeg så ikke en sky

jeg så ikke en eneste kemiske streg

jeg så intet fly

hvem var så aller mest fej

de rige som gemte sig

de tog alle blå masker på

jeg havde mest lyst til at skrige.
 

Lyset, vandet og væsnerne

 


Lyset spiller en afgørende rolle for de væsner, der lever i vandet. Og her er det forskellige aspekter af solens lys, som de forskellige skabninger har brug for. Planterne beriges af én slags lys. Padder og reptiler af et andet lys aspekt. Dette er særligt vigtigt at vide for de, der har levevæsener inden døre under kunstigt lys.

Vandet i sig selv har mest brug for rytmisk bevægelse og iltning for at holde sig frisk og levende. 

Om regnbuen

 


Du skal have fat i en krystal for at danne dig et førstehåndsindtryk af, hvad det er, der går for sig.

Når lyset går gennem krystallen vil du opdage, at HVID som vi opfatter som lysets 'farve' - består af ALLE farver. De farver, som er indeholdt i det hvide lys, brydes forskelligt fordi hver enkelt farve har forskellig længde på de bølger som det farvede lys består af. Den længste bølgelængde er rød og den korteste er violet. Farven rød ligger tættest på lysets fravær (sort) - så rød er den sidste farve vi ser, når vi lader lyset mere og mere formørke, imens violet ligger tættest på det rene lys og er den første farve, som bliver borte, når lyset møder øgede hindringer på sin vej.

Nogle gange vil du på himmelen kunne iagttage en sekundær regnbue over den første regnbue. Her i den sekundære regnbue, hvor farverne ofte er mere sarte, er rækkefølgen omvendt - eller spejlvendt - af den oprindelige primære regnbues. Den sekundære regnbues farver har samme rækkefølge som chakrafarverne i menneskets energilegeme. 

Om Menneskerettighederne

 


Menneskerettighederne er ikke en universel statisk størrelse. Men en idé, som vi har fundet det nødvendigt at gøre til nedskrevne hensigtserklæringer på baggrund af de massivt voldsomme lidelser det meste af klodens befolkning synkront har gennemlidt.

 

Så længe der ikke er en neutral, objektiv og retfærdig verdensdomstol - som repræsenterer ALLE lande - hævet over særinteresser og lobbyisme. Samt et tilsvarende - med tilsvarende positivt udtrykte egenskaber - verdensmilitær og verdenspoliti. Så gives der ikke nogen egentlig - der til egnet - instans, der kan varetage, at hensigtserklæringerne gøres til  og overholdes som egentlige love.
 

Friday 24 February 2023

:::

 Lynlåse stod åbne hen over dine lukkede øjne

jeg rullede sygehuset tilbage i sin pyjamas

ned på knæ vækkede også det stille gys 

        mellem gravsten

var det nemt at regne ud for garnnøglets Helene

hvor meget vi egentlig så os tilbage

det du skitserede som beregning

var ikke andet end naiv passion

som et greb i nu’et

det vækkede os med gys 

           midt i maveskindets sakse

sænkede os ned i jernringes brønde

dirrende jyske sekunder før æblet

vippede sin finger som målerlarve

af alle de hjem der hjemsøgte os

blev det nye tov tvundet

skæppe skønne pilgrim kysset af tapeter

regnestykker forsøgte at gøre os små

som Hawaii vekslet til genitalier

fra svellerne sprang ankelelefanter

næsehornsjazzen stod

tilbage på perronen

med spionbriller

og jazzen genkendte os

som flygtende vagtler

fortidens fejlslagne opkald

uforklarlige som dark ale

vi var mørkekamre som trådte

ind i mørkekamre som trådte ind

i mørkekamre med nysende næser

og det var ok

det var ok

at det lød

som en jeg-takt af Sjostakovitj

det var ok

og skæppe skønt

i jazzens kryds og tværs

så snart vi

så vores snit

var vi sænkede skibe

bare det at vi forsøgte

imens skyerne kløede os på ryggen

bare det at vi forsøgte

det var så rigeligt

det var kult

og skotskternet

som en tre årings regnefejl

hvordan vi blev ved

at synke hinanden

til mælken blev sort

af aborter og svaner og æg. 

:::

 


Trodsige prikker

gæslinger i mudderet

knækket af en storm.

 

Thursday 23 February 2023

:::

 

Vor seiner letzten Stunde angerufen

so ein Verbrechen

zu jung gestorben

vor seiner Zeit angerufen.

Zu jung gestorben

so ein Verbrechen

rief vor seiner letzten Stunde an

vor seiner Zeit angerufen, Herz.  

Wednesday 22 February 2023

Called before his time

 


 

 

Many just looked at the sharp curve

a lot of rennet was needed

a little reading class before dinner

raw materials carefully tipped off all week

the sweet itch for fences and hedgehogs

called before his last hour

such a crime

died at too young an age

called before his time.


Many turned into slices of varnish

a lot of rennet was needed

would you rather read than tug of war

the typographers closely read the cocoa

just listen to the music

the pickup made of hard burnt thorn

the scissors sought our flesh

died at too young an age

such a crime

called before his last hour

called before his time. 
 

Tuesday 21 February 2023

Bombningen af Dresden

 

Selv om brandbombningen af Dresden ikke var DEN værste, så var den meget slem. Et litterært bearbejdet indtryk af hvordan det gik for sig er at læse i Kurt Vonneguts bog Slaughterhouse five. Her et lille rids fra wikipedia. Forud i denne artikel kan læses om de tusinder af tons bomber og brandbomber der blev losset ned over Dresden og hvad det betød for befolkningen. I dette nedenstående uddrag kan læses om virkningen på bygningerne.

"Altstadt brændte næsten ud. Kun få svært beskadigede bygninger stod tilbage. Seevorstadt, Johannstadt og den østlige Südvorstadt var i vidt omfang nedbrændt og lagt i ruiner. Også de gamle centre og historiske byggerier i Mickten, Strehlen og Gruna blev udslettet. Dertil kom svære skader i Reick, Friedrichstadt, Plauen, Zschertnitz, det indre Neustadt og brande i Prohlis. Mellem Schandauer Strasse og Bodenbacher Strasse blev omkring 800 husblokke med godt 7000 lejligheder, fabrikker og værksteder fuldstændig ødelagt. ”Lettere skader” skader på enkelte husblokke var meldingen fra Hechtviertel, Pieschen, Niedersedlitz og Albertstadt; de tætteste beboede områder i det ydre Neustadt blev overvejende skånet.

Ruinerne af Frauenkirche i 1991

Bombeangrebene ødelagde flere uerstattelige kulturmindesmærker fra senbarokkens ”Elbens Firenze”, det gjaldt bl.a. Semperoperaen, Frauenkirche, Dresdner Schloss, Sophienkirche og Zwingermuseet. Genopbygningen, som DDR-styret stod for, ignorerede det meste af den oprindelige bys grundplan og flere af de udbrændte bygninger som Sophienkirche i Grosse Meissner Strasse og Secondigenitur) blev ryddet; andre ruiner eller ruindynger fik lov at stå som mindesmærker Frauenkirche og Kurländer Palais) og var med til at fastholde indtrykket af en totalt ødelagt by.

Selv om de natlige angreb fra RAF ikke primært var rettet mod Dresdens rustningsindustri, blev 70% af industriområderne ødelagt og store dele af vand, gas og kraftværkerne blev stærkt beskadiget. Også de følgende dagsangreb fra USAAF var meget upræcise grundet det dårlige sigte. I beboelsesområderne blev der til maj 1945 i alt ødelagt mellem 60.000 og 75.000 boliger med indbo og tøj, ud af et samlet antal på 222.000 boliger. Derudover blev 18.000 boliger svært beskadiget og 81.000 let beskadiget. 30 % af virksomheder var ødelagt deriblandt tre stormagasiner i Altstadt og markedshallen Weisseritzstrasse, Antonsplatz og det indre Neustadt, hvor handelen med frugt og grøntsager var koncentreret. Det første telegram fra Churchill viser hans beundring for bombeangrebet. Det blev revideret og nu betonede han, at det havde været i Storbritanniens interesse at begrænse ødelæggelserne af beboelsesområder, da de skulle genopbygges efter krigen.

Dagen efter vurderede Arthur Harris følgevirkningerne af bomberne i Air Ministry:

Dresden var centrum for ammunition, et intakt forvaltningscentrum og et trafikknudepunkt mod øst. Nu er der ikke mere af det! "

Monday 20 February 2023

Han gestalter Gogols Næse

 

Det kan ikke tages fra Sjostakovitj, at han var socialist og elskede sovjetstaten. Men hans angst for at blive hentet med kufferten allerede pakket og klar - kan heller ikke negligeres. Så hans heltegerning var at være tro mod sine fædrelandsfølelser og socialistiske indstilling på trods - SELVOM han havde alle muligheder for at blive afhopper og en Vestens Darling, som han så var alligevel på trods af det - FORDI hans musik simpelt hen bibringer den klassiske musik ikke bare et frisk pust - men en hel storm. At han havde systemkritik som også afspejlede sig i kompositionerne er også uomtvisteligt. Og der var i hans optik helt klart komponister som var sovjetstatens og især dens tyranniske leders direkte spytslikkende gutter. Noget han tog følelsesmæssigt afstand fra. Selvom også de - i mine ører -  i øvrigt er værd at lytte til. Een af dem var Sjostakovitjs direkte konkurrent. Sådan oplevede han det. Både musik kompositorisk og hvad angår personkarakter. Prokofiev! Men var der hold i Sjostakovitjs antagelser om komponistkollegaen? Var han virkelig Stalins darling. Kunne nogen overhovedet være det på den lange bane?

Sunday 19 February 2023

Magtens Voksmuseum


Leder i NordJyske Tidende om omstændigheden omkring Magtens Voksmuseum.


Granskningskommissionens ni-binds rapport om den  ulovlige aflivning af danske mink : HER.


Altingets gennemgang af kommissionens kritik af de ti embedsmænds HER.
 


General Douglas Macgregor om U.S.A., proxy-krig og ballonfærd

Her Kirsten Olsens introduktion til et interview med forhenværende general Macgregor angående proxy-konflikten U.S.A. - Rusland. Kirsten Olsen betegner sig selv som frihedselskende nationalkonservativ debattør og samfundskritiker.

"Mens dronningen og Mette Minkmorder har travlt med at dæmonisere Putin som værende ond, kold og sindssyg og nu også klar til at angribe andre i Vesten, bør man lige kigge lidt i bakspejlet og forstå hvilken kontekst, vi er nødt til at se det, der foregår i Ukraine.

USA er som sædvanligt ude efter et systemskifte, og her er jeg nødt til at specificere, hvilke amerikanere det handler om, for selvfølgelig er det ikke den almindelige amerikaner, det drejer sig om.

Min erfaring efter at have opholdt mig i USA sammenlagt 7-8 år, er at de fleste amerikanere ikke interesserer sig en tøddel for, hvad der sker uden for USAs grænser.

Derfor kommer opbakningen til denne for dem ligegyldige konflikt også til at dale betragteligt i den nærmeste tid, for valget i 2024 banker på døren og det kan blive en overordentligt varm kartoffel at skulle håndtere, hvis dette trækker ud.

The Deep State, the  Cabal, Den Khazariske Mafia,  pengebagmændene, de korrupte politikere, det militære industrielle kompleks alle disse aktører har et brændende ønske om at ødelægge Rusland, splitte det op og fjerne det en gang for altid.

Og overtage deres enorme resurser.

Det kommer ikke til at ske, og jo før det går op, også for den almindelige amerikaner og europæer, jo før kan vi få en afslutning på den frygtelige situation som Ukraine og den lidende ukrainske befolkning står i lige nu.

Putin har i adskillige taler tilbage i 2021 advaret om, hvor hans røde linje gik, og han ønskede at tale med lederne i Vesten om det.

Men ingen i Vesten ønskede at tale med ham.

Arrogancen i Vesten plus ønsket om denne konfrontation fra NATOs læs overvejende USAs side har bragt os til, hvor vi står nu.

Jeg tror ikke ret mange af europæerne ønsker at være i krig med Rusland.

Desværre er der også en pæn andel, der ønsker at dette fortsætter de overvurderer voldsomt NATOs slagstyrke og sammenhold, og undervurderer kraftigt Ruslands beslutsomhed for at bringe dette til en afslutning i Ruslands favør.

Og husk Putin er ikke enehersker i Rusland, selv om mange gerne vil give det indtryk.

Jeg beder jer alle indtrængende om at lytte til forhenværende general McGregor, der med klar tale forklarer, hvordan det der foregår lige nu absolut ikke er til Ukraines bedste."

Interview med den forhenværende general kan (ind til videre da) beses HER.


Saturday 18 February 2023

Bergamot-citronmarmelade:

 

Du skal bruge Bergamotcitroner. Tre vil være passende. Lad dem stå i en frugtskål til de skifter farve fra gul til varm gul-orange og dufter lifligt ud i rummet. Der til en lille Hokkaido. Samt rørsukker.

Skær bergamotterne i halv og pres saften af dem. Skær derefter de halve skaller med frugttrævler (minus citruskerner) i små bitte stykker. Hæld de skårne stykker i en gryde og tilsæt en smule væde (vand eller vin efter smag). Bring gryden indhold til at simre. Skær den lille hokkaido eller det halve eller kvarte af en stor hokkaido i stykker to eller tre gange så store som de udskårne bergamotstykker. Tilsæt dem i gryden. Lad simre ½ time. Tilsæt rørsukker og sørg for omrøring, så gryden ikke brænder på. Lad det simre og dyp af og til en ske ned i den simrende gryde og hæv så skeen op over grydens varme. Lad den dryppe ned i gryden. Når der på et tidspunkt hænger en dråbe fra skeen, som ikke længere slipper og falder, så er konsistensen i gryden den rette. Omhæld indhold på glas med låg eller patentlukning. Tag en ren gryde med et kogefast element i bunden (jeg bruger stentøjsstenene fra mine syrningskrukker) og stil de tillukkede marmeladeglas på underlaget. Hæld skoldhed vand i gryden til det når lige akkurat op over lågene og tænd for blusset på laveste trin. Vandet skal konstant være så varmt, at du ikke udholer at holde en finger ned i dets overflade. Hav evt et termometer, som da skal vise 78 grader celcius. Lad marmeladeglassene være i vandbadet 40 minutter og sluk der efter for blusset. Lad vandbadet afkøle og tag glassene op af gryden, når vandet er helt eller næsten helt afkølet. Lad glassen tørrer og kom efterfølgende etiketter på med oplysning om indhold og evt dato mærkning, hvis du laver mange af lignende sager.

Bergamotmarmeladen/Citronmarmeladen er god ovenpå knækbrød. Jeg nyder den også sammen med havregryn.

Tre Bergamotcitroner koster typisk tyve kroner.

Citronerne, hokkaidoen og rørsukkeret bør naturligvis være økologisk eller biodynamisk.

 

Boats of wax

 


You sip caressingly the ciabatta bread

a mystery how to quell hysteria

I see you swallow my ears van gogh

I feel your lips

is just as passionate as mine.

 

We are boats of wax

We are boats 

which stands in flames on water

the accident cannot stay

in the moss you touch.

 

Tonight I'm looking for someone like you

you are phantom pain to me

Your arms run mercifully

past your neck

you are the basket of bread

I'm looking for someone like you

and you seek it all, everything.

 

We are boats of wax

We are boats 

which stands in flames on water

the accident cannot stay

in the moss you touch.


Boats of wax

Boats of wax

Boats of wax


We are boats of wax

We are boats

which stands in flames on water

the accident cannot stay

in the moss you touch.

 

Om medielede

Stig Ekkerts skriver angående de statsstyrede beredskabsorganer DR & TV2:

"Jeg er journalist og ser stort set ikke længere danske "nyheder"....

Jeg tror ikke danskerne er nyhedstrætte uden grund....mon ikke fraværet af den ægte kritiske journalistik, den hedengangne fjerde statsmagt, der stillede kritiske spørgsmål til Statens håndtering af hvad som helst....nyligt krigen i Ukraine og ikke mindst Covid.

Jeg var selv impliceret i færdiglavede udsendelser på TV2 om håndteringen af Covid i Danmark der pludselig blev bortcensureret af ledelsen.

Det skete, fordi ledelsen af DR og TV2 ved "henstilling" fra regeringen besluttede, at bakke fuldt og helt op om regeringens håndtering af covid. Medierne skulle ikke bidrage til kritik og panik i samfundet, ved at stille spørgsmål eller påpege alternativer, der modsagde den måde regeringen så Verden på. 

Følgagtigheden er måske ikke mærkelig, da få bider den hånd der fodrer dem. Statsradiofonien og TV2 er direkte offentligt ansatte og skal udvise loyalitet...og de øvrige medier som aviserne .....lever vel også stort set af mediestøtte. 

Jeg savner den "fjerde statsmagt", som var grunden til at jeg i sin tid gik fire år på Journalisthøjskolen....efter seks år på medicin.

Nyheder er blevet til de korrekte meningers parade....uhæderligt, enøjet og kedeligt.

Jeg ser stort set kun vejrudsigt...og finder nyheder fra et udpluk af internationale medier....Japan Times, India, WSJ mv... "Især i såkaldte krigs- og krisetider bliver medierne anset for en del af beredskabet. Så en given regering skal, for totalt at kunne kontrollere medierne, blot anskueliggøre at vi skam lever i krisetider og medierne skal af en sådan fremsat eller postuleret grund derfor danse fuldstændigt lydefrit efter statsmagtens diktat.


Link til Stig Ekkerts kommentar HER.

Ballonfærd

 


Hvor mange FREDSBALLONER skal der til

for at alt krudt bliver brugt på dem

i stedet for krig?

 

Dumhedens apostel (2)

 


Muldyrsforøgelse er utopi

møllevinger vipper solens kassebon

og spionlåret blir øjeblikkeligt din lobby ven

for telefonfrekvens er vandfald

og fordampede kroppe

når EU-kolossen repareres

er der halbal

sådan strækker loven

sin yoyo

for hver en embedsmand.

 

Friday 17 February 2023

Varmt gensyn med 2011:

 


Garagehymne

 


Du ryger Cecil uden filter

en altid tørstig kefir

holder til i din hals

illusionernes kuffert tømt for tårer

har stævnemøde med kubens hundeproppistol.


Vaserne vi bor i

er høje huse

søbredden drikker af din krop

de hvileløse heste vrider sig som slalombakker

remsekronen er harpunens mål.


Ingen fugle lander i din krans

bag scenetæppet kalder faun

lillebror har standset tiden

stukket armbåndsuret i en skuffe vin.


Varmen hilser juletræets tumor

helt alene med den dødes fugle

stormen Otto bærer alle kister 

på et tonespin af hvirvelspir.

  

:::Gemt i minder ¤ skinner lyset ¤

løftet op af kærlighed ¤
 


  

Thursday 16 February 2023

SØVN

 


De lavest hængende bønner

har de smukkeste farver

og jeg er kaffekandens komponist

hvis du løfter mig

ud af verdenskortet

skal du se hvor jeg visner

i hvert eneste kys.


At falde ind i de bønnestage dybe himle

er kun for svimle

svimle svimlere.


Og der ser jeg den russiske bjørn

i sin hule

følge en tone

de stokdøve bruger som dvale

min hvide sjæl

bekymrer sig om sine tårne.


At falde ind i de bønnestage dybe himle

er kun for svimle

svimle svimlere.


Åh, sindssyge tosser

stien drengen går på

som nogen har udpeget for ham

er rå zink og jagtpytter

den lodrette sti

garneret med krøllevau spiraler

og pytter, pytter af dug.


At falde ind i de bønnestage dybe himle

er kun for svimle

svimle svimlere.
 

Monday 13 February 2023

Flystyrt

 


Hvor stor er sandsynligheden - for at et fly styrter ned over een. Ikke stor vil de fleste vel mene. Og der kan helt sikkert laves beregninger, der vil vise, at de har ret. Ikke desto mindre var ovennævnte scenarie meget tæt på at ske for overtegnede. Det var en dag, jeg gik ud i mit køkken. Fra mit køkkenvindue havde jeg overblik over en eng, der endte i et stort og viltert krat, der vokser i en overgroet sump, der strækker sig i et omkring 300 meter bredt bælte langs en å, som er et sideløb til gudefloden Gudenåen. Da ser jeg pludselig højspændingsmasterne, der gik henover sump og å og op gennem skoven på den anden side af åen, stå og svinge og højspændingsledningerne endnu mere voldsomt. Hvad kunne dog have bevirket dette kraftige fænomen. Jeg gik uden for og op på en bakke bag mit hus. Der fra kunne jeg se halespidsen af en flyver stikke op fra sumpen. Det var den anden lejlighed, hvor biler fra nær og fjern holdt i rabatten langs vejen på det ellers øde sted, jeg boede - denne gang for med selvsyn at se flyveren i sumpen. Det tog efter sigende piloten tre timer at komme ud af flyveren og over på den anden side af åen, hvor han fandt et hus, hvor fra han kunne få hjælp. Fra det sted, hvor hans fly var styrtet ned, kunne han umuligt se mit hus. Og da jeg ved flere lejligheder har krydset sumpen via en ganske smal undersøisk sti, som jeg havde bemærket, at hjortene benyttede sig af, så vidste jeg, at han heller ikke ville kunne se, husene på den anden side i skoven. Men måske har han kunnet høre stemmer. For det kunne jeg selv fra mit hus. I et specifikt område af skoven holdt de asa-tro nemlig til og deres trommeseancer kunne i hvert fald snildt høres tværs over slugten gennem det meste af natten. 

Sunday 12 February 2023

Arla vil have omlagt hver femte økologiske landbrug til konventionelt

 

Dét kunne ellers komme som en befrielse for de økologiske landmænd, der har kontrakter med Arla, at få ophævet disse kontrakter. For de har været behæftet med restriktioner - som fx at den økologiske landmand og -kvinde IKKE må servere mælken fra deres egne køer, når de får gæster. At de IKKE må have stalddørssalg og den slags. Løs Jer fra de i mine øjne tåbelige kontrakter, gå sammen i andelsmejerier og genopstart stalddørssalg og gårdmejerier. Arla, som tidligere hed MD FOOD, har spillet en aktiv rolle i at få alle købmandsbutikker i oplandet lukket. De tjener ikke folket. De tjener kun på folket og er ligeglad med de små lokalsamfund. 


Samfundsretro

 

Det er typisk for samfundssindsstøtter og udskamningskollaboratøre, at så snart vi er kommet forbi restriktionshelvedet, så er I pludselig noget så forsonlige og udglattende. Glemt er den udskamningspropaganda, I har taget så liflig del i. 

'Det betyder ikke rigtig noget for os og vi skal jo være her alle sammen og vi kan tale om så meget andet og nu skal vi også være tolerante og respektere hinandens valg og bla bla bla - videre i dén dur'. 

Men så let glemmer jeg altså ikke. Det er da rigtig nok, at det er sundest for den enkelte og fællesskabet som sådan at tilgive, åh, ja, i Jesu Kristi navn. Men en intimitet og en tillid, der én gang på flokulvemanér er trådt under fode, opretter man altså ikke bare igen med et fingerknips.

Nogle gange synes den tunge, der tales med, at være så spaltet som en slanges, når den intolerance og udskamning, man selv just har været medspiller i, pludselig forvandler sig til et krav om tolerance, fordi man nu bliver bange for at miste den plads man troede sig sikret og ophøjet i flokken og nu ænser en frygt for at ende med at blive et offer for den nok så velkendte udskamning fra den selv samme før så berusende og hypnotiserende tidsånd, der nu langsomt men sikkert vender sig til sin egen modsætning.

'Det jeg særligt elsker ved Canada convoyen

det er den går på frihed og respekt på tværs af vaccinerede og uvaccinerede'

!

Den bevidste udgave af Woodstock, som forhåbentlig ikke lader sig afspore denne gang. Om end en diktators indefrysning af lønkontoer er så rigeligt til at vride armen rundt på de opsætsige.

Det er lidt med 'udskamning' som det er med satire. Når satiren (udskamningen) rettes mod overmagten, så er den sand mod sin egen ånd. Men når den rettes fra overmagten mod en minoritet, så er der tale om totalitaritet, som vi kan give mange navne, men virkningen er altid den samme: Tvang, Tvang og Tvang efterfulgt af Udslettelse, Henrettelse og Massegrave.

 

Mine refleksioner skyldes en konkret 'omfavning' fra en sådan vendekåbe; men for mig er det som pligtskyldig at skulle have fortsat et samkvem med en hustru, der har trådt intimitet og tillid under fode - og jeg må derfor takke nej, tak til en sådan for mig falsk og i virkeligheden egocentreret 'omfavnelse'. Jeg kaster ingen sten, men på tiltale er det min ret at sige nej, tak og trække en grænse. Jeg ved bedst, hvor meget jeg tåler og hvor spædt et kim min kristusbevidsthed endnu er.

 

Det der med grænsen - er i særlig grad vigtig; hvis vi ikke trækker sådan en grænse, så opstår der jo ikke nødvendigvis en bevidsthed om, at en sådan har været overtrådt. Så det er også en hjælp til måske at vågne lidt op omkring sin egen ageren i samfundssindets mølle.
 

:::

 


Ingen dag aner graven

eller ransager djævle eller guders guddommelige armod

bogens sider er havets bølger

som dine øjenlåg ruller på plads

men måske en ellers oldgammel grævling

i sin mørke hule mærker

den sidste glød fra en nedgående sol.

 

Jeg hører fx en fugls overskårne kald

ved togstationens bratte stop

og gedernes åbne munde

bliver solens laveste punkt

den natlige scenes bagvedliggende himmel

fuld af myriader

vi kalder dem stjerner

fordi de er levende væsener

vi kun kan svare med sang.
 

Saturday 11 February 2023

:::

 突然の雪

見知らぬ人に会う時間

熱々の味噌汁。
 

 

幸せは蝶

Dumhedens apostel

 


Mør som en lotusburger

bliver billedrammen ved at kime i svælget

de hårdt tilskårne citater

fordoblet til tornede pindsvineskjolde

gør ikke dine læber bløde

løgne får aldrig egetræet til at ranke dine ben

fuldt stop gør dig til bimlende bøje

i cisternesøens vuggende blæk

kreative triks kender hver sin fuge

nysende muler begynder ufrugtbart at skælve

lægemiddelbøgernes tabte milliarder

kysser hypokondrisk din pande

rådden frugt opfylder til fulde litanien

sid kølig som en statue

når ærten pustes imod dig

cykelhjelmen former din Brutushjerne

til tosseanstaltens evighedsvandring

kan du ikke bare finde

nogle spøgelser at skræmme

nu hvor koldkrigsfrøer

begynder at synge

om den skoldhede damp

og dine fingres march mod hals.

 


:::

 

Hvad drømte du under de hældende ege

på marken bag skellet mod bjergenes trøst

der var sort bag dig da du gik ud

de sværeste ord drev døgnet rundt

hamrede gennem sørgeslør

de samme sting som i arvæv og lyn

steg tilbage gennem afklippet græs

de elskendes tålmodige kronbladeflip

ned til høge og falkes loop

holdt du til stadighed en dør på klem

med håndtag modtagelige for mindste pust

råbte du fra det tyste sekundets lur

en remse besk som et oldenår

der var sort bag dig da du gik 

på marken bag skellet mod bjergenes trøst

drømte du under de hældende ege

den fred du havde fundet

før det var for sent.

 


Thursday 9 February 2023

Nordstream sabotagens bagmænd er vores gode naboer og vores såkaldt allierede?

Den internationalt berømmede amerikanske journalist Seymour Hersh, kendt for flere dybdeborende afsløringer af amerikanske internationale fadæser, har ved hjælp fra insider kilder afdækket, hvordan operation Nordstream gik for sig. Han afslører i nærværende artikel, hvordan operationen blev planlagt af U.S.A. i samarbejde med Norge, der tog aktiv del i realiseringen af sabotagen. Højtstående danske (og svenske) embedsmænd var orienterede i en grad, der angiveligt gjorde, at opmærksomheden kunne trækkes væk fra det faktiske hændelsesforløb. Jeg læser artiklen således, at det ikke kan udelukkes, at personer på regeringsniveau er meddelagtige i styringen af medierne bort fra et retvisende forløb. At de vidste, hvad der gik for sig, men at det, de vidste, var forskelligt fra det, de officielt ville kunne tilskrives at have fået fortalt.

"The Norwegians joined the Americans in insisting that some senior officials in Denmark and Sweden had to be briefed in general terms about possible diving activity in the area. In that way, someone higher up could intervene and keep a report out of the chain of command, thus insulating the pipeline operation. “What they were told and what they knew were purposely different,” the source told me."

Seymour Hersh artikel HER.
HER!

Wednesday 8 February 2023

Birgitte Baadegaard om WEF & DAVOS


Birgitte Baadegaard, Cand. Merc, forfatter og seniorkandidat ved Jung Institutet i København havde den syvende februar d.å. en lomme-analyse af ovenævnte fænomener WEF & DAVOS i Finans.dk under overskriften: Når politik og erhvervsliv blandes sammen, er demokratiet i fare.

HER.
 

Kursk intensiv

  

Søvnmuren dæmper sorgoceaner

intet våben er længere relevant

her holder vi ikke på røde striber

eller vejskilte slebet til små guillotiner

her er et andet kapløb i gang

vi står ansigt til ansigt

med nervesystemet

som har sit eget arkiv.

 

Telefoner kimer konstant på Guds kontor

alt vi bøjer os i støvet for

med masker Saharatømte

hvide celler bestiger

røde som skolopendre.

 

I et brus af ilt

lukker jernlungen sig

om døbefonden

er der mon så

flere livskræfter på kistebunden?


 


Tuesday 7 February 2023

:::Dødssprøjten gir dig

den ekstra DNA streng:

Dæmonernes dør. 

 

:::Du kunne ønske dig den sø døgnet tog

februar er goplernes sikreste scepter

byen udenfor landkort

huset du køber for kys

dagen ud af sin rygende pistol

sølvet strækker sig og bliver torden

helvede kan alligevel ikke vinde hver gang

egeskoven bærer vores ønsker

når alting er på et hængende hår

aldrig holder vi op med at vågne i skæve oaser

året tager dig under sin vinge

alle lader som om 

de sene ruiner står trukket op

isse med savlende krukke

bytter kørvel for svovlprædikantens bog

familiekameraet i gæstehuset

tager et billede hver gang I går

umuligt at se vibrationen

når alting er på et hængende hår

og livet er længere end et åndedrag.
  

Monday 6 February 2023

SwimmingpoolDe sene frydefulde længsler

borer sig labyrintiske

op gennem farvelotteriets væld

fossende flyder fra dit bryst

bølgernes sorte stregkoder

sender strøm gennem alle celler

efter endnu et svømmetag

stiger du op

luften pirrer din hud

og snapper efter

det der kunne dulme

efterladte flager i litermåls spiraler

drikker som af en kop

kroppens tiloversblevne dug.
  

Sunday 5 February 2023

RødAzukibønnens

mosede sødme fylder

honningglasset ud.

  

Miso

 


Prins Shotokus hest

fik kogte soyabønner

og Natto var skabt.
 

:::

 


Min computer er 

slet ikke bygget til

at rumme alt din

guddommelige energi. 

:::Bladene helt sorte

ikke kun på grund af sne

melbærrisene.
 

Arvæv

 


      Du bevæger musklerne

      og klær dig på

      du genkender lysets brydning


      gennem en rude

      duften af elskov

      ganske fortyndet


      dine bevægelser består

      af en lethedens afmagt

      som en enkel trækning


      før du forlader

      bunken af tøj

      du vristede fri. 


Saturday 4 February 2023

Hverdagssyn

 


      Under trappen venter moustachen

      Dørgrebets blanke messing

      Svunget i vilde spiraler

      Tyren hejst fra et højt stillads

      Ivrig med fråde i læbepelsen

      Ludderen prajer en taxa

      Ludderen krøller en seddel

      Indgangsdøren står altid åben

      Nogle benytter helst dén bag i

      Grønsagsmanden, ham den muslimske

      Sætter sin gulerod lidt i skyggen

      Vommen hænger som aldrig før

      Inde i porten stanken af pis

      Nat efter nat tar Tissemand ruten

      De små sorte damer er til salg

      Under en trappe hvor nogen er væltet

      Er pistolerne ladt og peger mod gulvet. 

Den Dunkle Digter

 

      Gardiner og geder vil klemme os sammen

      Elskendes læber skilles ad

      Over det grønne græs – Batailles øje

      Rygtet, stadig mere intenst

      Grusomme hænder i stemmens skælven.

 

      Tørvens hule

      Ruger et æg

      Af blodskam og tårer

      Kentaurmund suger termopis

      Latterens pisk for en puppe. 

Generalerne som driver tusindvis på flugt

 


     Generalerne som driver tusindvis på flugt siger:

      Dette er vores værk; vi skal beskytte de små.

 

      Men menneskene på flugt siger:

      Dette er generalernes værk ...

      Og de ved hvor mange lig som blev strøet på deres 

      vej.

      De har set med deres egne øjne. Set det ske.

 

      Men også generalerne har familie

      Også generalerne skal sove

      Også generalerne får drømme

      For dem gælder også loven.

 

      En dag skal de dø

      Og da står de nøgne i køen af dem som forbrød sig

      og de som uskyldigt

      måtte herfra. 


Haren

 


Haren kan springe hurtigt af sted; at den bevæger sig så hurtigt over en bakkekam kan være grunden til, at den i østen bliver associeret med månen og med frugtbarhed. Hvis man vil sige, at en kvinde virker lykkebringende, så siger man der: Du ligner en hare.

Det er jo også påskeharen, der maler påskeæggene med sin hale og triller dem ned ad regnbuen og gemmer dem i små reder på jorden; det får børnene fortalt, for at de kan have et billede af opstandelseskræfternes frugtbarhed. 

LøvfaldLarvefødder tumler

hen over mos og klatter af sne

vaccineret af sorg

med bjerge af gæld

oceanernes havfruer

proppet i samme kloak.


Den hysteriske ro bliver vant til

at sidde fastklemt i skakten

mennesker der stråler

mere end sædvanligt

løber sakramenterne forud

for de åbnede lugers ventende arme.


Alle ovne har travlt

med at brænde sedler

og er der en moder

med et blik fra sin øjenkrog

venter vi gerne

for ingen skal snydes for sit brusebad.


Lagt i cisterner

de skarpeste blade

som vil kunne besegle

tungernes tavshed.