Sunday 26 February 2023

Om Menneskerettighederne

 


Menneskerettighederne er ikke en universel statisk størrelse. Men en idé, som vi har fundet det nødvendigt at gøre til nedskrevne hensigtserklæringer på baggrund af de massivt voldsomme lidelser det meste af klodens befolkning synkront har gennemlidt.

 

Så længe der ikke er en neutral, objektiv og retfærdig verdensdomstol - som repræsenterer ALLE lande - hævet over særinteresser og lobbyisme. Samt et tilsvarende - med tilsvarende positivt udtrykte egenskaber - verdensmilitær og verdenspoliti. Så gives der ikke nogen egentlig - der til egnet - instans, der kan varetage, at hensigtserklæringerne gøres til  og overholdes som egentlige love.
 

No comments: