Wednesday 31 March 2010

* hvad sker der lige med anarkiet 1. maj. *

Tuesday 30 March 2010

"Vi er bellisblod" & "breve med en hare"

' ' '
Nye sonetter fra Simon Grotrian - i den smukt udstyrede og tilpas imaginært-udsyrede HØREKRANS med illustrationer af Leif Dræby. Isbn nr 978-87-91172-10-6
'
'
'
* De udviklingshæmmede samler rønnebærblade og vælter æbletræer med de bare næver sygeplejerskerne er gået i hi folk er holdt op med at købe franskbrød i Føtex fordi det er for dyrt hundene tøver og går så langsomt over vejen at de ikke kan undgå at blive ramt chaufførene har nedlagt arbejdet og al busdrift er indstillet de langtidsledige har størst erfaring med bare at gå. *

Sunday 28 March 2010

* Elefanterne gør enhver fremkaldelse unødvendig luften sitrer i den varme måde de altid tager afsked med et dansetrin ingen tyngde troede mulig. *

Friday 26 March 2010

*
Jeg vejer verdensbilleder, og ser, at de alle bekræfter hinanden; jeg trækker dig ind i billedet, og ser samtidigt, at alle verdensbilleder afkræfter hinanden.
*
* Mine nerver er moseslovens ædle sten. *

Thursday 25 March 2010

* Yngve syder bjerget. *

Wednesday 24 March 2010

* Månen er et sår. *

Tuesday 23 March 2010

* Jeg tror på at der findes en synsvinkel hvorudfra det jeg siger vil kunne forståes sådan som jeg mener det men jeg er ikke sikker. *

Monday 22 March 2010

* Ordet i en strube siger ikke skriften i sig selv før bevægelsen er genkendt som ekko af en lyd slået an. *

Thursday 18 March 2010

*
Op gennem den mødrene linje i min familie har der været en tradition for varselsdrømme, særligt manifest forud for fødsel (og til tider også død), hvor det for min mormors og oldemors vedkommende stadig var sådan, at de drømte ikke bare navnet på den undfangne - men til tider også fik besked om, hvad eller hvilken person vedkommende tidligere havde været. Dette kom jeg atter i tanker om, da jeg i dag læste følgende skrevet af Valentin Tomberg:
"Before the soul reaches the region of actuality, it descends through the regions of imagination, inspiration, and intuition. In the past, this descent was not always hidden from the parents' consciousness, and it will not always remain so in the future. In the past, the birth process could be experienced consciously even before it reached the physical world. The descending being was recognized in suprasensory world. Thus it became possible to give the new earthly being a true name. The name expressed the knowledge revealed in the suprasensory world through that descending being. In the future, this faculty will reappear - especially in the East."
*

Wednesday 17 March 2010

Nye Klang-digte:

* Klang-digte udkommet på forlaget E+ : kakt nimhe af Jesper Elving delfi lik af Jesper Elving og med Jesper Elving, Jonas Olesen & Sune TB Nielsen *

Tuesday 16 March 2010

*
+Jorden drikker
rummets vidder
()sluger hvirvlernes
/=)(=)()=)(jegløse tab.
*

Sunday 14 March 2010

*
Alt det røde blod
skal løbe som en kande
jeg blev ildblæst støv.
*

Saturday 13 March 2010

*
Registreringsnummer skal placeres så tæt på forstavnen som muligt... Bogstaver og tal skal være 10 cm høje, stregtykkelse minimum 1,5 cm. Farven på bogstaver og tal skal være i stærk kontrast til fartøjets skrog eller det emne, det påmales eller monteres på. Hvile, hellige hvile og fred over land. Jeg vil godt have, du rører ved mig. Tak! Klart. Posten nåede gennem driverne. Mange tak! Det er hårdt. De har sovet uroligt og talt i søvne alle sammen. Jeg har først fortalt dem det igår. Alle hans gaver er forblevet uåbnede - på nær én; det var en redningsvest, og klumpen i min hals er stor som den. Der er ikke noget, du kan gøre; livet går videre her i brombærbrønden. Fuglekors fra struben af en jordgranat. Lige over, tak. Vi har knaldet hinanden ind i årtiet. Og plukket slåen. Så lækkert. Rosenkål, batater, ris, feta og hytteost har vi nydt - samt cherry cola og 1883-øl. Men linen til nettet er kappet. Vi har skullet skifte selskab, men det funker ikke. Det nåede jeg lige at se. Forstår det godt. DR burde forlængst have gået ind og tilbudt at sikre siden. Ja. De har tidligere givet udtryk for interesse. Frosten bider. De lægger tæpper over jorden.
*

Thursday 11 March 2010

*
Hvis hvert nye opsyn
med fuglenes positioner
var endnu en nodelinje
skulle dette brev
spille dig en
vinget sonate.
*

Wednesday 10 March 2010

* Pavemental brosten med paraplyer vuggende under din jazzede stemme. =(? =(=( (=(= =(=( (=?) *

Tuesday 9 March 2010

Minimalstaten og det kommunale spøgelsesgilde

*
Den officielle begrundelse for kommunesammenlægningerne var jo, at der ville være administrative besparelser ved at gøre det. Den reelle begrundelse er, at det så er lettere at få ALT i kommunalt regi udliciteret eller privatiseret, da en kommune skal have en vis størrelse, før det er rigtigt interessant at byde ind med henblik på omkostningsniveauet og en i forhold til det tilpas rigelig indtjening. Men muligvis ligger der yderligere det ønske bag, at kommunerne på længere sigt nedlægges, og overgår til staten. Politikere fra regeringen og dens støtteparti har meget tidligt efter kommunalreformens indtræden været ude med ytringer om, at kommunerne kan blive sat under administration. Dette er et alvorligt anslag mod den demokratiske struktur; idet det lands- , udenrigs- og parti-politiske ikke tidligere har været en så overskyggende del af det kommunale selvstyre, som det formodentlig vil være det i statslig regi.
*

Kunstnere er ikke nødvendigvis abnorme afvigere, som ikke befinder sig rigtigt velforvarede i vores virkelige virkelighed

*
Kunstnerisk frihed er den frihed kunstnere har til at anskue, fremstille eller udtrykke virkeligheden i et kunstnerisk perspektiv, det kan være i form af at give det dagligdags et lille twist, sætte det ind i uvante rammer, give historien 'en krølle på halen' --- eller perspektivet kan antage en autonom værkshelhed i nyskabt form. Med den kunstneriske frihed står det altså til enhver tid kunstneren frit for til stadighed at forøge sit værk/sine værker med en merbetydning, man som beskuer ikke nødvendigvis på forhånd ville have kunnet forvente ud fra værkets umiddelbare eller tilsyneladende logik.
(=(
(/)=
(=)(
(=)=
/(==
()=
*()=
()=
*

Sunday 7 March 2010

* Du er de gule hænder nogen drukner i sit ansigt mens Kristus fæstnes til en sky. * *

Wednesday 3 March 2010

JORNS 96 års dag

*
[}]
[...]
[}]
"Det viste sig engang ved en tilfældig røntgenundersøgelse, at alle det hollandske landsholds fodboldspillere havde knogledeformationer, en svaghed, der måske netop havde drevet dem til at yde det overordentlige. Sådan mødes det bedste med det ringeste. Dette er næsten en regel. Derfor kan gode og ordentlige mennesker bogstaveligt talt aldrig yde noget overordentligt."
[}]
))(
{}[[}}{}A s g e r)( J o r n ))(( VÆRDI OG ØKONOMI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ http://www.museumjorn.dk/da/ *
*
Du kan kun læse skriften, fordi du allerede ved, hvad der står.
(=)
(=)
(=)
(=)
()=
(=)'
(=)
(=()
(=)
*

Tuesday 2 March 2010

* Kærlighed er vredens mission. *

Monday 1 March 2010

Gabrielvinge

*
Mariahovedets andagt over usået ager.
*