Sunday 29 May 2011

VOKALKOLA TIL MINIMALSTATEN

Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Her ender røven sit selvmord Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um her favoriserer kedelfornærmelsen sugeorgeler Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um og rister et lys over fumlefingre Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um evighedschecken oplever hudruder få tåreræblet vendt Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um det forkortede liv reder jernkogerens sårindlæg Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um biavlerens søenkesøvntræ lader os rigtig nok mærke Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um hvordan september ruger ørnehugst Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um hvor sten er snegles bryllupsklokke Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um vi klæder os i andre ønskesøer Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um for træer drikker sølvforniklet væske Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um og Eriphyle sender sin elskede over Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um jordmulden er et pennestrøg af skønhed Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um men tag os blot med ned under kødadressen Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um sænk det syge tov fra alt der tæsker kranieknogler Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um tænk på peberrodstærskelen med liturgisk længsel Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um de ternede vinger dypper lysbroer Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um og har hjemme i et læns af marmorblokke Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um endelig ødes faner sitrende bort Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um i det vi tar imod. Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um Pluto ni um

Saturday 28 May 2011

DEN REJSENDE SPEJLER SIG I SIN BAGAGE

Det er ikke godt for mennesket at være ene; jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham! Ansigtet stikker op af halsen Men jeg må sige det skær mig i hjertet for helten Odysseus, ham der så længe så langt fra sit hjem har døjet så bittert ude på øen der er som en navle på havoverfladen, øen bedækket med skov som et skægomkranset røvhul Chiron var Peleïdens, og jeg er Cupidos professor, begge to vilde af sind, med en gudinde til mor eller hodet er et sæt spille Da langt om længe tordenens rallen var dånet hen mellem de formørkede bjerge, forsamledes vi alle på dækket til en takkegudstjeneste, hvorunder jeg uværdige talte og takkede Gud for nådig frelse, idet jeg mindedes Davids ord i hans 18. psalme: Han udrakte sin hånd fra det høje, Han ventede mig, Han drog mig op af mange vande kort ud på bagsiden af sig Brystsvære Krager, med brede luffevinger, som jeg blæste ind i mørket selv hårtoppebelyst mødes Stormlyn blitzer kvalmt; jeg vil, jeg vil grænser i et punktum skuldrene Jeg må hellere spørge fru Grubach, hvad meningen er med at lade fremmede mennesker komme ind og forstyrre mig her trækker pikken sammen i en Jeg er på stranden på marken slipset sæbegejser pilfingret Hver nat ser jeg hesten tager afsked uden næse uden ansigt To trin nede løfter jeg gaderne som et tæppe over det flydende blod kroppen er den fede bjælke Som hvis jeg ikke havde sat mine forførelser ind under bordene til ingen verdens nytte over ansigtet ansigtet Hvorledes lærerne overhovedet nogen sinde havde held til at afsløre os på de bageste pladser og drage os frem af et mørke, der var større end det, jeg senere skulle synke hen i på Københavns Universitet, er mig den dag i dag en gåde hænger uden hals og dingler Hvordan kan jeg overhovdet trække vejret, når mine lunger er større end dette rum? røven godt i en kasket Nej, jeg bliver aldrig befriet for min søgen, aldrig duelig er gryden kroppen koger i. Jeg er tosset efter dig. Og tværs over sorte portrætter - af alle hans stolte drabanter - disse glemte ord: Jeg tror. Jeg forestiller mig altid dine indfald begyndte, hvor ordene her grænser tilfælles med kaos.

Sunday 22 May 2011

"Det eneste der trøster mig er, at de Radikale er med, og at selvsamme allerede har hentet nogle rigtige penge ved at skære i efterlønnen."
Men hvor er de 'rigtige penge'? Allerførst skal de (Staten) jo ud og låne milliarderne, for at kunne betale penge til de, der allerede nu ønsker deres indbetalte beløb udbetalt... mod at droppe efterlønnen - for de indbetalte finanser er nemlig ALLEREDE forbrugt. Så de 'rigtige' penge eksisterer ikke, men andre allerede forbrugte penge skal rigtig nok ud og lånes!
Ergo er de 'rigtige' penge alene fremtidsmusik, eller om man vil pt. 'fugle på taget'.
Der er ikke tale om en fremtidig indtægt; der er tale om en mulig fremtidig besparelse. Hvad der der oveni måtte komme af fremtidig indtægt via øgede skatteindtægter på det ønskede senior-merarbejde er for nuværende gisninger. Den fremtidige besparelse må også være betinget af, at senior-årgangene virkeligt er eller kommer i arbejde. Og som det ser ud nu, hvor en stor del af de, der er gået på efterløn, netop er arbejdsløse forinden.
Ja, det var rigtig nok argumentet i sin tid - for indførelsen af en efterlønsordning: at de ældre ikke skulle optage arbejdspladser for de yngre arbejdsløse årgange. Så der er og var naturligvis aldrig tale om at bringe så mange som muligt på passiv forsørgelse, målet var, at de unge ikke skulle gå ledige. Det gør jo så en hel del unge fra forskellige faggrupper desværre ligegodt netop i dag, så det ser ikke ud til at efterlønsordningen har haft den store altafgørende indflydelse på lige netop dét. Men jeg vil stadig væk mene at efterlønsbesparelsen er et regnestykke med visse ukendte faktore. Økonomer er i det hele taget de dårligste til at spå om fremtiden. Førtidspension har iø til hver en tid som én af forudsætningerne krævet lægeattest. Men det har ikke været lægens rolle at sidde med den endelige afgørelse. Får lægerne den rolle i en Seniorførtidspensions-ordning? Eller er reformen ikke netop endnu en smart måde at losse endnu flere byrder over på den kommunale forvaltning!
Nu var det jo heller ikke alle kvinder, der på én gang kom ud på arbejdsmarkedet med den ligestilling, der sidst i tredserne og begyndelsen af halvfjerderne blev søsat. Men da min mor iø netop den gang trådte ind i et lønarbejde, blev min far usjovt nok kort tid efter arbejdsløs. Og det var han bestemt ikke ene om. Et markedsøkonomisk samfund er jo netop betinget af, at lønningerne holdes på et profitmaksimerende lavt stade i kraft af, at arbejdsledigheden ikke bør ligge under et bestemt niveau. Også derfor giver det naturligvis stor mening at beholde folk så længe som muligt i et tilknytningsforhold til arbejdsmarkedet.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Min høne hedder Aftenkælder OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Min høne hedder Tungen Tæt På Ild. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Albert Dams Eg:


Konditor Mose i Midterp: 
TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV Hans kastede sit TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV fjernsyn ud fra femte sal. TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV Det var en faldskærm. TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV

Tuesday 17 May 2011

"Osama bin Laden billedet, som var manipuleret, så han så ud til at have været skudt i hovedet, var baseret på et andet billede. Hvordan kunne det ske? Og hvorfor har det ikke konsekvenser efterfølgende? Jeg spekulerer bare på, hvad fanden der virkelig foregår. Jeg ved eet, og det er, at hegemonien nu kan slippe afsted med påstande, uden at bevise noget (vi har stadig ikke set bevis på at Osama bin Laden blev angrebet og dræbt for nylig). Og alligevel godtager ALLE påstanden som sandheden. UDEN ET ENESTE BEVIS" Rune Hjelm 17. maj 2011 kl. 19:26 på Information.dk

Monday 16 May 2011

bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Insektbilen folder sine krøllede vinger bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ en motor af bier gennem kølerhjelmens front. bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Saturday 14 May 2011

Man bliver fuldt intergreret i den samme grad, man får mulighed for at udvikle og udfolde sit hele potentiale. Den, der mener, at dette ikke gælder for det individ, der bryder loven, bør læse Vagn Predbjørn Jensens roman Frosten i hjertet, som hovedsageligt bygger på den dødsdømte Ole Kollerøds efterladte dagbog, samt biografiske noter om digter og underviser ved Sorø Akademi Carsten Hauch.

Friday 13 May 2011

MRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMR MRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMR MRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMR Skriget var ikke og MRMRMRMRMRMRMRMRMRMR langt fra nok MRMRMRMRMRMRMRMRMRMR brostenene stadig MRMRMRMRMRMRMRMRMRMR tungt over hver paraply MRMRMRMRMRMRMRMRMRMR uanset. MRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMR MRMRMMRMRMRMRMRMRMRMRMRMMRMRMRMR MRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMR

Saturday 7 May 2011

Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin Laden Usama Bin La Bin La ... havde han allerede været død i godt 9 år, da de "skød" "ham"? UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Tuesday 3 May 2011

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Bagefter ved undervandsguden EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE intet af det vrøvl EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE en dødelig sygdom lader øde EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE et hus elsker den dømtes latter EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE og kvitterer med svømmetur EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE de lyse nætter EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE søvrinske læber glider togene knoer EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE lårbenet stikker kedler ud EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE stederne falder mig kært EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE en ren anatomi skåret til søjle EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE jeg er min dukkes elektriske kældersnigøje EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE regenten over andre stier EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE træerne hvælver store porte EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE over hinandens kileskrift EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE to elegante floder i slalom EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE er det stunt, de peger ud. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE