Friday 22 July 2016

:

Biografien er dit jeg. Eller bevidsthed om biografi sliber væggene ned omkring dit jeg. Og når slibearbejdet er til ende, ser du at hele aktiviteten har dækket over noget, der ikke er der, noget, der er der, hvergang du identificerer dig med et jeg, hver gang du siger, jeg gjorde, jeg tænkte, jeg husker, jeg husker, at jeg var til. Biografien ender - i mit jeg er her ikke længere til at huske, at jeg var til.Sunday 17 July 2016

Johnny Larsen om Brexit og mediernes løgnagtighed:


Som om vi intet vidste:

Folk i Låsby gik forleden aften i fakkeloptog for at mindes deres to dræbte indbyggere, som var blevet slået til døde med knytnæve- og økseslag af deres egen søn. Drabsmanden, der er tidligere Kosovo udsending, nægter sig skyldig, og påstår, at han handlede i nødværge. Forældrene havde i årevis forsøgt at råbe myndighederne op, for at få hjælp til det traume, som de fandt deres søn i efter krigsdeltagelsen.

Nu kommer forskellige eksperter så frem i medierne og siger, at man den gang under Balkan urolighederne ikke var klar over, hvor svært det kunne blive for de udsendte landsmænd.

Men hvordan hænger sådanne udtalelser sammen med, at Traumecenteret og Center for Torturofre af den selv samme mand, der ledte os ud i to angrebskrige, blev nedlagt. På hvilket grundlag blev nedlæggelsen sat i værk? Og hvordan kan nogen overhovedet komme med den vanvittige påstand, at vi ingenting vidste, hvorfor skulle et traumecenter og et center for torturofre ellers i sin tid overhovedet være blevet etableret?


Friday 15 July 2016

LASTBIL:

Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg
Lastet med sorg

Lastet med sorg


Thursday 14 July 2016

SOM AT DELE EN DÅRLIG RØDVIN FRA ET FADØLSANLÆG FULD AF GYLLE:
         HER:
Et hjælpeløst skrig:
Motivet kan med et snuptag spoles ind under titlen Et hjælpeløst skrig på et udpint arbejdsMARKed, og derved være top-aktuelt:

Sort Arbejde
Hvis politikerne virkelig ønsker at komme sort arbejde til livs, kunne de gøre det med en noget nær 100% dækning - ved helt enkelt at gøre al betaling udelukkende elektronisk. Når pengene som materiel forekomst fases ud og al betaling foregår via det allerede etablerede dan-kort-system, så er al handel og aflønning registreret og ingen vil på nogen som helst måde kunne snyde sig uden om en sådan regestration. Sort arbejde som fænomen vil da kun kunne forekomme som udveksling af naturalier eller udveksling af arbejdskraft, hvilket er svært at veksle til noget andet, og svært at flytte ud af landet og sætte i et skattely, især hvis afskaffelsen af det fysiske penge-system også afskaffes i resten af verden.

Rørdrum
Sammensmeltningen af vision og onomatopoietikon fortæller her at hørelsen er mindst ligeværdig med synet, når det gælder om at opdage og lokalisere rørdrummen live i naturlige omgivelser:


Friday 8 July 2016

Brexit og Invasionen af Irak:Alle, der har så travlt med at pege fingre af England for deres Brexit og kalde flertals beslutningen for taget af en dumpkopfbefolkning, skulle hellere se op til det engelske demokrati, der tillader en kritisk gennemgang af egne beslutninger med så vidt rækkende konsekvenser som invasionen i Irak. Det såkaldte demokrati vi bryster os af i Danmark blegner ihvertfald hundredefirs grader ved siden af det britiske.

Wednesday 6 July 2016

Verdens ældste bibliotek:"Ved udgravninger af oldtidsbyen Knossos på Kreta har man fundet verdens ældste spor af arkivrum, hvor man har opbevaret samlinger af ler- og stentavler. Arkæologerne daterer fundene helt tilbage til år 6000 f.Kr. I byen Nippur i det nuværende Irak viser ruinerne af et 5000 år gammelt babylonsk tempel, at der har været et lignende arkivrum.
Det bedst kendte bibliotek i oldtiden er dog biblioteket i Alexandria i Egypten. Det blev grundlagt omkring år 280 f.Kr. af grækerne og makedonerne, der havde den politiske magt i Middelhavsområdet på det tidspunkt. Med op mod 500.000 værker var biblioteket et kraftcenter for viden, og græske videnskabsmænd som Archimedes og Euclid har haft deres gang på biblioteket. Digtere var også tilknyttet stedet, og skriftkloge var ansat til at kopiere skriftruller. På grund af det omfattende kopieringsarbejde, som foregik på biblioteket, har den græske antikke litteratur overlevet til i dag.
Omkring år 400 e.Kr. brændte biblioteket, og det blev aldrig opført igen. Kristne biskopper stod angiveligt bag ødelæggelsen. Biblioteket var en torn i øjet på den kristne kirke, der anså stedets skrifter som hedensk materiale."

Kilde: faktalink.dk : her 

Eurocentrisme versus arabisme

I 800-tallet var det i høj grad den arabiske verden, der tog teten på videnskabsfronten. Dengang kunne du læse bøger om historie af folk som Ibn al-Nadin, om matematik af folk som Abd al-Hamid ibn Turk og Al-Khwarizmi eller om politik, astronomi, landbrug, botanik og filosofi af tænkere som Ibn Qutaybah Philip Sampson


De er vel for dig også en slags klassikere går jeg ud fra; andet og mere er i sig selv interessant, og jeg vil ikke tvivle på, at det andet og mere er noget, man kan tage ved lære af. Hvilket jo rent faktisk også er sket. Når Aristoteles' tanker så let kunne optages af de arabiske tænkere, tyder det jo på, at tænkningen er universel, og det er naturligvis banalt at skrive det, og jeg som europæer tillægger sandsynligvis det følgende opridsede forhold en større rolle end en araber vil gøre.  Pga Aristoteles' skrifter er den arabiske tænkning, altså den arabiske måde at tænke på nået ind i europæisk åndskultur. Mange forhold, ord og tænkemåder og matematiske forhold var jo ikke så ubesværet kommet til Europa, hvis ikke Aristoteles' skrifter var blevet bragt med og oversat - for senere, da skrifterne på originalsproget på det nærmeste var udslettet, at vende tilbage - nu oversat tilbage fra de arabiske oversættelser og tolkninger. Den arabiske tænkning på sine udelukkende egne betingelser og vilkår har nok haft betydeligt meget sværere ved at nå frem her til; deri ligger der ikke kun en åndskamp, selvom jeg tror, at det er det vigtigste omdrejningspunkt, og det er jo svært foreneligt med overbevisningen om, at tænkningen er universel.

Tuesday 5 July 2016

Religion og bevidsthedsudvikling

Den der undres over, at en muslim kan spise svinekød, bør lige vel undre sig over, at en kristen kan, for [...] i biblen står der, at ingen troende bør spise af klovbærende dyr... jeg undlader her ordet 'også', da kronologien nu engang er sådan, at koranen er skrevet efter biblen, og endda i nogle henseender fremstår, som om den er skrevet af efter biblen.


Men når Latifa Ljørring skriver, at religion generelt forbyder brugen af forstand, så er det jo ikke sandt. Jødedommen og dele af kristendommen problematisere ganske vist forstanden, det ligger i selve skabelsesberetningens paradisfortælling, hvor det belyses, at det koster noget for mennesket, at udvikle sin forstand, men de to testamenter viser netop en bevidsthedsudvikling, hvor det, der mistes ved at vinde forstand, udvikles hen mod en erkendelse af det, der er mistet, og hvordan det mistede kan re-etableres på et andet niveau. Jeg mener ikke, at forbud mod udvikling af forstand er en generel karakteristik for kristendom eller buddhisme, omend man helt sikkert kan finde fanatiske grene indenfor kristendommen, som har dette som sin doktrin.

MAGNET FOR NULMANGEN FLORTUN GAFLET NU MOR GLAM FOR UNG NATMOREL  GLAM FOR LET REGNATFLOM LAM RUNETOGFONT GLAM GAFLET ORNAMENTFUGL:


Mere perfekt end
et jeg hænger og dingler
i galgeklokken:

Tonen ringer dig
op fra intethedens mor
fuld af cellesavn:Monday 4 July 2016

Naturens horisontale barmhjertighed er øjeblikkelig aflivning på stedet.

Undtaget herfra er det universelle indslag af moderenergi.Friday 1 July 2016

...

Majroerne kan sagtens
pandekagekvoten når  
aldrig mine anarkistiske  jydeknæ
tusmørkesky mørk flygtningelejr
hver gang I trækker pigge ud af et had I
aldrig rigtig tog ansvar for
åh, elskende
ja østjyske gyngestativ           
skød hjemsøgt  op over begge jydeknæ
haleben hjemsøgt  jagtsti vokser

syge ynk syge jakke  
majroen op ad rygraden til den lukkede
aldrig syv  
vægtvogtere  og aldrig syg
syge syge morder jeg sov næppe ind i bamsen
jeg øjner aldrig bødlens jagtsyn
den afskyelige snemand blev din vikar
aldrig de småmønter jeg rakte
skød hjemsøgt op over begge jydeknæ
haleben hjemsøgt jagtstien vokser


syge syge morder jeg sov næppe ind i bamsen
syv våben pynter syv ynkelige patroner
syv småmønter jeg rakte
skød hjemsøgt op over begge jydeknæ
haleben hjemsøgt  jagtstien voksersænk syv øksehug
i en blindgyde af knagerække
sænk bamseparaden
majroerne kan bringe dig i jydeknæ
skød hjemsøgt  op over begge jydeknæ
haleben hjemsøgt jagtstien vokser.
...