Thursday 14 July 2016

Sort Arbejde
Hvis politikerne virkelig ønsker at komme sort arbejde til livs, kunne de gøre det med en noget nær 100% dækning - ved helt enkelt at gøre al betaling udelukkende elektronisk. Når pengene som materiel forekomst fases ud og al betaling foregår via det allerede etablerede dan-kort-system, så er al handel og aflønning registreret og ingen vil på nogen som helst måde kunne snyde sig uden om en sådan regestration. Sort arbejde som fænomen vil da kun kunne forekomme som udveksling af naturalier eller udveksling af arbejdskraft, hvilket er svært at veksle til noget andet, og svært at flytte ud af landet og sætte i et skattely, især hvis afskaffelsen af det fysiske penge-system også afskaffes i resten af verden.

No comments: