Tuesday 5 July 2016

Religion og bevidsthedsudvikling

Den der undres over, at en muslim kan spise svinekød, bør lige vel undre sig over, at en kristen kan, for [...] i biblen står der, at ingen troende bør spise af klovbærende dyr... jeg undlader her ordet 'også', da kronologien nu engang er sådan, at koranen er skrevet efter biblen, og endda i nogle henseender fremstår, som om den er skrevet af efter biblen.


Men når Latifa Ljørring skriver, at religion generelt forbyder brugen af forstand, så er det jo ikke sandt. Jødedommen og dele af kristendommen problematisere ganske vist forstanden, det ligger i selve skabelsesberetningens paradisfortælling, hvor det belyses, at det koster noget for mennesket, at udvikle sin forstand, men de to testamenter viser netop en bevidsthedsudvikling, hvor det, der mistes ved at vinde forstand, udvikles hen mod en erkendelse af det, der er mistet, og hvordan det mistede kan re-etableres på et andet niveau. Jeg mener ikke, at forbud mod udvikling af forstand er en generel karakteristik for kristendom eller buddhisme, omend man helt sikkert kan finde fanatiske grene indenfor kristendommen, som har dette som sin doktrin.

No comments: