Monday 31 March 2008

* "Hi Hi det kilder i mit hår, for jeg har vasket det med kildevand hi hi." Cia Solrun 3 år

Wednesday 26 March 2008

Hjortefod

* Er du arbejdsfri, og har måske fået ansættelse et sted, hvor du skal starte om 14 dage? Så vil det nok være en god idé at sende kopi af alle dine lovpligtige ansøgninger til bureaukratiets arne = Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K. Husk at adresser specielt til Claus Hjort Frederiksen. Du kan gøre det enten ved regulær post, hvilket jeg anser for bedst, da det nu engang er bedst at stå med lorten i hjortens egen hånd; men har du ikke lige et frimærke ved hånden kan du jo også sende pr. e-mail, send til: chf@bm.dk - så er du en god lovlydig borger, der gør mere end sin pligt, ikke sandt. & Beskæftigelsesministeriet må naturligvis give dig et regulært svar, så fremt det er påkrævet, eller som minimum sende en kvittering for modtagelsen, så du kan vide at din dokumentation vitterligt er nået frem til rette vedkommende. Hvis du sender kopi af dine 4 ugentlige ansøgninger, bliver det 8 i alt; og hvis der sidder andre i en situation noget lignende din, så kan det nok blive til rigtig mange henvendelser. Beskæftigelsesministeriet skulle jo gerne have den korrekte up-to-date dokumentation for at du og alle andre lige til det sidste vitterligt søger med lys og lygte efter det I allerede har fået. Så bliver der også brug for flere hænder i Beskæftigelsesministeriet, hvorved der kan lægges flere administrative kontrolforanstaltninger over på fagforeningerne, for hvor er de medlemmer henne, ja, hvor er de henne, når nu Beskæftigelsesministeriet har brug for flere afrevne hænder der henne. Og så kan vi vel også snart få nedlagt fagforeningerne, ligesom kommunerne, der jo heller ikke magter opgaverne; se bare hvor tosset de har administreret kommunalreformen, og hvor lidt de kan finde ud af at forblive indenfor spændetrøjen. Det er tid, hvor alle foranstaltninger må sættes ind på dette ene endgyldige mål - tidligere kaldet MINIMALSTATEN - men her blot benævnt Reformgevinst. *

kofoden

"Vi ser med stor alvor på sagen i DSU, og vi har håndteret sagen meget seriøst" [...] " Jeppe Kofod har sat sine ben på et DSU-kursus for sidste gang". Jacob Bjerregaard citeret i Nyhedsavisen 26. marts 2008. Lyder lidt som om formanden for DSU ønsker græsgangene på egne hænder, at det mere handler om, at han personligt bliver forurettet over DSU-spidserne ikke selv har monopol på "kødmarkedet"? Forurettelsen kommer jo alene i stand i kraft af DSU-formanden. NB! Paragraf 223, stk. 2 synes i denne og mange andre forbindelser yderst problematisk. Ligesom det også kan være problematisk at indlede et forhold til et menneske der aldersmæssigt er så tæt på barnealderen. Men hvem forfører egentlig hvem. & hvad er 19 år for to der virkelig elsker hinanden. Tænker man imidlertid partitaktisk og fremtidssikret, så kunne sagen naturligvis skade partiet i langt højere grad, om den pt. femten år unge pige eller hendes forældre på et senere fremskredet tidspunkt offentligt påtager sig en offerrolle, de pt. kun i kraft af DSU-formandens initiativ indirekte er påberåbt. Det ovenstående citerede tyder, for mig, imidlertid på, at det ikke alene kan dreje sig om partitaktik, og måske mere drejer sig om fremtidssikring i en helt anden og mere lokalfestlig betydning.
' The picture slipped away from the pillow only the I is the keyhole to the keyhole eye. '

Monday 24 March 2008

* Du lægger stenen mod din hud hører hunden kalde Den store hånd i solens stråler mørkeblå som vand Tæt mod huden i en sten fortids brud som var det nu De bedste billeder er altid Og stenene lyser som blinkende kors en stjernehær som søjler gennem altet. *
* Mennesket er Guds alfabeta. *

Thursday 20 March 2008

* Tal skrevet med store bogstaver under en udbrændt bil. *

Tuesday 18 March 2008

' Aggressionskuglen ruler henover religionsørkenen kommer der mon til at spire religiøsitet op i dens kølvand. '
' Han glider op til mikrofonen som fisk formet af glasstykker der når deres størkningspunkt og snapper efter luft. '

Friday 14 March 2008

' Jeg lå under det blå hjulnav som blev ved med at dreje vognen flyttede sig en anelse og donkraften faldt sådan var jeg indstøbt som insekter i rav og vidste at kun min fantasi kunne ændre det faktum at min hals ville blive gravplads for hoved og krop det sted hvorfra jeg kunne udsige hvad jeg ville blive og hvad jeg ikke længere var. '
Mine øjne sidder her alt andet er noget jeg har set.

Monday 10 March 2008

Sådan opnås de mest nøjagtige resultater:

"Apparatet skal holdes vandret i forhold til jordoverfladen og ikke i vinkelstillingen er dinglende fra tøjet. De faktorer, der kan medføre unøjagtig skridttælling, omfatter slæbende gang, brug af sandaler og gang i uens tempo. Husk, at holde etuiet lukket, når det ikke er i brug." Maxfit Silver, Made in China

Sunday 9 March 2008

kommentarkommentar

Mette Moestrup havde d. 6. marts d.å. en kommentar i Information indeholdende oplysninger om bl.a. Forfatterskolens forestående studietur til Grønland, afrejse 24. april. Moestrup skriver endvidere for helt egen regning: "Jeg tror på muligheden af at arbejde selvkritisk med sit blik på den såkaldte 'anden' - uden at blive så berøringsangst, at man tier. ("I believe a writer is responsible even for what he does not write", som Edmund Jabès siger)." Men forunderligt nok er det også samme Jabès, der skriver, at 'alle bogstaver danner fraværet./Således er Gud barn af Sit Navn.' Hvilket jeg straks, da jeg læste det, fik lyst til at lave om til: Alle bogstaver danner mennesket. Således er mennesket barn af Gud. Moestrup afslutter sin kommentar med at skrive: "Hvad eleverne på Forfatterskolen og de unge, grønlandske forfattere får ud [af] besøget i Nuuk, ja, det hverken kan eller vil jeg som lærer forsøge at kontrollere eller spå om. Det må fremtiden vise." Til dette udsagn kunne passende stå endnu et citat fra Jabés, nemlig: "I try to keep that material as long as possible in a state of chaos at the book's very threshold, so that the reader too may witness the birth of the work." I hvert fald må det vel ligge i sagens natur, at fortsættelse følger, således at Informations læsere får indblik i, hvordan Grønland ('s forfattere) ser på Forfatterskolen ('s elever+lærer) - og omvendt.

Tuesday 4 March 2008

' I dag ville min far være blevet 75, om ikke Rand- ers og dens regnskovslianer. Eller blåt nylon tov og et ur stillet tilbage og lagt ned i skuffen med møtrikker. Sådan gik 33 år, og nu vræler du igen. '
Hun kan se de andres jeg; der er fire i alt. Hun tegner dem på et stykke papir. Jeg er muligvis det højre bagben eller også er jeg cirklen med regnbuen indeni. Hun drømmer sig ind i alle fire lemmer og bevæger sig hurtigere end en sky under storm. Måske er hun også i stand til at se sig selv helt abstrakt; så er hun en klode jeg aldrig skulle betræde. Hvordan kan jeg være far til så præcist et planetsystem.

Monday 3 March 2008

TILTER

De som er lige og bare søkeder sig i den gamle bidekøter har vi pluskæbede høj pik ærmets vid spiller en skede spiler en skede en fjerplet er svær til jords og sådan går kjortlen ilde i murafdelingsbræk det er fra æsken en af de ældste letter sine banklån der er ingen mulegaranti de bærer alene tryneeffekten med afgang til Iran med mulmet gør hylden sig med dun med dun gav de mig et fint skrig ifølge aftale er bryg ligklæde kætteren bærer stigen ud i blæst med ild i sin tak anklerne æder F1 jeg oversætter næsten rust til tåge det er én familie i gammel tegnegæld Hamlet tog en hel svelle og svingede den din alder trækker i nogen i rækken til himmels der var arp på hikket ord vil en gletscher tegl kan falde til baghoved isner.
Tillykke til Naja Marie Aidt med litteraturprisen fra Nordisk Råd; den har hun og hendes Bavian vel fortjent. Det siger jeg, selvom jeg kun har stiftet bekendstskab med en enkelt af samlingens noveller. Oplæst af originalen. På Metrobar og hvornår var det nu det var. Mit motto som læser af digtsamlinger er er der bare ét digt, der går lige ind og siger mig noget eller sætter noget i mig på fjernsyn/nærsyn blikstille bum, så er det hele samlingen værd; har aldrig tænkt over om det samme gælder for novellesamlinger, så det gør det så måske ikke; til gengæld har jeg bare ved nævnte oplæsningsseance fået indtryk af en novellist med godt greb om sit stof og virkemidler og humor og fart og hatten af og alt.