Sunday 26 April 2020

Menneskehedens skillevej
Menneskeheden er kommet til en skillevej. Hver enkelt menneske må nu vælge, om det vil åbne sig for den fjerde, femte, sjete og syvende dimension. Eller om det vil cementere sin frygt i den tredje dimension og blive stående tilbage i den gamle verden, slavebundet til modstandskræfternes regime.

Saturday 25 April 2020

:::
Solens stråler kalder opvasken
sit bryst
endnu har ingen sneget dem
ud af træernes kroner
de sarte knopper vil
eksplodere for de violette
skyer vender tilbage
til sine hemmelige dage
og det menneske
bliver aldrig sin elskedes hund
i hjertet.:::
En svane mod tårnet
er slangens reb i himlen
af fløjt Gud
i hvirvlerne kalder.:::

Danza nell invisibile l'invisibile
Danza nel tuo cuore
Danza libera e fluida
Danza l l'essenziale

P.Danzico

Friday 24 April 2020

Det helt centrale spørgsmål:
Alle raske mennesker fortsætter bedst med at være raske, ved hele tiden at kunne immunisere sig. Udkommet af den modsatte strategi har som sin underlægningsmusik spørgsmålet: HVOR MEGEN FRIHED ER VI I STAND TIL AT TAGE FRA DIG, SÅ DU STADIG FINDER DIG I OG ACCEPTERER, AT VI GØR DET.

Proportioner

Hver gang du krydser en af Danmark store broer, krydser du hen over det faktum, at der for hver bro, man bygger, kalkuleres et vist antal døde som resultat af arbejdet med at bygge broen. Det kan fx være et tal på 9 mennesker - og beregningerne holder som regel desværre stik. Vi tillader altså at 9 mennesker dør som den pris vi betaler for at kunne køre henover en bro. Selv fagforeningerne acceptere dette som et grundvilkår. Vel kan du indvende - men det smitter ikke, nej, men vi accepterer det for HVER ENESTE STORE BRO, der bliver bygget. For at landsdelene så at sige kan kramme hinanden. Ligesom vi accepterer, at der hvert år dør et sted mellem flere hundrede til to tusinde otte og hundrede mennesker af forskellige såkaldte almindelige sæson influenzaer. Der er endda døde et anseeligt antal helt små børn grundet sæson influenzaer. Hvorfor blev landet ikke lukket ned, når hver sæson nærmede sig, informationen fra SSI var jo gennem mange år fuld tilgængelig.
Men det helt store spørgsmål er - når nu næsten alle politikere er enige om, at der skal gøres noget for klodens klima, hvorfor har vi så ikke for længst lukket alle forurenende aktiviteter ned i lange perioder. Vi kan jo godt. Det har vi lige set. (Hvad følgerne så bliver for menneskeheden, ved vi ikke endnu - men for jordkloden er det foreløbig kun et plus, for jordkloden er vi ikke meget andet at regne end klodevæsenets vira).

:::
Inde bag alt det onde
kommer Kristus til syne
i lejrene kysser han
de tortureredes øjenlåg
selve jordens kerne
stråler fra hans ånd
alle gitrene spændt om kloden
sprænger han
med sin hærskares silkevinger.Thursday 23 April 2020

21 oplevelser af verden:


 1. Jordkloden er et levende væsen.
 2. Solen er et levende væsen.
 3. Et stykke af solen er jordklodens kerne.
 4. Månen er et asylcenter for statsløse væsener og eftersidningslokalitet for Coronas Vidner. Månen trækker i havet og en del af Coronas Vidner var i deres tidligere liv romerske legionære, der forfulgte Jesu disciple.
 5. Et stykke af månen er inde i jorden.
 6. Det er et stykke af månen, der kalder havet tilbage til sine kilder.
 7. Jordens kilder er klode-øjne, der løber i vand.
 8. For at kunne se solen gennem jordskorpen skal man have gået så meget ondt i gennem først.
 9. Hvalernes sang er en slags fuglefrø i det øjeblik de begynder at spire.
 10. Både solen og månen længes efter at komme hjem til sig selv. Og hinanden.
 11. Solen har en tvilling.
 12. Når den ene er ude, er den anden inde.
 13. Solen er eventyret om Tornerose.
 14. Alle stjernerne er lige så langt fra hinanden som atomerne i en sten. De bevæger sig lige så hurtigt eller lige så langsomt - alt efter perspektiv. Du kan stikke din hånd ind igennem en sten. Men pas på med dét, hvis du ikke vil have et ophold på Sct. Hans med deraf følgende tyskerhjelm. Af bly.
 15. Når du ser en kat på en blomstereng og nattehimlens stjerner ved højlys dag, så ved du, at du er inde i et musikstykke af Henrik S. Holck.
 16. Vi har set, at verden kan blive oplyst, derfor går vi ud fra, at solen findes.
 17. Det 21. århundredes kraftige storme er universets sommerfuglesuk.
 18. Menneskeheden var i sin urbegyndelse én eneste brombærformet planet. Brombærplanetens overflade bestod udelukkende af menneskenes udadvendte fødder. Atmosfæren rundt om brombærplaneten bestod af regnbuer. Der var lige så mange regnbuer, som der senere blev individuelle mennesker.
 19. Universet er et levende væsen.
 20. Menneskene er jordklodens vira.
 21. Men menneskene er også andet end det. Vi hjælper med at udbygge et nervesystem for kloden.
  Monday 20 April 2020

  T.R.:AUM  Vi var inde i maskinrummet vi betragtede de små ændringer der hele tiden skete vi klappede hunden hunden var ikke død den slappede bare rigtig godt af inde i maskinrummet hvor hjerteslagene kørte på dobbelt destortion og bølgerne af bas gav os tomhedens ro alle de små ændringer som hele tiden skete klappede os inde i maskinrummet vi betragtede at de klappede og tonerne holdt aldrig op blev aldrig afbrudt men fortsatte bare hele tiden skete vi inde i maskinrummet hvor ekkoet af vores åndedrag blev forstærket i det uendelige som en flodbølge der var over os og blev et himmelrum af små ændringer inde i maskinrummet var vi og de små ændringer fik os til at glemme alt om hvordan vi i virkeligheden hele tiden døde med små ændringer trådte vi ind i et andet universelv inde i maskinrummet som var en færge af lyd og elektriske impulser vi red på tonerne og var selv den lyd vi betragtede de små ændringer var livet selv som det voksede ud af os vores lunger slap billeder ud i æteren vi alle kunne dele med hinanden vi kravlede op af hvert billedes stærke lianer vores lunger var efeuens lattermilde glæde ved spurvenes pludren det var de små ændringer som hele tiden sker i bikager sad vi i ankler til knæene og lod rummene synge igennem os vi var et med alle væsener alle væsener var et med os gennem vores åndedrag delte vi skæbne med alt.


   

  Saturday 18 April 2020

  ...

  JEG ER INGEN SORTEKUNSTNER
  JEG ER INGEN SORTEKUNSTNER
  JEG ER INGEN SORTEKUNSTNER
  betragt det som en dur-akkord:  Det ligner mine hænder
  Det ligner mine hænder
  der kommer ud af det blå
  imens ordene kommer haltende
  med en egen gentagen skønhed.

  Det ligner mine hænder
  som de borer sig ind i skyernes hvide lagen
  ud af alt det blå
  du stirrer ind i gennem mine øjne.

  Det ligner mine hænder

  med springfloder fossende
  uden på huden
  imens fingrene 
  holder fast i den drøm, du er.  Tuesday 14 April 2020

  Om frihed knægtes til fordel for sikkerhed, mistes begge dele.
  Hvert enkelt menneske er sin egen skæbnes første forudsætning. Det er derfor rigtigt at sige, at menneskene kun frivilligt og i frihed opfylder deres formål. For der er en plan; der er et højere formål. Modstandsmagter mimer denne plan, således at mange vil kunne forveksle dette med deres højere formål. Du vil kunne kende forskellen på det højere formål og det der blot mimer det, ved graden af din frihed. Mister du din frihed gradvis stykke for stykke ved at underlægge dig det du for en stund forledes til at opleve som et højere formål, er det modstandskræfternes formål, du tjener.

  Du kan nu spørge, hvorfor mimer modstandsmagterne et formål, de vel ingenlunde kan fatte det fulde omfang af. Det gør de, fordi de som et lavere aspekt af det højere formål, oplever sig kaldede til det. Det er oplevelsen af at være skubbet tilbage - ikke at være kommet helt i synkronitet med netop deres eget højere formål, der gør, at de begynder at mime, at de begynder at ville være modstandere igennem mimekunst og forførelse. Men der er i virkelighed kun ét højere formål og der er intet uden dette. Det er kun perspektivet, der afgøre om det højere formål opleves i sit fulde potentiale eller tværtimod kun opleves i kraft af en skygge-oplevelse. Det gode og så det mindre gode, som hundens logrende hale.

  Monday 13 April 2020

  :::
  En krop overhældt med honning
  modsætningernes solnedgang i et forskubbet univers
  alting går tilbage til de stejle bjerge
  hvor fra kildevæld
  ophæver forbandelser
  med forbyttede skud
  helt modsat hjertets slag
  og hestenes hovslag
  mod de sammenstyrtende krypter
  i ørkenens hede sand.

  :::
  At opløses i regnen
  i en port ved seerskens kviksand
  foran et af skæbnen afsporet kys.

  Din skoletid venter på dig
  og kommer tilbage
  som en leviteret drøm.

  Af alle grænser
  er træernes sødmefulde skygge
  det der fører dig op
  igennem det sidste vrinsk.


  LOVE
  Hav ikke for stor tillid 
  til love lavet af mænd
  men for love lavet af kvinder
  bør du bøje dig i støvet
  og krybe som en slange.  Set i bakspejlet ganske vist:

  En af Danmarks historiens største fejl vil muligvis vise sig at være at lukke landet ned i foråret 2020. Under alle omstændigheder kan der til hver en tid være afgørende forskel på et politisk tiltag, der er begrundet i sundhedsfaglig viden og så et tiltag der IKKE er funderet i eller begrundet med sundhedsfaglig viden, men blot er et tiltag, som det dog er sundhedsfagligt forsvarligt at føre ud i livet. Der er med andre ord, især med nedlukningen af Danmark, afgørende forskel på sundhedpolitik og sundhedsfaglighed. Men det var imponerende imens det stod på, at sådan noget kunne foregå i lille Danmark med et enigt folketing i ryggen. Det imponerende er for mig at betragte VILJEN I SIG SELV. Og tænke på, hvad den kunne have bevirket, hvis de havde sat den ind på alt det, de siger, at de går ind for.

  De kunne jo - nu når den danske økonomi viser sig at være så bund solid - have investeret i sygehusenes normeringer, materiel, rengøring og infrastruktur. I stedet for de årligt tilbagevendende spareøvelser. De kunne have beholdt produktionsdelen på det senere Sheikens Serum Institut på danske hænder. De kunne have ladet være med at åbne for privatisering af hospitaler. Og de kunne frem for alt have sørget for radikale klimabegunstigelser til gavn for et rent og sundt miljø i Danmark.

  Menneskeheden og menneskeracerne

  Der findes kun én menneskehed; men flere forskellige menneskeracer, hvoraf et par stykker er uddøde gennem æonerne. Hver menneskerace har sit særpræg at bidrage med og hver race har efter min universelle opfattelse lige ret til at være på vej. At vi generelt set ikke længere bryder os om at tale om forskellige racer, er historisk betinget. Det forstår jeg godt og det anerkender jeg. Der er alt for mange mennesker, der ikke kan rumme forskellighed. Det skal vi blive bedre til. Når alle erkender, at ethvert menneske har ret til at være på vej, at vi alle er rejsende under det der til enhver tid bør være de samme betingelser, så er det faktum, at vi grundlæggende er forskellige, at ethvert menneske er unikt stående i sin individuelle skæbnestrøm.


  Strategi og logik og manglende logik
  Logikken halter altså gevaldigt i postulatet om, at vi skal passe på de ældre og de svagelige. Et ulogisk spring af den type tyder på, at det politisk set aldrig har handlet om at passe på denne befolkningsgruppe. Det har alene handlet om, at sikre sygehusenes kapacitet, som en hver politiker jo selvsagt må vide år for år er blevet afkrævet 'mere for pengene' og alt af den skuffe. Fra Sheikens Serum Instituts årlige statistikker er det et kendt fænomen, at dem der skal dø, de hvert år dør i hobetal. Vi lever sært nok ikke evigt. Det har ingen influenza vaccine ændret synderligt på. Måske i nogle tilfælde endda tværtimod. Hvis det politisk set havde handlet om de ældre og de svagelige, så havde alle foranstaltninger gået ud på at isolere denne befolkningsgruppe (der jo består af en masse enkelt individer). Fra et sundhedsfagligt perspektiv har tiltagene også gået i netop denne retning. Rigshospitalet har sendt besked ud til formoder jeg alle de kan tænke sig ikke kan tåle at stifte bekendtskab med nærværende forårsbebudervirus, at de skal gå i selvvalgt hjemmekarantæne. Det politiske tiltag burde have fulgt denne intention og ladet resten af samfundets individer opnå flokimmunitet. Det ville være at skåne de ældre og de svagelige. Og dansk økonomi, der jo forhåbentlig skal og vil kunne komme til at bære omsorgen for alle i vores samfund.

  Sunday 12 April 2020

  :::

  Elevatoren kører i øjeblikket ned gennem atmosfæren over arktisk med en hærskare af brudesvende.

  Personer uden relationers særlige sårbare stilling i samfundet:
  Min lokale avis skriver direkte (og det plejer jo at være ren afskrift efter rygters bureau) at "man har taget massegrave i brug for at finde plads til de mange personer, der dør som følge af smitte. Det viser dronefotos fra øen Hart Island, der ligger ved byen New York. Billederne viser personer iklædt hvidt arbejdstøj i færd med at lægge lyse trækister i jorden."
  Vendingen "finde plads til de mange personer" vil, når det ikke i samme sætning sammenholdes med, at pladsen både nu og tidligere i mange år har været brugt til begravelse af døde uden relationer, det vil af befolkningen bliver opfattet sådan, at der dør så mange, at der ikke er plads til dem på de vanlige kirkegårde. Det korrekte havde været at skrive at 'man som vanligt begraver døde uden relationer på Hart Island. Det ugentlige tal begravede er i øjeblikket syv gange af, hvad det plejer at være.' Og så kunne man have tilføjet oplysning om, hvilke særlige forhold, der gør sig gældende for disse døde mennesker uden relationer, der gør, at deres dødstal er væsentlig højere end for den resterende del af befolkningen.

  :::

  Vi skal ikke nødvendigvis tale om alle med storhedsvanvid; men følg pengene tilbage ind i den enes store vanvid, som allerede for længe siden er navngivet. Jordkloden er et levende væsen og inderst inde i dets kerne gløder dets oprindelse med en tynd men for menneskene mange kilometer skal af ondskab, som billedligt talt vil krakelere som et lag af tørret ler uden på en heliumballon, der sprænges, når tiden kommer. Og tiden kommer nu, vær helt rolige med det. Hav fred i hjertet. Hav ingen frygt. Vi jer til brudgommen som trækker sit slips i striber over kloden!
  Saturday 11 April 2020

  ;;;

  THE GATES TO HELL:
  :::
  Civilian dwelling night : point zero :  :::
  Sneglene er stjernebilleder
  i en verden af grønt krystal
  harene springer i det grusede lys
  hver enkelt mikrobe bringer bud fra solen
  brudgommen gifter sig med klodens liv.  :::

  Imens den sociale kontrol blev næsten total
  sang danskerne vuggesang for demokratiet.  Thursday 9 April 2020

  Taksigelse:
  Tak for hver dag
  tak for dine stjerners vrimmel
  tak for aldrig at være helt alene fordi du er i alt
  tak for de evner jeg fik lov at tage med mig her ind
  tak for alle fejlslagne ambitioner
  tak for hvert et brombær og brønden jeg fik lov at drikke af
  tak for håbet gjort til minde og for mirabelletræernes flor
  tak for skriget du gav mig mod til at skrige
  tak for den skønhed du åbnede mine øjne for
  tak for roserne og tankens frie mulighed
  tak for filosofi og åndedrag
  tak for skyerne og himlen blå
  tak for regnens dråber og storbyens tilhuggede sten
  tak for længslen efter paraplyer under gadens brosten
  tak for regnbuerne og alle ufuldendte proportioner
  tak for børnene du gav en krop
  tak for smerten og skæbnens lov
  tak for sygdommens tornekrone som blev gelænder
  tak for lyset intet mørke tåler
  tak for visheden og tvivlen
  tak for hjerteslaget og for tiden
  tak for rum at fylde ud
  tak for sjælens sorte nat som blev musik.


     :::

  "Du, som sagde i Hjertet: "Jeg stormer Himlen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde på Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig" - ja, ned i Dødsriget styrtes du, nederst i Hulen!" (Es. 14:13-15)  Wednesday 8 April 2020

  :::

  Minderne blev boende
  og hjemsøgte mig hver nat
  fra et sted der ikke længere findes.

  Tuesday 7 April 2020

  Afhængighedens mørke
  Jeg har set mørket; det sad bag et forhæng med en fiskestang i hånden. Der var en slags skævt smil på dets læber. Der var grønne og violette nuancer i dets skællede ydre. Det troede nok, at det snart havde mig på krogen. (Igen). Jeg slap forhænget og lod mørket passe sig selv. Mørket var en stakkel bag det forhæng. Mere end fortabt uden min sjæl. Det sidder sikkert stadig sammen med sine søde venner og fisker i intetheden efter andre efterladte og fortabte sjæle. Du kan selv se efter - hvis du tør.  Sunday 5 April 2020

  :::

  Klippekorts ordning?
  Holder frisøren ikke lukket?
  Eller er der åben for take away
  Til dem med hentehår!?


  :::


  Coronavirus
  så lille den end syner
  bærer dyrets tal.   

  :::
  Jeg ved
  jeg
  ikke kan varme
  de døde med mine
  hænder
  mod deres grave
  de døde lever
  i mine minder
  og i øjeblikke
  hvor tiden står stille
  begravet med al den næring
  sjælen aldrig fik.  Saturday 4 April 2020

  :::
  Luften bar alle dine vinger
  til dit ansigt vendte sig i hyl
  så mange ekstra gange
  at bære himlens trappe hjem
  i en vædders drikkehorn
  at føde verden med sit tegn.
  DYRETS : : : : : : : : : : : : : : : : : : TAL TAL TAL
  BELSEX
  MARULA
  DREAMZ
  NATOGI
  LONGEM
  GNOLEM
  CORONA
  FUCILO
  SANKAT
  HELVAS
  THORAD
  Hin enkeltes ansvar

  Enhver ønsker vel som udgangspunkt at være en lovlydig borger, så længe der er en oplevelse af at leve i et demokrati, hvor folkevalgte laver lovene. Men hvis det enkelte individ får oplevelsen af, at den normale sindige forretningsgang ryger fløjten og love bliver lavet så hastigt, at ingen fagkundskab synes at være med på seriøst råd OG/ELLER at den overvejende del af befolkningen er så forført, at den af frygt er parat til at gå i takt og finde sig i alle slags frihedsindskrænkninger, så bliver det det enkelte individs ansvar at udvise så megen moralsk fantasi, det overhovedet kan, for at holde en våge åben i samfundet.

  Hastelovgivning som præventiv revselse:

  At man bruger gamle paragraffer, der i sig selv vel skulle være fyldestgørende nok (qua en i danmark tre-deling af magten), til at klampe en hastelovgivning igennem, der betyder "skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19" betyder, at hastelovgivningen i første omgang skal virke øjeblikkeligt afskrækkende og pacifiserende på evt. kritiske røster og om dette ikke har sin virkning, så er gældende lovgivning endvidere både blevet specifiseret og skærpet, således at der kan indstiftes en regulær praksis med at lade al kritik forstumme. 4 måneders fængsel for at udtale sig på en måde sundhedsmyndighederne ikke finder korrekt. Og 6 års fængsel for at stille op for anden behandling, end den sundhedsmyndighederne anviser - fx i form af den almene tvangsvaccine, som det også har været tvingende nødvendigt at folde ud af tidligere gældende epidemilovgivning, vidner om en sundhedspolitik med en helt anden agenda, end der synes at være sundhedsfaglig belæg for.

  Friday 3 April 2020

  Gradvise ændringers radikale katastrofe


  Det er rigtig, at det er vanskeligt at ændre adfærd. Til gengæld er det ikke svært at bringe frygt frem i folkemassen. Men et opmalet trusselsbillede får ikke hele folket til radikalt at ændre adfærd fra den ene dag til den anden. Til gengæld sløre frygten hver enkelt menneskes evne til at se klart. Og under et sådant manglende klarsyn accepteres enhver gradvise justering, der foretages i henhold til den opmalede frygt. Glidningen fra sundhedsfaglige tiltag over til såkaldt sundhedspolitiske tiltag sker om ikke umærkeligt så dog vedvarende. Ord som MENTALHYGIEJNE, TANKEKONTROL og ENSRETNING synes at være ord, der ligger på tungen, som beskrivende for den retning en sundhedspolitik, der mere og mere bliver sig sit eget væsens vilje i stigende grad frigjort fra sundhedsfaglige belæg, bevæger sig både i sit sprog, sin ageren og sine lovgivningsmæssige tiltag. Magten udstiller således sig selv, som det, den er.

  Vi står foran eller midt i fundamentale samfundsmæssige forandringer; og vi skal glæde os over, at en ny kultur nu er ved at blive født.

  D
  et er ikke politisk vilje til handling, der mangler, det kan vi se af den foreliggende situation. Spørgsmålet er blot, hvilken idé det egentlig er politikerne (tror) de har spændt sig for.   

  "anonyme kræfters vilkårlige magtudøvelse"


  Det er oplevelsen af alt, hvad denne sætning som mulighed repræsenterer, der er drivkraften både i den frygt, folk i almindelighed mærker komme snigende eller overrumplende, men også i den trussel om, at det usynlige et eller andet er noget vi har grund til at frygte, som bevidst bruges til at få befolkningen til at acceptere mangt og meget, som de færreste ville have accepteret, om ikke de på snildeste vis var netop overskyggede af fænomenet.
  § 157 og grundloven
  Mon ikke dette forkølelses vira, som al anden influenza vira iøvrigt, kommer til at cirkulere og vende tilbage i mange muterede udgaver i samfundet i laaaang tid fremover - det næste ti-år eller længere ... så der er ingen grund til at forhaste sig. Vi havde allerede en epidemilov i Danmark. Den var efter min mening i sig selv ret vidtgående og i forhold til grundloven heller ikke uproblematisk. Det vi ser i disse dage viser næsten total ignorance overfor det faktum, at der i Danmark gives en grundlov, at vi som et demokrati, der giver frihedsrettigheder og ytringsfrihed; hvor debat burde være et højeste gode, beskytter hvert enkelt individs ret til at være på vej i overenstemmelse med sin egen overbevisning.

  Thursday 2 April 2020

  anden april er ikke første april, sorry:
  Det bør ikke være forbudt, at ytre sig kritisk om regeringens førte corona politik - eller om covid19 i det hele taget. Det bør ikke være forbudt at have en anden mening end den sundhedsmyndighederne har. Samt det bør heller ikke kunne være strafbart, at tale imod tvangsvaccinering, samt det bør ikke være kriminelt offentligt at fortælle, hvilke naturlægemidler, der har hjulpet en igennem svære lidelser - også selvom disse naturlægemidler ikke hører til de evidensbaserede midler den konventionelle allopatiske lægestand forhandler eller advokerer for.

  :::

  En lille fingerspids sand
  løftes over den døde
  solen rammer hvert enkelt korn
  imens det falder stille gennem luften
  og jeg siger til solen
  og jeg siger til den døde
  jeg løfter din kjole
  jeg ære din sjæl
  jeg drysser velsignelse
  over dit land
  og vinden bringer ordenes ekko
  som var de dit sind.
     Wednesday 1 April 2020

  :::

  Selv skufferne griner
  og siger 
  fingerfuck mig
  jeg er fuld 
  af alt muligt sjov.