Tuesday 14 April 2020

Om frihed knægtes til fordel for sikkerhed, mistes begge dele.
Hvert enkelt menneske er sin egen skæbnes første forudsætning. Det er derfor rigtigt at sige, at menneskene kun frivilligt og i frihed opfylder deres formål. For der er en plan; der er et højere formål. Modstandsmagter mimer denne plan, således at mange vil kunne forveksle dette med deres højere formål. Du vil kunne kende forskellen på det højere formål og det der blot mimer det, ved graden af din frihed. Mister du din frihed gradvis stykke for stykke ved at underlægge dig det du for en stund forledes til at opleve som et højere formål, er det modstandskræfternes formål, du tjener.

Du kan nu spørge, hvorfor mimer modstandsmagterne et formål, de vel ingenlunde kan fatte det fulde omfang af. Det gør de, fordi de som et lavere aspekt af det højere formål, oplever sig kaldede til det. Det er oplevelsen af at være skubbet tilbage - ikke at være kommet helt i synkronitet med netop deres eget højere formål, der gør, at de begynder at mime, at de begynder at ville være modstandere igennem mimekunst og forførelse. Men der er i virkelighed kun ét højere formål og der er intet uden dette. Det er kun perspektivet, der afgøre om det højere formål opleves i sit fulde potentiale eller tværtimod kun opleves i kraft af en skygge-oplevelse. Det gode og så det mindre gode, som hundens logrende hale.

1 comment: