Friday 3 April 2020

§ 157 og grundloven
Mon ikke dette forkølelses vira, som al anden influenza vira iøvrigt, kommer til at cirkulere og vende tilbage i mange muterede udgaver i samfundet i laaaang tid fremover - det næste ti-år eller længere ... så der er ingen grund til at forhaste sig. Vi havde allerede en epidemilov i Danmark. Den var efter min mening i sig selv ret vidtgående og i forhold til grundloven heller ikke uproblematisk. Det vi ser i disse dage viser næsten total ignorance overfor det faktum, at der i Danmark gives en grundlov, at vi som et demokrati, der giver frihedsrettigheder og ytringsfrihed; hvor debat burde være et højeste gode, beskytter hvert enkelt individs ret til at være på vej i overenstemmelse med sin egen overbevisning.

No comments: