Thursday 23 April 2020

21 oplevelser af verden:


 1. Jordkloden er et levende væsen.
 2. Solen er et levende væsen.
 3. Et stykke af solen er jordklodens kerne.
 4. Månen er et asylcenter for statsløse væsener og eftersidningslokalitet for Coronas Vidner. Månen trækker i havet og en del af Coronas Vidner var i deres tidligere liv romerske legionære, der forfulgte Jesu disciple.
 5. Et stykke af månen er inde i jorden.
 6. Det er et stykke af månen, der kalder havet tilbage til sine kilder.
 7. Jordens kilder er klode-øjne, der løber i vand.
 8. For at kunne se solen gennem jordskorpen skal man have gået så meget ondt i gennem først.
 9. Hvalernes sang er en slags fuglefrø i det øjeblik de begynder at spire.
 10. Både solen og månen længes efter at komme hjem til sig selv. Og hinanden.
 11. Solen har en tvilling.
 12. Når den ene er ude, er den anden inde.
 13. Solen er eventyret om Tornerose.
 14. Alle stjernerne er lige så langt fra hinanden som atomerne i en sten. De bevæger sig lige så hurtigt eller lige så langsomt - alt efter perspektiv. Du kan stikke din hånd ind igennem en sten. Men pas på med dét, hvis du ikke vil have et ophold på Sct. Hans med deraf følgende tyskerhjelm. Af bly.
 15. Når du ser en kat på en blomstereng og nattehimlens stjerner ved højlys dag, så ved du, at du er inde i et musikstykke af Henrik S. Holck.
 16. Vi har set, at verden kan blive oplyst, derfor går vi ud fra, at solen findes.
 17. Det 21. århundredes kraftige storme er universets sommerfuglesuk.
 18. Menneskeheden var i sin urbegyndelse én eneste brombærformet planet. Brombærplanetens overflade bestod udelukkende af menneskenes udadvendte fødder. Atmosfæren rundt om brombærplaneten bestod af regnbuer. Der var lige så mange regnbuer, som der senere blev individuelle mennesker.
 19. Universet er et levende væsen.
 20. Menneskene er jordklodens vira.
 21. Men menneskene er også andet end det. Vi hjælper med at udbygge et nervesystem for kloden.
  No comments: