Friday 24 April 2020

Det helt centrale spørgsmål:
Alle raske mennesker fortsætter bedst med at være raske, ved hele tiden at kunne immunisere sig. Udkommet af den modsatte strategi har som sin underlægningsmusik spørgsmålet: HVOR MEGEN FRIHED ER VI I STAND TIL AT TAGE FRA DIG, SÅ DU STADIG FINDER DIG I OG ACCEPTERER, AT VI GØR DET.

No comments: