Monday 13 April 2020

Menneskeheden og menneskeracerne

Der findes kun én menneskehed; men flere forskellige menneskeracer, hvoraf et par stykker er uddøde gennem æonerne. Hver menneskerace har sit særpræg at bidrage med og hver race har efter min universelle opfattelse lige ret til at være på vej. At vi generelt set ikke længere bryder os om at tale om forskellige racer, er historisk betinget. Det forstår jeg godt og det anerkender jeg. Der er alt for mange mennesker, der ikke kan rumme forskellighed. Det skal vi blive bedre til. Når alle erkender, at ethvert menneske har ret til at være på vej, at vi alle er rejsende under det der til enhver tid bør være de samme betingelser, så er det faktum, at vi grundlæggende er forskellige, at ethvert menneske er unikt stående i sin individuelle skæbnestrøm.


No comments: