Monday 13 April 2020

Set i bakspejlet ganske vist:

En af Danmarks historiens største fejl vil muligvis vise sig at være at lukke landet ned i foråret 2020. Under alle omstændigheder kan der til hver en tid være afgørende forskel på et politisk tiltag, der er begrundet i sundhedsfaglig viden og så et tiltag der IKKE er funderet i eller begrundet med sundhedsfaglig viden, men blot er et tiltag, som det dog er sundhedsfagligt forsvarligt at føre ud i livet. Der er med andre ord, især med nedlukningen af Danmark, afgørende forskel på sundhedpolitik og sundhedsfaglighed. Men det var imponerende imens det stod på, at sådan noget kunne foregå i lille Danmark med et enigt folketing i ryggen. Det imponerende er for mig at betragte VILJEN I SIG SELV. Og tænke på, hvad den kunne have bevirket, hvis de havde sat den ind på alt det, de siger, at de går ind for.

De kunne jo - nu når den danske økonomi viser sig at være så bund solid - have investeret i sygehusenes normeringer, materiel, rengøring og infrastruktur. I stedet for de årligt tilbagevendende spareøvelser. De kunne have beholdt produktionsdelen på det senere Sheikens Serum Institut på danske hænder. De kunne have ladet være med at åbne for privatisering af hospitaler. Og de kunne frem for alt have sørget for radikale klimabegunstigelser til gavn for et rent og sundt miljø i Danmark.

No comments: