Sunday 30 October 2022

Grus i Propagandamaskinen:

 


En tv-journalist afbryder en valgopstillet kandidat, fordi kandidaten siger noget, som falder uden for tv-journalistens agenda. Her.
 


Cloud like a cloud/ You know I love you fullyShut me in cloud like a cloud

I come close every time 

you stand pouring in the rain

the door you let me in through

soaks in the small puddles

every time the depth of your voice

shuts me in cloud like a cloud

every time the world

very very quietly

knows my sorrow.


Because I have a lived life in my voice

then I'm someone you can't forget

although you alway want to decide

even if you are one of the bad ones

and my heart is constantly broken

because I have a lived life in my voice

so now be quiet

you know I love you fully.


Sick as a dew in the watchtower

you steer love beyond the edge of abyss

inside the void I hear the sick wind

puff up in all veins

inside the ear the voice gropes forward

sick as a dew in the house of the wristwatch

lurking the moon's ray

through marrow and bone.


Because I have a lived life in my voice

then I'm someone you can't forget

although you alway want to decide

even if you are one of the bad ones

and my heart is constantly broken

because I have a lived life in my voice

so now be quiet

you know I love you fully.  ...

Thursday 27 October 2022

:::
Hør stilheden

vaske universets navn

hængekøjestor.

  

:::

 
Vandsilhuetter

milde oktober dage

evighedsvindue.

  

Om den katolske kirke og muligheden samt evnen til at tænke frie tanker

 

Det er uomtvisteligt at MAGT spiller en stor (og i mine øjne både ødelæggende og fordrejende) rolle i den katolske kirke. Men når det så er sagt og det kan nok ikke siges fuldt ud i hvilket omfang denne magt strækker sig, så skal man ikke være blind for - at der indenfor den katolske kirkes egne trosrum faktisk findes en ret vid frihed til at forske i mystik og at den katolske kirke vitterlig har en lang tradition for en esoterisk tilgang. Selve deres ceremonier må siges i sig selv at bevæge sig ind på mystikkens område. Friheden i "munke-celle-kultur" har faktisk frembragt mange værker, der åbenbare, at vi her har mennesker bag værkerne, der netop er givet rum og mulighed for at tænke egne tanker - indenfor den katolske kirkes segl. En af grundlæggerne af en orden der selv er et lysende eksempel på een, der har tænkt selvstændige tanker og har udbredt en helt konkret åndelig lære - er Frans af Assisi.

Men endnu mere anvendt af den katolske kirke har Thomas Aquinas lære gennem tiden været. Han er et pragteksemplar på en tænker, der formår at forbinde filosofiske tanker – først og fremmest hidrørende fra Aristoteles – med kristendommen. Aquinas er således i sin egen ret at regne for filosof og det er i den katolske sfære, at han fandt plads til at tænke sine – og Aristoteles’ tanker.

Visioner har den katolske kirke også tradition for at huse. Der er mange beretninger om Jomfru Maria Åbenbaringer. Mest fra kvinder. Visionær har Hildegard af Bingen også været og selvom der var en grad af modvilje rettet mod hendes person til en start, så vandt hendes visioner overbevisende indpas i nyudformede klostersamfund.

Et andet eksempel, som er af lidt nyere dato - er antroposoffen Valentin Tomberg, som fandt ly i den katolske kirkes mysterievisdom og dér fik lejlighed og opbakning til at forske i esoteriske emner, som han udkrystalliserede i adskillige bøger.

Så paradoksalt det end er, at Rudolf Steiner blev forfulgt af jesuitterne og at der den dag i dag findes mennesker, som også finder det sandsynligt, at han blev forgivet af disse --- så har den katolske kirke faktisk lagt de fysiske rammer til rådighed for at esoterisk visdom som en antroposofisk videreførsel blev givet mulighed for at finde udtryk gennem Valentin Tomberg.

Wednesday 26 October 2022

Alberta ophæver samarbejdet med og tyraniet fra world economic forum

Canadas nye konservative premiereminister Danielle Smith i delstaten Alberta undsiger sig samarbejde med world economic forum. Det kommer i sammenhæng med at Danielle Smith samtidig har været ude og undskylde for den voldsomme diskrimination af ikke-sprøjtede under de sidste to års corona-regime.

Richard Strauss

 Metamorphosen.
 
 

Monday 24 October 2022

Samlet flok af løsgængere sluppet løs i det danske landskab:
Frihedslisten skriver danmarkshistorie, idet partiet opstiller løsgængere i alle valgkredse i Danmark: HER.  

Saturday 22 October 2022

Det Halve Objekt

 


Hvordan det hele vejer

i sit stille lave øjeblik

let og adstadigt som

dit åndedrag der lever

sin anden odes ben til jorden

i knæ den kløft

jeg ret vil i mig besjæle som

den genstand der her blir ven

selvom hver en knogle jo befæster

det emne testet hjertets lyst

et stjernebælte gennem tindingsskoven

bortgiftet til en egen brise

hver afstand stødt til døde

for en blid og nænsom bolig

som her har sin ånde for et du. 

Friday 21 October 2022

SALTSYRE

 


SØLTSIRY

SELTSURI

SYLTSORU

SILTSARO

SULTSØRA

SOLTSERØ

SYLTSARA

S LTS R 

S UEJ F 

L NCL P 

N NLP S 

Z AUS J 

E <HJ I 

I .3F .

1  )P  

_ .SS  

   Schy 

c    

    c


c


HCL

.  
 

Sletteregimet

 


Et flertal i blandt folketingets partier er, som det nok er den politisk interesserede bekendt, nu parat til at få igangsat en kommissionsundersøgelse af hele forløbet og det omgivende sagskompleks omkring hjemsendelsen af 5 embedsmænd og den senere tilstødende og endnu ikke afsluttede og totalt mørklagte paragraf 109 straffesag mod Lars Findsen. Selv socialdemokraterne, der ellers sammen med et par "oberst Hackel generaler" er blevet problematiseret godt og grundigt i den nys udgivne bog Spionchefen - Erindringer fra celle 18, melder sig nu på visse betingelser parate til en kommissionsundersøgelse. Der er dog et genkommende problem ved en sådan undersøgelse og det er, at Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens sms'er fra netop den pågældende sags periodeforløb jo [af sikkerheds hensyn!] er SLETTEDE OG ENDNU IKKE BRAGT TIL VEJE. 

Wednesday 19 October 2022

:::

 


Ingen røgsøjle savnes i landskabets folder

en svulmende salamander har vaccineret læhegn

se halens lodrette sving i græsset

en hare springer op

og straks er snoren strakt

blot et par strint gør rølliken tovlig

helt op i himlens blå

stiger Sylvias femte kano

ingen skygge drikker så grådigt 

                           af dugbladets kontinenter

knopper som knapper på en fed køters vom

kors for hver haletudse i hjulets rille

regnen falder kun på mine fødder

det knækkede birketræ presset højt mod nord

trøster den optrådte sti fuld af lerede vulker

rækker af dugperler stærkt forløste

kyshedens em

før vinterens dybeste ånding 

helt tydeligt på moreltræets kviste:


kronjuveler

er visne blade

der synger for solen.
 
 

 


Tuesday 18 October 2022

LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN

 


LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN

LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN

LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN

LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN

LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN

LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN

LANGT NED I TÆTNINGSLISTEN
 

Deltager man mon selv i en krig

 

Man deltager, når man ihjelslår og æder mennesker eller dyr og man deltager, når man understøtter, at andre gør det (for en). Der er dermed grader af i hvor høj grad, man deltager og dermed også af i hvilken grad, man får virkningen af at gøre det. Deltager man 100 % ikke - og har man allerede fået virkningerne af sin eventuelle tidligere deltagelse - så burde man isoleret set ingen personlig fysisk smertevirkning få i den forbindelse.

Men da man er del af et samfund, en nation, som man lever i - er man også underlagt den fælles skæbne, dette samfund, denne nation tildrager sig gennem sine handlinger. Er et samfund fx baseret på grusomme forsøg med dyr, som man selv direkte eller indirekte som del af samfundet dermed er meddelagtig i, så er man også en del, omend måske en lille del, af den fælles skæbnedannelse ved at et samfund tillader den form for tortur.
 

Monday 17 October 2022

:::Bom buyfril kip hefisaw

O labig bnufix spropum

posa kyl ichrych kulal tulm

fynriluf lysfal posov

nulbøllap fikut furan birøt rensenløt

omsbum sufek

bofør frelyrek misumamas

vofkel rifip lopyk inulsat

sabef bifhifyk

naspulheim tepip hapimur

løsyp sprupim loi

faksuhim.
  

Sunday 16 October 2022

:::Overtaget fra en cykelbørs

for at tømme dit sind 

med momentnøglen hævet sådan her:


Den politisk korrekte jungle

klædt i særk og aske

selv i den særlige kop kaffe

serveret fra en overklippet kedels em.


Ugen spændt op i blinde blikke

tristhedens landkort markeret med kirke

mørkekammerets bredeste format

læseren proppet med æselører

og bjæffende miso

som volden rykker frem i bussen

uvidende om hvilken airbrush

kunne frembringe en sådan hylende lykke

hvorfra solen endnu engang dømmes maskulin

fordi din isse er moder jord.

  

Nedtælling til ReleaseJohn F. Kennedy Jr. har filmatiseret sin bog The Real Anthony Fauci
Og dokumentarfilmen bliver HER frit tilgængelig for alle d. 18. oktober 2022. Saturday 15 October 2022

Island - fra kongedømme til Republik

 


Unionen mellem Danmark og Island blev ophævet efter en folkeafstemning, som den danske konge havde forordnet afholdt i Island og det islandske Altinget fastsatte valghandlingerne angående ophævelse af personalunionen og grundlæggelsen af en ny republikansk grundlov til at strække sig fra den 20. til 23. maj 1944. Den danske konge kunne rigtig nok ikke gøre andet end samtykke, da Island maj 1940 var blevet besat af engelske og sidenhen af amerikanske tropper og islændingene iøvrigt i ren protest aldrig havde afgivet deres stemmer ved de rigsdagsafstemninger, der op gennem tiden havde været. Ved afstemningen 20. til 23. maj 1944 deltog man derimod i overbevisende grad -  der deltog således over  98 % af landets stemmeberettigede befolkning og mere end 97 % stemte for en ophævelse af forbundsloven og 95 % stemte for en ophævelse af det konstitutionelle monarki og den 17. juni 1944 blev Island erklæret for en selvstændig republik. Den 17. juni er herefter Islands nationaldag.

 

Efter besættelsen var der i Island meget delte meninger om amerikanernes permanente tilstedeværelse på basen i Keflavik. Landets befolkning var i dette som også i andre spørgsmål holdningsmæssigt delt på midten. Halvdelen ønskede amerikanerne ud af landet og den anden halvdel fandt, at Island nød godt af amerikanernes tilstedeværelse. Islændingene forsøgte at dæmme op for den amerikanske indflydelse på øen gennem forskellige lovtiltag, men det var i det lange løb ikke noget, man helt kunne lovgive sig ud af. Efter 65 års amerikansk tilstedeværelse blev det permanente ophold ophævet og amerikanerne forlod Keflavik basen. Men amerikanske tropper optræder stadig lejlighedsvis i Island.
 

Friday 14 October 2022

:::Køresygen hugger sørgetogets linie over

armbåndsuret kniber sig i remmen

selv kaburatoren har brumfitzhikke

rusen har sin egen feber

i et totemvacuum

for når hele Jugoslaviens rebus

lægger sig på alle fire

skal hver en kugle forsåles

kaburatorhikken stoppes

med et Java Straβe øje

alle græstørv trækker tøseskørter

til fordel for en brostens sang for skjulte paraplyer

bilerne i sidegader parkeret

parat til vinterens aller sidste sne

vækker for en hellig celle

knapperne vi sluger fra suppens bund

dit heksehår gir mig endnu et løfte

du standser ved en plæne med fladtrykte spande

for at trykke tulipaner fast med flammeskrift.
  

Thursday 13 October 2022

Covidløgnene afdækkes én efter én:

 HER

Hvor er oppositionen!?

 


Det har været mig ubegribeligt, at oppositionen ikke går i flæsket på sagen om Lars Findsen. Et parti som Venstre burde have boret meget mere i den sag - ikke mindst da een af deres egne gamle partikammerater blev trukket med ned i smølet. Det bliver mig endnu mere ubegribeligt, når nu de nye oplysninger fra den anklagede i sagen selv lægges til. At hjemsendelsen af Findsen og en række andre personer VAR POLITISK MOTIVERET. OG at det er Barbara Bertelsen og Trine Bramsen, der ifølge Lars Findsen står bag. Hvis det har noget på sig, så er det intet mindre end en skandale.

Der er en grund til at Trine Bramsen gik af som forsvarsminister og at Nick Hækkerup gik af som justitsminister. Mon ikke en væsentlig del af den grund skal findes i sagen mod Findsen. 

Wednesday 12 October 2022

Men

 


Bagved blåt fjernsyn

og fuglene i buret

er der kun månen.


Bommenes moder

hejser sofabordet op

af vaffelbadet.


Oh, labradorsort

vandet under brinkenes

tidlige ringe.


Næsen snuser sprog

hvad vil du da så mere

genelske lyssøvn?


Tør dine kinder

noget rumsterer stadig

dit insekthotel.


Husmuren sover

harpuneret tepose

sprækker i mørtel.


Der er kun månen

og fuglene i buret

foran blåt fjernsyn.
 

Monday 10 October 2022

I Sig Selv

 

Det er et paradoks, at de, der ønsker at vende alting på hovedet i iveren efter at hylde AntiChrist - rent faktisk imiterer en åndsrealitet.

Nu er der det med hvid, at det ikke er en farve, mere at den er ALLE farver. I hvert fald hvis man ser hvid = lys. Lyset (det immaterielle) strømmer gennem et prisme (det jordiske) og genopstår i et synligt farvespekter.

Og så er der jo det med sort, at det heller ikke er en farve. Det er tværtimod fraværet af farver. Fraværet af liv. Den farve som regnes for livets farve - er den røde farve (som også er farven på vores blod). Den sidste farve vi ser når vi fortætter et rum foran en lyskilde, således at lyskilden til sidst er helt hyldet ind i tæt luftmasse (fx røg), den sidste farve vi ser før rummet bliver helt mørkt - er farven rød, lyskilden skinner rødt før rummet går i sort. Så hvad er sneen lige inden den er sort? Sneen er rød.

:::Bølgerne fra båden

og hjorten ved den syge birk

åbner i skumringen lurvet lykke.


Kufferten er Noahs Ark for insekter.


I karperne røbes intet

om du så råbte som en rulletrappe

ville Vejlsø mose fosse hugtænder ud.


Sådan kan barken huske hvert slag

på Solsortesletten hvor pariserhjulet opkøbte læber

lyser de slimede hatte.


Hver rebus fester i lærkeknopper.


Rystelserne helt ude ved brinken

drysser tørvesmuld ned over gedderaketten.


Her i det kolde vand 

står det klart

at sne er sort.

  

Sunday 9 October 2022

Aktører i en Valgforestilling:

 

Social Monarkiet

Centrummonarkisterne

Diktatorisk Alliance

Kristenmonarkisterne

De Afhængige

Demargret Demagogerne

Det Royale Venstre

Det Konservative Regentparti

Danmarks Nationalsocialistiske Slaveparti

Dronningens Kurs

Gamle Royalister

Moderate Monarkister

Dansk Monarkparti

Slave Regenterne

Danmarksdiktatorerne

Dronningedemokraterne

Monarkilisten

Royalnaivisterne 

Saturday 8 October 2022

Før og efter SUPERVÅBNET statistik:

 


:::Din maves marmorkirke

henlagt i tre døgns mørke

vugger i fortrøstningens sfære

Jomfru Maria kommer ud af sine egne øjne

og bortvejrer dine sorger

hvert døgn forsvinder gennem et hul

så vi alle

midt i en verdensbrand

skydes i mål med forløsningens kugle.


Havne hvori buksekongerne

får oceanerne til flammende at stige

kan kun håbe

når mørket kommer

så vil vandet i hanen stadig være til at drikke

somrene flyver som myggenet

baglæns gennem Pinsen

februar får trojanske heste til at tørste

scepteret er et ton sammentrykkede sole.


Smaragdstjernen synlig for hvem som helst i live.
  

:::

 


Befal fyrretræerne

at fastelavnskroner ikke kun er for børn

herskeren af rotteræset

blæser sæbebobler fra en fortovscafé

volden er købt for at gøre mennesker til lyskryds

blinkende hanegal hyler bestandigt

for at ægge din tvivl

vid da til hver en tid

Fristeren vil aldrig bære tornekronen. 
 

:::

 


Slår man et menneske eller andet væsen ihjel, har man, set fra en engels synspunkt, ret konkret sluppet en sjæl og en ånd fri af sin krop - endda med et pant i den ihjelslåendes gæld; imens man dermed med sin drabshandling absolut har forøget ufriheden for sig selv.
 

:::

 


Der er en dyne af nøgenhed om skelettet

kuffertmus finder din mindste krumme

et kor af læber har natten på som kutte

der gives intet nøjagtigt landkort over voldens natur

selv en mikroskopisk celle rummer apokalypse

fagotten vågner i sin rype

ligemeget hvor meget du fortæller

hvor fra du kommer

lider jeg stadig af en fjern musik

hvordan skulle nogen, der er kørt ihjel

vel da kunne købe dig en cello

vi spiller på de havarerede bilers stempler

jeg drømmer at musikken er farver

der er en dyne af nøgenhed om skelettet

der er helt stille i barak nummer syvogtyve.  

:::

 Den største revolution i Danmark 

ville være, at folk holder op med 

at gældsætte sig.

 

 

 

 
 

Friday 7 October 2022

Friends

 


Friends

derived from something real

friends

always overflowing

even when the bottom is reached

friends

never lie

for when we are friends

may we be able to trust each other

friends

sing the throat full of colors

and don't need anything else

just a moment of love

friends can read books together

and be very quiet

and send wishes up to the starry sky

friends have such a sweet chin

and fingers to caress

friends listen to each other

even when the sea waves are so high

it's the best you can have

friends

who is there for you at all times

friends. 

:::

 


 

Vi var skovens skaberlyn

en tynd sorgs valsetakt

en dyb skygges hvide fod.


Vi var sø-vand mellem breve

vores scepter tog

solskins-økser kastet gennem lys.


Verden

er blomstrende ordbjerge

faner svunget med stilladsets hænder.


Grene blev ark og vink

glasruller kronet stopfyldte blikke.


Slagene samler

dunkende hver skravering

bader sig i kuglepen.


Floder kranset paradis

bygger en drømme-regent

mens hestekastanjen binder  digtet.


Mærkeligt skarpe stjernetårer

lever oktober hundredesårssåret

brødregjorte senge falder salte ud.


Fra brøndene fosser

regnsorg snejubel skadefortvivlelse

stumfilmens juvelbesatte ø

fremslår

halve slag -


Bølger støvbagbundet

solen hun bærer

i et bæger saft: 

'


Thursday 6 October 2022

:::

 

For hvert af de blanke stemmers mandat

burde der være en permanent tom plads i Folketinget. 

Over hver plads kunne der installeres en sagte roterende

drømmefanger.

 

:::Det er først, 

da du ser smerten ude fra, 

at du opdager, 

at den ikke bare er smertefuld, 

men også var et helligt rum, 

du befandt dig i. 
 

:::The moon shadow overwhelms you

can't you see

you are much brighter now

you are much brighter

you can resist

you are much brighter

you are much brighter

filled with love.
  

Wednesday 5 October 2022

:::

 I en mørk årstid genopstår

en almægtig og usynlig cyklus

gasovnenes efterår

er asketræets hjemvendelse

til solens lysende afsked

hele landskabet låst inde i et ligklæde

kun det åbenbare beholdt

i en flig af evig bikini.


Møntkister glitrende

i kor af udstrakte hænder

her er al din møje

kanten af koppen så kvindelig

fyrretræer messende uskyldens s.o.s.

mørket bevæbnet til tænderne

dinglende i betroelsens tov

giv dem alt deres had tilbage

som et ganske lille smykke

tungere end nogen møllesten om halsen.


For hver luge er der en hasp

en skalpel tværs gennem øjet

robotternes shamballa vælter

til solens lysende afsked

asketræets hjemvendelse

ind i gasovnenes sidste efterår.
 

Tuesday 4 October 2022

:::

 


Sort lotus

 

 

 

vandrer fra dybet

 

 

 

mod hjertets klo.

  

:::

 Strækmærkebølgen gennem landskabet

det lykkelige kød

pakket ind i vinblade

september kigger sig i sit Afrikaspejl

rumfartshatten med et bånd af lysets hastighed

rammer fugle og violer

tusindårsfloder

til at fragte kompakte universer

løb bare øjenbryn

kom i par skønt foråret tøver

nede i bunden af haven mod syd

lad en lille efterladt urt

med bløde læber

give Prinsgemalens genfærd

det sidste ord.
 

 

Monday 3 October 2022

:::Sukkende kufferter løber

hen mod de fyldte ørers hængende muler

mos taler ørerne fulde

paradistanter med måne-ansigter

lyner støren i klappekredsvals

kahytterne tårner sig oceaniske op

læg mærke til hvordan de alle smiler dualistisk.


Bananer er biler stoppet ud

de høflige mure tager vel imod hver eneste sjæl

over dine øjenbryn hviler saligt

ulykkeshimlens dybeste søvn

du behøver ikke at tænke de søsyges tanker

eller huske bølgernes sindssyge højde

kilomternes kurver

udstanser helligt

læg mærke til hvordan de alle smiler dualistisk.


Sukkende kufferter sværger oplynede ar

hvor hurtigt kører sikkerhedslyset sit knæ

lærer I aldrig de åbne sårs venlighed

når de bøjer sig majestætisk for Kalypso-øjet

læg mærke til hvordan de alle smiler dualistisk.
  

:::

 Lyr rone ne tif ly haag

gnif fare re cup

ma böfi rup fagosa

sebu sabu bemaal

hepal svön tegön

celer runö ne tyf

knyf fore fire

marip recipiente

bafy bufu les svan bemols

tisane nolo kanz le tef

knef maryb recyp

bofe befe fakis

vefis sabu hebul bemul

lissi lisa svane la.  

Sunday 2 October 2022

:::
Det blå hårbånd går gennem luften

de grønne sten kigger på hverandre

det sner selvfølgelig med myrer i kirken

færgerne lægger alt for tidligt fra land

kig ikke væk når tågen kommer

vandpytterne er kommet for at mærke stien

moderkysset sidder fast som landkort og sole

de stiplede linier folder læberne ud

vov hver kilometer for dine skøre knogler

de løse tyttebær har slået kloen i myte

fødderne vinder syrehallens cadillac

det snoldede fald for en kvindes hage

kalder på hver tå

i løftet om at bygge iglo

vov hver kilometer for at nå her til

hvad skulle risikoen vel ellers være

det kys dit tællelys folder ud

kan ikke byttes for stiplede linier

kig på bagsiden af dit emblem

færgerne stiger som mammutter fra søen

sneen falder sorgfuld og fersk

alle drenge rækker ud efter noget

ønsker du os væk i en kryds og tværs

løft hånden når tågen kommer

de grønne sten kigger på hverandre

det blå hårbånd går gennem luften. 

 

:::

 

 

   

 

 

 

 Altid vidste I 

 jeg kommer barfodet

 altid klar parat krammer

 at vi blev  givet fly

 og et sidste måltid

 

 

 

 

 rækker til mit sæde

 og klædet knækket  om

 er sko for flere vandresyn

 så navlestrengen

 kysset tæt

 blir  sang

 

 

 

 

 bange som en rævesaks

 hvor ræven ligger knust

 og hver  gang

 nagler suser i mit blod

 blir strengen skåret over med et  bid

 

 

 

 

 og knogler vokser sammen

 angsten vaskes ranunkelbål

 vi drikker  lys og skyller

 synet mellem resten slikket op i slips

 og tak at  nærdødsdemokratier

 blev min sidste viljes

 gemmested

 

 

 

 

 jeg trækker  vejret

 og sover i en sætning

 for mine arme længtes

 mod storm og dine  egnes

 ubekendte ligninger

 hvad ingen skrift af dis

 trak fra de lange  timer

 hvor ruinerne blev nabo til floderne du svor

 

 

 

 

 og vognhjul klar  til næste omgang

 trykpressen trukket skydeklar

 selv samler du på mos og  pilker

 snedigt retssalens rum

 

 

 

 

 med løftet rives jeg ned

 i mosgroede  knuder

 det samme udsagn

 som regnes i døre, kamsteg

 og årtusinder  syltet

 er varmen fra det spyd

 

 

 

 

 et ægløb over himlen

 eksploderet i  bark og lav

 her kan I virkeligt se

 en fuldtræffer falde festligt

 ind i  sit sind.