Friday 21 October 2022

Sletteregimet

 


Et flertal i blandt folketingets partier er, som det nok er den politisk interesserede bekendt, nu parat til at få igangsat en kommissionsundersøgelse af hele forløbet og det omgivende sagskompleks omkring hjemsendelsen af 5 embedsmænd og den senere tilstødende og endnu ikke afsluttede og totalt mørklagte paragraf 109 straffesag mod Lars Findsen. Selv socialdemokraterne, der ellers sammen med et par "oberst Hackel generaler" er blevet problematiseret godt og grundigt i den nys udgivne bog Spionchefen - Erindringer fra celle 18, melder sig nu på visse betingelser parate til en kommissionsundersøgelse. Der er dog et genkommende problem ved en sådan undersøgelse og det er, at Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens sms'er fra netop den pågældende sags periodeforløb jo [af sikkerheds hensyn!] er SLETTEDE OG ENDNU IKKE BRAGT TIL VEJE. 

No comments: