Saturday 8 October 2022

:::

 


Slår man et menneske eller andet væsen ihjel, har man, set fra en engels synspunkt, ret konkret sluppet en sjæl og en ånd fri af sin krop - endda med et pant i den ihjelslåendes gæld; imens man dermed med sin drabshandling absolut har forøget ufriheden for sig selv.
 

No comments: