Wednesday 25 March 2009

"Hvoraf kommer det, at revolution/socialisme og åndsfrihed synes at udelukke hinanden så fuldkomment, som det i al fald hidtil har været tilfældet, mens kapitalisme/establishment og åndsliv (jeg tænker her på den såkaldte frie verden, ikke på fascistdiktaturer) ikke synes at udelukke hinanden? På én måde måske deraf, at det første er vitalt interesseret i åndsliv, ja, i udgangspunktet simpelthen betinget af det - mens det sidste kun sporadisk og ofte blot prestigeagtigt er interesseret i åndsliv og fungerer aldeles fortrinligt også uden." Thorkild Bjørnvig i Vindrosen 1, '72

Wednesday 11 March 2009