Friday 28 December 2018

Fermenterede insekter i knækbrød:Før insektmidlernes tid var der ikke så sjældent masser af kriblekrable i meltønderne. Fortiden er nogle gange det ny sort.Et år frem og to tilbage:


2018 bliver en ø i de omkringliggende års slipstrøm.


Friday 21 December 2018

:     Den er en som
    og i
    er et af det
    hvor til brus
    den når den
    har af af
    og imod
    bruser på brede vinger
    en fraMonday 17 December 2018

da Vinci, Jesus og Maria Magdalena


Det er sandt, at da Vinci malede mænd, der er totalt androgyne, hvilket da også stemmer overens med, at det skal være Jesu tolv disciple, der er afbilledet på hans maleri Den sidste nadver. Når David Brown bygger da Vinci mysteriet op omkring forestillingen, at det imidlertid er Maria Magdalene, der er afbilledet - og ikke Johannes, er det ikke en idé, han selv har fået, men en idé, der allerede eksisterede. Når man ser på et andet af da Vincis malerier, Klippemadonna, bliver det også tydeligt, at da Vinci ikke alene trækker på traditionel overlevering, men at han har en esoterisk tilgang, der går uden om og bag ved de traditionelle skriftsteder. I den esoteriske skole bærer Maria Magdalena en helt anden fremtrædende rolle end i den gængse kanoniserede. Det er svært ikke at få den tanke, at den discipel, Jesus elskede, (som beskrevet i Johannes Evangeliet) er Maria Magdalena. Navnet Maria stammer da også sandsynligvis fra det ægyptiske M'ry, der netop betyder 'den elskede'. I de meget skelsættende begivenheder i Jesu liv er Maria Magdalena den mest nærværende af alle Jesu disciple. Hun salvede Jesus, hvilket i sig selv peger på et intimt forhold, var til stede både ved hans korsfæstelse og ved korsnedtagelsen og følgende begravelse; hun var den første Jesus åbenbarede sig for med bebudelsen om evigt liv efter sin død, og hun havde lige ledes forinden bevidnet hans tomme grav.

Sunday 16 December 2018

Rotter


De har brændemærket frygt ind i den kollektive underbevidsthed grundet pest, kolera og andre for menneskene livstruende bakterie/virus sygdomme, trods det, at de egentlige smittebærere for fx pesten jo var lopperne, som så rotterne jo bar med sig. Men vi glemmer at rotterne eller noget andet dyr ikke er den egentlige årsag til de livstruende sygdommes opståen. Det er kendt at rottens bid kan være særdeles giftigt for mennesker og dyr. Jeg har set, hvordan seks katte ikke turde at gå til en rotte, der var trængt op i en krog, fordi de ikke kunne komme til at nakke den fra en vinkel, hvor de kunne være sikre på ikke at blive bidt; og jeg har set, hvordan en kat har brækket nakken på en rotte bag fra, for derefter at lade den ligge, hvilket katten ikke ville have gjort, om det havde været en markmus eller en halsbåndsmus. Katten ved instinktivt, at rotten er giftig - ikke bare på grund af de bakterier, der lever i dens mundhule, men også pga de giftstoffer, der er ophobet i dens krop grundet menneskenes brug af skadedyrsbekæmpende gift.Men derudover er rotter jo hyperintelligente, forsigtige, sejlivede og pragmatiske. De hører til en underverden - mest pga menneskenes indstilling til dem - men faktisk kan rotten sagtens bevæge sig rundt over jorden i fuldt dagslys. Fx skete noget sådant under skraldestrejken i Århus for hen ved tyve år siden.De findes i stort tal i vores undergrund, så det gælder om, at det hus man bor i, har et helt tæt og stærkt fundament. Den mindste sprække eller sted med porøst materiale (og her under hører almindelig cement, som rotten med sine stærke tænder sagtens kan bide sig igennem, om den har en grund til det - og grunden kan her være 1) indespæring 2) lugten af spiseligt materiale 3) seperation.Det siges, at om der ikke fandtes rotter på kloden, så ville store kloaksystemer ikke kunne fungere; men samtidig volder de også store problemer samme sted.En regulering og tilbagevisning af rotteplagede arealer kan ske ved at indsamle et eller flere skind, som forbrændes over træ-ild; asken mortes meget grundigt (gerne en time) og drysses ud med fx en peberbøsse eller opløses i vand som dynamiseres en time ved røring i cirkler skiftevis den ene og anden retning. Drysses eller stænkes (fx med en hestehårshåndkost) ud over det aktuelle areal, når månen går foran tyrens stjernebillede, hvilket den gør 17. januar kl. 21:00 til 19. januar kl. 3:00, 2019

Tuesday 11 December 2018

Lindholm (3)


"Vi oprindelige Lindholmboere, som er fordrevet fra vor fødeø, kan godt føle os lidt oversete, når Lindholm nu udråbes som en øde ø. Den er altså kun øde, fordi vi i årtier har levet fordrevet fra vor fødeø. Ligesom med Israel, som efter Anden Verdenskrig blev givet som "a land with no people to a people with no land". Palæstinenserne opfattede dog ikke landet på den måde, og Thulefolket, Kerelere og mange andre etnisk udrensede folk har på samme måde lidt under storpolitikkens laden hånt om urbefolkningernes rettigheder.

Øen ligger midt i et fuglebeskyttelsesområde, og bebos af en fuglekoloni især på Sydspidsen. Nu skal den bebos af over 100 beboere, som 24/7 vil forstyrre sæler og fugleliv m.v. Det var aldrig gået igennem Naturklagenævnet eller EU, hvis det blev foreslået at nyanlægge en tilsvarende landsby et sådant sted. Naturbeskyttelsesloven forbyder ny-indretning af beboelse i kystnære områder, og jeg behøver vist ikke at nævne, at hele øen er omfattet af strandbeskyttelseslinien.
Alle rettigheder og lovgivning tilsidesættes for at bruge en lille milliard kroner på et symbolpolitisk forsøg på at begrænse tabet af borgerlige stemmer til Ny Borgerlige."   Anders Borgen på sin facebook profil 9. december 2018

Sunday 9 December 2018

Gentagelsen/ modifikation over Flemming Lunds digt:


Gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen er halvdelen af bevægelsen af halvdelen er gentagelsen gentagelsen

DEN FULDENDTE FUSKER:


Saturday 8 December 2018

Tuesday 4 December 2018

Om Facebook: Facebook er:

Et varegjort netværk der har venskab som sit løgnagtige axiom.


:::
 Flygtninge er vor tids flynder flynder i det dybe vand.


Monday 3 December 2018

::::
      Intet menneske kan opnå fuldkommen og permanent lykke, så længe det er årsag til et andet menneskes ulykke.

 Og her i veganerterminologi, hvilket den universelle sandhedsværdi ikke bliver mindre af: 

      Intet væsen kan opnå fuldkommen og permanent lykke, så længe det er årsag til et andet væsens ulykke.


Sunday 2 December 2018

Lindholm (2) :

   "Ellehammer ønskede at flyve som den første i verden og byggede derfor i 1905 en maskine, som han kaldte et "luftskib". Ellehammers maskine var bygget som et semibiplan, hvad der vil sige et monoplan med løst oversejl. Elleham-motorcyklens motor var formentlig en vigtig inspirationskilde, da Ellehammer skulle konstruere sin første flymotor; en trecylindret luftkølet stjernemotor på 9 hk. Med maskinen påbegyndte han i januar 1906 en række forsøg på øen Lindholm i Smålandsfarvandet. Maskinen var under flyveforsøgene tøjret til en mast i midten af øens runde landingsbane. Den første motor blev vurderet for svag, så Ellehammer byggede en ny motor med 18 hk, der blev brugt til flyveforsøgene fra august 1906.
Teknisk Museum arvede i 2004 bl.a. Jakob Ellehammers fætters, Lars Ellehammers, dagbog og en logbog fra Lindholm. Af både dag- og logbog fremgår det, at Ellehammer allerede 28. august 1906 fik maskinen til at løfte sig. I logbogen står[1]:
"... Prøvede med Ellehammer på uden svævelse. Forandrede maskinen til mere fortænding. Løftede sig nu med Ellehammer på momentvis med 12 gr..."
Den 12. september 1906 lykkedes det at holde maskinen i luften lidt længere. Lars Ellehammer skrev følgende i sin dagbog[2]:
"... Vind 2-3 Meter. V retning NØ, kørte hele Banen rundt, svævede med bag- og Forhjulene ca. 42 Meter 1½ Fod højt, idet den brasede op fri mod Vinden. Ellehammer hele Tiden paa. Tog Billeder af ”det” i Flugten..."
I logbogen fra 12. september angives samme flyvehøjde, der svarer til 47 cm[3]:
"... Sejlede hele Banen rundt med Ellehammer paa, svævede momentvis med Forhjulene hævet ca 18 Tm over Banen. Tog Billeder i Flugten..."
Dette sidste citat skal formentlig tolkes som om, baghjulene var lavere end forhjulene, men ikke som at baghjulene rørte jorden. Der er bevaret mindst to fotografier, der blev taget som dokumentation den 12. september, hvor man ser Ellehammers maskine svæve over jorden.
Det afhænger af definitionen på flyvning, hvorvidt der var tale om flyvning på Lindholm i 1906, men under alle omstændigheder var der andre europæiske flypionerer, der havde udført tilsvarende "luftspring" forinden. Det gælder f.eks. Karl Jatho i 1903 og Traian Vuia tidligere i 1906. Ingen af disse pionerer fløj i moderne forstand, da de ikke kunne styre deres maskiner og ikke var i stand til at forblive i luften, men hurtigt mistede hastighed og måtte lande igen. Så Ellehammer kan ikke anses for at være den første i Europa, der fløj med en maskine tungere end luft."

 Kilde: Wikipedia

Lindholm (1) :


"I dag råder Danmarks Tekniske Universitet over øen og har udnyttet den isolerede placering midt i Stege Bugt til at forske i smitsomme virussygdomme i sikker afstand fra husdyr i resten af landet.
Det er blandt andet sygdomme som mund- og klovsyge, rabies og svinepest, der blev lavet forsøg i.
Der er kun adgang til øen med særlig tilladelse, og er et dyr først er fragtet med færgen til Lindholm, kommer det ikke levende derfra. For at minimere risikoen for smittespredning bliver dyrene aflivet og brændt i øens krematorium, når de forsøg, de har været en del af, er ovre." 

                   Kilde : dr.dk

Saturday 1 December 2018

Spyttemanden:
Spyttemanden blev dømt og har øjensynligt allerede afsonet, for nu ser det ud til, at han har vundet konkurrencen i langspyt. Hans virusbefængte spytklat er havnet helt ude på en ø i de indre danske farvande. Grundloven sank som en papirbåd ved samme lejlighed. Vi lader asken fra krematorieovnene vaje i vinden som en sidste hilsen til søens folk.