Sunday 16 December 2018

Rotter


De har brændemærket frygt ind i den kollektive underbevidsthed grundet pest, kolera og andre for menneskene livstruende bakterie/virus sygdomme, trods det, at de egentlige smittebærere for fx pesten jo var lopperne, som så rotterne jo bar med sig. Men vi glemmer at rotterne eller noget andet dyr ikke er den egentlige årsag til de livstruende sygdommes opståen. Det er kendt at rottens bid kan være særdeles giftigt for mennesker og dyr. Jeg har set, hvordan seks katte ikke turde at gå til en rotte, der var trængt op i en krog, fordi de ikke kunne komme til at nakke den fra en vinkel, hvor de kunne være sikre på ikke at blive bidt; og jeg har set, hvordan en kat har brækket nakken på en rotte bag fra, for derefter at lade den ligge, hvilket katten ikke ville have gjort, om det havde været en markmus eller en halsbåndsmus. Katten ved instinktivt, at rotten er giftig - ikke bare på grund af de bakterier, der lever i dens mundhule, men også pga de giftstoffer, der er ophobet i dens krop grundet menneskenes brug af skadedyrsbekæmpende gift.Men derudover er rotter jo hyperintelligente, forsigtige, sejlivede og pragmatiske. De hører til en underverden - mest pga menneskenes indstilling til dem - men faktisk kan rotten sagtens bevæge sig rundt over jorden i fuldt dagslys. Fx skete noget sådant under skraldestrejken i Århus for hen ved tyve år siden.De findes i stort tal i vores undergrund, så det gælder om, at det hus man bor i, har et helt tæt og stærkt fundament. Den mindste sprække eller sted med porøst materiale (og her under hører almindelig cement, som rotten med sine stærke tænder sagtens kan bide sig igennem, om den har en grund til det - og grunden kan her være 1) indespæring 2) lugten af spiseligt materiale 3) seperation.Det siges, at om der ikke fandtes rotter på kloden, så ville store kloaksystemer ikke kunne fungere; men samtidig volder de også store problemer samme sted.En regulering og tilbagevisning af rotteplagede arealer kan ske ved at indsamle et eller flere skind, som forbrændes over træ-ild; asken mortes meget grundigt (gerne en time) og drysses ud med fx en peberbøsse eller opløses i vand som dynamiseres en time ved røring i cirkler skiftevis den ene og anden retning. Drysses eller stænkes (fx med en hestehårshåndkost) ud over det aktuelle areal, når månen går foran tyrens stjernebillede, hvilket den gør 17. januar kl. 21:00 til 19. januar kl. 3:00, 2019

No comments: