Friday 29 November 2013
Klimaet er dit fingeraftryk:Thursday 21 November 2013
St st sto rst tsi tsi skå als se se so so st stu sk ski sk ski stu st tes sk sku sæ gst gst sky so sn
sn st snu sta sn stu sa sa ks ts st st str si sde så so skæ
ys ys ys ste ys si st sto ste se gs gryla
gsk st st sti la lu-lu-lu-lu-lu la se sk sku ski sk sp sp so spi so spi sprii se se st sk st st oss as ns
so sv svii yssk skjo st sto sty stry stry stry sanlifango labilo dask bilo dask klappa mysk ka pu spæ
st skæ su su is su sterikt sty st sk sø si so sdy suu salaman sva ta ts sva ts svats uls ings rrrs
sø su sum sø su sum sø ska rts rtski els els st stttt sky se els elsd sp spi se si slii sk sy sl så såko såp
ste si so uss sæ so æs spr spr spro stuu spro str ssi els es els st os as sø swa st si rs si sorat skii skyk
sa ns sta sk stu stu sy skii or or de år ra er er ræ er try rva er er or ar er ar or er or ir adr er er
or gr or ro or str strå muu er or ør er ver rof er er strø strøbel lus er er er er år ra ur er er er irk
ir er er er er er ørs er ørs ar er er ar ar ar ar ar rst str rø fit fro  fro fa kro er er rt er er er kr er
er rer ri er br er gr or or ror ri re ra ri rask irs er er re er er arts nomb st ås er er er re er er er
er re kre er yr rø or re try er er er er er er er år er er rymp orf rest er ær  ra er er er re er re er er re er
ru er spr sprii spridi spridi stre er si as si er er ir ør er re re er er re er er er er ør er or ør er er
men rmen rammen amme ka uf kuf kuf em om um me um me øm riii om memu me mi mu mi im iml luu
må mæ mæ me mi ma mask imt bryy øm umpf em om om me omp ymp om emp om me må am mi me
im ma em omp imm imm mi am mi mi mi mo me um æm mi me fo fo fo uft tyl tju fraa fla trkt fo fje
fo fo fo fstr fli uft fø aft fa fa fak of fra ift fo fø fu fel fel fa fa fø fr fa fo fg fg frii fo ft fa fhå fhå fly gf fr frymp
fo ift frymp frii fd fii fa fa flo flæ fibbenub be bo åb be ab ba bi pi tii bla bry blo po op po ba bla klip
ba pepy bla pi be bli pe pla ba bar ba bar bar be ib be be umbra be bli br bne brø pub lo paf ump
bli bu ab be ip bli bo blo app tap blø pa ymp bu ba emp spr ba blo pa ble ba skå ska stuk ykt
ski nk nk kesk ukubo bo blas gasta sky ga gu gle ka kro negkri gulv skæ sky ug kli ky ak ak
fak gå rk igsk ig ski ski kø pladau ki rk ik ks ko kæsk sk knu kru kru tok kst skæ gri gri grii
ski gra gt kæ gu ske gli klo tuk tuk ska ski ink gå uk klik li ko kre guk blok ank vog øg øg øgfa pøtak
ik igpø yk kan ko ogu ogu kolum pak kry kø ko gme gme måg glæ kla gi klag ga ging eg sge pep gels puf
gak ganzig ika eg ko gak gif gob go ligt øg gæ ko stik tisk tuk tuk pyk ruska morf bilo pu spæ.


  


Wednesday 13 November 2013

Til et maleri af Jacob Haugen Sørensen

 Det er provokerende grovhakket rock'n'roll med sådan et fritsvævende blåkaotisk stakit for solen, giver en følelse af, at der muligvis ingen vej er ud af idyllen, vi kan lige så godt blive her og acceptere katastrofen og sutte på de slikkepinde, vi nu engang er; med hovedet sådan stukket i busken, svæver klovne- og ande-idyller rundt omkring, men stadig denne neger af en barrikaderet solgud, et hævnens komma stort nok til ikke at overse - evigt svævende dér i maleriets ellers lykkelige udgang:

Saturday 9 November 2013

Thursday 7 November 2013

Wednesday 6 November 2013