Sunday 30 July 2023

:::Sig mig et tal når du er kommet hjem

bjergenes lav lader dig få den specielle fornøjelse

piller et løg for dine bare ben

det er ikke et spørgsmål

om det er let at være moder

jordmødre står i kø

for at stå bag det J

jorden regner ned over sig selv

alle de fine reb og bønnestager

folder fangarme ud med hvert sit øje på

lad dem blot marchere

for vores skyld

urnerne synger dine læbers sange

du fandt din vej ind i dit eget køn i mig

du er lige så langt væk som solens stråler

sådan føles det

du er lige så tæt på som solens stråler

sådan føles det

skrevet med ordmødres sirlige skrift.  

Saturday 29 July 2023

Faulur kost

 


 

Fassurahukkel foulur rastoksfar 

afkel byyk ufum kotoum

karas fauktfi  safa kyakt gataf 

laun luak am kafun af vouffel

kuakbauk bhoomika stafkor 

ars sassa ul ar fauw arauf

leru lesafanbaf buar lessa 

urryak mo  faulur kost

al book ar fuva num wy nyi a urry kii

kafal ralny ustky ma reky 

aktal nyi, by letanka af vouffel.

Rabinowitz ar yifry al katauk 

wy nyi u, ky mof waf y ar lefokt

slestu kyan kyak af magt 

kaast kuaf al wa faulur kost

wötauf stekowy, ast fukyakt, 

al rafst byty afzy ztouk

alma bhoomika naïk 

steboin waraw ulkumt u rymyar 

afkel ru urry ra urruo tyn

kabtam konam namar stebarr 

wy u rymry al u makkfok

ira byon afwul wy u rymuar afkel, u faulur kost.

 

Lituos tanbaur buir ark fokt 

nyak al balaum temtouf

waffeloun mastbaum turfor 

ouk rasauf kyvkitaun

a ketfaut stur kovt, 

mytannaul kavlamo ma faust m’fa amak kav

lomofas ubuf klak ra wovtar u, wa faulur kost

ka wesykt lyul fyakt 

amaw ketfy astbaur ur amtauk ram krak

alt kyarbaur laulkyan 

u nafar aub fur kama faulur kost.

 

Styaf baur samkar 

k’tannur am a styaf bakt a toumty k’tav

aol tyar buar knyal 

af koton ar nyala ny wa faulur kost

besyukt ar yifry rako 

unkust kyfyara aol fyas baf krauk

syukt ar betaffaum 

yra karrakaust kyafwa ul kaufibi baun

syuktmakt m’nyar lenny 

ustry af bok yifyar aol wourky af k’fuul

naumur lon a ryambaukt wa faulur kost.


 


 

:::

 


Nalaptifin frelkesof

ruwi lebekon himny

ostbosof alsalap søkka

nøskobur rilivøf batto

sibirvinus borotys upfubar

sofhyryl fynmylap

fossobos prynlin yrmfnit.


 

Friday 28 July 2023

???Hvorfor kalder speakerne på tv-nyhedsudsendelserne påsatte brande for naturbrande?  

She went into the shadows

 


She went into the shadows

a place where the grass

she was banished to

was still green

a place where from

she could cry her tears

for God

for God

the God that was not that God

that shut her out

out in the tall grass

where children get lost

where children are abducted

of hypocritical priests

of priests

that do not belong to God's best children

She went into the shadows

a place where the grass

she was banished to

is still green.


 

The Death Of The Black CrowYou see the rush of snake

like a warrior's living belt

the cows' milk in tall vases

which hedgehogs cannot reach

who owns that voice

which regenerates happiness and joy

what do we really understand

when what was held so close escape.


Death to the black crow.

Death to the black crow.

Death to the black crow.


We have heard the last cry of the crow

the key of clouds at our feet

mighty music squeezes the notes together

who then knows the innermost silence

who then gives birth

what holds us together

when the last black crow youngster is dead?


 


Wednesday 26 July 2023

:::

 

 

 

Mine modermærker mimer 

blandt alle de stjerner

drab må forstumme

Vinlandet en anelse kedeligt

og den gamle sol søsætter sine sideskær

med koppernes udstrakte fingre

alle de rammer vi bevæger os igennem

for en dag at blive duftende hø

imens græsrødderne strækker deres håb

og sommerfugle kokoner åbner

hinandens sprog og sværmer op

sprogene sværmer op og

åbner hinandens sommerfugle kokoner

imens græsrødderne strækker deres håb

om en dag at blive duftende hø

hvis alle de rammer vi bevæger os igennem

bliver koppernes udstrakte fingre

og den gamle sol søsætter sine sideskær

bliver selv Vinlandet en anelse kedeligt

ligesom ethvert drab må forstumme

blandt alle de stjerner 

mine modermærker mimer.

 

 

 

 

 

 

 

 

:::


 

Vi går med vores klokker på ryggen

med solnedgang som knebel 

baglæns ind i vores søvngængerhåb 

hundesvanen venter troligt foran automaten 

et overflødighedshorn af luftballoner

græsset er så grønt på den anden side

fællesskab er kvinders hjul

dukker hører døre åbne oceaner

teselskaber formet som et søpindsvin 

betalingsmure trukket op af koppens læsebriller

mesterkysset som en glødetråd i pæren 

stavefejl forvandlet til bryllup

den smukke brud så troløs som citroners både 

på et hav af perlemor.

  

 

 

 

 

 

 


Benjamin Fulford skriver om en mulig fredsaftale:

 


Læs Her.
 

Jordklodens klima

 


Ligesom et menneske kan gå i pubertet eller overgangsalder, så kan planeten det samme, så jo, Jordkloden kan godt have en krise. Men det, vi mennesker skal koncentrere os om, er den af os skabte forurening af miljøet, der er en trussel for jordens arter og liv, herunder især menneskene selv. Forurening og klimaændringer, der kommer fra Solen og Jordkloden selv, har menneskene ingen nævneværdig fysisk indflydelse på. Men menneskehedens samlede mentale stade har alligevel en betydning og en sammenhæng med Jordklodens væsen og en respons på et spørgsmål, som lever i menneskeheden i dag, får den måske svar på om to hundrede år.
 

Tuesday 25 July 2023

:::Lad mig vende tilbage som den blide regn

blinde øjne er alligevel sorgens tab

nøgternt dysser fangarme vores bønner til ro

snus atter den kogende eftertid ind

regn røver næppe cikoriens strålende udsyn

reb er den prøvede brændestaks hærdede nål

lad mig vende tilbage som den blide regn

ret gennem de mange hænders glemsel

slyng ægget i en bue om dit ansigt

lad evigheden udvide sekundernes fald.

  

Sunday 23 July 2023

Ni Dage I Verdenstræet

 

De ni dage det åndelige væsen (Odin / Kristus) hænger på Verdenstræet ( Verdensasken ~ Verdensaksen ~ Verdensæteren ) - hvorfor er det lige ni og hvad betyder dage i denne sammenhæng?

Fra Det Første Testamente kender vi jo udtrykket Skabelsens syv dage. Første dag skaber Elohim Lyset. Anden dag skabes Himmelhvælvingen. Tredie dag skabes jorden og planterne. Fjerde dag skabes Sol, Måne og Stjerner. Femte dag skabes Fugle og Havdyr. Sjete dag skabes Landdyr og på denne sjete dag skabes også Mennesket i Elohims eget billede. På den syvende af Skabelsens syv dage hviler Elohim sig. Dermed kan vi også sige os selv, at dage her betyder noget andet, end det vi i dag kalder dag. En dag er for Elohim som tusinder og atter tusinder af år for os i dag. At Elohim bruger syv af disse æoner peger blot på skabelsen fra og med lyset - fra det store TOHUWABOHU. Hvad der ligger forud for dette, ligger før de syv nævnte dage, regnes ikke i tid, er før-tidigt. Selve jordklodevæsenets skabelse ligger hen i det dunkle. At jordklodevæsenets og menneskehedens skæbne hænger sammen fremgår ikke tydeligt ud fra Det Første Testamente. Det er kun indirekte præsent i de to testamenter.

Men hvorfor er det så ikke syv - men ni dage, der nævnes i forbindelse med Verdenstræet? Hvilke andre kilder nævner tallet ni? Det er der naturligvis mange kilder, der gør. Men to væsentlige instanser anvender dette tal. Den ene er den katolske kirke. Her opereres med et Engle Hierarki, der netop består af ni forskellige grupper af væsener, som igen kan inddeles tre og tre. Nederst i dette hierarki befinder de sig, som vi i daglig tale benævner som engle. Øverst befinder sig med hver deres egenskaber Keruberne, Serafim og Tronerne. Keruberne kender vi fra Det Gamle Testamente, som de, der vogter porten til Paradis.

Men også i den sufi-muslimske lære genfinder vi brugen af ni. Her er der blot ikke tale om hierarki, her tales der om sfære. Der regnes med kredse eller sfære. Der er ni åndelige sfære.

ni dage er sandsynligvis ikke bare ni dage. Men kan også betyde ni gange, hvor hver gangs dag dækker over et tidsrum, som for et overjordisk væsen måske forholdsmæssigt kan tilskrives at opfattes som en "dag", men for os i virkeligheden spænder over et meget større tidsrum i vores tilgang til verdensæterens tid. Korsfæstelsen eller Hængningen på Verdenstræet kan således ses som gentaget ned gennem ni hierarkier eller ni sfære. For endelig at nå til et indviet menneskes medoplevelse. Og selvom de ni sfære eller de ni hierarkier kun for et menneskeligt begrebsapparat er adskilt fra hinanden, men i virkeligheden ligger indfoldet i hinanden uden for tid og rum, så vil et menneskes bevidsthed bringe oplevelsen ind i et tidsperspektiv og opfatte det oplevede som t i d s r u m. Det der egentlig er vertikalt bringes ned i et horisontalt perspektiv. Tilbage står en følge af ni. Lad det da være ni dage. Nu er det begribeligt for hver mand, hver kvinde og hver træl. 


Saturday 22 July 2023

:::Tilknappet måne lister violette sokker frem

lammene danser på engen under egen

februar ejer det rå kød under sadlen

et onomatopoeisk kor

spiller op til bryllup

vejstriber slynger sig om din hals

tobaksvolieret siler af os

som et galleri af lassoer.


I slikker tabere i jer

tættere og mere i stykker

tvivlende på solen

dine års salte tyngde

solen du har viet de døde til

tørt og dybt skal I se

dine tunger bliver dage

som trækker vejret

gennem skelettets tusindårige

svungne, tindrende, porøse inderside

den skidne ild

fra Tv-apparatet ingen ser.


Som tegn fra dobbeltmåner

yngler Indien suret fast til din trones skyggesejl

ind står

den indre blånelse

der triller skibe

ned ad din kind

træd forsigtigt over dækket

ilden slukker tusindfryd draperet i.


Kun mæslingeknopper dulmer tomateksplosionen

din vulkanpapegøje basker over bjergstien

Ikaros forærer os brændte antenner.


Klimahysteriet når ikke istiden

til sokkeholderne. 


 

Verdenstræet ~ Verdensæteren

 


I følge mystikeren Valentin Tomberg blev Kristus korsfæstet på et overjordisk plan flere gange før den fysiske korsfæstelse på hovedskalsstedet Golgata.

Er disse forudgående korsfæstelser blevet åbenbaret for shamaner og vølver og er de af dem blevet forbundet med en af de guder, som de dyrkede - nemlig Odin?

Det kunne forklare Den Højes Sang, Legenden om Odin, der hængte sig ni dage i Verdenstræet.


 

Konditor Mose i Midterp:

 


Konditor Mose i Midterp:

:::Rækken af fyrretræer mod øst

holder min uskyld i favnen

søsygen hærger græsset med brændende pile

elverkabinen lyser fra hver dugfriske kogle

piletræerne ruller os tilbage 

vi blev forladt af aber.

Over mosen synes en ynde

bedre end skøjteløbere

at række os sin vilje.

River trækkes over bilernes tage

for at si nattens syner.


Stormagter giver mig hver sin sko

i mine drømmes asyl.

Alle døre står åbne

badevandet er klar

fra karafler hældes stjerner

over mit undervandssyn.


  

:::Når solen går ned

står solen op

med de sovendes sjæle

i tusinde tal stiger de op

i søjler af lys.

  

Thursday 20 July 2023

:::Øg ni reb Bering Ø
  

Wednesday 19 July 2023

:::

 


Der er min stemme og der er tingene i rummet ~

skakbrikkerne på dragkisten

under den halvvisne sødemiddelplante ~

vasketøjet på snorene ~

lyden af vandet

der returneres

fra gulvpumpe til akvarium

i det andet rum.

Og imens jeg skriver

mine egne åndedrag

lige så himmelvendt

som coleus planten,

venter digtet på denne dags torden

og ind til da

fuglenes smukt indskudte fraseringer;

dog venter hylden ikke længere på regn,

men modner ud af sin egen vedholdende marv.

Alting synes fastholdt i sin årstid

på kanten af klodens hældning.

Fra kredsen af skærmende grønt

kaster en solsort sig ind mod huset.

I en tidslomme kæmper mikro væsener med at vinde min fred.

Dagen er skabt for Tornerosesøvn.

Fluerne sover på væggen.

Det er jeg nød til at skrive,

selvom jeg ingen anden øjner,

end den forsvindende lille,

der svirrer lige over

det hvide papir.

 

 

 

 

:::

 


Jeg skal se tusinde myrer kysse din hud

floder af myrer forsamlet

som ikke vil lade dig stige ombord

og forsvinde i en søjle af røg

kun jeg trækker dig i ærmet før du går

i sikkerhed under egens krone

hvem vil se en tue af myrer sejre

floder af myrer forsamlet

mægtigere end noget alfabet

jeg vil sømme hver tåre til træet

lavet bruger allerede dine lungers kraft

lavet synger allerede om hvorfor

jeg vil lirke hver planke møjsomligt op

lavet ønsker ingen verdens larm

kun jeg trækker dig i ærmet før du

forsvinder i en søjle af røg

jeg skal se tusinde myrer kysse din hud

floder af myrer forsamlet

som ikke vil lade dig stige ombord. 

 

Monday 17 July 2023

:::


Moinum dyssel

hafyl sufmykføy

kibnekep søbef lopvikbei

volfivil nashum kylof

alkusek wobko

minab musrymus

røltof hablip tørstofol

ente ølyk hatzzke

weirow sirknum stella

kaplesel vote fenkal

blulio bosti.

  

Sunday 16 July 2023

:::

 


Bliv stående mellem fyrretræerne

og indkassér evigheden

drej vennesøjler af dine støvler

urmøllen løsner sine koglefrø

fra lysende pander.

 

Din vennekreds er sirlige rygbind

alle aflysninger har kobbernaller

under indemuret gitterport.

 

Østenvinden er nutellaskum

med senseptemberkølige vægte

kulhallerne hækler stadig væk

cis-mol for knallertobo og tuba.

 

Kuffertsalsa har en heftig kerne

som får cikoriens blomster

til at lyse gruppesjæle op.

 

Ligesom vi troede

stormen var en afgrund

vi kunne ride på.


 

Saturday 15 July 2023

:::Lyndråber blinker blad

som om de slumrer i sne

noget ved læberne

rækker reb af sukkerlus

klæbende til ryggen

livsbølger gennem tågen

selv luppen før dit venstresving

glimter flot mod bakelit

dér kravler billen Skræk

på fem ben over bar bund

fra bashøjtaleren myldrer de frem

solen tipper læbekys

før rædselskaret flyder over

med dine hænders kontinentale blus.

  

All around you

 It's all around you

you have nowhere to go

going to the endless stairway

lost and found in a single smile

a while ago you disappeared

and now you're back

and now I am here

have no fear - you won't disappear

for ever

for ever

it's all around you

have no fear - you won't disappear

here I am

lost and found in a single smile

going to the endless stairway

where you go

it's all around you

it's all around you.


 

Når Poesien Løber Ud Af Mig

 


Imens poesien løber ud af mig

fortæller sømandsråbet næsen hvem

det sejler ud af hvem

december ligger så tæt med hove

aldrig bliver lagener og alt det andet rullet

til nye reb; bind os i kød

de fine nye reb og dit kys

fører os til birollen for et stød

februar river os ud af hvem

føler bæstet og øser hove

fra en båd af kaprifolieskove

indtil februarklokken berører os

mens solen sniger sig på kattepoter

og labber natten i sig som fløde

vi tænker på alle de døde

imens poesien løber ud af mig.


Når poesien løber ud af mig

med alle strofer krøllet sammen

bliver pytter fløjelssøstre

siamesiske digtsamlinger 

bliver de grønne flaskers etiketter

mundens fyrværkerkys cyan blå

ser Gud som fyrreskovens gab

tyfoner knuser alle

sætninger limet sammen

fra alle sider er februar

en dåsecolas lys

de små hullers træning

din elskede som skudpokal

hvad fylder så mest

i kyndelmissens maggitern

når poesien løber ud af mig.


Når poesien løber ud af mig

med kommenfyldte bølgers søsyge

og næsen damper urtidsbregner

hele verden under vand

bygrænser sløjfet

hurtigere end Atlantissøjler

indtil alle vores mestertyve

befinder sig som faner

når vi begraver kilometersten

under surfbrædtets tablet

en kyssesyge du kan tage fra mig

når poesien løber ud. 


Thursday 13 July 2023

Helsinki Syndromet


Det er uheldigt, at DR kalder den finske serie Helsinki Syndrooma for Gidseltagningen, idet der for det første er en dansk serie, der allerede bærer den titel - men endnu mere fordi den direkte oversættelse af seriens originale titel Helsinki Syndromet meget mere præcist rammer det, som serien handler om. Udtrykket Helsinki syndromet er oprindeligt kommet til verden ved en fingeret 'fejl', hvor hovedstaden Stockholm forveksles med Helsinki - således, at den der 'laver' den faktuelle og sproglige fejl endda selv 'tror', at Helsinki er hovedstaden i Sverige. Men dette har intet med den finske serie Helsinki Syndrooma at gøre, i det titelen i dét tilfælde skal forståes og er ment helt seriøst. Helsinki syndromet som en udvidelse af Stockholm syndromet. Det er her ikke kun blandt gidslerne at sympati for gidseltagerne aktiveres - men faktisk bredt i hele den finske befolkning - med 90'ernes finanskrise og Cirkus Corona som den reelle årsag til befolkningens labilitet og deraf følgende mobilitet.


:::Når du vil spørge jordkloden om noget

så må du være meget tålmodig

et enkelt liv rækker ikke

til selv det mindste

Ja. 

 

:::Colaen damper

og flår dig en kendis


under bomuldmyrens lup

siver brun tobakssovs

fra nissebind


det er ikke tosserne

der ræser

gennem

flaskeskulpturen


det er slet og ret

isnat af fantasi

med sit siamesiske fløjt.

 

:::

 Greb ski reder Frederiksberg

 

:::Du Vagn gav ud

  

Monday 10 July 2023

:::

 


Eurusbrisen bærer dit vacuum

dybfølt som en langsom fuser

dage står i tavshedskø

i landsbygummistøvler.


Nadverdrinks er årets trone

forbinder jer med sine vågne

sortovale øjne.


Bag et lys du smager på

klækkes fisk i lyssignaler.


Taget åbner sig

for vores jomfru moder

Herakles griber slangens hoved

med sit ørnenæb. 

Sunday 9 July 2023

:::

 

 


Himmelhavet nagles til din salte hud

skriger og får dig til at hænge sammen

fugle forsvinder ind i filtret horisont

som skuffer fulde af elfenbensstempler

stormskyer, siger halsen

hjertemassage, hjerte, hjertemassage

kærlighedsløftet forcerer, hvad vi føler

støvler svæver som en kvælende væske

igennem værtshusene

hoften er fuglenes luftfakir

solens skygge løftet i skulderbladets slip

nærhimlen hænger hvæsende i dit hår

hormoner hvisker et ekko

salte søjle, dit snit forstørres

til taktfulde hjerner blir fugleskræmsler

de dødes stjerne spejlet af Herakles

hypnosehullet hemmeligt

hvor igennem syndfloder blir ved at ringe

til kuglepennens strøm af sætninger. 

Til et maleri fra 2022 Uden Titel af Hans Degner

 


Tvillingeduellanter

spejler sig i enøjet

lyskrydsbelysning.

 

Penselstrøg 

   er gelændere for fiskenet

hvor igennem oversvømmelserne

rubriceres 

   og spejler grønne guldsmedekors.
 

En Fugl Lander På En GuitarEn fugl lander på en guitar

strengene flår ud af mørket

som hvis et savn var krøbet

             ind i vaskemaskinen

op stiger hymniske klange

et net af pistolpisvold sier vores djævle

alle fjerboldens rystelser er alt der er

en fisk løbet tør i nøglehullet.


En fugl lander på en guitar

bornholmerure har forlængst pakket sammen

kløer spørger venligt om kiks giver æbler næb

jagtkys ryster rytmer ud af hvirvler

en ømhed peger

på vores komme i et blivende hjem

og griber den rette blæk af tonerne, vi ønsker.


En fugl lander på en guitar

det skødesløse vågner af stor veltilfredshed

dybet kommer nærmere

rusker op i solhandskers cobrakarry

næste tone lyder nøjagtig

som nyspirede bulmeurtfrø.


En fugl lander på en guitar

safrantoget sømmer kejseren 

             fast til normaliteten

skumringen har sine egne søjler

af flere meter hult egetræ

eventyret synes søen er halvfuld 

             af snurrige døgn

kloen ryger gult på sit filter

alle beviklinger aktiveret.


En fugl lander på en guitar.


  

Løkker

 


Løkker som du har til fælles

med stivnet lav der holder på dug

er løkker så smukke

som falder gennem dit sinds

fem smukke urtids begyndelser

lykkelige cyklus af løkker og lav.


Løkker er løkker mellem lav og lav

hver løkke ser dit sinds løkker

ser dit lav.


Ser at det fælles er jeres løkker

smukke løkker

samtlige sind

er jeres 

løkker 

I fik fra løkker

som lykke.


Løkker

af navlesnor

om halsen

for alverdens lav.
 


 

Pigen fra Den Nedre Nil

 

Pigen fra Den Nedre Nil

med det dybe mørke smil

gir mit hjerte et lille hvil

så den sorte ravn

kan finde havn

så den sorte krage

kan finde mage.


For det smil som kun du kan smile

for det smil som kun du kan smile

giver solen tusinde grunde

til at vi er her.


Svimmel før sit øjes løb

ved du hvilken cis-mol vinder

da du dykker gennem dun

da de løb lige før

lige gennem denne dør

da du åbnede din favn

indad indad indad.


For det smil som kun du kan smile

for det smil som kun du kan smile

giver solen tusinde grunde

til at vi er her.


Det er det vi lever for

kig du kuli mod stjerne nord

en kolibri kan synes stor

når dens tunge går i bund

og suger blomsternektar

når den flyver ret igennem

fra øre til øre.


For det smil som kun du kan smile

for det smil som kun du kan smile

giver solen tusinde grunde

til at vi er her.

 

Saturday 8 July 2023

:::"If you feel pain, you're alive. If you feel other people's pain, you're a human being." 

             Leo Tolstoj


"Если вы чувствуете боль, вы живы. Если ты чувствуешь чужую боль, ты человек."


             Лев Толстой

  

Friday 7 July 2023

:::Østersen laver sine egne måner

og sender dem i kredsløb.


El-boremaskinen rykker

som en hånd mod din bløde kind.


Alle de serier vi havde planlagt

at hænge som vilde streger

tegnet med lommelygte.


Der har groet sig et mørke

en hule hvor fra

jeg kan nå 

alle spædbarnets hindbær

og over mig gyldne æbler

på træer jeg såede

imens du endnu var her.


Du hører det jo udmærket

Jesus Kristus kalder

gennem lydmuren

og klodens stadigt mere udbyggede gitter

irrede kobberarme slynger sig og løfter

en flod af tippier

to et halvt kilo hindbær

fylder os

med talebeskeder.  

:::

 


Abrikoserne skal være

lige så bløde

som en kusse.


Kusserne findes.
 

YNSAHERUSYNSAHERUS

ELBOVØNIP

ØSFUMALYF:::

 De stjerner, 

der gennemlyser en løgn 

uden at gennemlyse løgneren, 

genkender ikke deres eget lys.


 
 

:::

 


Klodevæsenets lyst til konstant

at omfavne alle sine

mikroorganismer

rummer mere

kærlighed

end

udtrykket

tyngdekraft

kan rumme.

 

Po Portvins smsPo Portvins sms

Po Portvins sm

Po Portvins

Po Portvin

Po Portvi

Po Port

Po Po.


Svin trop op!  

:::

 


At at er sprogets måge

er sprogets redning

at man kan sige Atman

ånder på din sætning

at ordene folder vinger ud

og flytter sig

at mågens skrig

når den glider gennem

nationalbevidsthedens hospital er 

at. 

 

 


Thursday 6 July 2023

Bag Tonede Hinduer

 


Søm tænderne fast til komoden

send dueslaget i kredsløb om stuen

slå til Søren, Søren

hvorfor Søren siger du

slå til Søren, Søren.

Bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer.


Fuck hylernes tinitusbøger

søm korsene gennem kyklopens kopper

slå til Søren, Søren

hvorfor Søren siger du

slå til Søren, Søren.


Bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer

bag tonede hinduer.