Sunday 15 June 2014

Sunday 8 June 2014
Gik syv ud og gassede sig
gik syv ud og græd
gik kloden af sin akse
til en klode af samme køn
tværs gennem ønsket, gyset og væksten,
gik horisonten ind i dit kors
og blev ét med din lodrette skæbne.