Monday 29 May 2023

OfferSøsyg døs i køjen

taber søvnen til søndagens lavvandede bugt

fyrretræssønnerne nyser

når polarkaptajnen kalder dig ven

nok er nok ved hver bagbrænderbølge

skibet fortøjret og vi går i land

op stiger manuskriptet

som en åleglat krop

rammer os lige i haserne

og vi retter os violforstrukne op

slægternes fjerne voldsorgier

lytter mellem hvert ribben

imens vi bøjer os ind i rytmen

forbløffede må vi midt i stammedansen

standse og bevidne

en hane taber først sin kam

siden sin skrumpende krop

og se, tøjrepælen letter 

som et fjerforvandlet dun.

  

Sunday 28 May 2023

LOGOS

 

Porten malkes

porten løftes af snegle

duftnæser

maler følehorn sorte.


Porten maver sig

ind under maven

lader færgerne

sejle ind.


Sådan en delagtighed

inde under larmen

nyser ubehersket

alverdens gråd langs sin karm.
 

Saturday 27 May 2023

Diamantøje

 


 

Hvis sorgen høgeklædt

surfer som flyvemyrer gennem kuvøser

fordi loven har tæmmet morfinens ebbe og flod

og kærlighed til livet

bliver metronome synkroniseret

og nøgenhed forbliver dit eneste våben

som en havfrue foran sin ålegræsprinter

vil vi hvile i høstens favn

mellem tinreoler fyldt med bryllup

i cis-dur vil vi kaste

en bunke vaccinerede arme

pander gennemborede som bjerge

ud over afgrundens rand.
 
 

 

Befrugtede arketyper

 


 

De er lige der omme –

en urkraft går omkring

og fantaserer hvor mange –

vi møder den hinkende formue

den laver navneforbud

og går snart i dvale

og smører sig gerne ind over alt

med den eneste besættelse

vi har tilbage –

porten står åben

for et hvilket som helst menneske

som er symmetrisk nok

til at gå rundt uden halsbånd.

 

Der er allerede syv

der har forsøgt

lige så vågne som kosher

jævn aldrig parykken for jungle

natten besøger sin kålbedskalot

til rock der rykker.

 

Papayaen du købte på torvet

har krudt nok endda –

du skærer den i to halve

og skraber peberkornene ud

saften løber perlende

ned over din hage

og får din hud til at glinse

som en veltrænet samurai.


 

 

 

:::

 

 

 

Sneen falder som iturevne sedler

hver seddels chiffer

rækker bønnestage arme

gennem hovedstadens bøllekvarter

rækker bønnestage arme

op af landsbyens gadekær

op af kirkegårdens sammensunkne grave

råb de remser du må

mim gennem lysende skum

alle de lig over kanten

skaber ingen dansehals ro

fordi de blinde leder de døve

og far og søn forbløder

kan det aldrig nogensinde stoppe

strø rosenblade rundt om de dødes kroppe.

 

 

 

 

 

 


Thursday 25 May 2023

Lyt til solen når den synker som et skib

 


 

 

Ikke kun landskabet som det taler til os

vipper nu vipper helt uden vold

rugens kor tæt på tørstegt feber

jeg er bare en mus i din manke kære Gud

befal hver fyldige sol 

             at holde fest i vores hoveder

fromme penselstrøg 

             får drømmens ligning til at gå op

spørg ikke sidegaderne om love 

             eller de bølgende marker 

                 fulde af byg

læsset helt op under stjernernes vrimmel

lyt til solen når den synker som et skib

stille under enlig eg sidder én som er rede

og lytter til solen når den synker som et skib

stille håber jeg og beder til

jeg er lige så parat som du

stille håber jeg og beder til

at jeg er lige så parat som du.

 

 

 

 

 

Sunday 21 May 2023

SØVN

 


Meningen med at sove er, udover at regenere kroppens celler, organer og funktioner, at drage ud af sin fysiske sfære medbringende de billeder, man i løbet af dagen har "indtaget". Med 'indtaget' menes, alt hvad man har sanset - herunder også sansning i forbindelse med indtagelse af føde, luft, vand etc. Kvaliteten af den føde og de øvrige sanse-indtryk, et jeg har erhvervet sig, bliver registreret af de indre organer i samarbejde med bevidstheden. Især hjerteorganet vejer kvaliteten af indtryk og er et af de harmoniserende organer på dette område. Nyrerne er et andet indre 'sanse-organ', som især vil blive påvirket af chok (Chok og traumer kan ofte ses behandlet nat efter nat efter nat - det er kendt fra overlevende fra diverse krige, at det, de har oplevet, ikke sjældent bevirker natlige drømme og mareridt, som kan fortsætte resten af livet ud). Alle disse indtryk som organerne melder ind i bevidsthedsoceanet, drager sjælen ud af den sovende krop med - for at stemple ind i Natuniversitetet, hvor menneskesjælen kommer til sin natlige lektion, hvor billederne bliver behandlet, kommenteret, korrigeret og menneskesjælen drager derefter med denne natlige læring tilbage i kroppen, med en ny pose 'guld' 😊 = korrigerede 'billeder', som det skal forvalte i det vågne tidsrum, tage handling på og forsøge at gøre til mere harmoniske, når de atter er på vej ned i 'rejserygsækken'. Drømme er her et udtryk fra et mellemstadie, hvor der enten har været problemer med 'billedtransporten' den ene eller anden vej. Eller for stor ophobning af forgiftede sanse-indtryk (og her ikke mindst fødeemner), der forplumrer vejen ud af og/eller ind i kroppen.

Undtagelsen fra ovenstående beskrivelse af drømme - kan være klar-drømme og regulære varsler. Noget som især i Island har været ret udbredt især på kvinde-siden - helt op til vores tid.

Selv om drømme almindeligvis er udtryk for og fremstår som kaotiske tilstande, kan man godt arbejde bevidst med dem og gennem dette arbejde gribe helende ind i sit sind og i sin krop. Det gælder ikke mindst drømme under sygdomsforløb, fx feberdrømme. Det er oftest helt eksakte og enkelte mentale tiltag, der skal til med ofte overraskende hurtig helende virkning.

Eksempler på drømme-virksomhed aktiveret af sanse-forgiftning, som jeg gerne vil nævne, er ::: Tandlægen ::: ... I mine unge dage fik jeg altid mareridt, natten efter jeg havde været ved tandlægen. Jeg undrede mig over dette og tænkte på, om det mon kunne være pga de bedøvelsesmidler, som tandlægen brugte. En nærliggende tanke for mig, da jeg første, eneste og sidste gang jeg fik lattergas fik det akut meget dårligt. Jeg besluttede derfor helt at undgå bedøvelser af enhver slags. Fra den dag ophørte de tilforne efterfølgende natlige mareridt.
 

Inneruulat puiaasami

 


Bafsnekrum manarum talurenni

renquu notaaq sqabzotov

offibaarek nowiberi beervege

vereerrok fafeffo eenebno henbløq!

Valafsaq! Abbusaafym tyrysneq!

Iifilfa inneruulat puiaasami

tooyko tooyqaa raqaqqti!
 

Saturday 20 May 2023

FERIETAB/FERIEPELETON

 


Bind klude om hestenes hove

Perufløjten bærer dig roligt igennem

Metalbindersaksenes blade

der ønsker at gøre dig til Kaptajn Klo

hurtigere end Pan kan drysse lidt støv


tæller mange mørke dage

før fanen du skal hejse er syet

det er lømmelsucces af fem års snorken

der lykønsker dig

at du endnu engang knapt kan læse.


Barakkerne der sniger sig ind på dig

biblioteket kørt væk på en børe og tippet

og loftet hvor du lå rullet ind i et tæppe

kommer op som et gloende offer

Kaptajn Klosaks rokker afsted i sin stol.


Nap et krus af dit lederskab

synk amøben du sank ind i

ryghvirveltumor er din brændende tornebusk

der fra hvor din tvillingehymne

kysser de mange

som lod dig stjæle deres skæbne.

 

:::Sygehuset har LSD-farver i næbet

vi har ligefrem fået underretning

om hestehove gennem periskopet

op af den høje hat trækkes marcipanfilmen

kys rokker ved den søde 

             underverdens bundprop

hvilken berømmelse 

             bevarer så hjælpekirkens sorg

skal vi stadig støtte den fede latter

og de selviske breves sirlige nødskrift

din bevidsthed giver dig tusinde løfter.


Hvem er den syge som danser på dørken

imens søkort mimer

alle vores vovede og misvisende ører

hvem danser på sin elskedes grav

hver en hal har store drømme

helvede vil tørre tonsvis af tatoveret hud

hulter til bulter som den søsyges lov

tonsvis af tårer

af kapellets disede galge:


Jeg er den døde som holder din hånd. 

 

Friday 19 May 2023

Hvordan bliver børn senere hen i livet - frie voksne mennesker?

 


Børn folder sig ud som senere frie selvtænkende voksne, hvis deres barnekroppe i barndommen har fået lov at leve i en naturlig og regelmæssig rytme. Nøjagtig som vand også bliver mest frisk ved at blive rytmetiseret. Evnen til at tænke logisk formes fx blandt andet af at tale et sprog; for hvert sprog har en indbygget egen logik. Dette betyder ikke, at flersprogede børn ikke vil tilegne sig evnen til at tænke logisk på en optimal måde. For barnet knytter et sprog sig til omverdenen og specifikt til det andet menneske. Så taler far spansk og mor serbokroatisk, så kan barnet godt håndtere disse to sæt vidt forskellige logiske tankemønstre, fordi det ene knyttes til fars-tanke-følelses-univers og det andet til mors. Men vælger forældrene hver især konstant at skifte mellem forskellige sprog, når de taler med deres barn, så vil det virke desorienterende på barnets orientering i det sproglige landskabs indbyggede logikker og barnet vil i højere grad udvikle en evne til at tænke irrationelt, skævt og med fantasmer; hvilket kan være udmærket for et kunstnerisk sinds virke; men blot er det uheldigt, at evnen til logik ikke opbygges på en sund måde - hvilket vil medføre en ufrihed i det voksne liv, fordi det netop er evnen til logisk tænkning, som kan gøre os i stand til at være selvstændigt tænkende og skelnende væsener.
 

Forelskelsens momentane formål

 


Forelskelse er et psyko-organisk fænomen, en naturlov, som ikke kan fortrænges eller ellimineres, men netop må udleves til mæthedsgrad.
At mennesker KAN blive forelskede er jo garantien for, at driften mod forplantning søges udlevet. Med sin logik og fornuft kunne mennesker ellers hurtigt finde grunde til IKKE at ville forplante sig. Forelskelsen er da det kærlighedens skær (af sindssyge ville nogle sige) som forsynet har måtte indplante i mennesket, så reproduktionen bevares, sålænge denne reproduktion basseres på et fysisk fundament. At flere og flere mennesker mister både evnen til forelskelse og driften mod forplantning (men ikke nødvendigvis dermed lysten til erotik) fortæller os, at menneskeheden støt og roligt bevæger sig frem mod en transformation af de individuelle reproduktionsevner.


 

Thursday 18 May 2023

INDIANER

 


Du ved aldrig 

hvem der giver dig chancen

for der bliver intet kor af hove

uden kirken tager sine sko tilbage

Herrens ry er gloende globuspunkteret

hver fjers våbenspændte vinge

er på vej ind i solen

kan du da ikke gætte kondorens lykke

sådan som myg tæller 

til det antal stole

den visionsløse bærer med sig

ind i junglen

fordi det forgangne

har givet sit løfte

at du først kan blive

en stolt kriger

når du har levet

dine mange liv til ende.


 

Danish Reuter og Goebbels:

 

I et af de propagandatilskårne nyhedsafsnit lader Danish Reuter en ekspert (med Goebbels in mente) udtale sig om det 'misinformerende netværks' personer, 'man kan sige en løgn én gang eller ti gange, men når den bliver sagt hundrede gange, så begynder folk at tro på den'. Det er jo så tragikomisk, at DR indsætter en ekspert til at sige noget, der lige så godt kunne være en beskrivelse af DR selv.


 

Ko

 


Barmhjertige,

dine våben begravet i kage

dulmede nerver

under tydelig svovl

korianderdum

nikker akelejen

og tidslerne

du lod stå.  

Midtör tniruk

 


Hesypmusmöt

tyle svol veck

vöbef kipgah

renkto ibkæt

mofuzepkuw murtep

sinny lan hyk

renkto zykzep

tömsupys selytte

hyssypusmus trum

trum talavut!

 

Tuesday 16 May 2023

Jagtfanfare

 

Anyr ötkul korok

rommoö ummaraullöru

pebjiik trrhon tjiot

ummarukyr kodara boiroor

pebjiik trrhontzyo tjih

ityzful beppy kösötkorok

tookak tupy uhzni

koykoywy tukpå ytki

rynar kipje pjur.
 

Monday 15 May 2023

:::Af ryggene lærer jeg de syges lov

feberens nødopkald folder sig ud i Ligettifraktaler

ned gennem landets forsvunde telefonbokse

siver forkølede røverkøb

jeg ligger i nattens store favn

og sover som bedøvet

i fosterstillingens sikkerhed

skyerne driver roligt forbi

fuglene venter kun på

at solen pakker sin kuffert

et kor af vilde hove 

er panfløjtens dulmende massage

jeg vugges af stofbleer på wiren

nattens snude snuser til mig

og skræmmes af skrig

der løsner sig op i stjernestøv

i en kreds af forbløffede engle.

  

Thursday 11 May 2023

:::Urmuse

af al ynde

afhængige

østvendte uldtrøje

elektriske cello

en tynd stemme bark

imiterede søvn

venusbjerg

den åbenlyst lystige

stjernehimmel

cølibatrus

enkekort

ærmekuffert

ivrige kopat

ophævelse

verden bag verden

forsikringsselskab

tyrkerenke

ærmekiosk

alt ved dit pilekoger

hvis vi var mos

en tynd stemme bark

verdens tærskel

alle lytter

ved fortidens nøglehul

ærmechauffør

evighedsknop.

  

IngenstedsbirkKind mod lår

hvornår hvornår

i den fjord

i det bjerg

strømme af nåde

i fiskerbåde

det gør ikke spor

kind mod lår

dit lange hår

hvornår hvornår?
 
 

Monday 8 May 2023

HARPE

 Strenge lige så

flygtige som sommerfugle

mellem bambus.

  

Sunday 7 May 2023

:::Kristus døser som et kronblad

i afgrundens anemone.  

Monday 1 May 2023

FrogphoneCows read bedtime stories

Five Finger Island sleeps in familygaze

we live in hearing whale

in organic houses and gardens.


And the phone is a frog

the phone is a frog

hear how it croaks.


Sisyphus has filled his cup with prayers

the baby ambulance sneezes mill wings

landscape dark tale cycles

stars above each family

stars all over

the universe is a coffee mill

stars to all.


And the phone is a frog

the phone is a frog

hear how it croaks.